A01N 31/08

Spôsob na stabilizáciu bakteriálneho obsahu vodných minerálnych prípravkov, ktoré obsahujú mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19388

Dátum: 25.11.2011

Autori: Schwarzentruber Patrick, Di Maiuta Nicola

MPK: A01N 35/02, A01N 33/04, A01N 31/08...

Značky: bakteriálneho, prírodný, vyzrážaný, dolomit, prípravkov, uhličitan, vápenatý, obsahu, povrchom, spôsob, zreagovaným, minerálnych, stabilizáciu, obsahujú, mletý, vodných

Text:

...ñalaldehydov.0007 Dokument US 2001/0009682 Al sa týka dezinfekčných koncentrátov, ktoré majú zlepšenú biocídnu aktivitu, ktoré môžu obsahovať aldehyd, ako je glutaraldehyd, glykol a pufer0008 Dokument EP 2 108 260 sa týka spôsobu bakteriálnej stabilizácie vodného prípravku,kde tento prípravok obsahuje aspoň jeden minerál a aspoň jeden kmeň baktérií, ktorý je odolný,tolerantný a/alebo degraduje biocídy uvoľňujúce aldehyd a/alebo biocídy na...

Tekutý vodný prostriedok s nízkou teplotou tuhnutia obsahujúci fenoláty, vodná suspenzia alebo disperzia s jeho obsahom, jeho použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287821

Dátum: 19.10.2011

Autori: Schwarzentruber Patrick, Buri Matthias

MPK: C07C 39/235, A01N 31/08, C07C 37/88...

Značky: obsahujúci, suspenzia, vodná, přípravy, nízkou, prostriedok, tekutý, obsahom, použitie, tuhnutia, teplotou, vodný, fenoláty, spôsob, disperzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na tekutý vodný prostriedok obsahujúci fenoláty s teplotou tuhnutia nižšou alebo rovnajúcou sa -10 °C, ktorý obsahuje nasledujúce zložky: a) 50 až 80 % hmotn. jedného alebo viacerých fenolátov b) 0,1 až 10 % hmotn. jedného alebo viacerých inhibítorov kryštalizácie vybraných z alifatických glykolov, alifatických alkoholov a aromatických alkoholov a vodu, prípadne ďalšie zložky, ktoré majú biocídne účinky a/alebo podporujú...

Spôsob zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku obsahujúcom mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19842

Dátum: 06.12.2010

Autori: Schwarzentruber Patrick, Di Maiuta Nicola

MPK: A01N 33/08, A01N 31/08, A01N 35/02...

Značky: vodnom, celkového, bakterií, životaschopných, vápenatý, dolomit, povrchovo, počtu, spôsob, mletý, udržiavania, minerálnom, uhličitan, obsahujúcom, vyzrážaný, prírodný, přípravků, reaktívny, zníženia

Text:

...tolerantný a/alebo degraduje biocídy uvoľňujúce aldehyd a/alebo biocídy na báze aldehydu, kde tento spôsob zahŕňa kroky (a) pridanie k tomuto vodnému prípravku jedného alebo viacerých biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na báze aldehydu V takommnožstve, že celkové množstvo biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na bázealdehydu, vo vodnom prípravku, je od 250 ppm do 5.000 ppm, vypočítané vzhľadom na vodu V tomto prípravku...

Synergická kombinácia jedného alebo viacerých fungicídov s guanidíniovými soľami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9052

Dátum: 15.12.2008

Autori: Straetmans Felix, Straetmans Udo

MPK: A01N 43/40, A01N 43/78, A01N 31/08...

Značky: solami, fungicídov, guanidíniovými, synergická, kombinácia, jedného, viacerých

Text:

...Riešenie podľa vynálezu je založené na prekvapivom poznatku, že guanidíniové soli skrátkym reťazcom v kombinácií sIPBC, izotiazolinónmi,pyritiónom a jeho Na-, Cu- alebo Zn- soľami, tiabendazolmi a/alebo arkyl- alebo alkylfenolmi, tiež substituovanými, rozvíjajú synergický účinok, ktorý vedie k antimikrobiálnym a/alebo fungicidnym kombináciám, ktoré umožňujú konzerváciu bez formaldehydu s veľmi dobrým a vyváženým spektrom...

Dutá častica glukánu alebo dutá častica bunkovej steny so zapuzdrením terpénovej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16271

Dátum: 20.05.2005

Autori: Ostroff Gary, Franklin Lanny

MPK: A01N 25/28, A01N 31/16, A01N 31/08...

Značky: zložky, častica, stěny, terpénovej, bunkovej, dutá, glukanů, zapuzdrením

Text:

...vo všeobecnosti sú duté častice glukánu a častice bunkovej steny schopné uzatvoriť terpenovú zložku.0020 Kompozicie podľa predkladaneho vynalezu sú účinné proti rôznym infekčným organizmom. vrátane baktérií. vírusov,mykoplaziem. húb a/alebo hlist.0021 Kompozicie podľa predkladaneho vynalezu možu ponúknuť nasledujúce výhody- minimalizovať neuzatvorený užitočný náklad- kontrolovať stabilitu užitočného nákladu- kontrolovať kinetiku uvoľňovania...

Prostriedky obsahujúce dutú časticu glukánu alebo časticu bunkovej steny so zapuzdrenou terpénovou zložkou, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15201

Dátum: 20.05.2005

Autori: Franklin Lanny, Ostroff Gary

MPK: A01N 25/28, A01N 31/08, A01N 31/02...

Značky: dutú, spôsob, bunkovej, zapuzdrenou, časticu, výroby, obsahujúce, použitie, terpénovou, glukanů, prostriedky, zložkou, stěny

Text:

...inertnými materiálmi a sú porézne, a preto možno predpokladať. že vo všeobecnosti sú duté casüce glukánu a častice bunkovej steny schopne uzatvoriť terpénovú zložku.0020 Kompozlcie podľa predkladaného vynálezu sú účinné proti roznym infekćným organizmom. vrátane baktérií. vírusov. mykoplaziem, húb a/alebo hllst.0021 Kompozlcie podľa predkiadaného vynálezu môžu ponúknuť nasledujúce výhody- minimalizovať neuzatvorený užitočný náklad-...

Spôsob zlepšenia reziduálnej kontroly roztočov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284052

Dátum: 29.07.2004

Autori: Treacy Michael Frank, Cuccia Salvatore John, Wood William Wakefield

MPK: A01N 29/04, A01N 31/08, A01N 29/10...

Značky: reziduálnej, kontroly, zlepšenia, roztočov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedený spôsob zlepšenia reziduálnej kontroly roztočov, pri ktorom sa na lístie rastlín aplikuje účinné množstvo asymetrickej 4,6-bis(aryloxy)pyrimidínovej zlúčeniny všeobecného štruktúrneho vzorca (I), ktoré je účinné proti roztočom.

Spôsob prípravy halogénovaných-o-hydroxydifenylderivátov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283469

Dátum: 07.07.2003

Autori: Nivalkar Kishore Ramachandra, Kulkarni Surendra Umesh, Nadkarni Pradeep Jeevaji, Mudaliar Chandrasekhar Dayal, Ekkundi Vadiraj Subbanna

MPK: C07C 39/367, A01N 31/16, A01N 31/08...

Značky: halogénovaných-o-hydroxydifenylderivátov, přípravy, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa štvorstupňový spôsob prípravy halogénovaných o-hydroxydifenylderivátov všeobecného vzorca (1), kde X je kyslík alebo skupina -CH2-, m má hodnotu 1 až 3 a n má hodnotu 1 alebo 2, pri ktorom sa v prvom stupni chlóruje difenylderivát, v druhom stupni sa táto chlórovaná zlúčenina acyluje Friedel-Craftsovou reakciou a prípadne sa po acylácii znova chlóruje, v treťom stupni sa acylderivát oxiduje a vo štvrtom stupni sa oxidovaná zlúčenina...

Biologicky účinná kompozícia alebo zložka biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2523

Dátum: 12.06.2000

Autori: Karela Cyril, Markovič Jozef, Košturiak Adam, Polavka Jiří, Košturiaková Eva, Melník Milan, Artim Pavol, Valko Ladislav, Macho Vendelín

MPK: A01N 31/08, A01N 59/00

Značky: biologicky, účinná, kompozícia, zložka, účinných, látok

Text:

...sa tvoria tiež in .mu zniektorých nativnych trifenjrlmetánových farbív so zlúčeninami železa v rastlinách.Substancia biologicky účinnej kompozície je aplikovateľná vo forme zriedeného vodného roztoku, častejšie však emulzie, prípadne disperzie až suspenzie, o koncentrácii 0,000 l až 1,0 hmotn. Použiteľná je aj nižšia koncentrácia, ale účinok je už pomerne nízky. Podobne, aj vyššia koncentrácia ako 0,8 hmotn. je aplikovateľná, ale...

Fungistatická postrekovacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 277835

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hončariv Róbert, Košturiaková Eva, Košturiak Adam

MPK: A01N 31/08

Značky: postrekovacia, fungistatická

Zhrnutie / Anotácia:

Fungistatická postrekovacia zmes aplikovateľná vo forme vodného roztoku, emulzie a/alebo suspenzie pozostáva z 0,005 až 5 % hmotn. tymolu a/alebo karvakrolu v natívnej forme a/alebo z ich aspoň sčasti vodorozpustných solí, s výhodou sodných a/alebo amónnych solí, ďalej z 2.10exp(-6) až 2.10exp(-3) % hmotn. najmenej jedného trifenylmetánového farbiva vybraného spomedzi fuksínu, pyrokatechínovej violeti, kryštálovej violeti, rodamínu B,...

Biologicky aktívna zmes organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278721

Dátum: 17.12.1991

Autori: Feranec Pavol, Macho Vendelín, Zubal Pavel, Hudec Jozef

MPK: A01N 31/08, A01N 31/02, A01N 31/00...

Značky: organických, aktívna, biologicky, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna zmes organických látok s rastovo regulačným účinkom na rast rastlín a drevín pozostáva zo zmesi A, ktorú tvorí najmenej jedna dikarboxylová kyselina C4 až C5 alebo ich soľ so zložkou B, tvorenou najmenej jednou ďalšou biologicky aktívnou látkou spomedzi kyseliny mliečnej, kyseliny vínnej a ich vodorozpustných solí, nitrofenolov, nitrofenolátov, kumylfenolov a kumylfenolátov, pričom donórom kyseliny mliečnej je natívna srvátka...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270217

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hsu Joanna Keng-hsin

MPK: A01N 31/08, A01N 37/22, A01N 37/10...

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Text:

...Do brázd se zasejí semena plevele a přikryjí se půdou. Společné se semeny se vloží dva hybridy, aby se-stanovil stupeň případné ho poškození rostliny.Druhy plevele byly následujícíZkratka Běžný název Latinský názevCR šáchot Cyperus rotundusPD Panicum dichotomiflorum PMc. s eeSV bér zelený Setería viridisAR laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus IP povijnice nachová Ipomoea purpureaAT mračňák Abutilon theophrasti DI Digitaría ischaemum...

Impregnačný prostriedok a/alebo komponent impregnačného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239194

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Suran Pavol, Voda Mirko, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: A01N 31/08

Značky: komponent, impregnačného, impregnačný, prostriedok, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnačný prostriedok a/alebo jeho prísada s antimikrobiálnym a antimykotickým účinkom, prípadne s prísadami pomocných látok sa pripravuje tak, že sa do východiskového oleja, alebo východiskovej náterovej látky jednorázove alebo po častiach pridá 0,1 až 40 % hmot. aspoň jednej z týchto zložiek: 2-kumylfenol, 4-kumylfenol, izoméry dikumylfenolu, 1-fenyl-1-(2-hydroxyfeny1) etán, 1-fenyl-1 (4-hydroxyfenyl)etán, dibenzylmetylfenoly a fenoxyfenol...

Insekticidní prostředek s účinkem juvenilního hormonu, způsob jeho přípravy a použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 239408

Dátum: 13.06.1985

Autori: Škvára Karel, Kubíeek Ivan, Solnická Hana

MPK: A01N 31/08

Značky: insekticidní, přípravy, hormonu, použití, způsob, juvenilního, prostředek, účinkem

Text:

...za přítomnosti ketalytického Innołství 112304.Dále ale vynález blíže objesněn nleąpříkladech provedení, aniž se na tyto výlučnč onzuje.K rozteku 0,1 g /0,00035 Inöl/ 8-/4-chlorrenon/-2,G-dimethyl-B-oktenolu v bezvodém dimetwltomemidu bylo za Iníchéní přidlno 0,1 g lqsličníku chromového s ketalytické množství koncentrovené kyseliny sírová a vše bylo ponechdno stát přes noc při teplotě 15 c a 25 ° 0. Po vytřepéní reskční smlsí meg diothyléter e...