A01N 27/00

Polymérna matrica na riadené uvoľňovanie spór entomopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 288356

Dátum: 29.04.2016

Autori: Mazáň Marian, Nemčovič Marek, Kozánek Milan, Florián Štefan

MPK: A01N 63/04, A01N 27/00, A01N 25/02...

Značky: spór, uvoľňovanie, matrica, riadené, entomopatogénnych, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna matrica je tvorená z jedno- alebo dvojzložkového nízkomolekulového polymérneho termoplastického materiálu, obsahuje zložku A s parametrami rozpustnosti 16 až 19 (J/m3)l/2, výhodne nízkomolekulový polyetylén alebo polypropylén, a prípadne aj kvapalnú zložku B s parametrom rozpustnosti 15,5 až 18 (J/m3)l/2, výhodne uhľovodíkovú alkánovú frakciu C11 až C18 a ďalej obsahuje spóry Beauveria bassiana v množstve l07 – 108/ml.

Prípravky na zníženie strát semenných plodín a na zvýšenie účinnosti foliárne aplikovaných agrochemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5997

Dátum: 04.01.2012

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 27/00, A01P 21/00, A01N 25/02...

Značky: přípravky, účinnosti, strát, plodin, aplikovaných, agrochemikálií, zvýšenie, zníženie, semenných, foliárne

Text:

...reakcie a predovšetkým od dosiahnutého stupňa polymerizácie používaných monomérov. Polyméme terpény môžu mať až charakter vysoko viskóznych až polotuhých - amorñiých živíc. Sú to termoplastieké živice, ktoré sa obvykle vyrábajú polymerizáciou vhodných terpénových uhľovodíkov, obvykle v prostredí organických rozpúšťadiel a v prítomnosti vhodných katalyzátorov. Produkty týchto polymerizačných reakcií sú obvykle polyterpénové polyméry -...

Prípravky na zníženie strát semenných plodín a na zvýšenie účinnosti agrochemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5996

Dátum: 04.01.2012

Autor: Teren Ján

MPK: A01P 21/00, A01N 27/00, A01N 25/02...

Značky: účinnosti, zvýšenie, strát, přípravky, plodin, semenných, agrochemikálií, zníženie

Text:

...určovaná predovšetkým množstvom používanej polyterpenickej zložky, je takto možné dosiahnuť významne zníženie surovinových nákladov na jeho pripravu a to pri zachovaní a v niektorých prípadoch i zlepšení úžitkových vlastností ñnálnych prípravkov - pomocných prostriedkov na ochranu rastlín.Z polymérnych terpénov - polyterpénov sa ako obzvlášť vhodný ukázal byť poly-l-p-mentén, pre ktorého priemernú mólovú hmotnosť platí 275 SM. h,...

Farmaceutické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17664

Dátum: 09.10.2007

Autor: Bosse Paul

MPK: A01N 43/04, A01N 27/00, A61K 31/015...

Značky: zlúčeniny, farmaceutické

Text:

...ďalších prípadoch tvorí zmesi antihistaminikum alebo antiemetikum.0014 Vtexte sa opisuje farmaceutická zmes, ktorú tvorí účinné množstvo opioidného analgetika, účinné množstvo neopioidnej analgetickej látky a účinné množstvo látky,ktorá zmierňuje alebo odstraňuje nežiaduci účinok uvedených analgetických látok. Vjednom prípade je látkou, ktorá zmierňuje alebo odstraňuje nežiaduci účinok,antiemetická látka alebo antihistaminikum. V ďalších...

Kompozície s cyklopropénmi a kov komplexujúcimi činidlami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14539

Dátum: 07.05.2005

Autori: Kostansek Edward Charles, Stevens Bridget Marie

MPK: A01N 25/22, A01N 27/00, A01N 3/00...

Značky: komplexujúcimi, kompozície, činidlami, cyklopropénmi

Text:

...cykloalkylalkylová, fenylová, alebo naftylová skupina pričom substítuenty, keď sú prítomné, sú nezávisle halogén, alkoxy, alebo substituovaný alebo nesubstituovaný fenoxy.Ako sa tu používa, ked sa myslí zlúčenina vyššie uvedenej štruktúry, ked R je vodík, bude sapoužívat výraz nesubstituovaný cyklopropén.V niektorých uskutočneníach, R nemá žiadnu dvojitú väzbu. Nezávisle, v niektorých uskutočneníach, R nemá žiadnu trojitú...

Vynálezy kategórie «A01N 27/00» v ZSSR.

Vlhkosťou aktivované systémy na dodávanie pre cyklopropény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14034

Dátum: 23.04.2005

Autori: Jacobson Richard Martin, Wehmeyer Fiona Linette

MPK: A01N 27/00

Značky: dodávanie, aktivované, cyklopropény, systémy, vlhkosťou

Text:

...percentá sú hmotnostnými percentami a všetky časti sú hmotnostnými časťami, ak nie je špecifikované inak, a sú vrátane (inclusive) a kombinovateľné. Všetky pomery sú hmotnostné a všetky rozsahy pomerov sú Vrátane a kombínovateľné. Všetkymolárne pomery sú Vrátane a kombinovateľné.Tak ako sa tu používa, výraz alkyl znamená ako priamy tak i rozvetvený reťazec(Cy-Czo)zvyškov, ktoré zahŕňajú, napríklad, metyl, etyl, n-propyl, izopropyl,...

Kompozícia obsahujúca citronelový jávsky olej a jej použitie na odpudzovanie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10015

Dátum: 15.04.2003

Autor: Bencsits Franz

MPK: A01N 43/04, A01N 25/02, A01N 27/00...

Značky: jávsky, obsahujúca, kompozícia, citronelový, odpudzovanie, použitie, hmyzu

Text:

...vynálezu sa zakladá na zložení látok, ktoré sú už dlhú dobu známe ako prostriedky na odpudzovanie hmyzu, avšak pre ich príliš krátkodobé a preto často nedostatočné účinnosti, neboli, alebo sotva samohli viac využívať. V nasledujúcom sa opisujú podľa vynálezu použité jednotlivé zložky kompozície.Citronelový olej (tiež nemecké označenie Bartgrasöl) použitý podľa vynálezu je prírodný produkt, ktorý sa získava bežným spôsobom destiláciou s...

Biologicky aktívna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278680

Dátum: 10.12.1997

Autori: Hudec Jozef, Halmo František, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: A01N 31/02, A01N 27/00, A01N 29/02...

Značky: aktívna, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ich derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, je ďalej tvorená zo zmesi synergických prísad B a C. Prísadu B tvorí dikarboxylová kyselina C2 až C6, chlórcholínchlorid a/alebo chlórovaný gama-butyrolaktón, kyselina propiónová, kyselina chlórmaslová, kyselina chlórizomaslová, kyselina 2,3-dichlórizomaslová a ich vodorozpustné soli. Prísadu C tvorí...

Autosterilizačný širokospektrálny dezinfekčný a antiseptický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281353

Dátum: 10.09.1997

Autori: Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: A01N 27/00, A01N 33/00, A01N 29/00...

Značky: širokospektrálny, dezinfekčný, antiseptický, prípravok, autosterilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované širokospektrálne dezinfekčné a antiseptické prípravky obsahujú organickú amóniovú soľ, chlórhexidín, aminoxid a peroxid vodíka vo vodnom roztoku izopropylalkoholu spájajú v sebe vysokú mikrobicídnu účinnosť v krátkom expozičnom čase proti širokému spektru mikroorganizmov, schopnosť prekonať negatívny vplyv znečistenia organickými látkami, s autosterilizačnou schopnosťou - usmrtením vegetatívnych buniek i baktériových spór...

Způsob přípravy 2-methyl-7,8-oktadecinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261275

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slanina Pavel, Jonáš Jaroslav, Humpa Otakar

MPK: A01N 27/00

Značky: způsob, 2-methyl-7,8-oktadecinu, přípravy

Text:

...byl nalezen způsob přípzavy 2-metyl-7,8-oktadecinu vzorce I, Ckterý umožňuje zefektivnit syntézu dísparluru jak co d)výtěžku, tak co do náročnosti na čištění. Sloučeninu vzorce I lze připravit reakcí 1-1 íthio-7-metyl-1-oktinu s 1-bromdekanem V diqlymu (dimetyletherdietylenglykolu) nebo v triglymu (dimetylhertrietylenqylokolu).Roztok n-butyllithia v hexanu, připraveny z 4,3 g lithia a 34,2 g 1-brombutanu ve 133 ml hexanu, byl pod...

7-Methyl-1-oktin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261274

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slanina Pavel, Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor

MPK: A01N 27/00

Značky: způsob, přípravy, 7-methyl-1-oktin

Text:

...Sloučeninu vzorce I lze připravit reakcí l-brom-5-metylhexanu s acetylidem lithným v dimetylformamidu nebo reakcí 1-brom-5-metyldexanu 5 acetylidem sodným v kapalném amoniaku nebo ve směsi kapalného amoniaku a dimetylformamidu nebo v dimetylsulfoxidu nebo ve směsi dimetylsulfoxidu a tetrahydrofuzanu nebo ve směsi tetrahydrofuranu a dimetylformamidu nebo ve směsi tetrahydrofuranu a hexametylfosfortriamidu.Do směsi acetylidu sodného a...

Prostriedok na vábenie lykožrútov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242257

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hulík Zdenik, Mostecký Jioí Akademik, Veselý Petr, Henych Jioí, Dvooák Jan

MPK: A01N 27/00, A01N 31/00

Značky: lykožrútov, vábenie, prostriedok

Text:

...a 2-metyl-Z-buten-olu pnirodzene živice a prípadne rozptíištíadlo .a stabilizátory Hm-ot. pomer živice k cisuverbeno-lu je 1 3 až 3 1-a hmot. .pomer živice k ostatným zložkám je 0,1 5 až 1 13.Prostriedok môže obsahovat prirodzenú zložku živice alebo z nej získané frakcie,pričom živice pochádza zo zástupcov Co-nitorophyta s výhodou zo zástupcov Pinaceae.Hlavná výhoda prostriedku podľa vynálezu spočíva v potenciácii účinku.Tabunľka 1...