A01G 9/10

Spôsob pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry a rastlinná štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 287256

Dátum: 24.03.2010

Autori: Hogholt Lars, Hogholt Niels

MPK: A01G 9/10

Značky: dvoch, spôsob, struktura, pestovania, rastlinnej, rastlinná, kombinovanej, vytvorenie, rastlín, struktury, zloženej, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pestovania dvoch alebo viacerých rastlín na vytvorenie zloženej alebo kombinovanej rastlinnej štruktúry, obsahujúcej listy dvoch alebo viacerých rastlín prepletených dohromady v kombinovanej štruktúre. Použije sa črepník obsahujúci rastové prostredie, výhodne zeminu a do črepníka sa vyseje prvé semeno prvej rastliny zo spomínaných dvoch alebo viacerých rastlín vybraných zo špecifických druhov prvej rastliny dosahujúcich prvé určité...

Sadbová a kultivačná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284692

Dátum: 17.08.2005

Autor: Böhringer Eberhard

MPK: A01G 9/10, A01G 9/02

Značky: spôsob, kultivačná, výroby, sadbová, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Sadbová a kultivačná nádoba (1), predovšetkým na pestovanie a produkciu rastlín, má dnovú časť (3) a s ňou z jedného kusa vytvorenú bočnú časť (4), pričom sa tieto časti (3, 4) skladajú z kokosového rúna, ktoré má latexom spojené kokosové vlákna. Na vylepšenie tvarovej stability a manipulácie pri nezmenenej biologickej odbúrateľnosti takýchto produktov je aspoň bočná časť (4) nádoby (1) vytvorená s jedným alebo viacerými do nej integrovanými...

Kvetináč z kokosových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284597

Dátum: 17.06.2005

Autori: Walz Reinhold, Wibmer Albert

MPK: A01G 9/10, A01G 9/02

Značky: vlákien, květináč, kokosových

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri kvetináči, ktorý pozostáva z rúna na báze kokosových vlákien s vláknovým spojivom, zamedzilo zlému prerastaniu koreňov a odbúrateľnosti známeho vzduchotesného, hlboko ťahaného suchého rúna s latexom v úlohe impregnujúceho spojiva, navrhuje sa ako materiál priedušné sušené mokré rúno, ktorého diery umožňujú nerušené prerastanie, a ktoré je úplne biologicky odbúrateľné. Pri výrobe mokrého rúna je do kokosových vlákien primiešaný...

Pestovacie plató na zakorenenie mladých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 324

Dátum: 17.03.2003

Autor: Dümmen Marga

MPK: A01G 9/10

Značky: rastlín, pestovacie, zakorenenie, mladých, plató

Text:

...bočných hranách stredové zosilnenie alebo vodiacu hranu, čím je zaistené dostatočné ñxovanie rastlinných balov medzi jednotlivými priehradkami. Aby sa rastlinný bal pri vyberaní nerozpadol, môžu byť do zeminy pridané poprípade kolagény, ktoré spôsobia väčšiuAby mohli mladé rastliny zaujať v rade rastlín rôzne odstupy medzi sebou, tak sa predpokladá,že priehradky sú Vytvorené s jednoduchou stenou alebo viacerými stenami, hlavne s dvojitou...

Substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4962

Dátum: 16.01.2003

Autori: Hilli Matti, Nyrönen Timo, Herranen Markku, Tahvonen Risto, Tainio Liisa, Reinikainen Olli, Huttunen Jukka

MPK: A01G 9/10

Značky: substrát

Text:

...3 na von Post škále).Predmetom predloženého vynálezu je teda substrát, obsahujúci najmä záhradkársku rašelinu, pre rastliny, najma záhradkárske rastliny, ktorý dodatočne obsahuje koks rozdrobený na stanovenú veľkosť, ktorý sa zmieša so záhradkárskou raše|inou v množstve 2 až 40 obj. z celkového objemu. Koks dodáva rašeline pevnú štruktúru, ktorá zostane intaktná aj pri stlačenl. Pridanie koksu umožňuje nadmerné zalievanie substrátu za...

Konzerva s rastlinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3146

Dátum: 05.02.2002

Autor: Bevilaqua Igor

MPK: A01G 9/10

Značky: konzerva, rastlinou

Text:

...odnímateľná. Spodná podstava Q je perforovaná,pričom perforácia Qlje preçhodne pokrytá odnímateľnou papiero vou záslepkou 1.Po otvorení konzervy odstránenim hornej podstavy A nádoby l a papierovej záslepky 1 zo spodnej podstavy 5 nádoby l, po priebežnom zvlhčovaní zeminy rastlinné semeno Q pri izbovej teplote vyklíči a vyrastie rastlina.Príklad 2. Konzerva s rastlinou pozostáva z uzavretej nádoby l,v ktorej jesuchá zemina g s dvoma...

Zakoreňovač na predpestovanie priesad v balíčkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2399

Dátum: 14.02.2000

Autor: Šlinský Ján

MPK: A01G 9/10

Značky: priesad, zakoreňovač, predpestovanie, balíčkoch

Text:

...pásu z pospájaných člankov okolo tvarovej vložkytvoriacej stred zakoreňovača. Na poslednom článku pása je háčik, ktorým sa zaisťuje pás zakoreňovača proti jeho samovoľnému odtáčaniu pri plnení a manipulácií so zakoreňovačom.Výhody takéhoto zakoreňovača sú hlavne v tom, že plnenie zeminou je V porovnaní s inými doteraz používanými zakoreňovačmi oveľa rýchlejšie - do stredu zakoreňovača sà nasýpe potrebný objem zeminy a jednoduchým...

Pevný mulčovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 842

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stránský Ladislav

MPK: A01G 9/02, A01G 9/10, C09K 17/02...

Značky: pevný, mulčovací, prvok

Text:

...kameňa môže mať charakter kamennej drviny e obsahom ilu a zeminy a podľa chemického zloženia je buď kyelý alebo záeaditý podľa peetovateľekých požiadaviek jednotlivých peetovateľekých kultúr. Hmota pre pripravu prvku môže byť ďalej obohatená výživnými alebo/a stimulačnými látkami. Pri výbere je nutné dbať , aby odvalový material neobsahoval ťažké kovy. Výška pevného mulčovacieho prvku je daná požiadavkom, aby e nim bolo možné manipulovať...

Zakoreňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278315

Dátum: 12.01.1995

Autori: Walz Reinhold, Wibmer Albert

MPK: A01G 9/10

Značky: zakoreňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zakoreňovača vyrobeného z ekologických materiálov, ktoré sa rozkladajú, alebo sú neškodné. Úlohou vynálezu je okrem iného, použiť odpadové materiály pri výrobe zakoreňovača a uľahčiť prekorenenie. Riešenie spočíva v neprerušovanom prekrytí dna (34) zakoreňovača a oddeleného plášťa (10) zakoreňovača, ktorý sám má takú bočnú oblasť prekrytia, v zlepení oblastí prekrytia a v poddajnom materiáli z vlákien, z ktorého je zakoreňovač...

Záhradnícky kontajner z tvarovanej vlákniny odolný proti degradácii a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281328

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dall Paul

MPK: A01N 43/74, A01G 9/10, A01N 43/52...

Značky: tvarovanej, vlákniny, spôsob, zahradnický, proti, odolný, degradácii, výroby, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Záhradnícky kontajner odolný proti degradácii je z tvarovanej vlákniny, ktorá obsahuje dispergované antimikrobiálne účinné množstvo organického tiokyanátu zo súboru zahŕňajúceho S-tiokyanometylové deriváty 2-merkaptobenztiazolu, 2-merkaptobenzoxazolu alebo 2-merkaptobenzimidazolu v hmotnostnom množstve 450 až 3000 ppm a prípadne glej, látku, uľahčujúcu retenciu prísad a ďalej živicu odolnú proti vode, s hrúbkou stien 0,0762 až 0,254 cm a...

Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267994

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barklová Anna, Dušek Vratislav, Homoláč Jan, Provazníková Danuše, Jurásek Antonín, Martincová Jarmila

MPK: A01G 9/10

Značky: výroby, rozpadu, dobou, řízenou, způsob, sadební

Text:

...polymeru nepř. sníši prúměrně na41 93 původní hodnoty neozářeněho POP. se vzrůstajíoí dívkou ozáření pmdoe klesá i pevncst v tehu. Po absorbované dávno 50 kGy klesne například pevnost v tehu podle druhu POP materiálu v průměru na 58 původní hodnoty před ozářením.Takto vytvořený sadební obal chrání při předpěstění sazenic jejich kořenový bal před rozpadnutím a mechanickým poěkozcnim, ale po uplynutí delěí doby. kdy je obal uložen spolu s...

Biochemicky rozpadavé kořenáče pro krytokořenné sazenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264523

Dátum: 14.08.1989

Autori: Volná Milana, Kadlec Jan, Vítek Miloslav, Fiala Karel

MPK: A01G 9/10

Značky: kořenáče, krytokořenné, biochemicky, rozpadavé, sazenice

Text:

...se střídou raportů přízí tak, aby se oka s nárůstem biomasy postupně zvětšovala probíhajícím mikrobiologickým rozpadem.Lepidla ke spojování plošných útvarů tvoří směsi z různých pólymerních materiálů přírodních i syntetickýchgpřičemž je sledována jejich biochemickâ nezávadnost. Z toho důvodu byla vyřazena adheziva na bázi organických rozpouštěděl a za biologicky nezávadné lepidla byla ověřena lepidla na bázi vodních roztoků nebo/a disperzí a...

Zařízení k oddělování balíčkované sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262110

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kaňka Jiří, Souček Jan

MPK: A01G 9/10

Značky: balíčkované, oddělování, sadby, zařízení

Text:

...kolem vodorovné osy. Do vnítřního prostoru pláště válce výstředně zasahuje žlab. Dno žlabu se nachází pod osou válcového děliěe, se kterou je rovnoběžné, přičemž je dále umístěno u vnitřní stěny pläště válce. Bočnice jsou ze strany dna opatřeny zářezy, kterými při otáčení válcoveho děliče prochází nože. U zářezů dno žlabu končí. Žlab je určen k ukládání řady zemních balů, která je v něm tlačenaa po dně žlabu posouvána až k dorazu. V...

Způsob výroby obalovaných sazenic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254721

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havránek Zdeněk, Tomeš Zdeněk, Cerha Vladimír

MPK: A01G 9/10

Značky: způsobu, sazenic, tohoto, výroby, zařízení, způsob, obalovaných, provádění

Text:

...sebe absorbuje živiny obsažené V substrátu, takže u ní se není třeba obávat šoku koŕínků sazenice přiPředmětem vynálezu je i zařízení k výrobě obalovaných sazenic. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává z formy obalu, kterážto forma je uložena uvnitř vnějšího pláště. vnější plášť je nahoře opatřen uzavíracím víkem, v dolní části odsávacím potrubím a přívodem stlačeného vzduchu. Vnitřek děrované formy může být pro snadnější odsávání přebytečné...

Vysouvač raznice na tvoření půdních balíčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244016

Dátum: 16.11.1987

Autor: Moucha Vladimír

MPK: A01G 9/10

Značky: vysouvač, raznice, balíčků, tvoření, půdních

Text:

...jeho aktivní plochu, je volně prilolens gunova deetička. Gumovd destiěka je tvarovl ehodní e dolní základnou a v jejím stredu je rovnll vytvorsn otvor, kolem kterého gumoví destičks prochází v manłetu. Prostredníotvím manzety je gunovd destlčka zachyoena za hranu otvoru dolní zakladny.Konetrukční podstatu vysouvače raznice na tvorení púdních halíčků spočívt v ton, le ke spodní straně dolní zikladny je prilołena gunovd destidka se stredovým...

Způsob vkládání válcových vysazovacích balíčků do nádoby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252473

Dátum: 17.09.1987

Autori: Böttcher Günter, Evert Paul, Mielke Johannes

MPK: A01G 9/10

Značky: válcových, provádění, balíčků, zařízení, nádoby, způsob, vysazovacích, vkládání

Text:

...doprsvniku 2 obr. 4, obr. 16 detaily sací hlavy zařízení z obr. 14,obr. t příčný řez sací hlavou podle obr. 16, obr. 18 a 19 Jednotlivé fáze pohybu sací hlavy podle obr. to, obr. 20 detaily emykedla k přemísĺování řady balíčka od sací hlavy do nádobky v zařízení podle obr. H, obr. 21 o 23 Jednotlivé fáze pohybu smykadla podle obr. 20, obr. 24 detaily zdvihocího ústrojí v zařízení podle obr. 14 a obr. 25 vylqvovmcí a dopravní ústrojí pro...

Raznice na tvoření zemních balů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237382

Dátum: 01.08.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: tvoření, zemních, balů, raznice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší raznici na tvoření zemních balů, určených na výrobu předpěstované sadby zeleninových, květinových a lesních kultur. Raznice sestává z formy, jejíž vnitřní prostor je ve tvaru komolého jehlanu. K horní části formy je připevněn rám, mající tvar hranatého "U". Rám je připevněn kratší stranou nahoru, strana je opatřena otvorem, do kterého je vsunut důlkovač. Spodní konec důlkovače je kuželovitě zakončen, opačný konec je opatřen závitem...

Soustava vegetačních nádob k pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244432

Dátum: 15.07.1987

Autori: Staneak Milan, Mojžiš Jozef

MPK: A01G 9/10

Značky: rostlin, soustava, pěstování, vegetačních, nádob

Text:

...odpovídající obr. 1 e obr. 3 ve svetěenám pohledu upevnční dvou rovnoběšnyoh stán vegeo tačních nádob.Stone 1 jednotlivych vegetačních nádob I sestává se tří vrstev. Střední vrstve i je z plastickáho materiálu a je z obou stran povlečena tenkou papírovou vrstvou á. Plasticlďn materiálem střední vrstvy 2 je napríklad polyetylen nebo polypropylen. lesná hmotnost střední vrstvy i je 10 až 50 3/1112, s výhodou 20 si 30 g/mz, e ploáná...

Ochranné zařízení forem balíčkovače proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250157

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: ochranné, forem, přetížení, zařízení, proti, balíčkovače

Text:

...mezi sebou spojeny v jeden pevný celok, ale každá forma je samostatná a může tedy vykôíávat zcela samostatný pohyb, Tyto jednotlivé formy jsou upevnerw k rámom, která jsou suvn uloženy ve vodících plochách držákd, připevněných k pohyblivé části balíěkovade a jeou Iajiátloy prułnýmizápadkami, seřízenými na odpor, který musí překonat každá forma s který je potrebný k vytvoření půdního halu.Dosedne-li část hrany formy na kámen, vznikne tím...

Způsob výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234306

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kubový Petr

MPK: A01G 9/10

Značky: automatickou, pěstebních, výsadbu, buněk, řetězů, výroby, způsob, šestibokých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řetězu šestibokých pěstebních buněk pro automatickou výsadbu, vzájemně spojených za sebou v pás, určených pro výsadbu předpěstované sadby se zemním balem v sázecích automatech. Podstata výroby pěstebních buněk podle vynálezu spočívá ve slepení dvou pásů papíru odvíjených z rolí, kdy tyto pásy nejsou slepovány po celé ploše, ale pouze v pruzích. Tímto způsobem slepené pásy papíru jsou poté klikatě vrstveny a...

Vysazovací balíček, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248715

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mielke Johannes, Boettcher Günter, Evert Paul

MPK: A01G 9/10, A01C 1/04

Značky: balíček, provádění, výroby, způsobu, zařízení, tohoto, způsob, vysazovací

Text:

...s žebrovaným povrchem, který slouží k sypání vláken na nosný pás 43 vedený po válcích 41, 42. Rouno 13, které vzniká na nosném .pásu 43, má nepatrnou výšku vůči své šířce a je homo-genní, což je důležité pro stejnoměrnost provazcve náplně. Do proudu 13 a vláken za metacím válcem 33 lze stříkat z trysky 44 například pomocí tlakového vzduchu proud 5 lepidla.jako lepidlo se hodí vodná disperze polyvinylacetátu. S výhodou je lepidlo...

Zařízení k obalování kořenových systémů sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247801

Dátum: 15.01.1987

Autor: Střítecký Josef

MPK: A01G 9/10

Značky: systému, kořenových, sazenic, obalování, zařízení

Text:

...přípravku i sestávajícího z pevně spojených příčných É a podělných hranolů 1 vytvâřejíoích tak pracovní plochu ukončenou lištou 5 a výřezy g.Pŕedmětnou lištu § lze vybavit rozŕačovacím pravítkem-lg sestávajícím z lišt ll, lg,vzájenně spojených kolíky ll zasouvatelnými do výřezů 2 V liště §. Lišta lg rozřaâovaoího pravítka lg je vybavena dvojici čepů li mezi které lze zasouvat konce přepážek la, gb, lg po jejich vytvarování ve...

Rozpojitelný válcový kořenáč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231711

Dátum: 15.07.1986

Autor: Polák Karel

MPK: A01G 9/10

Značky: kořenáč, rozpojitelný, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozpojitelného válcového kořenáče podle základního AO 157 590 pro pěstování sazenic, okrasných i užitkových rostlin. Kořenáč je tvořen z pružné folie obdélníkového tvaru opatřené na jedné z kratších stran obdélníku dvěma vodorovnými spojovacími štěrbinami a na druhé protilehlé straně nejméně dvěma svislými výběžky.