A01G 9/24

Prístroj a spôsob na reguláciu prostredia v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20744

Dátum: 18.07.2011

Autor: Pinchuk Omer

MPK: F24F 11/00, A01G 9/24, F24F 12/00...

Značky: reguláciu, spôsob, skleníků, prístroj, prostredia

Text:

...vzduchu na obsiahnutie vody a relatívna vlhkosť sa zníži. Relatívna vlhkosť privedeného vzduchu, i keď je na 100 (t.j. relatívna vlhkosť, pri ktorej sa voda začne zrážať zo vzduchu), môže byť podstatne znížená zvýšením teploty vzduchu. Napríklad, relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu pri teplote 18 °C a100 relatívnej vlhkosti je ohriatim na teplotu 25 °C znížená na relatívnu vlhkosť 50.0007 Zatiaľ čo súčasný konvenčný spôsob...

Zariadenie na akumuláciu tepla v skleníku a na odvod akumulovaného tepla na zužitkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5587

Dátum: 08.11.2010

Autori: Bartalos Aurel, Bartalos Eugen

MPK: F24J 2/42, A01G 9/24

Značky: tepla, akumulovaného, odvod, zariadenie, zúžitkovanie, skleníků, akumuláciu

Text:

...žiarením krátkovlnným, ked slnečná teplota dosahuje až 90 °C. Z uvedených príčin je potrebne slnečné kolektory umiestniť nad pestovacou plochou a tak zachytiť slnečné lúče ešte pred zmenou vlnových dĺžok. Slnečná energia, potrebná na udržanie požadovanej teploty v skleníku a na fotosyntézu rastlín sa zabezpečí rozmiestnením slnečných kolektorov v hodnom pomere ich plôch k pestovacej ploche alebo ich priepustnosťou potrebného množstva...

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: A01G 9/24, F24H 1/00, F24D 17/00...

Značky: skleníkov, užitkovej, využitím, fóliovníkov, vykurovanie, období, zariadenie, ohrievanie, energie, slnečnej, letnom

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Spôsoby a zariadenia na využitie tlaku i prúdenia vnútri konštrukcie nesenej vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20192

Dátum: 27.06.2007

Autor: Chelf Jonathan David

MPK: E04G 11/04, A01G 9/24, A01G 9/14...

Značky: využitie, tlaku, vzduchom, vnútri, nesenej, prúdenia, spôsoby, konštrukcie, zariadenia

Text:

...vzduchu. Tento prístup tiež poskytuje priestor so vzduchom, ktorý zaisťuje izoláciu. medzi0006 Túto stratégiu používa patent US c. 4,160,523 priznaný Stevensovi (1979) a patent US Č. 6,061,969 priznaný Learymu0007 Pojenl VZduChOHl nafukovaná konštrukcia opisuje uvedené nafukovacie konštrukcie, ktorých tvar je vytváraný trubicami s natlakovaným vzduchom alebo komorami, pričom vzduch obsiahnutý V priestore uzavretom touto konštrukciou...

Skleník, systém na regulovanie klímy v skleníku a spôsob na regulovanie klímy v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14759

Dátum: 01.12.2005

Autori: Huttunen Jukka, Huhta-koivisto Esko

MPK: A01G 9/24

Značky: regulovanie, skleníků, systém, skleník, spôsob, klímy

Text:

...vody s teplotou okolitého prostredia. Vzhľadom na spôsob akým vzduch a voda prichádzajú do styku, je rýchlosť nízka, čo vedie v slabej výmene tepla. Keďžedo systému v skleníku prúdi vonkajší vzduch, nie je vhodný na chladenie uzavretého skleníka. Týmto spôsobom ani nie je možne odstrániť nadbytočnú vlhkosť zo skleníka, a tým, že vzduchprúdiaci dovnútra sa zvlhčuje, potreba odstraňovania vlhkosti zo skleníka vetraním sa zvyšuje.0008 Patent US...

Spôsob a prostredie na pestovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2217

Dátum: 15.08.2003

Autor: Holmenlund Niels

MPK: A01G 31/00, A01G 27/00, A01G 9/24...

Značky: pestovanie, spôsob, rastlín, prostredie

Text:

...také podmienky, aby mohla rašelina významne vyschnúť. To je spôsobené skutočnosťou, že suchá rašelina. je hydrofóbna. a je teda veľmi zložité opäť juzavlažiť a táto komplikácia rastie s rastom suchosti rastliny.Teda potom, ako rašelina vyschne, následné štádium zavlaženia neumožní rašelinu účinne opäť zavlažiť.0009 Toto je problem pre mnohé rastliny, ale spôsobuje najmä ťažkosti V komerčnej praxi, kde rastie veľký počet rôznych rastlín V...

Spôsob vyhrievania a ochladzovania priestoru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281138

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bakarov Christo

MPK: A01G 9/00, F24J 2/04, A01G 9/24...

Značky: vyhrievania, tohto, spôsobu, vykonávanie, priestoru, spôsob, zariadenie, ochladzovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na vyhrievanie riešia, pri súčasnom zvlhčení, prípadne aromatizovaní vzduchu, hlavne vyhrievanie alebo ochladzovanie do žiadanej teploty priestoru, najmä sálaním a prúdením, či prelievaním kvapaliny, ale aj tepelnej vodivosti stien zariadenia, ktoré sú vybavené najmenej jedným vrchným otvorom k vonkajšej atmosfére spravidla nad pracovnou hladinou kvapaliny, ktorá prúdi zo zdroja teplej či studenej kvapaliny a ktorá s...

Zariadenie na prúdenie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280470

Dátum: 14.02.2000

Autor: Bakarov Christo

MPK: A01G 9/24, F24D 1/08

Značky: kvapaliny, zariadenie, prúdenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prúdenie kvapaliny so vstupom, vedením a výstupom kvapaliny má vstup kvapaliny pripojený k spojovaciemu potrubiu (5), ku ktorému je paralelne pripojený aspoň jeden komplex pozostávajúci z vlastnej vyrovnávacej nádržky (8), pripojenej k aspoň jednej zvislej alebo visiacej hadici, respektíve zvislému potrubiu (14), ktorých druhý koniec je pripojený vo vstupnom otvore (32) nižšie umiestneného a horizontálne alebo šikmo uloženého...

Zapojení ochranného zařízení pro vytápění, zejména skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269464

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šeděnka Václav

MPK: F24D 19/10, A01G 9/24

Značky: skleníků, vytápění, zařízení, zapojení, ochranného, zejména

Text:

...ventilu 9 obtoku a výstup z manipulačního ventilu g na přívodní potrubí g. Ovládací prostor pneumatického ventilu g je spojen potrubím g, s ovládaním médiem, přes trojcestný solenoidový ventil lg se zdrojem tlaku g, na který je rovněž napojen potrubím Q, s ovládacím médiem, přes trojcestný solenoidový ventil l 4, ovládací prostor pneumatického ventilu 9,bez tlaku otevřeného. Cívka trojcestněho solenoidového ventilu E je napojena na...

Spojka pro rozebíratelný otopný systém ve sklenících

Načítavanie...

Číslo patentu: 265571

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Haš Stanislav, Adamovský Radomír

MPK: A01G 9/24, F16L 37/24

Značky: otopný, sklenících, rozebíratelný, spojka, systém

Text:

...se řeší také náročným mechanickým nebo elektrickým zvedáním celé otopné plochy nad podjezdnou výšku ve skleníku, nebo u krátkých skleníků vysunutím celé otcpné plochy ven ze skleníku.Rozebiratelná spojka pro otopný systém ve sklenících, která je předmětem přihlášky vynálezu, umožňuje podstatně snadnější a rychlejší demontáž a montáž potrubní sítě a otopných plcch z hladkých a žebrových trubek ve srovnání se současným stavem. Oproti svařovaným...

Terasový skleník

Načítavanie...

Číslo patentu: 264443

Dátum: 14.08.1989

Autor: Doležal Vojtěch

MPK: A01G 9/24

Značky: terasový, skleník

Text:

...a výdaje je snížení a převrácení poměru pěstební plochy a plochy pláště krytu, blížíoímu se hodnotě 21.Uvedené řešení umožní značnou energetickou úsporu, tj. minimálně 70 8 oproti klasickým krytům, nižší investiční náklady na skleníkový plášť, maximální zohledněni výběru lokality..Často problematické využívání rekultivací pro zemědělekou produkci se nahrazuje intenzivnímskleníkovým hospodářstvím. Lokality vhodné pro výatavbufkrytého skleníku...

Zariadenie na automatickú klimatizáciu hospodárskych budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257823

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hučala L´udovít, Chudý František

MPK: A01G 9/24, F24F 11/053

Značky: zariadenie, hospodářských, klimatizáciu, automatickú, budov

Text:

...5 P 0 dáŠSka budova 3 je vybavená najmenej jedným vstupným kanálem É a jedným výstupným kanálem 2. Vstupný kanál É je umiestnený V dolnej časti steny hospodárskej budovy g a výstupný kanál 3 je situovaný v najvyššom bode strechy 1 hospodárskej budovy 3. Vo vstupnom aj výstupnom kanáli Q, § sú uložené klapky 5, §, z ktorých každá je ovládaná samostatným tepelne závislým servoposúvačom l. Klapka É vstupného kanála É je pripojená pomocou...

Zařízení k vegetačnímu vytápění skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256669

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kouřil Oldřich, Langr Jiří

MPK: A01G 9/24

Značky: vegetačnímu, zařízení, skleníků, vytápění

Text:

...sestává se soustavy vytápěcích trubek l, které jsou položeny napovrch 1 pěstitelské půdy ve skleníku § v rozteči lg 250 až 600 mm.S výhodou se dá použít trubek z plastických hmot, např. EPE. soustava vytápécích trubek 1 je tvořena samostatnými smyčkami lb vedenými souběžne v podélné ose ll skleníku 8 odpřičného chodníku lg k boční sténě 2 skleníku Ě. Každá samostatnársmyčka lg je jedním koncem lg připojena k přívodní truhce 23 n druhým...

Automatický regulátor vetrania fóliovníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238867

Dátum: 15.05.1987

Autor: Huszár Ladislav

MPK: A01G 9/24

Značky: fóliovníkov, vetrania, automatický, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení regulácie teploty. Rieši automatický regulátor vetrania fóliovníkov. Tento pozostáva z trubky uzavretej na jednom konci dnom a nalievacím otvorom pre náplň. V trubke je umiestnený vlnovec s piestom vlnovca. Vlnovec je upevnený na čelnú dosku, ktorá uzatvára druhý koniec trubky. Na čelnej doske je vodiaci otvor pre pohyb piestu vlnovca a upevnený držiak páky.

Zařízení pro automatické větrání fóliovníků a skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229831

Dátum: 15.09.1986

Autor: Procházka Ladislav

MPK: A01G 9/24

Značky: fóliovníků, skleníků, větrání, zařízení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické větrání fóliovníků a skleníků, sestávající z výkyvně uloženého hydraulického válce napojeného tlakovou hadicí na tlakové potrubí, naplněné pracovní kapalinou, vyznačené tím, že vnější konec pístní tyče (6) hydraulického válce (3) je opřen přes regulovatelnou opěrku (7) o výklopný oblouk (8), jehož horní část je spojena lankem (11) nejméně s jednou větrací klapkou (12).