A01F

Odrezávací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6872

Dátum: 05.08.2014

Autor: Karmazín Petr

MPK: A01F 25/20, E02F 3/40, B66F 9/19...

Značky: odřezávací, adaptér

Text:

...uložená nerozoberateľne, naopak z hľadiska údržby sa javí výhodné, ked je odrezávacie lišta uložená rozoberateľne pozdĺž homej strany lyžice.Je výhodné, ked je odrezávacia lišta na reznej strane vybavená ozubenými britmi.Na zjednodušenie výroby a brúsenia je vhodné, keďje odrezávacia lišta vybavená priamym britom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené s pomocouyvýkresu, na ktorom je znázqmený v axonometrickom...

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: 288193

Dátum: 22.05.2014

Autor: Toušek Radek

MPK: B65B 51/00, A01F 25/00, B65B 11/00...

Značky: zariadenie, fixácie, viacnásobnej, paletě, spôsob, tovarů, fixáciu, viacnásobnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru (2) na palete (1) a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru (2) na palete (1) zahŕňa uloženie tovaru (2) na základnú dosku (3), prekrytie tovaru (2) vzduchotesným neformovateľným obalom (4), rozoberateľne a vzduchotesne spojeným so základovou doskou (3), a odsatie vzduchu z obalu (4) ventilom (5). Voľné konce obalu (4) sa pred odsatím vzduchu vložia do drážky (6), ktorá prebieha po celom obvode základnej...

Zariadenie na rozmiestnenie flexibilných plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20069

Dátum: 24.07.2012

Autori: Giblin Padraig, Zühlke Thomas, Brunner Hans-peter, O`carroll Michael

MPK: A01M 29/34, A01G 13/02, A01F 25/13...

Značky: plošných, flexibilných, útvarov, zariadenie, rozmiestnenie

Text:

...zariadeniepripevnit kžeriavu alebo výložníku ťahača. Pod pojmom tahač sa rozumie aj fon/varder, vyťahovací žeriav, vyťahovač, traktor alebo akékoľvek poľnohospodárske a/alebo Iesnícke úžitkové vozidlo. Univerzálna spojka je výhodnejšie usporiadanáv strede zariadenia, Umiestňovaný flexibilný plošný útvar sa nachádza v kartuši. Kartuša obsahuje kotúč, na ktorom je flexibilný plošný útvar navinutý a umožňuje ľahkú manipuláciu s flexibilným...

Kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287871

Dátum: 13.01.2012

Autori: Mchale Padraic Christopher, Heaney James John, Mchale Martin William, O'connor Patrick Thomas, Sheridan Gerard Patrick, Biggins John Patrick

MPK: A01F 15/07

Značky: obaľovačom, balíkov, paketovací, stroj, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov na formovanie a obaľovanie valcovitého balíka s obaľovacím materiálom, pozostávajúci z paketovacieho stroja (10) s komorou (15) na formovanie balíka, obaľovača (11) balíkov na prijatie balíka z paketovacieho stroja (10) na jeho obalenie a prepravného prostriedku na presun balíka z paketovacieho stroja (10) do obaľovača (11) balíkov, pričom prepravný prostriedok obsahuje pohyblivú časť...

Vopred natiahnutá polyetylénová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16995

Dátum: 17.12.2010

Autori: Runesson Torbjörn, Öhrn Lars, Byström Inger, Lindberg Andreas

MPK: A01F 15/07, B29C 55/06

Značky: vopred, fólia, natiahnutá, polyetylénová

Text:

...natiahnutia pred aplikáciou okolo balika.0005 Preto v tejto oblasti techniky zostáva potreba zlepšiť spôsoby prebalikovanie siláže a fólii používaných na tento účel.0006 Cieľom predkladaného vynálezu je aspoň čiastočne prekonať uvedené problémy a navrhnúť vylepšenú fóliu pre nahrádzanie siete a spôsob na použitie takejto fólie pri balíkovanl stlačeného voľného materiálu. Najmä je cieľom vynálezu navrhnúť fóliu pre nahradenie siete, ktorá...

Aparát a spôsob formovania a balenia materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15877

Dátum: 12.07.2010

Autori: Liljegren Mikael, Öhrn Lars

MPK: A01F 15/07, A01F 25/14, A01F 15/08...

Značky: balenia, formovania, spôsob, aparát, materiálů

Text:

...závislé od otáčania stláčacej skrutky.0007 I ked aparát zverejnený v dokumente WO 95/01716 aspoň z časti rieši problém plytvania plastovým materiálom kvôli zvyškom rúrok, má vyššie opísaný aparát niekoľko nevýhod. Problémom je to, že spotreba plastovej plachty nie je riadená a nie je možné ju ovplyvniť užívateľom aparátu. Ďalej rotácia krmiva stláčacou skrutkou znamená, že zmienený aparát nie je vhodný pre stláčanie velkého množstva...

Deliace ústrojenstvo a spôsob rozdeľovania balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16896

Dátum: 07.08.2009

Autor: Murphy William Kieran

MPK: A01F 29/00, A01D 87/12

Značky: spôsob, ústrojenstvo, oddelenie, baliaceho, rozdeľovania, materiálů, balíka, deliace

Text:

...robotníka. Okrem toho, v prípade, že tým, kto obsluhuje deliace ústrojenstvo, je vodič traktora, ktorý ovláda toto ústrojenstvo zkabíny traktora a ktorému v priebehu obsluhy tohto ústrojenstva nevypomáha iná ďalšia osoba, po každom rozdelení balíka taká obsluha deliaceho zariadenia musí zostúpiť z kabíny traktora, aby oddelila balík od obalového materiálu. To je značne nevýhodné.0006 Patent US 5544822 A opisuje deliace...

Zariadenie, spôsob a systém na aplikáciu látok do krmiva, zrna alebo úžitkových rastlín pred zberom alebo po zbere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 729

Dátum: 27.07.2004

Autori: Roberts Jeffrey, Oepping James, Lebeda Joseph

MPK: A01F 15/00, A01D 43/00, A01M 7/00...

Značky: látok, systém, krmiva, užitkových, rastlín, aplikáciu, zbere, spôsob, zariadenie, zberom

Text:

...pozberanú úžitkovú plodinu. Je nepohodlné a časovo náročné miešať, prenášať adoplňovať takvelký objem. Môže tiež viesť k plytvaniu očkovacou látkou, ktorá je biologickyaktívna a nie je lacná. Pred použitím musí dôjsť kdôkladnému premiešaniu. Musí byť použitý dostatočný výkon a množstvo paliva na manipuláciu s nádržou takej veľkosti a hmotnosti. Ak nie je použitá plná nádrž zmesi, zvyšok obvykle musí byť vyhodený. Neexistuje žiadny praktický...

Zariadenie na cirkuláciu zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1633

Dátum: 03.03.2004

Autori: Brautferger Norbert, Wellenbrock Lothar

MPK: A01F 25/00, B01F 13/00, B01F 15/00...

Značky: zariadenie, cirkuláciu

Text:

...na miešanie alebo odvetrávanie odpadových vôd. Toto zariadenie pozostáva zo závitovkového kolesa a hnacej jednotky pre závitovkové koleso. Hnacía jednotka a závitovkové koleso súspolu spojené pomocou spojovacej jednotky. Toto zariadenie má odpadovú vodu v oblastizávitovkovélho kolesa víriť a vo zvláštnom prípade použitia zavádzať do vody cez vedenie0005 Úlohou Vynálezu je preto vyvinúť zariadenie daného druhu na cirkuláciu zrna, ktoré je...

Zariadenie a spôsob aplikácie krmivového aditíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1153

Dátum: 24.04.2003

Autori: Oetjen Gabi, Dopp Seigfried, Oetjen Ralf, Kleinmans Jakob, Lebeda Joseph, Ruser Barbara, Oepping James

MPK: A01F 1/00, A01M 7/00

Značky: aplikácie, aditiva, spôsob, zariadenie, krmivového

Text:

...zariadenie obsahujúce (a) nádobu na kvapalinu, (b) dávkovacie čerpadlo na aditíva vkvapalnej komunikácii s uvedenou nádobou na aditíva, (c) postrekovaciu dýzu v kvapalnej komunikácii s čerpadlom a (d) elektrické riadiace prostriedky na spúšťanie čerpadla na poskytovanienastaviteľného prívodu kvapaliny do postrekovacej dýzy, ako je požadované, 3pričom uvedená nádoba je nádoba na koncentrované krmivové aditívum vytvorené kombináciou krmivového...

Duplikátorový tank určený najmä na kvasenie hrozna, uskladňovanie a vymrazovanie vína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3058

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hajko Ladislav

MPK: B65D 88/26, C12G 1/022, A01F 25/14...

Značky: kvasenie, najmä, uskladňovanie, vymrazovanie, hrozna, určený, vína, duplikátorový

Text:

...systém výroby aobehu ľadovej vody na vymrazovanie vína pri teplote O až -5 ° C.Duplikátorový tank podľa riešenia možno využívať nielen pri výrobe kvalitných vín,ale i v potravinárskom a farmateutickom priemysle, ako aj v rôznych odboroch chemickéhoErehľgd obrazk oy na yýktesochNa priloženom obrázku je znázomený duplikátorový tank podľa predmetného riešenia.Príklad uskutočnenia techni k ešenia Duplikátorový tank, určený na kvasenie hrozna,...

Držiak s nožom rezacieho nástroja, najmä zberových rezačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279570

Dátum: 11.01.1999

Autori: Veverka Josef, Martínek Zdeněk, Holas Vilém, Kotrč Jiří, Bodlák Ludvík

MPK: A01F 29/00

Značky: zberových, rezacieho, rezačiek, najmä, držiak, nožom, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak s nožom rezacieho nástroja, najmä zberových rezačiek, tvorený základňou (4) upínacej dosky (1), vybavenou vydutím (9) usporiadaným v podstate rovnobežne pozdĺž reznej hrany (11) noža (5). Vydutie (9) základne (4) je valcovité alebo žľabovité a v neutiahnutom stave vytvára medzeru (10) medzi rovinou čela (12) noža (5) a najnižším miestom základne (4) upínacej dosky (1), ktorej predný okraj je vybavený lopatkou (3), ktorá svojím zakrivením...

Rotačné vytriasadlo mláťačiek, najmä zberových

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2031

Dátum: 02.12.1998

Autori: Heřmánek Petr, Kumhála František, Roh Jiří

MPK: A01F 12/30

Značky: zberových, mláťačiek, rotačné, najmä, vytriasadlo

Text:

...rošt pozostáva zo sústavy pozdĺžnych, vedľa seba usporiadaných oblúkovito tvarovaných prútov a pod separačným roštom je usporiadaná aspoň jedna lišta s priechodnými prstami, usporiadanými a prechádzajúcimi oblúkovito tvarovanými prútmi a priechodné prsty sú sklonené vo smere obvodovej rýchlosti a zvierajú s jeho normálouPrehľad obrázkov na ýýkreseTechnické riešenie je následne bližšie popísané na pripojených rý/kresoch a grafoch, na ktorých...

Zariadenie na triedenie semena rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2030

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: B02C 4/06, A01F 12/44

Značky: zariadenie, semena, rumančeka, kamilkového, triedenie

Text:

...je nevyhnutné, abytáto hmota rovno padala na vibračnú triedićku, lebo ak je rovnomerné dávkovanie, tak aj triedenie tejto hmoty je vysoko kvalitné a nedochádza k zbytočným stratám vplyvom zlého roztriedenia.Je prirodzené, že kvalita roztriedených zložiek súvisí od veľkosti dier na site a frekvencie vibrácie, preto je nevyhnutné, aby tieto dve podmienky sa dali menit.Prehľad obrázkov na ŇkreseTechnické riešenie bude bližšie...

Zariadenie na úpravu a triedenie rumančeka kamilkového po vysušení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2028

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01F 12/44, A01F 29/08

Značky: triedenie, zariadenie, kamilkového, vysušení, úpravu, rumančeka

Text:

...sa kĺžu po site do nádob, alebo na dopravné pásy a drobnejšie častice prepadávajú pod sito.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené pracovné valceg so štvorcovými otvormi po celom plášti valca a s pohyblivým obojstranným nožom 5. V hornej časti je násypka g, umožňujúca...

Rotačné vytriasadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1632

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kumhála František, Roh Jiří, Heřmánek Petr

MPK: A01F 12/30

Značky: rotačné, vytriasadlo

Text:

...bubna l sklonené pod uhlom Q o veľkosti 20 °do 80 °.Za účelom dosiahnutia výraznejšieho radiálneho pohybu separovaných častíc 8- zŕn - musí byt veľkost medzery j aspoň 10 mm, s výhodou cca 50 mm.Z hľadiska spoľahlivosti funkcie má rozteč priechodných prstov Z lišty 6 veľkostLišta Q môže byt usporiadaná kdekoľvek pod separačnýtm roštom g, s výhodou v prvej tretine ocl jeho vstupnej strany, pretože je možné výhodne využívat...

Skladovateľný krmovinový výrobok a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 937

Dátum: 14.09.1995

Autori: Nechtelberger Horst, Pelz Dieter

MPK: A01F 25/18, A23K 1/06, A01F 25/14...

Značky: skladovatelný, výrobu, zariadenie, výrobok, krmovinový

Text:

...mláto ako prostriedok na zvýšenie pórovi tosti tehál a výroba bioplynu. Získané poznatky sa však v praxi nevyužívajú a sú vypracované iba pre veľké množstvá tohto odpadu. Už pomerne dlhú dobu známou metódou je uvedenie mláta a matoliny do skladovateľnej podoby - sušenie až na asi 9 hmotn. obsahu vody. Na základe vysokej spotreby energie a s tým Spojenými nákladmi sa sušenie mláta v Európe neuskutočňuje.Je známe skladovat mláto v tzv....

Miešač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 576

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 29/02, B01F 5/00, B02C 18/06...

Značky: miešač

Text:

...na miešač obr. 3 - detail drviaceho zariadenia v čiastočnom reze skri ňou drviča rovinou A-A 2 obr. 2Príklady uskutočnenia technického riešeniaMiešač g fermentačných zmesi (obr. 1,2) pozostáva z rámu,zhotoveného z oceľových profilov, na ktorom je uložená skriňa 1 miešača 2, vybavená na jednom konci vstupným otvorom g a na druhom konci výstupným otvorom 5. Výstupný otvor 5 je vybavený uzavieracim zariadením. Bočné steny skrine l miešača g sú...

Drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 570

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 29/02, A01F 12/40, B02C 18/06...

Značky: drvič

Text:

...na výkreseRiešenie bude bližšie opisané pomocou výkresu. na ktorom obr. 1 znázorňuje drvič podľa riešenia v bočnom pohľadea obr. 2 čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDrvič (viď. obr. 1) pozostáva z rámu 2. ktorý je zvarený s oceľových profilov a nesie jednak pohonné zariadenie à. v tomto prípade elektromotor. ktorý je remeňovým prevodom prepojený s drviacim zariadením 3 a jednak skriňu L...

Silážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 275461

Dátum: 19.02.1992

Autori: Diblík František, Tobiška Jaromír

MPK: A01F 25/20

Značky: stroj, silážní

Kopírovací zařízení silážního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270489

Dátum: 13.06.1990

Autori: Diblík František, Tobiška Jaromír

MPK: A01F 25/16

Značky: kopírovací, silážního, stroje, zařízení

Text:

...výklopného ramene 1, Na ovládací čepu lg je aoucaaně uchyceno ovládací táhlo łg, které je na druhém konci opatřeno vldllcovým držáke lg, ve které je na vldlicové čepu 3 uchyceno vymezovací táhlo lg, zakotvené druhý konce na vymezovucím čepu łz výklopného ramene 3, uloženého v příslušných neznázorněných držácíeh, pevné přívařenýeh na výklopném ramenu 3. Na druhém vldllcovém čepu lg je ve vidlicovém držaku łg uchyceno první vzpěrné rameno łg,...

Velkokapacitní fóliová jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269094

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škarda Milan, Hašek Miroslav

MPK: A01F 25/02, B65D 88/00, B65D 88/76...

Značky: jímka, fóliová, velkokapacitní

Text:

...ktori v našich podmínkách převałujĺ. Stavební objekt je vybaven technologický zařízením pro hoaoganizaci a čerpaní kejdy. Pro velkokapacitní sklad byl vyvinut nový vrtulový hoaogenizátor.Budovánía velkokepscitních polnich foliových jílek se docilí splnit základní požadavek koapíexniho prograau o zůrodnění pôdy na budování kvalitních akladd, ve kterých budou oaszsny ztráty organických látek a živin na ainiaua a ktoré v doetatečných...

Rozdružovací válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268029

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dolejší Emil, Bureš Karel, Musil František, Síla Jan, Tměj Ladislav, Kábrt Karel, Bezdíček Jiří

MPK: A01F 25/18

Značky: rozdružovací, válce

Text:

...krmív, na obr. 2 je pohled na rozdružovací válce v řezu podle roviny ll-Il z obr. l, na obr. J je řez hnaným rozdružovacím válccm ve zvětšeném meřítku a na obr. A řez hnacím rozdružovacím váloem rovněž ve zvetšeném métítku.Automobil sestává z šasi l, kabiny ga korby l, která je vymczena bocními stenami 5,přední čelní stčnou 3 a zadní celní stenou Q a ve spodní části dnem 1. Na dne 1 je upraven známým způsobem latkový transportér g, který je ve...

Řezací a drticí zařízení bubnových sklízecích řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 267718

Dátum: 12.02.1990

Autor: Albrecht Zbytněk

MPK: A01F 29/06

Značky: sklízecích, zařízení, řezaček, drticí, bubnových, řezací

Text:

...a použité technologií sklizně.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1. je v příčném řezu kolmém na osu řezacího bubnu znázorněno uspořádání řezacího a drtícího zařízení podle vynálezu a na obr. 2. až 5 jsou znázorněny příklady provedení drtících nožú.Na řezacím bubnu ł opásaném z části obvodu pláštěm bubnu g jsou prostřednictvím šroubu 3 střídavč připevněny jednak řezací nože 3, jednak...

Zařízení pro výmlat palic kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266475

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kravčenko Vladimir, Kucejev Vladimir

MPK: A01F 11/06

Značky: kukurice, palic, výmlat, zařízení

Text:

...ux öapaöauou oxasanncb pàcnohoxenamwm napannenbao era npoonnnoñ ocn, oómoñaqnnamrćą, úepexąrusaacb no nonöapaöanbm. Hoqawxu, pacnonomennue nenapannenbnowocnőapaôauà, nepenemamrcs B Mqnorunbáoñ menu suaqnrensuo Menennee H nonsepramýcn noúoúnnwenbäoąeàopmaunu naruôa, nusunammeä npoönenue cmepmneü noqarxos. ŠTH Dasnpoönename cvepmhng nonanHa nepxnee uemyňqawoe pemero saönaamw ero, yxymaacenabHpymmym (nboceHnam~.mym) CHOCOČHOCŤL . 370 npnnoum K...

Provzdušňovací kontejnerová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264641

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: B65G 53/22, A01F 25/22, B65G 53/18...

Značky: provzdušňovací, kontejnerová, soustava

Text:

...Q překryta, a to za účelem usměrněni proudu vzduchu. Vnitřní prostor kontejneru l je rozdělen vnitřní perforovanou stěnou 2 na uskladňovací prostor lg, pod nimž je provedeno plne dno § a na průchozí vzduchový kanál ll, otevřený směrem nahoru i dolů. Nejhořejší kontejner l při jejich uskladnění na sebe (neznázorněno) je alternativně překryt utěsňovacím víkem lg. Kontejner l může být dole opatřen rohovými loži lg pro spočinutí na rohových...

Provzdušňovací kontejner na uložení zrnin a jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264640

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: B65G 53/18, B65G 53/22, A01F 25/22...

Značky: jiných, materiálů, zrnin, kontejner, uložení, provzdušňovací

Text:

...l je svým svislým kanálem 2 napojen na přívod li vzduchu (viz obr. 1). Alternativně může být přívod li vzduchu upraven nad nejhořejším kontejnerem l a V tomto případě je vyústění ll spodního svislého kanálu 5 zakryto utěsněnýmKontejnery l jsou ve spodni části opatřen xhnVym poostavcem lg, případně zakrytým a mohou být po stranách opatřeny nosnými stojinami ll, případně průběžnými a uložením lg nosných stojin ll horniho kontejneru l.Funkce...

Stroj na odzrňování mladé kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264144

Dátum: 13.06.1989

Autori: Heizer Sándor, Lapéta József, Szabó Mihály

MPK: A01F 11/06

Značky: stroj, mladé, kukurice, odzrňování

Text:

...jeden je hnací a druhý napínací a jsou uspořádány na hřídelích § uložených v ložiskových skříníchŠ, upevněných na podstavci l. Na jedné straně podávacího žlabu 3 je stanoviště obsluhystroje a na jeho druhá straně je napojen neznázorněný hlavní příváděcí pás, který však není součástí stroje podle vynálezu. Obsluha stroje pokládá oloupané kukuřičné palice na doprevník 3 za sebou tok, že tenčí konec palice směřuje ve směru pohybu dopravníku...

Nosný a otočný modul zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263964

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: jeřábové, univerzální, otočný, nosný, modul, jednotky, zemědělské

Text:

...v hmotnosti, náročnosti na obsluhujIcí personál, dále je nutno využívat náročné teohnické ovládací zařízení.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že základní rám je spojen s kruhovým nosníkem pomocí středového čepuNosný a otočný modul zemědělské unlverzální jednotky vyznačený tím, že sestáv-á ze zakladního rámu 1, jenž je spojen s kruhovým nosníkem 2 pomocí středového čepu 3 .a pojezdových...

Zemědělská univerzální jednotka jeřábová

Načítavanie...

Číslo patentu: 263963

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: jednotka, univerzální, zemědělská, jeřábová

Text:

...pracovníků.Výše uvedené nevýhody jsou -odstr-aněny přewdmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že s kruhovým nosníkem je spojeno řízené pojezdové ústrojí a otočně je připojen základní modul výložné jeřábové jednotky na jejíž příčce je uložetna řízená zdvíhací jednotka, která je spojovacím prv keíííšpojeñä s otočným a variabllním rameą-nem pomocí bubnu a kladek s wclrapákovým zařízením.Nového nebo vyššího účinku je dosaženo tím,...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: jednotky, jeřábové, variabilní, rameno, pohyblivé, zemědělské, univerzální

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263928

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kelo Peter, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01F 25/22

Značky: kontinuální, zařízení, sušení, zrnin, úpravu

Text:

...sesypna středova vložka -a pod výpadvovýln otvorem je uložen dopravník ústící do propadového chladiče zrniny s perforovanými stěnami, na jednu z nichž je napojen pří vod chladicího vzduchu z ventilátoru.Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení zaručuje plynulý prostup zrniny ze sušení dále do chladioírlro procesu bez potřeby náročných investic a s mlnlmální potřebou času.Na připojeném výkrese je -schematicky znázorněn v nárysném řezu...

Drapákové zařízení univerzální zemědělské jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263877

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: zařízení, jeřábové, univerzální, jednotky, drapákové, zemědělské

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že úchytná jednotka, je pevně spojene prostřednictvím nosných namen aspojovacích ra-men, které jsou otočně ulo žený na čepu, s tělesem zařízení, které je pomocí r-ozpínacího elementu spojene se s-ouměrným vahadlem, přičemž konce sou 2rměrnéhvo vahadla js-ou táhly spojene se sapojovacími nameny.Nového nebo -vyššího účinku je dosažen-o »především tím, že dryapákové zařízení je uníverzáltního typu,...

Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263361

Dátum: 11.04.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: A01F 25/22

Značky: materiálov, sypkých, aktívne, zrnitých, zásobník, vetranie

Text:

...V druhom prípade je prievzdušná stena g vytvorená z prestavitelných klapiek gá okolo čapov gg.V prevzdušňovacom potrubí 3 sa nachádza tesniaci piest lg, alebo tesniaci piest lg a tesniaci valec lg, alebo najmenej jedna tesniaca roleta li spojená lanom s navíjacím zariadením ll. V prevzdušňovaccm potrubí g alebo na jeho obvode sa môže nachádzať najmenej jedno nahrievacie alebo chladiace potrubie lg, opatrené teplovýmennými rebrami lg.Vo...

Složiště okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262935

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dušek Stanislav, Hovorka Jiří

MPK: A01F 25/02

Značky: okopanin, složiště

Text:

...které sestává z plavícího kanálu pro hydreulickou dopravu okopanin e z ložné plochy, která se svažuje směrem k oee plavíoího kanálu, jehož podstata spočívá v tom, že nad ložnou plochou,před jejím ústím do plavícího kanálu,je umíatěna opěrná etěne s alespoň jednou manipulační mezerou.Řešením složiště okopanín dle vynálezu zůstává plavící kanál, do jehož proudu jsou z ložné plochy složiště vodou splavovány okopaníny, volný pro průtok přídavné...

Mláticí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260976

Dátum: 12.01.1989

Autori: Baranovskij Pavel, Kucejev Vladimir, Kravčenko Vladimir, Ursal Georgij, Archipov Gennadij

MPK: A01F 12/18

Značky: ústrojí, mláticí

Text:

...Bopoxa B MOHOTHHBHOE ycTpoňCTBO, onn nouaTKH nonanamrnon pnmnenyw HOBGDXHOCTB öuua 4 H oöuonaqusamrca. Ľpyrne noqarxn nonaąamr no mwou 5, rue oun eopMHpymTcñ H qacrauuo oôuonaunnammcn. 3 areu 4 uouaToK nporacxnaaewcn no paöoqeñ menu, a nonőapaőaube 1 TOPMOSHT nsumenneero. Hoc~ ne nepeopuenwauuu noqarxa on nouanaer non ynap cnenymmmx öuueň 4, BmuonoqeuHpe sepuo cenapnpyercn qepes nonőapaöanbe 1, a cwepmnn noqarxon ynanammca na...