A01N 43/16

Nové inhibitory S-nitrózoglutatión reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20952

Dátum: 10.02.2011

Autori: Qiu Jian, Sun Xicheng

MPK: A61K 31/352, A61K 31/381, A01N 43/16...

Značky: s-nitrózoglutatión, nové, inhibitory, reduktázy

Text:

...epitelu. Táto dysfunkcia epitelovej bariéry s následným vstupom mikroorganizmov z Iumenu acelkové zníženie protizápalových schopnosti v prítomnosti zníženého NO a GSNO sú kľúčovými udalosťami pri progresii lBD, ktoré môžu byt potenciálne ovplyvnené zameraním sa na GSNOR.0010 V súčasnej dobe je v tejto oblasti veľmi potrebná diagnostika, profylaxie, zlepšenia a liečenia medicínskych stavov týkajúcich sa zvýšenia syntézy N 0 a/alebo...

Derivát 1-heterodiénu a činidlo na potláčanie škodlivých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17504

Dátum: 17.12.2009

Autori: Kutose Koichi, Takahashi Jyun, Hamamoto Isami, Morohoshi Jyunko, Kanazawa Jyun, Yano Makio

MPK: A01N 43/08, A01N 43/12, A01N 43/10...

Značky: potláčanie, derivát, 1-heterodiénu, činidlo, škodlivých, organizmov

Text:

...skupinu, pyrimidín-4-ylovú skupinu, pyrimidln-5-ylovú skupinu, pyridazín-3-ylovú skupinu. pyridazin-4-ylovú skupinu a triazinylovú skupinu.0013 Vo vzorci (2) sú W. A, R 1, m a n rovnaké ako bolo definované vyššie, X predstavuje atóm kysllka alebo atóm slry, R 2 predstavuje voliteľne substituovanú C 16 alkylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkenylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkinylovú skupinu, voliteľne...

Kombinácia účinných látok s insekticídnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8794

Dátum: 19.03.2007

Autori: Andersch Wolfram, Jeschke Peter, Thielert Wolfgang, Velten Robert, Schenke Thomas, Hungenberg Heike, Fischer Rüdiger

MPK: A01N 37/40, A01N 41/10, A01N 37/28...

Značky: vlastnosťami, účinných, kombinácia, insekticídnymi, látok

Text:

...skupina, majú insekticídny účinok (porovnaj EP-A 0 539 588). Konkrétne pritom ide o zlúčeninyĎalej je tiež známe, že mnohé heterocykly, organické zlúčeniny cínu, benzoylmočoviny apyretroidy majú insekticídne a akaricídne vlastnosti (porovnaj W 0 93-22 297, W 0 9310 083, DE-A 2 641 343, EP-A-347 488, EP-A-210 487, US-A 3 264 177 a EP-A-234 045).Avšak účinok týchto látok nie je vždy uspokojivý. Teraz sa zistilo, že kombinácie účinných...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Westphalen Karl-otto, Sievernich Bernd, Finley Charles, Walter Helmut, Landes Max, Misslitz Ulf

MPK: A01N 43/08, A01N 35/10, A01N 43/10...

Značky: prostriedok, spôsob, přípravy, obsahujúca, cyklohexenonoximéter, herbicídna, použitie, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Herbicídny prostriedok, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie a spôsob znižovania poškodenia plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280059

Dátum: 12.07.1999

Autori: Duerksen Charles, Ensminger Michael, Hsu Joanna, Buren Lawrence, Rodriguez Benjamin, Poletika Nicholas

MPK: A01N 25/32, A01N 35/10, A01N 35/06...

Značky: poškodenia, prostriedok, potláčania, plodin, znižovania, spôsob, vegetácie, nežiaducej, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci ako herbicídne účinnú zložku acylovú 1,3-dikarbonylovú zlúčeninu so všeobecným vzorcom (II), kde R1, R2, R3, R4, R5 a R6 nezávisle je vždy vodík alebo alkyl s 1 až 4 C alebo R1 a R2 alebo R3 a R4 dokopy predstavujú vždy alkylén s 2 až 5 C, R7 je halogén, kyano, alkyl s 1 až 4 C, halogénalkyl s 1 až 4 C, alkoxy s 1 až 4 C, nitro alebo RkSOn, kde Rk je alkyl s 1 až 4 C a n je 0 R8, R9 a R10 je nezávisle vždy...

[(5-Hydroxy-4oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl] karbaniláty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277932

Dátum: 09.08.1995

Autori: Zámocká Jiřina, Mišíková Eva

MPK: C07C 269/02, A01N 43/16, C07D 309/38...

Značky: 5-hydroxy-4oxo-4h-pyrán-2-yl)metyl, výroby, spôsob, karbaniláty

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl] karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík, alkoxyskupina s 2 až 4 a 8 atómami uhlíka, sa pripravujú tak, že sa na 5-hydroxy-2-hydroxymetyl-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 8 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty vykazujú herbicídnu a fungicídnu účinnosť.

1-Alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277873

Dátum: 07.06.1995

Autori: Devínsky Ferdinand, Mišíková Eva, Sirotková Libuše, Lacko Ivan, Zámocká Jiřina, Novomeský Pavol

MPK: C07D 213/22, A01N 43/16, C07D 401/04...

Značky: spôsob, přípravy, 1-alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

1-Alkyl-2-(2-pyridyl)pyridíniumbromidy všeobecného vzorca I, kde R znamená alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 18, sa pripravuje tak, že sa na 2.2',-bipyridyl pôsobí v polárnom prostredí, ktorým je acetón, acetonitril alebo etanol 1-brómalkánmi všeobecného vzorca R-Br, pri teplote 100 až 110°C počas 48 až 72 hodín. Uvedené zlúčeniny vykazujú antimikrobiálne a herbicídne vlastnosti.

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277825

Dátum: 12.04.1995

Autori: El Shaaer Hafez Mohamad, Kráľová Katarína, Avetisian Avetisovna Aida, Henselová Mária, Melikian Surenovič Gagik, Lácová Margita

MPK: C07D 309/32, C07D 311/22, A01N 43/16...

Značky: 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu, spôsob, 2-benzo, chromónové, deriváty, furanónové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu všeobecného vzorca I, kde R1 je 2-ftalidylidén, 4,5,6,7-tetrachlór-3-ftalidylidén alebo skupina vzorca II, kde R2 je H, Cl, CH3 alebo OH, R3 je CN alebo CONH2, sa pripravujú kondenzáciou 2-kyano-3,5,5-trimetyl-2-pentén-5-olidu s príslušným ftalanhydridom, 4,5,6,7-tetrachlórftalanhydridom alebo R2-chromón-3-karbaldehydom v prostredí acetanhydridu za katalýzy octanom...

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2yl)metyl karbaniláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278018

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mišíková Eva, Zámocká Jiřina

MPK: C07D 309/38, A01N 43/16, C07C 269/02...

Značky: přípravy, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2yl)metyl, spôsob, karbaniláty

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík alebo oktyloxyskupina, sa pripravujú tak, že sa na 2-hydroxymetyl-5-metoxy-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty sú použiteľné v poľnohospodárstve a zdravotníctve.

5-(Tridecyl-2-amónium)-2-chlórmetyl -4H-pyranón-5-át

Načítavanie...

Číslo patentu: 277935

Dátum: 13.08.1991

Autori: Uher Michal, Novotný Jozef, Paulech Cyprián, Brtko Július, Pódová Margita, Šrobárová Antónia

MPK: C07D 309/32, A01N 43/16

Značky: 4h-pyranón-5-át, 5-(tridecyl-2-amónium)-2-chlórmetyl

Zhrnutie / Anotácia:

5-(Tridecyl-2-amónium)-2-chlórmetyl-4H-pyranón-5-át všeobecného vzorca I sa používa ako účinná látka do fungicídnych prostriedkov, najmä v poľnohospodárstve, prípadne v humánnej a veterinárnej medicíne.

Nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270216

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chene Alain, Caruhel Pascal

MPK: A01N 43/10, A01N 43/16, A01N 43/08...

Značky: výroby, nematocidní, prostředek, způsob, účinných, látek

Text:

...citani, str. 382) reagovat ee olí obecného vzorceM hal ve kterém hal znamená atom helogenu a M představuje atom alkaliokěho kovu nebo kovu alkalické zeminy, zejména lithie, so díku nebo draslíku.Sloučeníny obecného vzorce IV jsou, s výjimkou 2-(hydroxymethyl)tetrahýdropyran-tosylátu nově. Tyto látky je možno připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce VR má shora uvedený význam,se eloučeniuou obecného vzorce III v přítomnosti akoeptoru...

2,2-Dimethyl-6-/1-/2methyl-2-acetoxy/propionyl/ alkyl-2H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269387

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07D 311/18, A01N 43/16

Značky: její, látka, účinná, způsob, přípravy, alkyl-2h-benzopyran, biologicky

Text:

...uvedený význam, 5 chloridem 2 ~acetoxy-2-methylpropanové kyseliny za přítomnosti bezvodého pyridinu, při teplotě 15 až 20 °C.Vynález je blĺže objasněn na přikladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.0,25 3 (1,5 mmol) chloridu 2-aoetoxy~ 2-methylpropanové kyseliny se přikapalo za oichání k roztoku 0,33 g (1.5 mmol) 2,2-dimethyl-6-(1-hydroxypropyl)-2 H-benzopyranu v bezvodém pyridinu a vše bylo zahříváno po dobu 2 hodin na...

Biologicky účinné deriváty 3,4-dihydro-2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269384

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: jejich, biologicky, účinné, způsob, 3,4-dihydro-2h-benzopyranu, přípravy, deriváty

Text:

...3kde R 1, R 2 mají výše uvedený význam s alkanolem s maximálně 3 atomy uhlíku V alkyl 9skupině n N-bromsukcinimidem při teplotě O až 5 °C, za vzniku látky obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.K roztoku 0,19 g (1 mmol) 2,2 ~dimethy 1-7-methoxy-2 H-benzopyranu v 5 ml bezvodého methanolu bylo při teplotě O až 5 °C přidáno za míchání a za nepřístupu vzdušné vlhkosti 0,2 g...

2-/2-hydroxyethylthio/ethylester kyseliny 1-/2,2-dimethyl-6-/2H-benzopyranyl//1-alkyloxykarbonylpropanové jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269383

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: biologicky, účinná, látka, kyseliny, přípravy, její, způsob

Text:

...uvedený význam, s 2-(2-hydroxyethylthio)ethanolem za přítomnosti ekvimolárního množství dicyklohexylkarbodiimidü a katalytického množství N,N-dimethylaminopyridinu při teplotě 10 až 20 °C, za vzniku produktu obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento přiklad vý lučně omezuje.0,13 5 (1,1 mmol) 2-(2-Hydroxyethylthio)ethanolu, 0,33 g (1 mmol) 3-ĺ 1-2,2-dimethyl-6-/2 H-benzopyranyl/J-1-propyloxykarbonyl...

Akaracidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262251

Dátum: 14.03.1989

Autori: Peroutka Miloslav, Kahovcová Jitka, Němec Václav, Veselý Vladimír

MPK: A01N 43/16

Značky: přípravy, prostředek, látky, akaracidní, účinné, způsob

Text:

...se nechá 2,3-dihydropyran reagovat za přítomnosti kyselého katalyzátoru a při teplotě 10 až 20 OC se 4-chlorbutanolem za vzniku 2-/4-chlorbutoxyl-tetrahydropyranu vzorce IIkterý dále reaguje se substituovaným fenolem obecného vzorce IIIkde R má výše uvedený význam při teplotě 60 až B 0 GC V prostředí bezvodého aprotického rozpouštědla a jako je dimetylformamid, tetrahydrofuran, aceton a podobné, za přítomnosti alkalického činidla jako...

Insekticidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261865

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zsupán Kálmán, Fodor András, Maróy Péter, Timár Tibor, Répási János, Borsos Irén, Kiss István

MPK: A01N 43/16

Značky: nematocidní, způsob, prostředek, látek, insekticidní, účinných, výroby

Text:

...- syntézy k výrobě 2 H-chromenú Chromenes, Chromanoines and Chromones, G. P. Ellis ed ohn Witley and Sons, London 43 - 66, 1977, jakož l německý patentový spis 2639 671, americký patentový spis 4162 362, japonský patentový spis 73121/79, 15411/80, 40637/80 a 43039//80, španělský patentov-ý spis 496 301 a 496 302. Počet známých analcrgů prekocenu je však velmi malý.Dá se předpokláclat, že dokonalejší poznání souvislosti mezi strukturou...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan, Němec Václav, Kahovcová Jitka

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: látky, vazbou, způsob, účinné, 2h-benzopyranu, jejich, molekule, deriváty, biologicky, esterovou, přípravy

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259592

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hudecová Daniela, Šturdík Ernest, Varkonda Štefan, Dobiáš Jozef, Ujhelyiová Liana, Kováč Jaroslav, Pódová Margita, Konečný Václav, Uher Michal, Brtko Július, Buchvald Jozef

MPK: A01N 43/16

Značky: prostriedok, fungicídný

Text:

...brómovodíkovej. Reekčná zmeszahrievzi 2 až 3 hodiny na 70 °C a l. iJyleje na llad. vylúčené kryštáll-jvjirekryšt-vliztxjú z etanolu. výťažok je 43 J/o. teplota topenia 180 až 1.83 (1.Piripravené podľa Takashi Kotani, Itsko Ichimotvo, Chuji Íľatsumi j. Ferment. Technol. 51, 60 (1973).Stanovenie antifungálnej aktivity na Phytoplćitora investans, Botrytis cinerea, Fusarium nivale, Alternaria solani difúznou metódou nn agarových platniachNa...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu obsahující halogen v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252629

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němec Václav, Křeček Jan, Kahovcová Jitka, Bennettová Blanka, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: molekule, způsob, obsahující, jejich, halogen, deriváty, biologicky, 2h-benzopyranu, účinné, přípravy

Text:

...ještě 15 minut a poté byla zředěna vodou a extrahována dietyléterem. Eterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem hořeěnatým a za sníženého tlaku odpařena. zbytek byl chromatografován na silikagelu s 8 hmot. E vody leluční činidlo petroléter obsahující až 20 obj. dietyléteruö.Stejným způsobem byl připravenBiologické účinky byly sledovanýu termitů bylo zjištěno ovlivněni vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlivnění zastoupení kast a z...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252601

Dátum: 17.09.1987

Autori: Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Bennettová Blanka, Kahovcová Jitka, Hrdý Ivan, Němec Václav

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: biologicky, přípravy, deriváty, způsob, 2h-benzopyranu, účinné, jejich

Text:

...uvedený význam, R 2 značí OR 7, kde R 7 značí skupinu-CH(CH 3)OC 2 H 5, kde R 3 značí vodik, při němž se sloučenína IV, kde symboly R 1, R 4maji výše uvedený význam, R 2 značí hydroxyskupinu, R 3 značí vodík, nechá reagovat s ethylvinyletheremza katalýzy kyselinou para-toluensulfonovou při teplotě 10 až 20 OC.Dále je předmětem vynálezu způsob přípravy biologicky účinných derivátü 2 H-benzopyranu obecného vzorce I, kde R 1 značí fenylskupinu...

Prostředek k ošetřování semenných porostů motýlokvětých pícnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251648

Dátum: 16.07.1987

Autori: Veverka Karel, Kůdela Václav

MPK: A01N 43/16

Značky: motýlokvětých, pícnin, porostu, semenných, prostředek, ošetřování

Text:

...řadu dallích látek. Vetupují do obdobných nebo totožných matabolických procesů.Z tohoto hladiska je mdleme posuzovat jeko jednolitou skupinu slouiící jako prekurzor vlastních biologicky aktivnich lútek odpovldnýcn za sledovaný efekt. Tomu nasvědčují i díla předloäená výsledky, naboĺ všechny zkoulené latky vykñzaly pozitivní účinek. V pokusech zkouäená latky byly aplikovaný těeně pred počátkem kvetení v dávkach uvedených v tabulkích....

Rodenticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249532

Dátum: 12.03.1987

Autor: Swaine Harry

MPK: A01N 43/16

Značky: rodenticidní, prostředek

Text:

...stereochemickou konfigurací lR, 3 S nebo IS, SR), nebo trans-isomer sloučeniny obecného vzorce ll s konfigurací 1 R, BR nebo (15, 3 S, přičemž libovolný jiný isomer sloučeniny obecného vzorce I nebo II je přítomen v množství nižším než 1 U 9/0 hmotnostních.Obsah shora zminěného libovolného jiného isomeru je s výhodou nižší než 5 hmotnostních.inak se rodenticidní prostředky podle vynálezu vyrábějí a upravují stejným způsobem, jak již bylo...

Prostředky s rodenticidním účinkem a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244658

Dátum: 16.07.1985

Autori: Bigos Radomír, Pagani Ferdinando, Donetti Arturo, Giachetti Antonio, Novotný Zdenik, Eechal Zdenik

MPK: A01N 43/16

Značky: účinné, výroby, rodenticidním, prostředky, způsob, účinkem, látky

Text:

...na podložku, například obilná zrna, sušenou zeleninu, sušené ovoce a podobné ve velkých množstvich,která jsou poměrně pomalu absorbována hydrofilními materiály nebo je nutno použit koncentrovanější, avšak nestálé roztoky.Oba způsoby v sobě obsahují i řadu nevýhod, které brání širšímu použití olejových koncentrátú při velkovýrobě návnad pro hlodavce.Poměrně nizký obsah účinné látky ve známých olejových koncentrátech způsobuje také to) že...

Rodenticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240969

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hamer Vladimír, Mertl Zdenik

MPK: C07D 311/18, A01N 43/16

Značky: prostředek, rodenticidní, účinné, látky, výroby, způsob

Text:

...značí o nebo l,Y znamená otom fluotu nebo chloru aD znamená atom kyslíku nebo skupinu vzorce -o-cuf, -/cH 2/3-, -cnz-cnz nebo -cH-cnn s podmínkou, že ve vzor-oi a/ když x je otom helogenu a n značí o, n znamení 1 a ve veozci b/ když n je 1, D je otom kyelíku a x je halogen, potom n značí 1 nebo 2 a když n je kupina -cH-cH-, x může být rmmčä nom vodiku. qi Proetredek podle vynálezu účelně jeko účinnou látku obeehuje eloučeninu...