A01N 25/22

Pevná herbicídna kompozícia obsahujúca mezotrión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20976

Dátum: 08.03.2012

Autori: Sohm Rupert Heinrich, Krueger Christian, Antenucci Mario, Castagnini Flavio

MPK: A01N 25/30, A01N 25/22, A01N 25/14...

Značky: pevná, kompozícia, obsahujúca, mezotrión, herbicídna

Text:

...2100, TersperseTM 2105 a TersperseTM 2158 dostupné od spoločnosti Huntsman, TamolTM NH, NN typy dostupne od spoločnosti BASF. Soli ďalších arén sulfonátov kondenzovaných s formaldehydom zahŕňajú sodné soli ľenolu kondenzovanćho s ľormaldehydom (TamolTM PP, DN typy dostupné od spoločnosti BASF),sodné soli krezolu kondenzovaného s íormaldelmydom (DispersogenTM 1494 a Rapidamin reserveTM CL dostupne od spoločnosti Clariant).Jc tiež...

Spôsob kontroly degradácie aktívnej látky poľnohospodárskej chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20000

Dátum: 19.08.2009

Autori: Shindo Takeshi, Ishibashi Yutaka, Ohno Hiromi

MPK: A01N 25/22, A01N 43/50

Značky: spôsob, látky, degradácie, kontroly, poľnohospodárskej, chemikálie, aktívnej

Text:

...týka použitia aspoň jednéhostabilizátora vybraného zo skupiny, ktorú tvorí epoxidovaný živočíšny olej epoxidovaný rastlinný olej neiónová alebo aniónová polyoxyetylénová povrchovo aktívna látka polyhydroxyalkohol hydroxidy, uhličitany a hydrogénuhličitany alkalických kovov hydroxidy, uhličitany a hydrogenuhličitany kovov alkalických zemín vodné silikátové roztoky zásadité silikáty a zásaditý silikát kovu alkalickej zeminy, za účelom0007 Podľa...

Herbicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18620

Dátum: 19.05.2008

Autori: Williams Kirsty Jane, Broquet Jean-charles Daniel Nicolas, Nettleton-hammond John Henry

MPK: A01N 25/22, A01N 37/06, A01N 37/02...

Značky: herbicídne, kompozície

Text:

...oxasulfurónu, primisulfurón-metylu, prosulfurónu, pyrazosulfurón-etylu, rimsulfurónu, sulfometurón-metylu,sulfosulfurónu, tifénsulfurón-metylu, triasulfurónu, tribenurón-metylu, trifloxysulfurónu, triflusulfurón-metylu a tritosulfurónu, alebo ich soli. Najmä výhodný je nikosulfurón.HPPD inhibítor sa výhodne vyberie zo skupiny pozostávajúcej z izoxazolov, triketónov, pyrazolov, benzobicyklonu a ketospiradoxu.Vo výhodnom uskutočnení je...

Kvapalné formulácie sulfonylmočovinových herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16507

Dátum: 28.02.2008

Autor: Reap James

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 25/22...

Značky: kvapalné, formulácie, herbicídov, sulfonylmočovinových

Text:

...a fenchlorazol a ich solí0009 Tento vynález je smerovaný na herbicidnu kompozícius jednou kvapalnou fázou obsahujúcusulfonylmočovinových herbicídov vybraných zo skupiny(b) od O do 40 hmotn. jednej alebo viacero biologicky účinných látok iných než sulfonylmočovinové herbicídy(c) od O do 30 hmotn. jednej alebo viacero herbicídnych safenerov(d) od 10 do 99,9 hmotn. jedného alebo viacerých polyalkoxylovaných tríglyceridov, pričom nie viac...

Spôsob prípravy koncentrátu zmesi a tento koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286093

Dátum: 20.02.2008

Autor: Ruiter David

MPK: A01N 25/22, A01N 59/00, A01N 25/04...

Značky: přípravy, spôsob, koncentrátů, zmesí, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, ktorá obsahuje aspoň peroxid vodíka, glycerol a kyselinu glykolovú a kde sa zmes glycerolu a kyseliny glykolovej pridá k peroxidu vodíka. Glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za súčasného pridávania a miešania stabilizátora pre peroxidové zmesi, aby sa vytvoril stabilný gélovitý koncentrát, a následne sa...

Herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7242

Dátum: 27.12.2006

Autor: Schneider Rudolf

MPK: A01N 25/22, A01N 25/02, A01N 43/90...

Značky: herbicídna, kompozícia

Text:

...ktoré je možné uviesť, sú etoxyláty ricínového oleja, etoxyláty alkoholov, etoxyláty tristyrylfenolu, ich zmesi a tiež zmesi s aniónovými povrchovo aktívnymi zlúče ninami, ako je vápenatá soľ kyseliny dodecylbenzénsulfónovej alebo sodná soľ kyselinyVýhodne je V emulgovateľných koncentrátoch podľa vynálezu obsiahnutých od 0,5 do 50 hmotnostných emulgátora. Obzvlášť výhodný je obsah od 2 do 30 hmotnostných ,obzvlášť od 2 do 10 hmotnostných...

Kompozície herbicídnych emulgovateľných koncentrátov dinitroanilínových a oxyacetamidových herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284759

Dátum: 10.10.2005

Autor: Baker Ivor Philip

MPK: A01N 33/18, A01N 43/78, A01N 25/22...

Značky: emulgovateľných, dinitroanilínových, kompozície, herbicídnych, herbicídov, oxyacetamidových, koncentrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kompozície herbicídnych emulgovateľných koncentrátov dinitroanilínových herbicídov a oxyacetamidových herbicídov. Kompozície využívajú kyselinu fosforečnú ako stabilizačné činidlo na zabránenie degradácii zložky oxyacetamidového herbicídu počas skladovania.

Kompozície s cyklopropénmi a kov komplexujúcimi činidlami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14539

Dátum: 07.05.2005

Autori: Kostansek Edward Charles, Stevens Bridget Marie

MPK: A01N 3/00, A01N 25/22, A01N 27/00...

Značky: komplexujúcimi, cyklopropénmi, kompozície, činidlami

Text:

...cykloalkylalkylová, fenylová, alebo naftylová skupina pričom substítuenty, keď sú prítomné, sú nezávisle halogén, alkoxy, alebo substituovaný alebo nesubstituovaný fenoxy.Ako sa tu používa, ked sa myslí zlúčenina vyššie uvedenej štruktúry, ked R je vodík, bude sapoužívat výraz nesubstituovaný cyklopropén.V niektorých uskutočneníach, R nemá žiadnu dvojitú väzbu. Nezávisle, v niektorých uskutočneníach, R nemá žiadnu trojitú...

Stimulačný a výživový aditív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3837

Dátum: 07.07.2004

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 37/02, A01N 25/22, A01N 63/00...

Značky: stimulačný, výživový, aditiv

Text:

...riešenia charakteristické, že obsahujú 1,0 až 45 hmotn. sušiny dusikatých látok bielkovinového charakteru.Stimulačno - výživové aditívy môžu obsahovať tiež prísady zlepšujúce ich fyzikálno-chemické vlastnosti a zabezpečujúce ich dlhodobú mikrobiologickú stabilitu.Z organických kyselín, ktore patria do skupiny rastových regulátorov sa pre sledovaný účel v zmysle riešenia ukázala ako osobitne vhodná kyselina ot-naftyloctová (l),ktorá je...

Kvapalné prípravky pre kontaktné šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2739

Dátum: 07.06.2004

Autor: Mori Osamu

MPK: A01N 33/00, A01N 47/40, A01N 25/22...

Značky: přípravky, kontaktné, šošovky, kvapalné

Text:

...a kvapalný prípravok pre kontaktné šošovky výhodne bráni generovaniu usadenín na šošovkách, Opis vmálezuAutori tohto vynálezu urobili rozsiahly výskum V úsilí vyriešiť Vyššie ukázaný problém a zistili nasledujúce skutočnosti. Pridaním kyseliny glykolovej a/alebo kyseliny asparágovej, ktoré sú/je kyselinovou zlúčeninou, a Z-amino-Z-metyl-l,3-propándiolu (soľ) do kvapalných prípravkov pre kontaktné šošovky zahmujúcich germicídny bíguanid...

Mikrokapsula obsahujúca suspenzie biologicky účinných zlúčenín a látky poskytujúce ochranu pred UV žiarením a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283290

Dátum: 22.04.2003

Autori: Scher Herbert Benson, Chen Jin Ling

MPK: A01N 25/22, A01N 25/28

Značky: biologicky, mikrokapsula, látky, poskytujúce, ochranu, přípravy, obsahujúca, spôsob, žiarením, suspenzie, zlúčenín, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná mikrokapsula obsahuje biologicky účinný materiál, ktorý je citlivý na ultrafialové svetelné žiarenie, pričom tieto kapsuly obsahujú činidlo poskytujúce ochranu pred ultrafialovým svetelným žiarením, zvolené zo skupiny zahrnujúcej oxid titaničitý, oxid zinočnatý a ich zmesi, suspendované a rovnomerne dispergované v kvapaline.

Dvojnáplňový systém na prípravu dezinfekčného prostriedku a spôsob prípravy vodného dezinfekčného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283238

Dátum: 03.03.2003

Autor: Malone Joseph William Gerard

MPK: A01N 59/00, A01N 25/22, A01N 37/02...

Značky: dezinfekčného, dvojnáplňový, spôsob, vodného, přípravy, systém, přípravu, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojnáplňový systém na prípravu dezinfekčného prostriedku, tvorený prvou náplňou s prvým vodným roztokom obsahujúcim alifatickú peroxokyselinu obsahujúcu 2 až 9 atómov uhlíka v množstve 2 % až 20 % hmotn. a druhou náplňou s druhým vodným roztokom obsahujúcim maximálne 5 % hmotn. na hmotnosť roztoku peroxidu vodíka, inhibítor korózie a stabilizačné činidlo peroxidu vodíka a/alebo stabilizačné činidlo peroxokyseliny. Systém je vhodný na...

Pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278483

Dátum: 09.07.1997

Autori: Rodson Marius, Morgan Ronald Lee, Scher Herbert Benson

MPK: A01N 25/12, A01N 25/32, A01N 25/22...

Značky: prostriedok, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 45 % hmotn. dermálne toxickej pesticídnej zlúčeniny na báze organickej zlúčeniny fosforu, 0,1 až 10 % hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky s hydrofilne-lipofilnou rovnováhou v rozmedzí od 17 do 20 a 50 až 98 % hmotn. suchého inertného nosiča so strednou veľkosťou častíc od 425 do 850 mikrometrov a merným povrchom 100 až 140 m2. g-1. Neiónová povrchovo aktívna látka je výhodne dinonylfenoletoxylát...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 273645

Dátum: 12.03.1991

Autor: Marrs Gordon

MPK: A01N 25/22

Značky: prostředek, herbicidní

Kapalný isekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258491

Dátum: 16.08.1988

Autor: Webb Michael

MPK: A01N 25/22

Značky: prostředek, akaricidní, kapalný, isekticidní

Text:

...nebo smési neionogenníeh a anionických povrchovů aktivních činidil.nosi neionogenní povrchové aktivní činidla néležejí například ethoxylované alkylfenolyg jako popžípadě v koncové poloze blokované ethoxylované alkylfenoly, ethoxylované alifatické alkoholy, ethoxylovaná aminy, ethoxylované mastné kyseliny a estery mastných kyeelin,ethoxylované alkylolamidy, blokové polymory nebo kopolymery etylenoxidu a pzopylonoxidu,alkylolamidy a...

Stabilizovaný kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247033

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Avdejev Vitalij Pavlovie, Sulman Leonard Abramovie, Titov Michail Jakovlevie, Emeljanov Stanislav Vasiljevie, Tatevosjan Ruben Armenovie

MPK: A01N 25/22

Značky: kombinovaný, stabilizovaný, prostriedok, herbicídny

Text:

...sedimentácil vstálosť suspenzie suspendovateľnosťjneskladovaneho prípravku S 83,12 .~hmot. prípravku v swspenzil.stálosť suspenzie prípravku skla-dovaneho14 dní pri teplote 55 °C S 72.35 55 mPokles suspendovateľnosti AS WS- S 10,77 °/o hmot. absolútne. 55 °C Príklad 221,14 hmot. dielu technického koncentrátu atrazínu s obsahom 94,6 hmot. účln nej látky, t. j. 20 °/o hmot. atrazínu, ěr30,15 hmot. vdielu technického koncentrátu...

Herbicidní prostředek s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252484

Dátum: 17.09.1987

Autori: Gimesi Antal, Tüske Márton, Kovács Magda, Bordás Barna, János Éva, Matolcsy György

MPK: A01N 25/22

Značky: prostředek, prodlouženou, účinnosti, herbicidní

Text:

...Dosud známé prostředky pro prodloužení působnosti herbicidních prostředků nesplňují však plně tyto požadavky praxe.Při výzkumu prostředků pro prodloužení působnosti herbicidních prostředků se zřetelem na jejich snadnější přípravu a vyšší účinnost ve srovnání s prostředky známymi ze stavu techniky se zjistilo, že shora uvedené požadavky dokonaleji splňují diaminomethany obecného vzorce III než prostředky pro prodloužení působnosti známé ze...

Chemicky stabilní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235047

Dátum: 15.02.1987

Autori: Semonzo Di Borso, Maccone Sergio, Moro Anacleto Dal

MPK: A01N 25/22

Značky: stabilní, chemicky, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky stabilní herbicidní prostředek na bázi m-bis-karbamátů, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostním poměru od 90 : 1 do 1 : 40 povrchově aktivní činidlo nebo směs povrchově aktivních činidel náležejících do skupiny polyoxyethylovaných mono- a diesterů kyseliny fosforečné s alkylfenoly.

Prostředek s hormonálním účinkem a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228904

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tétényi Magda, Budai Zsuzsanna, Szejtli József, Pap Gabriela

MPK: A01N 57/00, A01N 25/22

Značky: prostředek, způsob, hormonálním, účinkem, látky, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku s hormonálním účinkem pro řízení růstu rostlin, vyznačujícího se tím, že obsahuje jako účinnou látku komplex kyseliny 2-chlorethylfosfonové s ?????? a/nebo ?-cyklodextrinem a jako ředidlo vodu, přičemž obsah kyseliny 2-chlorethylfosfonové v komplexu je 10 až 30 % hmot. Vynález se rovněž týká způsobu výroby krystalického komplexu kyseliny 2-chlorethylfosfonové účinného pro řízení růstu rostlin, vyznačujícího se tím, že...

Insekticidní a akaricidní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244126

Dátum: 31.08.1985

Autor: Kavala Miroslav

MPK: A01N 25/22

Značky: akaricidní, insekticidní, směs

Text:

...účinnějlí isomer nebo diaetereonerní dvojice četąých pyx-etroidů recemizují na méně účinnou formu.Pyretroidy. kterých u vynález týká, nej( alespoň Jeden eeymetrický etoI uhlíkak otom vodíku nebo lqanoskupinn, n popřípedě eubetituoveneu eIkyIcykIepz-opylovou skupine, elkenylcyklepropyloveuetnpino nebo arylalkylovou skupinu. R 2 otom vodiku nebo otom fluoru a X skupinu CH nebo otom dueílcu.Jeetliže R znamená popřípadä eubetituovonou...