A01D 90/00

Vozidlo na manipuláciu so sypkým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12850

Dátum: 13.11.2008

Autor: Bernd Ostermeyer

MPK: B60P 1/32, A01D 90/00, B60P 1/04...

Značky: sypkým, manipuláciu, materiálom, vozidlo

Text:

...do vysýpacej polohy.-3 0025 Výhodne korba zahŕňa základňu alebo podlahu tvoriacu dno dolnej korby, ktorá môže byť zakrivená (napríklad tvaru misky) a môže byť usporiadaná, aby vytvorila dole naklonený žľab na jednu stranu podvozku, aby zaujala vysýpaciu polohu. Výhodne, základňa korby je otočne spojená so zvyškom korby pozdĺž osi rovnobežnej s pozdĺžnou hranou korby vzdialenou od boku podvozku,cez ktorý sa vysýpa obsah korby.0026 Výhodne...

Plnič kŕmneho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2702

Dátum: 07.11.2000

Autori: Galko Dušan, Lexman Vojtech, Chmelina Ján

MPK: A01D 90/00, A01D 89/00, A01D 87/00...

Značky: krmného, plnič

Text:

...s hydraul-ickým pohonom vyberacej frézy.Na každej strane horného predného okraja miešacej vane 1kŕmneho voza, vyhotoveného ako príves za traktor. alebo ako nadstavba na auto, je namotnovaný koniec dutého zalomeného ramena Q, uchytený otočne okolo vodorovnej osi. Rameno 1 Qje vo svojej strednej časti spojené s piestorn hydraulického valca ji, ukotveného v konštrukcii kŕmneho voza. Rameno Q, ktorého dĺžka presahuje dĺžku miešacej vane, je vo...

Krmný automobil pro dopravu objemových krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263077

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tměj Ladislav, Dolejší Emil, Síla Jan, Kábrt Karel, Bezdíček Jiří, Bureš Karel, Musil František

MPK: A01D 90/00

Značky: dopravu, krmný, objemových, krmiv, automobil

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že poháněcí zarízení zahrnuje narozváděcí převodovku napojenou náhonovou skříň s čelnímí ozubenýmí koly, z nichž střední čelní ozubené kolo je svým hřídelem napojeno na hydraulické čerpadlo, spojené potrubní větVí přes přetlakový ventil na hydromotor s planetovou převo~ dovkou, spojenou s hřídelem rozdružovecího válce, a jejíž koncové čelní ozubené kolo je na svém hřídelí na jedné straně 0 patřeno...

Automobil pro dopravu objemových krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 262248

Dátum: 14.03.1989

Autori: Síla Jan, Musil František, Bureš Karel, Bezdíček Jiří, Dolejší Emil, Kábrt Karel, Tměj Ladislav

MPK: A01D 90/00

Značky: automobil, dopravu, krmiv, objemových

Text:

...korby. Zadní stěna je na vnitřní straně opatřena šikmým náběhovým krytem, vystupujícím před zadní stěnu. Tento náběhový kryt slouží k překrytí mezery mezi koncem latkavého tranlsportéríj. a. zadní stěnou korby. Tím je těžiště zadní stěny umístěno na vnitřní straně korby a vzhledem k uložení čepů na vnější straně má zadní stěna snahu se sama vyklopit směrem dozadu, po uvolnění příslušných zavíracích zámků. Tím se snadno dostane objemový...

Vysokosklopný tažený zásobník za samojízdnou řezačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245116

Dátum: 15.12.1987

Autori: Swalwell John Edward, Palluel Auguste Louis Lucien, Mckay Garry Michael

MPK: A01D 90/00

Značky: zásobník, rezačku, samojízdnou, vysokosklopný, tažený

Text:

...na souvrati rychle přeložen do dopravního prostředku pro odvoz sklizené hmoty .nebo do velkoobjemového kontejneru. Uspořádáním pojezdové části zásobníku s nízkým měrným talakem na půdu se dosáhne vedle již zmíněného sníženípočtu přejezdů po poli také snížené devastace rostlinného pokryvu.Na připojeném výkresu je schematlcky znázorněno provedení zařízení podle .vynálezu, ve svislém příčném řezu, kde je čarkovaně vyznačen zásobník ve sklopené...

Zařízení pro přepravu a sklápění objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251564

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kuba Dalibor

MPK: A01D 90/00

Značky: sklápění, objemových, prepravu, zařízení

Text:

...ztráty v ložnémprostoru vozidla a plně tak využít celý objem ložného prostoru vozidla.zením podle vynálezu je také zajištěna velmi dobrá stabilita vozidla při sklápění,což umo uje těžiště, které u zařízení v pracovní poloze není přesouváno.Zařízení pro přepravu a sklápění objemových hmot, umístěně na rámu vozidla je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje zařízení s uspořádáním bočnic pro plnění zepředu,...

Zařízení ke sběru sklizených zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243828

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kueera Stanislav

MPK: A01D 90/00

Značky: zařízení, sklizených, plodin, zemědělských, sběru

Text:

...2 pohled na podvozek při snímaní přeprav ní korby, obr. 3 pohled na podvozek po opuštění přepravní korby, obr. 4 axonąixtetrický pohled na podvozek a obr. 5 řez A - A z obr. 4.Zařízení ke sběru sklizených zemědälćských plodín je tvořeno sklrízecím meehanismem 2,s nímž je spřažen podvozek i upravený pro nesení přepravní korby § 1, resp. kontejneru. Podvozek ł je opatřen ústrojím á pro složení a naložení přeprevní korhy 21 ~.Podvozek i je...