A01C 3/02

Mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu – bioreaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6393

Dátum: 01.03.2013

Autor: Fuska Štefan

MPK: A01C 3/02, C12M 1/00, C02F 11/04...

Značky: fermentáciu, mobilné, anaeróbnu, zariadenie, suchú, bioreaktor

Text:

...mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentácíu. Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad - prierez fermentačnou komorou bioreaktora.Mobilne zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu - bioreaktor, vo forme kvádra, ktoré obsahuje jednu fermentačnú komoru g, na uloženie a spracovanie biomasy l, uzatvárateľnú plynotesnými dverami Q a oddelený technologický priestor g. Toto zariadenie ďalej obsahuje izolačný plášť 5 vybavený otvorom Q na odvod...

Spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, jednotka na výrobu bioplynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287581

Dátum: 21.02.2011

Autori: Pedersen Lars Jorgen, Bonde Torben

MPK: A01C 3/02, A61L 11/00, A61L 101/20...

Značky: znižovania, jednotka, spôsob, organizmov, organickom, mikrobiálnych, prítomných, použitie, výrobu, materiáli, bioplynu, počtu, priónov, životaschopných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, v ktorom sa organický materiál spracováva tlakovým varením s vápnom, potom sa stripuje čpavok a následne sa produkuje bioplyn. Tiež sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré navyše produkuje bioplyn na využitie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie a použitie tejto jednotky.

Zařízení na spojení koše na mrvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260592

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schwarc Václav, Fiala Miloš

MPK: A01C 3/02

Značky: zařízení, spojení, koše

Text:

...rakreslen koš v uzavřená poloze, na obr. 2 opět v náryse je zakreslen koš v otevřené poloze a na obr. 3 v nárysa detail pákového mechanismu včetně potrebných spojovscích, pojistnýoh a omesovacích čepů. 4První polovina l koše a druhá polovina g koše jsou spolu spojeny ohouetrannými vodicími pákami g. V horní části druhá poloviny 3 koše je zdvěsný hák lg. Ohoustranná vodioí páka 3 má na spodní části vodioí dráiku 3, která je nasazenn na druhý...

Mobilný biofermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278554

Dátum: 08.03.1995

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01C 3/02, C12M 1/00

Značky: biofermentor, mobilný

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný biofermentor pozostáva z tepelnoizolačného plášťa (1) a je vybavený zariadením na prívod a odvod vzduchu. Tepelnoizolačný plášť (1), tvoriaci boky, strop a dvere (2) mobilného biofermentora, pozostáva z tvarovaných dosiek (3), ktorých povrch je vybavený sústavou rebier (4), na ktoré priliehajú tepelnoizolačné dosky (5) a vytvárajú tak v tepelnoizolačnom plášti (1) uzatvorené vzduchové medzery (6). Tepelnoizolačný plášť (1) je umiestnený...

Kompostovací reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 582

Dátum: 07.09.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: A01C 3/02, C05F 9/04

Značky: kompostovací, reaktor

Text:

...reaktore o objeme 80 m 3 ukázal nezávadnú funkčnosť , ale pri kalkulácii navelkoprevádzkové dimenzie vyšiel investične nevýhodný.I. Nosná doska vrstvy spracovávanej suroviny vo vertikálnom reaktore, vytvorená horizontálnymi nosnikmi medzi ktorými sú ponechané medzery nad ktorými sa vytvára klenba podľa obecneznámeho chovania sypkých hmôt.II. Odoberanie produktu zo spodu reakčnej vrstvy mechanicky posunovanými nožmi v klenbe hmoty, čim sa...

Vynálezy kategórie «A01C 3/02» v ZSSR.

Způsob přivádění, shromažďování, úpravy, skladování a odběru zpracovávané látky, například chlévské mrvy, ku získání humusotvorných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259702

Dátum: 17.10.1988

Autori: Brůžek Eduard, Rezler Jaroslav, Záruba Jiří, Chalupa Miloš

MPK: A01C 3/02

Značky: úpravy, skladování, látky, chlévské, odběru, zpracovávané, získání, například, mrvy, humusotvorných, přivádění, látek, způsob, shromažďování

Text:

...vynálezu.střešním krytem 2 lpřipojeným plynotěsně k plášti 3. Do válcové nádoby 1 se přivádí plnicím potrubím 4 zespvodu zpracovávaná látka, například chlévská mrva. Na dně 5 válcově nádoby 1 je upraven stojan E, na němž je zravěšeno těleso 7, jehož účel bude v dalším vysvětlen. Na v-rcholu stojanu B je upraveno ložisko 8 pro uložení dolního konce dutého hřídele 9, jehož horní konec je uložen v pouzdru 11, dále uloženém v ložísku ll...

Zařízení ke kontinuelnímu anaerobnímu ošetřování tuhých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258754

Dátum: 16.09.1988

Autor: Krajina Vladimír

MPK: C02F 11/04, A01C 3/02

Značky: organických, látek, zařízení, anaerobnímu, ošetřování, tuhých, kontinuelnímu

Text:

...jež nejsou znázorněny ani blíže popsány, nebot nejsou předmětem tohoto vynálezu a lze je realizovat jakýmkoliv pro odborníka známým a běžnýmKontejner g se ihned po odběru, např. z chléva, naplní organickým odpadem jako třeba jednodenním vyvážením slamnaté mrvy známých hodnot. kterým odpovídá pro dosažení kvalitního substrátu určitý známý ubytek váhy suäiny výchozí látky.Jiné obecné odpady organických látek lze v této fázi upravit hutněním,...

Zařízení k mechanické obsluze kvasných nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 239512

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nedvídková Jara, Kováo Jan

MPK: C05F 3/06, A01C 3/02

Značky: kvasných, zařízení, obsluze, mechanické, nádrží

Text:

...proti výbuchu nebo vznícení zbytkového plynu při otvírání kvasné nádrže.Příklad praktického provedení zařízení podle vynálezn včetně kvaené nádrže je znázorněn na připojeném výkrese v částečně svislém řezu.Samojízdný vnější hlavní rám.ł svařený z válcovaných profilů, půdorysně čtvercového obrýsu a náležitě zavětrovaný,spočívá na čtyřech řiditelných e poháněných pojizdných kolech g v nosných opěrách 1 zabudovaných do rohů eamojízdného...

Rozšiřovací vestavba kvasné nádrže chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249068

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žilka Miloslav

MPK: A01C 3/02

Značky: rozšiřovací, chlévské, nádrže, vestavba, kvasné

Text:

...přiblíží a pevné spojí, což zajišťuje předpětí zamykací pružiny, které je nastavene tak, že prostřednictvím pák vaček působí na zvedací táhlo s hákem silou větší než je síla potřebné k prostému zvednutí vestavby. Proto se zamykací pružina zkrátí, páky vaček i uzamykací vačky se vrátí do původní polohy. Zcela odpadá obtížné práce spojená s rozšroubováním a seěroubováním jednotlivých dílů. Do prostoru kvasných nádrží není třeba vůbec vstupovat...

Zařízení na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233690

Dátum: 01.07.1986

Autor: Linhart Zdeněk

MPK: A01C 3/02

Značky: zařízení, bioplynu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlačný dopravník hnoje je potrubím propojen s fermentační nádrží, která je odklopně uchycena v pantech a opatřena zvedacím zařízením. Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že potrubí je opatřeno sifonovým zlomem a je zaústěno do zpevněné ložné plochy, obsahující plynotěsnou tepelnou izolaci, na níž je umístěn ohřívací člen.