A01D 89/00

Plnič kŕmneho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2702

Dátum: 07.11.2000

Autori: Galko Dušan, Lexman Vojtech, Chmelina Ján

MPK: A01D 89/00, A01D 87/00, A01D 90/00...

Značky: krmného, plnič

Text:

...s hydraul-ickým pohonom vyberacej frézy.Na každej strane horného predného okraja miešacej vane 1kŕmneho voza, vyhotoveného ako príves za traktor. alebo ako nadstavba na auto, je namotnovaný koniec dutého zalomeného ramena Q, uchytený otočne okolo vodorovnej osi. Rameno 1 Qje vo svojej strednej časti spojené s piestorn hydraulického valca ji, ukotveného v konštrukcii kŕmneho voza. Rameno Q, ktorého dĺžka presahuje dĺžku miešacej vane, je vo...

Samosběrací vůz posečených travin z melioračních kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260542

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vinš Václav

MPK: A01D 89/00

Značky: melioračních, kanálu, samosběrací, posečených, travin

Text:

...V přední části upevněno shrabovaoí zařízení 3 posečených txavin, shrnovací šnek ga metač l travin, což je vlastně pneumatický dopravník. V přední části základního nosného rámu ll je dále umístěn tříramenný stavitelný závěs lg pro připojení celého vozu k tažné jednotce. Příhradová konstrukce základního nosného rámu ll je umístěna,bud na podvozku 5 s pevnou osou obou kol g nebo na podvozku 5 5 jedním pevným kolem 2a jedním sklopným kolem Q pro...

Flexibilní sběrací válec pro sklizňové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243240

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janeina Otakar, Študent Roman, Sohler Ervín, Truchlik Štefan

MPK: A01D 89/00, A01D 41/14

Značky: stroje, flexibilní, sklizňové, sběrací, válec

Text:

...stroje podle vynálezu umožňuje sběr volně ležíCÍCÍTVTOSÍÍÍH i na nerovném terénu v celé šíři sklízecího stolu, přičemž zlepšuje sběr materiálu i tehdy, není-li sklízecí stůl sám o sobě upraven pro přičné kopírování terénu.Příklady provedení flexibílního sběracíhovąlctàvprtpwskiizňpvé stroje podle rvynálezumjsou schematicky znázorněny na připojenýchvýkresoch, kde obr. 1 představuje bokorys jednoho provedení flexíbilniho sběracího válce, obr. 2...

Flexibilní sběrací pás pro sklizňové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243238

Dátum: 15.11.1987

Autori: Barták Stanislav, Štolba Milan, Starý Jaroslav, Vacek Oskar

MPK: A01D 89/00, A01D 41/100

Značky: flexibilní, stroje, sběrací, sklizňové

Text:

...ramenům, přikloubeným ke sklízecímu stolu.Flexibílní sběrací jnás pro skllzñové stroje podle vynálezu umožňuje sběr volně ležících rostlin i na nerevném terénu po celé šíři sklízecího stolu, přičem zlepšuje sběr materiálu i tehdy, není-li sklizecí stůl sám o sobě upraven pro příčné kopírování terénu.Příklád provedení flexibilního sběracíhosběracího pásu pro sklizňové stroje podle vynálezu je ve schematickém bokorýse znázorněn na...

Zařízení pro uchycení sběracího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253016

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Stanislav

MPK: A01D 89/00

Značky: uchycení, sběracího, zařízení, ústrojí

Text:

...obr. 2 představuje pohled na zařízení při zajiětováni, obr. 3 představuje pohled na zařízení při odjišÍováni a obr. 4 představuje boční pohled na sběraci návěs s namontovaným zařízením pro uchycení sběraciho ústrojí.Zařízení je uloäeno pod rámom 1 návěsu na čepu g kyvnáho ramene 1, která je opatřeno dvojici pruzin Q, §, z nichž jedna je opatřena napinscím šroubem 2. Na spodni hraně kyvněho ramene 3, je připevněna ěikmd nardzks A, nad...

Zařízení pro sbírání produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241221

Dátum: 15.09.1987

Autori: Danielka Jindoich, Zvolánková Ružena, Krumnikl Antonín

MPK: A01D 33/10, A01D 89/00

Značky: zařízení, sbírání, produktů

Text:

...v základním provedení, na obr. 2, 3, 4, je řez rovinou A-A z obr. 1 a znázorňuje příkladné provedení sběrných číclel, na obr. 5 je nárys sběrné jednotky podle obr. 1 doplnený nahrnovacími rameny a na obr. 6 je řez rovinou B-B z obr. 5.Zařízení pro sbíránííproduktů sestava z otočného dopravníku 1, tvaru bubnu nebo nekonečného pásu, otočně uloženého na rámu 4 zařízení pro sbírání produktů. Otočný dopravník 1 je opatřen sběrnými čidly 11,po...

Sběrací ústrojí pro samohybné sklízecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246574

Dátum: 20.08.1987

Autori: Lacroix Guy, Mosse Madeleine

MPK: A01D 89/00

Značky: stroje, samohybné, sklízecí, ústrojí, sběrací

Text:

...qepes nomeMHme crepmnu coenuneuu c Haňpannnmmuum öapañana. K Hanpannnmmnu öapaőaua npuxpenneuu onopaue nnacrnnu, na KOTODHR pacnonomeum Hanpannnmmme Kynaqxu Ann nnyxcTopoHHero ynpannenn mwanr c syóbxum H onopa öapaőaua c SYÓBHMM nan ycwaHoBKurnanuoro senymerp nana. Hanpannnmmne 5 apa 6 àHa.nepenBHramwca c nxonnmuu 3 onopnmennacTHHu 5 apa 6 aHoM c syönaum MemynpuxpenneHHmMnK ayu mpoaranbumm cwoponam rnannoů őanxu öoxosmmn nnacwuúaum B...

Zariadenie na zber pevných častí z ploch napr. stratového obilia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248561

Dátum: 12.02.1987

Autor: Štyndl Karol

MPK: A01D 89/00

Značky: stratového, napr, pevných, obilia, částí, zariadenie, ploch

Text:

...má zariadenie podstatne menšie eneršąické nároky, pretože pevné časti sú z plôch do zberného odlučovača dopravované po minimálnej dráhe. Podľa zberových podmienok možno uhol usmerňoařcich kanálov k podložke nastaviť v potrebnom uhle závislého na povrchu plochy.Prikladné prevedenia zariadenia na zber pevných častí z plôch sú znázornená na priloženom výkrese, kde na obr. l je prvá alternativa zariadenia s odlučovačom pevných časti v bočnom...

Zařízení k odstraňování příměsí z proudu sbíraných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 239300

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kvapil Josef, Boueek Ivan

MPK: A01D 33/10, A01D 89/00

Značky: odstraňování, zařízení, sbíraných, bulev, proudu, příměsí

Text:

...části zařízení.Zařízení sestává ze spodního oběžného dopravníku l, nad kterým je uspořádán alespoň jeden horní oběžný dopravník 3 s případným přiřazeným horním oběžným dopravníkem 3. S výhodou může být každý anebo některý oběžný dopravník ł, 3, 3 proveden jako prutový a veden přes horní kladky 3. dolní kladky á a popřípadě vodicí kladky É.Horní oběžný dopravník 3 je s výhodou výkyvně uložen na kloubovém loži 1, uspořádaném nad spodním...