A01H 1/04

Rastlina z čeľade kapustovitých obsahujúca mutantné alely acyl-ACP tioesterázy mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19258

Dátum: 07.07.2008

Autori: Laga Benjamin, Den Boer Bart, Lambert Bart

MPK: A01H 1/02, A01H 5/10, A01H 1/04...

Značky: kyselin, rastlina, tioesterázy, čeľade, mutantné, acyl-acp, alely, kapustovitých, obsahujúca, mastných

Text:

...svoje sily na vytvorenie tzv. dvoj ito nízkej odrody,kde bolo v oleji semien málo kyseliny erukovej a málo glukozinolátov vo výlisku po extrakciioleja (t.j. obsah kyseliny erukovej nižší ako 2 hmotn. a obsah glukozinolátov nižší ako 30mikromo lov na gram vo výlisku bez oleja). Tieto formy repky vyššej kvality vyvinuté V Kanade sú známe ako kanola. Kanolový olej sa vyznačuje relatívne nízkou úrovňou nasýtených mastných kyselín (v priemere...

Rastlinný materiál cukrovej repy rezistentnej voči herbicídom, spôsob produkcie herbicídne rezistentnej rastliny cukrovej repy a spôsob kontroly burín v prítomnosti týchto rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286030

Dátum: 31.12.2007

Autori: Wright Terry, Penner Donald

MPK: A01H 1/04, A01H 1/00, A01H 1/06...

Značky: rastliny, týchto, spôsob, produkcie, rastlinný, materiál, rezistentnej, herbicídne, rastlín, přítomnosti, herbicídom, cukrovej, kontroly, burín, voči

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú rastliny cukrovej repy, ktoré sú rezistentné proti imidazolinónovým herbicídom. Rastliny cukrovej repy sú odvodené z buniek rastlín citlivých proti herbicídu postupnou selekciou SU-R buniek, regeneráciou rastliny a opakovanou selekciou na IM-R. Rezistentné rastliny odvodené z takýchto buniek sa môžu pestovať na poliach, ktoré boli ošetrené imidazolinónmi proti burine.

Rastlinný materiál cukrovej repy rezistentný voči herbicídom, spôsob jeho produkcie a spôsob kontroly burín v prítomnosti týchto rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286017

Dátum: 27.12.2007

Autori: Wright Terry, Penner Donald

MPK: A01H 1/04, A01H 1/06, A01H 1/00...

Značky: rezistentný, přítomnosti, spôsob, herbicídom, týchto, rastlín, materiál, produkcie, burín, voči, rastlinný, kontroly, cukrovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú rastliny cukrovej repy, ktoré sú rezistentné proti imidazolinónovým herbicídom. Rastliny cukrovej repy sú odvodené z buniek rastlín citlivých proti herbicídu selekciou na mutované imidazolinónovo rezistentné bunky. Rezistentné rastliny odvodené z takýchto buniek sa môžu pestovať na poliach, ktoré boli ošetrené imidazolinónmi proti burine.

Automatický systém vzorkovania semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9328

Dátum: 02.03.2007

Autori: Listello Jennifer, Koestel Angela, Deppermann Kevin, Rahn Phillip

MPK: A01C 1/00, G01N 1/08, A01H 1/04...

Značky: semien, systém, automatický, vzorkovania

Text:

...Vzorkované semeno je potom dopravené do vybranej komoryV pláte pre semená V subsysteme na ukladanie semien systému vzorkovania semien.Odobratá vzorka je súčasne dopravená do vybranej komory v plate pre vzorky subsystému na ukladanie vzoriek systému vzorkovania semien. Uložená vzorka sa môžepotom testovať na najmenej jeden z požadovaných znakov.Systémy a metódy tohto vynálezu umožňujú v podstate sterilné, automatické,nedeštruktívne vzorkovanie...

Izolovaná molekula DNA kódujúca protoporfyrinogénovú oxidázu v eukaryotoch, spôsob jej manipulácie a jej použitie, vektor a hostiteľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 284895

Dátum: 11.01.2006

Autori: Volrath Sandra, Ward Eric Russell

MPK: A01H 1/04, A01H 5/00, A61K 38/43...

Značky: izolovaná, molekula, vektor, použitie, hostiteľ, kódujúca, oxidázu, eukaryotoch, spôsob, protoporfyrinogénovú, manipulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané eukaryotické sekvencie DNA kódujúce prirodzenú protoporfyrinogénovú oxidázu (protox) alebo modifikované formy tohto enzýmu, ktoré sú tolerantné proti herbicídu. Tiež sú opísané rastliny majúce pozmenenú protox aktivitu, ktorá tiež prepožičiava toleranciu proti herbicídu. Tieto rastliny môžu byť šľachtené alebo modifikované technikami génového inžinierstva tak, aby boli rezistentné na protox inhibítory, a to pomocou mutácie...

Způsob selekce mutantů v barvě slupky hlíz bramboru v prostředí in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 270472

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kostřica Petr

MPK: A01H 1/04

Značky: barvě, slupky, mutantů, selekce, prostředí, vitro, hlíz, způsob, bramboru

Text:

...sacharózu (40 až B 0 g(l) případně látky antigiberelově povahyPo přelití tuberizačním mádiem jsou kultivační nádobky s rostlinami přeneseny do tmy,kde při pokojové teplotě začíná během dvou až tří týdnů tvorba vzduäných hlízek. Po dvou měsících kultivace ve tmě rostliny zasychají a slupka vyvinutých hlízek má již stálou barvu, věrně odpovídající standardnímu nebo mutantnímu typu zbarvení. Selekci mutantů odliš ných v barvě slupky hlíz...

Způsob vytvoření klon-liniového Fl hybridu s využitím explantátových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 268256

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křivský Karel, Borovec Vladimír

MPK: A01H 1/04

Značky: hybridu, kultúr, explantátových, klon-liniového, využitím, vytvoření, způsob

Text:

...klony a to pomocí explantátová kultury. Byl zvnlen meristemoyý způsob množení z důvodu vyloučeni genotypových změn během klonování in vitro. Z hlávek zelí hyly excirpovány pupeny 2 úžlabí listů, a ty nasnzeny na proliľerační živné médium s přídavkem kinetínu. V tomto případě bylo použito médium Murashige, Skoog (1962) 3 přídavkem BAP. Po zmnožení nasnzených pupenů byly jejích shluky rozřezány nn jednotlivé pupeny a ty asepticky...

Způsob odběru vojtěšky, odolné kořenovým hnilobám, se zvýšenou fixací dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266477

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krivčenko Vladimir, Kovalenko Nikolaj

MPK: A01H 1/04

Značky: fixaci, vojtěšky, zvýšenou, odběru, dusíku, způsob, odolné, hnilobám, kořenovým

Text:

...no nnemneny ąBuy He ornnqammca or maxux me pacmennň, nmpamenumx őes HHÓÉKĽHĚ.Hpenaraeuň cnocoö noanonxem ononpeménno Bmnennwb nHHunnmuepuu, ycwoäuunoñ K Kopnenmu rmnnam H oönanammeň noauenuoň cnocóőHocTbm K Quxcauuu asc Ta sa cqer MHOPOKpaTHOPO ynenuqennn qncna Knyőénbxon öaxrepnü na Kopuesoů3 T 0 unser öonnmoéHapoHoxosxñcTBenHoesnaqenne, Tax xax naer Bosmom HÓCTL HOBHmaTb nnonóponue noqnu sa cuer önonornqecxoro asara Knyöennxonux őaxrepnů H...

Způsob hromadné produkce bramborového množitelského materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266337

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sum István, Föglein Ferenc, Oleár Gyula, Szegedi Miklós, Magyar Miklós, Mészáros Annamária

MPK: A01H 1/04

Značky: množitelského, produkce, hromadné, materiálů, bramborového, způsob

Text:

...materiál získají semenáčky nebo malé hlízy,nebo se jako množívého materiálu použije minihlíz, přičemž se vytváření semenáčků nebo hlíz řídí ovlivñovâním syntázy patstinu v mateřské rostlině.Způsobupodle vynálezu se může použít pro ekonomickou produkci bramhorového množítelského materiálu ve velkém měřítku a způsob podle vynálezu je vhodný pro stálé dodâvání množitelského materiálu V průběhu celého roku.Izolace meristemových buněk, růst a...

Způsob získávání genotypů embryí pšenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255259

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dostál Josef, Černý Jiří, Hanišová Alena, Šašek Antonín

MPK: A01H 1/04

Značky: způsob, genotypů, pšenice, získavání, embryí

Text:

...růstoyých atimulátorů při teplotě 20 °C při umělém osvětlení s intenzitou 10 000 luxů po dobu 10 dnů. Naklíčené rostliny byly jarovizovány na světle při intenzitě světla 10 000 luxů v jarovizační komoře při teplotě 5 °C po dobu 42 dnů. Jarovizované rostliny byly vysazeny do pole s kořenovými baly. V generaci B.c.l-F 3 byla vybrány podle gliadinových bloku-markerů celkem 64 genotypy, rostliny homozygotní ve většině gliadinových bloku....

Způsob výběru kmenů pšenice pro množitelskou výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238651

Dátum: 15.01.1987

Autor: Foltýn Jiří

MPK: A01H 1/04

Značky: způsob, množitelskou, pšenice, výběru, výrobu, kmenů

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovené metody výběru takovým způsobem, aby novošlechtěné kmeny ozimé pšenice měly vyšší počet zárodečných kořínků, který rostlinám zaručuje rychlejší počáteční růst. Podstata způsobu spočívá v tom, že do prostředí se stálou vlhkostí ke klíčení se umístí nejméně sto zrn každého zkoumaného kmenu pšenice téhož sklizňového ročníku, kde se ponechají při teplotě blízké 20°C po dobu nejméně 3 dnů, načež po uplynutí této doby se stanoví počet...

Způsob výroby rekombinací u pšenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241990

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schiele Ulrich, Yellin Tobias Oregon, Gilman David John

MPK: A01H 1/04

Značky: rekombinací, způsob, pšenice, výroby

Text:

...Kouuenrpauma Bupyca B paoweHMHX Haóxnnaxacb Ha I 2-ruñ aaa nocne nx sapamenna. Y 3 apameHHHx pacrennñ qepes 7-IO nneü noasnammcñ CHMTOMH 3 aöoneBaHna, KOTODHG B nanbneñmem Macxnpymmca. Hocne oospenaxna c pacmennñ yónpamm ypomañ 3 epHa. Cemena, coópanuue c-3 apameHHHx paowenü, aucenamw nan pasmmomenma n Haqnnamm omóop pexomdmnannü. Pasmmomeñuue ceMeHa Hme~ Hnuu CHOBa Buoesamm n B ěaae KonomeHna~cospeBanma upononmamm omóop pexomönnauuñ -...