A01G 23/00

Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7242

Dátum: 03.09.2015

Autori: Slugeň Jozef, Dado Miroslav, Hnilicová Michaela, Hnilica Richard, Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav, Ferenčík Michal

MPK: A01G 23/00, A01M 21/02, A01B 39/22...

Značky: traktor, pôdnej, upevnenia, systém, frézy, kolesový, lesný

Text:

...demontáži zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia pôdnej frézy je technické riešenie vyznačujúce sa konštrukčným usporiadaním úchytov umiestnených na pôdnej fréze pomocou ktorých sa upevní cez pomocnú platňu na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora. Konštrukcia upevnenia pozostáva z dvoch U profilov a zaisťovacieho ramena. V U prof 1 loch sú vyvŕtané otvory...

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Dado Miroslav, Slugeň Jozef, Hnilicová Michaela, Ferenčík Michal, Stanovský Miroslav, Messingerová Valéria, Hnilica Richard

MPK: A01G 23/00, A01M 21/02, A01B 39/22...

Značky: kolesového, traktora, adaptér, pôdna, lesného, fréza

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Messingerová Valéria, Hnilicová Michaela, Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Dado Miroslav, Ferenčík Michal

MPK: B27B 25/00, B62D 49/06, A01G 23/00...

Značky: nadstavba, traktora, lesného, adaptér, lanovková, kolesového

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288179

Dátum: 14.03.2014

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Šmál Peter, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/00, A01G 23/00, B61B 7/00...

Značky: palivovými, zariadenie, článkami, lanové, rekuperačné

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami (10) na dopravu nákladov po nosnom lane (1), najmä na približovanie vyťaženého dreva (19), ktoré využíva gravitačnú energiu lanového vozíka (18) a nákladu (19) na pohon elektrického generátora (8) prostredníctvom navíjacieho zariadenia (3) a spojky (5), pričom elektrické napätie z elektrického generátora (8) slúži na elektrolýzu vody v palivových článkoch (10), pri ktorej vzniká kyslík...

Pohonný mechanizmus gyrolanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288024

Dátum: 28.11.2012

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 13/28, A01G 23/00, B61B 7/02...

Značky: pohonný, mechanizmus, gyrolanovky

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonný mechanizmus gyrolanovky, ktorý používa na akumulovanie prebytočnej energie vozíka (16) a nákladu (17) mechanický zotrvačník (2), ktorý je vo fáze nabíjania poháňaný navíjacím zariadením (1) cez mechatronický variátor (3) a vo fáze rekuperácie sa vybíja cez reverzačnú prevodovku (4) a variátor (3), ktorý uvádza do rotačného pohybu navíjacie zariadenie (1), pričom činnosť variátora (3), reverzačnej prevodovky (4) a zotrvačníka (2) je...

Plantáž na výsadbu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5864

Dátum: 04.10.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: A01G 23/00

Značky: rýchlorastúcich, výsadbu, plantáž, drevín, pôde, poľnohospodárskej

Text:

...dažďovú vodu v potrebnom množstve, lebo táto je zachytávaná len listami stromov a koreňovým systémom. Pri aplikácií hnojív sú tieto tiež odplavované mimo koreňový systém stromov.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje riešenie opísané v tejto prihláške, ktorého podstata spočíva vtom, že pred výsadbou rýchlorastúcich drevín sa terén plantáže, kde budú vysádzané rýchlorastúce dreviny upraví, a to tak, že terén plantáže najmä...

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie so zotrvačníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287441

Dátum: 02.09.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: rekuperačné, zotrvačníkom, mechanické, lanové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s mechanickým pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva mechanický zotrvačník na akumulovanie gravitačnej energie vozíka s nákladom vo forme kinetickej energie, ktorá je následne použitá na pohon lanového zariadenia.

Termoelektrické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287413

Dátum: 18.08.2010

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/00, B66C 21/00, A01G 23/00...

Značky: lanové, termoelektrické, rekuperačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektrické rekuperačné lanové zariadenie s elektrickým, resp. hybridným pohonom (5) na dopravu nákladov (8), ktoré využíva energiu vo forme tepla vznikajúcu v brzdovom systéme (14) navíjacieho zariadenia (3), ako zdroj energie na dobíjanie trakčného akumulátora (6) pomocou termoplastických článkov (15) počas brzdenia, resp. pribrzďovania navíjacieho zariadenia (3) brzdovým systémom (14) predovšetkým vo fáze gravitačného približovania...

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287412

Dátum: 18.08.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/00, A01G 23/00, B66C 21/00...

Značky: zariadenie, rekuperačné, lanové, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie s tlakovzdušným pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva vzduchový akumulátor (6) na akumulovanie gravitačnej energie vo forme stlačeného vzduchu, ktorý je zdrojom energie na turbínový pohon lanového zariadenia, resp. na vytiahnutie prázdneho lanového vozíka (7).

Hydraulické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287411

Dátum: 18.08.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: A01G 23/00, B61B 7/00, B66C 21/00...

Značky: lanové, zariadenie, hydraulické, rekuperačné

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické rekuperačné lanové zariadenie s hydraulickým pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva na pohon hydrogenerátora (4) gravitačnú energiu nákladu vo fáze gravitačného približovania nákladu dole svahom.

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287204

Dátum: 24.02.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Belanová Katarína, Suchomel Jozef

MPK: B66C 21/00, A01G 23/00, B64B 1/00...

Značky: spôsob, dopravných, vykonávania, manipulačných, funkcií

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií, najmä pri ťažbe a doprave dreva, ktorý je vykonávaný zariadením tvoreným visutou robotickou jednotkou, aerostatickým systémom a lanovým navigačným systémom. Lanový navigačný systém slúži na vykonávanie naprogramovaného pohybu nad pracovnou plochou. Tvorený je tromi oceľovými lanami pevne ukotvenými v koncových bodoch, ktoré sú umiestnené vo vrcholoch trojuholníka. Oceľové laná lanového...

Spôsob ťažby dreva a sústava na ťažbu v lesnom hospodárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 287210

Dátum: 22.02.2010

Autor: Sörvik Bengt

MPK: A01G 23/00

Značky: ťažby, hospodárstve, lesnom, dřeva, sústava, spôsob, ťažbu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a sústava na ťažbu v lesnom hospodárstve, najmä ťažbu dreva pomocou ťažobného stroja (1) pozostávajúceho z vozidla (2), z ťažobného zariadenia (3) upevneného na tomto vozidle (1), sú založené na skutočnosti, že na ťažobnom stroji je usporiadané aspoň jedno zariadenie (5) na stanovenie polohy, ktoré je schopné stanoviť polohu ťažobného stroja (1) pomocou externých, bezdrôtovo prijímateľných signálov. Na ťažobnom stroji je usporiadané...

Rekuperačné lanové zariadenie na ťažbu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286944

Dátum: 06.07.2009

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: A01G 23/00, B66B 7/00, B66C 21/00...

Značky: lanové, rekuperačné, dřeva, ťažbu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zariadenie s elektrickým pohonom na dopravu nákladu (5) po nosnom lane (1), napr. na približovanie vyťaženého dreva , ktoré získava energiu potrebnú na zabezpečenie všetkých svojich funkcií z akumulátora (15), ktorý je dobíjaný pomocou elektrického generátora (13) vo fáze približovania nákladu (5) dole svahom.

Spôsob zberu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17674

Dátum: 28.05.2007

Autor: Romo Pasi

MPK: B27L 1/02, A01G 23/00, A01G 23/081...

Značky: zberu, spôsob

Text:

...balíkov zmiešaných stromov. v0012 Myšlienkou uskutočnenia podľa vynálezu je vytvoriť dve alebo viac tried balíkov s tým istým spracovávacím zariadením. To znamená, že balíky nie sú vytvárané v lese len na sekanie alebo spaľovanie v spalovacom zariadení,ale sú vytvárané balíky, ktoré majú byť využívané ako surový materiál na ďalšie spracovanie, zo stromov, ktoré majú byť prerezané. Dokonca, aj keď časť materiálu obsiahnutého balíkmi...

Približovacie zariadenie na premiestňovanie kmeňov stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6768

Dátum: 12.02.2007

Autor: Landrichinger Johann

MPK: A01G 23/00

Značky: premiestňovanie, zariadenie, kmeňov, približovacie, stromov

Text:

...stromov posúvať požadovaným smerom.0010 V jednom výhodnom uskutočnení vynálezu je upevnenie drapáka uvoľniteľné pohybom ramena drapáka, pričom je na uvoľnenie možné použiť už existujúci obslužný prostriedok, ako napríklad páku. Je možné upustiť od separátneho pohonu na uvoľnenie upevnenia drapáka a napriek tomu vykonávať uvoľnenie strojovo pomocou pohonu príslušného pre po hyb ramena drapáka.0011 Výhodne je upevnenie drapáka usporiadané na...

Približovacie zariadenie na premiesťňovanie kmeňov stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6758

Dátum: 12.02.2007

Autor: Landrichinger Johann

MPK: A01G 23/00

Značky: zariadenie, premiestňovanie, kmeňov, stromov, približovacie

Text:

...drapáka výkyvne okolo horizontálnej osi. Ak je os usporiadané na ramene drapáka, jemožné zvlášť jednoducho dosiahnuť stabilné uloženie. Zdvíhací prostriedok je usporiadaný najmä pre zdvih ramena drapáka. Účelne je zdvíhací prostriedok pevne spojený s približovacím štítom, čím je možné docieliť jednoduchú, nákladovo priaznivú a stabilnú konštrukciu.Je tiež možné, aby bol približovací štít súčasťou zdvihacieho prostriedku.0011 Vysoký zdvih...

Pojazdné, najmä na vozidle upevniteľné zariadenie na úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v radoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 870

Dátum: 30.08.2002

Autor: Jordan Ernst

MPK: A01G 23/00

Značky: upevniteľné, radoch, odstránenie, rastúcich, vozidle, rozdrvenie, pojazdné, zariadenie, drevín, najmä, úplné

Text:

...ktoré sa však nehodiana úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v rade, napríklad ovocných stromov alebo0013 ZDE 44 16 195 Al je predovšetkým známy spôsob apojazdný stroj na vytinanie a spracovanie stromov. Pri tomto spôsobe je strom, ktorý sa má vyrúbať, odrezaný pomocou pracovnej hlavice (harvestor) nesenej žeriavom, je odvetvený, je odstránená koruna a kmeň je narezaný na kusy. Minimálne pri odstraňovaní koruny je strom pomocou...

Zariadenie na kontinuálne sušenie zdvojenej vysiatej vodorozpustnej papierovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267364

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kupčulák Ondrej

MPK: A01G 23/00, D21F 5/02

Značky: zariadenie, fólie, kontinuálně, zdvojenej, vysiatej, sušenie, vodorozpustnej, papierovej

Text:

...od hnacej jednotky, ktorá je umiestnená na zadnom čele sušiacej skrine spolu aj s cievkou na navijanie usušenej zdvojenej vysiatej vodorozpustncj papierovej fólie, ktorá vychádza z výstupného otvoru v zadnom čele zo sušiacej skrine.Nový a vyšší účinok zariadenia na kontinuálne sušenie zdvojenej vysiatej vodorozpustnejpapierovej fólie podľa vynálezu sa prejaví hlavne v urýchlení sušenia, podstatne sa zníži potrebný priestor na sušenie,...

Zařízení pro komprimaci prořezávkového dříví a zbytků po těžební činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260071

Dátum: 15.11.1988

Autori: Machač Milan, Minařík Zdeněk, Novák Lubomír, Jindra Miroslav, Adámek Ivo

MPK: A01G 23/00

Značky: zařízení, prořezávkového, komprimaci, dříví, těžební, činnosti, zbytků

Text:

...nahydrau 1 ický okruh hydrogenerátoru vyvážecí soupravy. Jednotlivé hydromotory jsou uchyceny jedním koncem na rámu vyvážecí soupravy a druhým koncem na příčníku, který spojuje vždy dvě klanice V jeden celek. ovládání hydromotoru je z kabiny vyvážecí soupravy pomocí rozvaděčů..Účinok vynálezu spočíva v tom, že při pohybu klanic dochází ke komprimacinaloženého materiálu, lepšímu využití ložné plochy a částečnému uspořádání nákladu. Tím se...

Zařízení k vyžínání buřeně

Načítavanie...

Číslo patentu: 254799

Dátum: 15.02.1988

Autori: Neruda Jindřich, Liška Vladimír, Trubač Karel

MPK: A01G 23/00

Značky: zařízení, buřeně, vyžínání

Text:

...paralelné připojeného jednosměrného uzevíracího ventilu ggg, do pracovníhoválce iz. V druhé poloze rozvšdêče Q je průtok tlakováho olejedo válce łz přerušen, přičemž olej z pracovního válce 51 je vytlačován vahou zařízení do odpadu, kam je rovněž zaveden olejzhydromotoru gg. Rozváděč łâ je uchycen na seních 1 a připojen prostřednictvím ovládacího táhla gäg k nájezdovému plazu gg, pracov~ ní válec iz je vestavěn mezi závěsnou koneolu Q a čep §....

Zariadenie na spracovanie stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254234

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ľubek Ján

MPK: A01G 23/00, B27L 1/00

Značky: stromov, zariadenie, spracovanie

Text:

...v ihličí .a zároveñ sa docieli čistejšia štiepka.Príklad zariadenia na spracovanie stromov vpodla vvnálezu je znázornený na pripojenom výkrese ako pohľad v pozdĺžnom reze.Zariadenie poztostávta z nosného rámu 1, na ktorom sú uchytené vkladaní žlab 17 s podávacím pásom 18 a prítlačným zariadením s pohon-om 1 G, kryt 14, v ktorom sú otĺkaciebubny 15. K nosnému rámu 1 je uchytené predné vedenie 9 a zadné vedenie 1 U, -v ktorých je rám...

Postřikovač, zejména na volné zahradní pěstitelské plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250212

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ruttkay Péter, Tündik Ferenc, Koch Róbert, Váci István, Dimitrievits Gyoergy, Huszár Jenoe

MPK: A01G 23/00

Značky: pěstitelské, postřikovač, volně, zahradní, zejména, plochy

Text:

...dopravním čenpadlem.vytvoření postřilkovače podle vynálezu s uzavřeným postřtkoivým prostorem umožňuje podsmatně enížit množství postřikové látky, při jeho .použití nedoohází prakticky ke znečištění okolí a tedy ani k nežádouoímu působení chemikálií na obsluhu. Postřík se může provádět üspěšně i za větrneho počasí, což umožňuje dokončení postřikovýtch prací včas a s ,rpotřebnoií kvalitou.Příklady provedení .postříkovače podle vynálezu jsou...