A01G 9/02

Zasklený fasádny systém s biomikroklímou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7534

Dátum: 05.09.2016

Autori: Šebo Tomáš, Lichý Igor

MPK: E04B 2/96, A01G 9/02, E04F 13/08...

Značky: biomikroklímou, fasádny, zasklený, systém

Text:

...ako ekologický Zatepľovací systém.Prehľad obrázkov na výkresochZasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje čelný pohľad na budovu, ktorej priečelie je vybavené zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou pre štyri poschodia. Na obrázku 2 je znázornený bočný pohľad na budovu s aplikovaným zaskleným fasádnym systémom...

Samozavlažovacia kvetinová debnička so spodnou reguláciou odtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5439

Dátum: 07.05.2010

Autor: Frajman Oleg

MPK: A01G 9/02, A01G 27/00

Značky: odtoku, spodnou, reguláciou, debnička, samozavlažovacia, kvetinová

Text:

...spodnou reguláciou odtoku vody podľa obr. 2 tvori základná debnička a vnútorná prepážka, medzidno 1, so systémom drenážnych otvorov a sacích knôtov. V spodnej, zásobnej časti 6 samozavlažovacej kvetinovej debničky je pod medzidnom 1 v bočnej stene 3 samozavlažovacej debničky vytvorený výpustný otvor kruhového prierezu na vloženie regulačného odtokového prvku 5,ktorým je výpustka tvaru dutého valcového kolika s hlavou 7 na zabezpečenie...

Nádoba z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5088

Dátum: 03.08.2006

Autor: Schmidt Guido

MPK: B65D 1/40, A01G 9/02

Značky: nádoba, plastů

Text:

...potom tiež určité bočné výchylky na obvodovom okraji žliabkového0007 Pokial sú prepážky postavené zhruba vrovinnom tvare celkovošikmo, avšak v premenlivom šikmom smere, potom sa na priechodoch k obvodovému okraju prípadne ku stene nádoby zdvihnú miestne deformáciesteny, keď sú prepážky vdôsledku zaťaženia stláčané naplocho.Nebezpečenstvo zlomu je oproti bežne naprieč postaveným prepážkam značne0008 Samotné prepážky môžu ale tiež byt...

Sadbová a kultivačná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284692

Dátum: 17.08.2005

Autor: Böhringer Eberhard

MPK: A01G 9/02, A01G 9/10

Značky: kultivačná, sadbová, výroby, nádoba, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sadbová a kultivačná nádoba (1), predovšetkým na pestovanie a produkciu rastlín, má dnovú časť (3) a s ňou z jedného kusa vytvorenú bočnú časť (4), pričom sa tieto časti (3, 4) skladajú z kokosového rúna, ktoré má latexom spojené kokosové vlákna. Na vylepšenie tvarovej stability a manipulácie pri nezmenenej biologickej odbúrateľnosti takýchto produktov je aspoň bočná časť (4) nádoby (1) vytvorená s jedným alebo viacerými do nej integrovanými...

Kvetináč z kokosových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284597

Dátum: 17.06.2005

Autori: Wibmer Albert, Walz Reinhold

MPK: A01G 9/10, A01G 9/02

Značky: květináč, vlákien, kokosových

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri kvetináči, ktorý pozostáva z rúna na báze kokosových vlákien s vláknovým spojivom, zamedzilo zlému prerastaniu koreňov a odbúrateľnosti známeho vzduchotesného, hlboko ťahaného suchého rúna s latexom v úlohe impregnujúceho spojiva, navrhuje sa ako materiál priedušné sušené mokré rúno, ktorého diery umožňujú nerušené prerastanie, a ktoré je úplne biologicky odbúrateľné. Pri výrobe mokrého rúna je do kokosových vlákien primiešaný...

Vynálezy kategórie «A01G 9/02» v ZSSR.

Drevené kvetináče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3574

Dátum: 05.08.2003

Autor: Herko Peter

MPK: A01G 9/02

Značky: květináče, dřevěné

Text:

...resp. viacnásobnými nátermi, zdraviu neškodnými biologicky nezávadnými lakmi.Na výrobku musi byť odstránený stržeň a otvor po stržni vyplnený rastlým drevom.Vrchná hrana, obmč musí byť hladká - obrúsená, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k poraneniu.Na spodnej ploche kvetináča môžu byť pripevnenć,priklincovanć alebo prilepené tri kúsky podložiek, aby bola dosadacia plocha o zem prevzdušnená. Nemusí to v pripade nevhodnosti terénu byť...

Samozavlažovacia debnička na kvety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2198

Dátum: 11.06.1999

Autor: Frajman Oleg

MPK: A01G 9/02

Značky: debnička, kvety, samozavlažovacia

Text:

...debnička na kvety má na telese debničky na postavenie do vodorovnej polohy v spodnej časti vytvorené hranoly a valcové stĺpiky so slepými vnútornými obdĺžnikovými otvormi a kruhovými otvormi na nasadenie nepravidelnejSamozavlažovacia debnička na kvety má hornú hranu telesadebničky na spevnenie vybavenú golierovým profilom, ktorý má po oboch dlhších stranách vytvorené otvory na zaistenie proti prevráteniu alebo .aj na...

Stavebnicová viackomorová tvarová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1954

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rajnič Marián

MPK: A01G 9/02

Značky: nádoba, stavebnicová, tvarová, viackomorová

Text:

...koreňov rastlín. Stavebnicové tvarové nádoby môžu byt napojené na ukryté misky so systémom vzlínavého zavlažovania, respektíve umožňujú realizáciu skrytého vrchného zavlažovania. Väčšie plochy vytvárajú vlastnú mikroklímu rastlín. Vlaha sa prijíma vo väčšejploche, uplatňuje sa kombinácia vodomilnejších, ale aj na vodu nenáročnejších rastlín. Prvky viackomorových tvarových nádob súdoteraz vyrábanými veľko i maloobjemovými kontajnermi -...

Zariadenie pre šikmé a vertikálne vegetačné plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1038

Dátum: 10.01.1996

Autor: Majerčák Ján

MPK: A01G 9/02

Značky: vertikálně, vegetačné, šikmé, plochy, zariadenie

Text:

...a prednou stenou L profilu z prírodného materiálu, sa dosiahne pružná nádoba, odstrañujúca vnútorné napätie vplyvom teplotných zmien a tlaku koreňového systému rastlín, umožňujúca aj jeho preras tanie medzi pestovateľskými nádobami. Dosiahne sa aj väčšiaV zariadení, ktorého drenážny systém je tvorený tvarovaným dnom, opatreným odvádzacím zariadením kvapaliny a spodnou časťou prednej steny L profilu, medzi ktorými je vložený pás geotextílie, sa...

Pevný mulčovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 842

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stránský Ladislav

MPK: C09K 17/02, A01G 9/02, A01G 9/10...

Značky: mulčovací, pevný, prvok

Text:

...kameňa môže mať charakter kamennej drviny e obsahom ilu a zeminy a podľa chemického zloženia je buď kyelý alebo záeaditý podľa peetovateľekých požiadaviek jednotlivých peetovateľekých kultúr. Hmota pre pripravu prvku môže byť ďalej obohatená výživnými alebo/a stimulačnými látkami. Pri výbere je nutné dbať , aby odvalový material neobsahoval ťažké kovy. Výška pevného mulčovacieho prvku je daná požiadavkom, aby e nim bolo možné manipulovať...

Vegetačná kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 796

Dátum: 10.05.1995

Autor: Janiš Jozef

MPK: A01G 9/02

Značky: kazeta, vegetačná

Text:

...kazeta predstavuje vyšší stupeň prefabrikácie konštrukcie vegetačných striech. Každá kazeta v podstate tvorí samostatne existujúci vegetačný minisystém, s možnostou rýchlej a variabilnej montáže priamo na stavbe.Druhotné pozitívne účinky sú spojené s predĺžením životnosti strešnej hydroizolácie s dodatočnou tepelnou izoláciou stavby a so znížením odtoku vody zo strechy pri efektívnom rozšírení plôch zelene a zvýšení estetického vzhľadu...

Plastový kvetináč s miskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 81

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vlček Jan

MPK: A01G 9/02

Značky: miskou, plastový, květináč

Text:

...průřez než otvory ve dně květináče, při spojení excentricky zapadají do otvorů. Tím umožňují volnýodtok zálivky. Mřížky,umístěné na vnější ploše dna květínáče,zamezují dosednutí dna květináče až na dno misky a také umožňují odtok zálivky z květináče. Šestihranný tvar květináče a misky umožňuje maximální využití místa v zahradnické výrobě.Přehled obrázků na výkreseŘešení je blíže osvětleno pomocí výkresu, na kterém je na obr. 1 znázorněn...

Zásobník pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268558

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zelina Pavol

MPK: A01G 9/02

Značky: pôdy, zásobník

Text:

...jw-mebhanizznyu Záhony,záhrady z plantáže je možné zakladať na akýchkoľvek neúrodných pôdách, na rovinách i terasovite prispősobených svahoch. Hevyiadujú kultivovany pozemok a podklad. Nezastnvanú plochu okolo zásobníkov je možné vhodne esteticky upravovať a trávnaté plochy jednoducho kosit. Vlastný vertikálny systém pestovania v sadobných hniezdach z predpestovanýçh rast lín. lebo sanien nevyžaduje klasické obrábanie, okopávanie. Invázia...

Mobilní vegetační nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 266061

Dátum: 14.11.1989

Autori: Valdštýn František, Řezníček Petr, Stuchlík Stanislav

MPK: A01G 9/02

Značky: mobilní, vegetační, nádoba

Text:

...odnímatelný rošt. Rošt je opatřený podstavnými výstupky, přičemž horní plocha roštu je umístěna nad přepadovým otvorem. Ke vnitřním stranám obvodcvých stěn jsou přiloženy izolační desky.Výhodou mobilní vegetační nádoby podle vynálezu je zejména snadná manipulovatelnost při převozu a rozmísčování mobilní zeleně za použití běžně dostupné manipulační techniky. Další výhodou je možnost zajištění optimálního zavlažovacího režimu.Příklad...

Dvouplášťová vegetační nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 229807

Dátum: 15.09.1986

Autori: Zelený František, Zelená Eva

MPK: A01G 9/02

Značky: nádoba, dvouplášťová, vegetační

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouplášťová vegetační nádoba, sestávající z vegetační nádoby, misky a pláště, vyznačující se tím, že do pláště (2) je ze shora zasunutá vegetační nádoba (1) jejíž dno je opatřeno otvory (6) a je od něho oddělena vytvořenými průduchy (4) a na ně navazujícím volným prostorem mezipláště (5), přičemž pod dnem vegetační nádoby (1) je ve spodní části pláště (2) upraven otvor (8) pro odkapovou misku (3) .