A01C 15/12

Rozprestieracie miešadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245324

Dátum: 15.12.1988

Autor: Moskovszky Erno

MPK: A01C 15/12

Značky: miešadlo, rozprestieracie

Text:

...vynálezu je schematicky znázornený na výkrese, v ňom obr. 1 predstavuje prlečny rez a obr. 2 pozdlžny rez.Rozprestieracie miešadlo pozostáva z nádoby 2 odvaľujúcej sa po ploche, na ktorú rozprestiera rozmiešanú hmotu. V poľnohospodárstve je to pôda. Valcová nádoba 2 je umiestnená na horizontálnom hriadeli 10,okolo ktorého sa otáča a s ktorým je pevne spojená trübka 5. Trúbka 5 spolu s horizon9 s nálevkou 4 tvoria jeden celok upevnený v- ráme...