A01J

Cisterna na zhromažďovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20644

Dátum: 10.05.2011

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: A01J 11/04, B01D 19/00, B01D 19/02...

Značky: kvapaliny, zhromažďovanie, cisterna

Text:

...technicky možných vzájomných kombináciách.0014 Telo cisterny svýhodou obsahuje hornú stenu, pričom Venturiho trubica je umiestnená na hornej stene tela cisterny. Venturiho trubica sa tak nachádza v najvyššie vertikálne položenej oblastí tela cisterny, takže leží v dostatočnej vzdialenosti od odplynovača, aby sa do nej nemohla dostat pena.0015 Venturiho trubica je s výhodou spojená s odplynovačom rúrkou, ktorá sa rozprestiera v smere v...

Pulzátorový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18390

Dátum: 29.04.2011

Autori: Cramer Leon, Steingraber Gary, Schultz Nicholas

MPK: A01J 5/14

Značky: pulzátorový, prístroj

Text:

...výhody budú jednoducho zrejmé odborníkovi v tejto oblasti techniky z opisu a pripojenýchPrehľad obrázkov na výkrese0006 Na úplnejšie porozumenie prihlasovaného vynálezu a jeho výhod je teraz uskutočnený odkaz na nasledujúci opis pojatý v nadväznosti na pripojené vyobrazenia, na ktorýchObr. 1 je znázornenie priečneho rezu pulzátora podľa jedného uskutočneniaObr. 2 A - 2 B znázorňuje alternatívne uskutočnenie kotvy na použitie V pulzátore z...

Zariadenie na hnetenie syroviny na výrobu pareného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15222

Dátum: 28.07.2010

Autor: Tomatis Stefano

MPK: A01J 25/00

Značky: syroviny, hnetenie, pareného, zariadenie, výrobu

Text:

...28 a,28 b, z ktorých jedna 28 a, je vybavená otvárateľným priehľadom 29, spodnú stenu 30 U-tvaru, hornústenu 32, zadnú stenu 34 a prednú stenu 36 vybavenú výstupným otvorom 38.0014 Dve horizontálne paralelné vretená 44, 46 sú umiestnené v hnetiacej komore a sú poháňané redukčnou prevodovkou 40, ktoráje ukotvená k zadnej stene 34 a je poháňaná motorom 42, pre otáčanie v opačných smeroch vopred stanovenou rýchlosťou. Dve krátke kľuky 48, 50,...

Metóda a zariadenie na prípravu syrov alebo syrových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13318

Dátum: 08.09.2009

Autori: Beudon Didier, Coulon Florence, Russo Paul

MPK: A23C 19/06, A23C 19/082, A01J 25/00...

Značky: přípravu, syrových, metoda, zariadenie, syrov, produktov

Text:

...ponúknuť metódu na prípravu syra alebo syrového produktu, predovšetkým taveného syra, ktorá eliminuje vyššie uvedené nevýhody vyplývajúce hlavne z vybraných prevádzkových teplôt. Táto metóda zahŕňa predovšetkým- miešanie syrovej pasty a minimálne jednej zložkycitlivej na teplo s pozitívnym výživovým efektom, ako je- dávkovanie výslednej zmesi do obalu, ktorý je vhodný akonásledný obal pre syrový produkt, za tepla.0008 Na dosiahnutie tohto...

Obojstranná platňa pre odkvapkávanie syrov, a sústava obsahujúca aspoň dve takéto platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6235

Dátum: 10.04.2007

Autor: Helaine Christian Clément Eugéne

MPK: A01J 25/00

Značky: odkvapkávanie, takéto, plátna, syrov, obojstranná, obsahujúca, platne, sústava, aspoň

Text:

...sústavou aspoň dvoch obojstranných platni, ako sa vymedzili v predchádzajúcej časti, rovných podložiek na odkvapkávanie uložených na nosných plochách každej platne, aspoň jedného bloku foriem pre syry, ktorý je vložený medzi podložkami dvoch protiľahlých po sebe idúcich platní.0010 Výhodou je, že každá podložka má priechodné odtoky, pričom každý odtok sa nachádza oproti komíniku ohraničenému štyrmi susediacimi formami bloku foriem.0011...

Vynálezy kategórie «A01J» v ZSSR.

Použitie na čistenie a dezinfekciu v oblasti hygieny v mliekarenskej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13206

Dátum: 05.05.2006

Autori: Gougeon-diederichs Sophie, Mourcel Philippe

MPK: A61L 2/18, A01J 7/04

Značky: čistenie, dezinfekciu, mliekarenskej, použitie, hygieny, výrobe, oblastí

Text:

...alkyl(poly)amíny akoIaurylpropyléndiamln alebo bis(3-aminopropyl)dodecyIamín decyloxy-3 hydroxy-2-amino-1-propán chlórhydrát. V tejto úlohe môžu fungovať kvartérne amóniové zlúčeniny, ale tieto zlúčeniny nie sú výhodné kvôli riziku inhibície mliečnej mikroflóry v prípade náhodnej prítomnosti zvyškov v mlieku.0010 Ďalšie biocldy, ktoré možno v tejto súvislosti použiť, zahrňujú najmä 2,4,4-trichlór-2-hydroxydifenyléter, známy pod názvom...

Spôsob dojenia zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1994

Dátum: 30.09.2004

Autori: Van Den Berg Karel, Bos Greorgius Rudolphius

MPK: A01J 7/00, A01J 5/00, A01K 1/00...

Značky: dojenia, spôsob, zvierat

Text:

...vlastnú kŕmnu vaňu. Prístup na plošinu a výstup z plošiny sa ovláda pomocouniekoľkých brán. Keď sa majú zvieratá dojiť, použijú sa automatické vodiace zariadenia na vedenie kráv na plošinu. Počas dojenia sa rýchlosť rotácie plošiny nastaví tak, aby zvera strávilo asi 10 až 15 minút na plošine (teda jedna rotácia plošiny zaberie asi 10 až 15 minút). Ked nie je potrebné dojiť, plošina sa použije ako kŕmna plošina. Vtomto prípade sa automatické...

Zostava nosiča strukových násadcov a pohyblivej kŕmnej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1202

Dátum: 30.09.2004

Autori: Van Den Berg Karel, Bos Greorgius Rudolphius

MPK: A01J 5/00, A01J 7/00, A01J 5/003...

Značky: strukových, pohyblivej, plošiny, krmnej, nosiča, zostava, násadcov

Text:

...už nemusia byť umiestnené na kŕmnej plošine.Samotné umiestnenie strukových násadcov oddelene od plošiny je známe zUS-2,358,000. Pri zostave známej zUS 2,358,000 však zvieratám nie jeumožnené voľne sa pohybovať v priestore. Podľa tohto patentu USA musia zvieratá väčšinu času zotrvať na plošine. Len dočasne sa odvádzajú z plošiny na umývanie acvičenie na chodiacom páse. Zvieratá sa potom odvedú späť na plošinu. Tento druh ustajnenia zvierat...

Zariadenie na ochladzovanie tekutej roztavenej potravinárskej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5863

Dátum: 19.04.2004

Autori: Biggel Andreas, Huber Wolfgang, Baur Wilhelm, Zeuschner Roland, Burger Josef

MPK: A01J 25/00, A01J 27/00

Značky: roztavenej, hmoty, potravinárskej, ochladzovanie, zariadenie, tekutej

Text:

...možné pri zariadeniach podľa vynálezu dodržať vysoké požiadavky na hygienu, čo sa dá pripísať tomu, že saprodukt aj Chladiaca kvapalina dajú čisto oddeliť.0010 Ďalšie podstatné výhody zariadenia podľa vynálezu vyplynú ztoho, že pri vertikálnom usporiadaní sa minimalizuje doteraz negatívny vplyv gravitácie, ktorý vedie uznámych zariadeni kvôli jednostrannému zaťaženiu ku nehomogenite vo vnútri hotové-ho produktu. Táto výhoda sa objaví u...

Spôsob výroby pareného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 283492

Dátum: 21.07.2003

Autor: Orság Dušan

MPK: A23C 19/06, A01J 25/12

Značky: pareného, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pareného syra spočíva v tom, že zmes mliekarensky upraveného mlieka, chloridu vápenatého, čistej smotanovej kultúry a syridla sa po zamiešaní nechá ustáliť a vyzrážať na syrové zrno. Po uložení do plachtičky, odkvapkaní a odstredení sa nechá hrudka vyzrieť tak, aby táto dosiahla najmenej 50 % sušiny, cca 80° SH a pH 5 kyslosti. Z takto vytvorenej hrudky sa narežú pásiky, ktoré sa vo vodnom kúpeli naparujú. Z nich sa vymiesia...

Rotačné dojičské zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3178

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondruch Tomáš, Ondruch Josef

MPK: A01J 5/00, A01J 1/00, A01K 1/12...

Značky: zariadenie, dojičské, rotačné

Text:

...je potrebná elektrická energia.Zvieratá sú pri dojeni postavené hlavami do stredu kruhu. Dávkovanie krmiva,príprava fixačného zariadenia a uvoľnenie zvierat zfixačného zariadenia vychádza len z kruhového pohybu dojičského zariadenia. Priestorovo je dojičské zariadenie konštruované na 12 kusov zvierat. Celé usporiadanie dojičského zariadenia nie je náročné na priestor, je možné osadit na ploche 15 m 2. Zariadenie je možné vybaviť podvozkom a...

Forma na tvarovanie tvrdých syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2094

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hubálek Jiří, Hubálek František

MPK: A01J 25/12, A01J 25/13, A01J 25/15...

Značky: tvrdých, tvarovanie, syrov, forma

Text:

...tvrdých syrov je schematicky znázorriene na priložených výkresoch, kde je na obr. 1 znázornený pohľad na formu podľa technického riešenia, na obr. 2 je znázornený pohľad smerom P z obr. l a na obr. 3 je znázornený pôdorys formy z obr. l. Pohľad na formičku je znázornený na obr. 4a pôdorys formičky z obr. 4 je vyobrazený na obr. 5.Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornená na výkrese, forma na tvarovanie tvrdých sy rov je...

Zariadenie na lisovanie syra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2093

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hubálek Jiří, Hubálek František

MPK: A01J 25/13, A01J 25/12, A01J 25/15...

Značky: zariadenie, lisovanie

Text:

...opatreným čapmi, umiestnenými do drážok závesov, ktoré sú2 spojené s lisovacou doskou. Popri pravidelnom zlisovani syroviny urýchli použitie tohto lisovacieho nástroja vlastné lisovacie práce.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľatechnického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na cele zariadenie a obr. 2 predstavuje pôdorysný schematický pohľad naformičku vloženú do vane. Príklad...

Imitované syry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2091

Dátum: 12.03.1999

Autor: Barabáš Ján

MPK: A01J 25/00, A23C 19/00

Značky: imitované

Text:

...a soli, s možným obsahom emulgátorov, stabilizátorov, syridlových enzýmov, minerálnych prísad, kyseliny citrónovej,farbív, ochucujúcich látok a mliečneho tuku, obsahujúce tuky rastlinného pôvodu v množstve 5 až 60 hmotn. Technologický proces výroby imitovaných syrov je jednoduchý a spočíva v aplikácii tukov rastlinného pôvodu do mlieka na výrobu syrov, alebo do syroviny v rôznom stupni zrelosti, prípadne do mliečnych bielkovín koagulovaných...

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vegricht Jiří, Machálek Antonín, Kubát Stanislav, Kotrč Bohumír

MPK: G01F 1/86, A01J 7/00, G01F 13/00...

Značky: měření, mléka, nadojeného, množství, zařízení, průtoku

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Zařízení pro ovládání pulzace a přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260409

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Žižka Jan

MPK: A01J 5/16

Značky: ovládání, pulzace, přisávání, dojení, vzduchu, zařízení

Text:

...proměnným prostorem 13 a tedy i se spojovací dutinou 15, spojovacím kanálem 14 a přes spojova EENÍVFZařízení podle vynálezu funguje takto Podtlak z podtlakového dopravního mléčyíého potrubí 31 se na začátku dojení rozšíří přes podtlakový ovládací prostor 29 sběrače 26 a spojovací potrubí 28 do podstrukových komor 37 strukových násadců 34, kde nastava takt sání. Prostřednictvím spojovací trysky 33 se za určitou dobu odsaje atmosférický tlak...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Žižka Jan, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/00

Značky: zařízení, nadojeného, vzorků, mléka, měření, odber

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Zařízení pro odběr vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260108

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: odber, zařízení, mléka, vzorků

Text:

...potrubí g, uspořádanénad mlóčným měŕičem po a dojící aoupravou 1. Hladinový índíkůtorgą mléčného měñíče g je prvním elektrickým spojeni gg napojen nnřídící blok gg celého zařízení, k němuž je druhým elektrickým spo-jem g napojen eloktromagnetíoký ventil Lg a případným třetím elektrickým spojem g pak i puleâtor g, ktorý však nemusí být elektromagnetíoký, takže nemusí být s řídíoím blokom g propojen. Zpětný ventil g je opatřen zpětným...

Zariadenie na čistenie a dezinfekciu dojacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1937

Dátum: 09.09.1998

Autori: Straka Vladimír, Racek Vlastimil, Kotrč Bohumír

MPK: B08B 9/03, A01J 7/02

Značky: zariadení, dezinfekciu, dojacích, čistenie, zariadenie

Text:

...zbernej nádoby a programátor automatiky s tlačidlom preplachu. Centrálny napájač je súčasne prepojený s rozvodnou krabicou umiestnenou vo ventilovej skrini. Podľa vopred zvoleného programu preplach - dezinfekcia sa napustí základná dávka vody, ktorá je riadená plavákovým spínačom,ktorý je spojený s .programátorom a centrálnym napájačom, pričom plavák v spodnej polohe dá impulz na otvorenie vypúšťacieho ventilu a napúšťanie preplachovej vody...

Vodokružná výveva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1889

Dátum: 05.08.1998

Autor: Myšák Eduard

MPK: A01J 5/00

Značky: výveva, vodokružná

Text:

...je uchytený na hriadeli § elektromotora lg uchyteného vo vertikálnej polohe. V prednom čele Q je vytvorený výtlakový otvor Q. V zadnom čele je vytvorená sacia komora ll, vyúsťujúca do sacieho otvoru § a privodný otvor 1 vody. Sacia komora ll je privodným potrubím Z prepojená s prevádzkovou nádržou lg. Prevádzková nádrž lg na náhradu vody vo vodokružnej výveve je umiestnená tak, že úroveň 1 maximálnej výšky hladiny vody v nej je nižšie ako...

Spôsob výroby mliečnych výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281554

Dátum: 04.09.1996

Autori: Dauloudet André, Breton Christian, Sauvion Patrick, Spiess Bernard

MPK: A23C 19/045, A23C 19/028, A01J 25/00...

Značky: tohto, mliečných, zariadenie, výroby, spôsobu, spôsob, vykonávanie, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby mliečnych výrobkov z kvapalného retentátu, pochádzajúceho z ultrafiltrácie mlieka, sa retentát podrobuje konvenčným spôsobom zreniu a homogenizácii. Homogenizovaný retentát sa podrobuje pôsobeniu tlaku, stlačený retentát sa vystavuje pôsobeniu väčšieho počtu smerových otvorov na prevedenie kvapalného retentátu na koagulovaný gél, tento gél sa podrobuje expandovaniu, expandovaný gél sa prevádza na homogénnu pastu, ktorá je v...

Rybinové dojacie státie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1205

Dátum: 03.07.1996

Autori: Nejedlý Jan, Jirásek Zdeněk, Beneš Ota, Pšenička Martin, Fuka Antonín, Fuka Martin

MPK: A01J 3/00

Značky: státie, dojacie, rybinové

Text:

...ľahkej manipulácie so zariadením. Meniteľná dĺžka státia umožňuje využitie státia pre rôzne telesné rozmery zvierat s tým, že pri dojeni sú dobre fixované. Vytvorením nastaviteľnej tvarovanej zábrany je umožnený rýchly odchod dojnic z dojacieho státia s tým, že sa skráti čas odchodu a celého dojacieho procesu, čo prispieva ku zvýšeniu produktivity práce, ale predovšetkým ku kľudu v stajni.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Spôsob formovania syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277670

Dátum: 17.03.1993

Autori: Palo Vladimír, Hostin Stanislav

MPK: A01J 25/12

Značky: syrov, formovania, spôsob

Automatický indikátor počtu somatických buniek v mlieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277756

Dátum: 15.01.1991

Autori: Lauko Gabriel, Lobotka Jozef, Zverka Róbert

MPK: A01J 7/00

Značky: automatický, počtu, mlieku, buniek, indikátor, somatických

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka automatického indikátora počtu somatických buniek v mlieku v procese dojenia. Riešenie pozostáva z kalibrovanej skúmavky (1) s výtokovým otvorom (2) a jeho podstatou je, že skúmavka (1) je opatrená dvoma spínačmi (S1, S2) výšky hladiny, pripojenými k vyhodnocovaciemu zariadeniu (9). Nad skúmavkou (1) sú uložené dávkovacie členy (4, 5) mlieka a reagenčného detergentného roztoku ústiace do skúmavky (1). Táto je uchytená otočne v...

Zařízení ke krájení koagulátu a k míchání vznikající sýřeniny ve válcových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270763

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pivoňka Josef, Hůza František

MPK: A01J 25/02

Značky: válcových, míchaní, zařízení, vznikající, koagulátu, sýřeniny, krájení, nádobách

Text:

...l je v řezu nárysný pohled ne zařízení a na obr. 2 je půdoryeně naznsčení pohybu herf při jedné otáčce obvodové harry, nspř. v poměru tří otáčok otočněho čepu Ž k jedné otáčce hřídele 2.Ve vrchlíku 2 válcové nádoby 1 s vertikální osou § je zsbudováne středová převodovke g. ne jejíž hřídeli g je nepojena planstová převodovks Š, ekládající se ze skříně Opätřené víkem ll. Otočný čep 2 je poháněn přes ozubené kolo lg. ktoré je v záběru s...

Mléčný sběrač pro dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269627

Dátum: 11.04.1990

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, mléčný, sběrač, dojící

Text:

...vzduchu účinné urychlení toku mléka do tečného výstupu tak, že nedochází k rázovým změnám podtlaku, je zabezpečen plynulý odtok mléka ze sběrače a vyloučeno omývání struků zpětným tokem mléka.Příklad provedení mléčného sběrače podle vynálezu je v částečném půdorysném řezu znázorněn na přípojeném výkrese.Mléčný shěračłkruhového průřezu je opatřen jednak vstupními hrdlyg, zaústěnými do mléčného sběračeł tečně k vnitřnímu kruhovému...

Sběrač mléka pro dojící stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269626

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvátil Jiří, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: sběrač, dojící, mléka, stroje

Text:

...hedic vedoucích od strukových násadců až po výtok mleka ze sběrače, přičemž vhodné zvolené místo přisávání vzduchu zaručuje stabilitu pracovního podtleku ve sběreči a tím stabilní tok mléka bez momentálních zpětných proudů omývajících struky. Ce~1 ý proces dojení přitom probíhá za výrazně menšího pracovního podtleku, který nenemá há a nenaruäuje struky dojnic, a to právě z důvodu dosažení plynulosti toku mléka přiPřík 1 adprovedení sběreče m 1...

Pneumatický membránový pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268493

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maberle Jiří, Bulant Josef, Kotrč Bohumír

MPK: A01J 5/04

Značky: pulsátor, pneumatický, membránový

Text:

...zejména etéloeti frekvence puleo a charakteristiky puleátoru. Provedení umožňuje doeažení optímélních rozměrú, hmotnosti a snadné eeřizovatelnosti puleétoru při doetatečné těsnoetí eedel ventilu.Na připojeném výkresu je v příčném řezu příklad provedení pneumatíckého membránového pulsátoru.Pneueatický mambrenový pulaátor je opatřen těleaea l. v nimž je upravenekomora stáleho pqdtlaku g, vstupní hubice 3 a výstupní hubíce gg. Do tlleos...

Zapojení pro napájení subsystémů z akumulátoru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268059

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: energie, subsystému, napájení, zapojení, akumulátorů

Text:

...dvčma- vatupníni kontakty, s nich jeden je atejnč jako druhý pi-ípojný kontakt akumulétoru energe apojen ae epolečným vodičom.zapojení pro napďjení eubayetćmů z akuuulátoru energie umožnuje provedení podutat nč jednoduičílzo napájeoíbo zapojení, čímž uanądšujo. zjednodušuje o zlevňuje celá proVedení.Příklad zapojení podle vynälezu je znázornčn na. připojenću achěmatu.První votupní svorka. . je připojeno. nn první vstupní kontakt g napijenćho...

Linka na výrobu pařených sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267546

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malý Jaroslav, Dania František, Staněk Miloš, Hrabě Jan, Macků Antonín

MPK: A23C 19/09, A01J 25/12

Značky: linka, sýrů, výrobu, pařených

Text:

...dopravníku vypadává sýřenina z Iormiček přes skluzný žlab do dochlazovací a solicí vany. Cirkulace ledovćho solnćho roztoku v dochlazovací a solicí vanč je současně využívána k naplavování hotovych syřů k manipulačnímu prostoru ve kterém je na konci zařízení na vybírání sýrů z dochlazovací vany.Těsnć a kluzne spojení plnicí hubice je unožněmo těsnýa spojením kluzne podložky s formovacím dopravníken. Vyvozením tlaku v plnicí hnbici...