A01B 49/02

Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6987

Dátum: 04.12.2014

Autor: Zhang Xuanli

MPK: A01B 49/02, A01B 49/00, A01B 29/04...

Značky: zariadenie, pôdy, tohto, poľnohospodárskej, uskutočnenie, spôsob, spôsobu, kultivácie

Text:

...plochu V smere jazdy, na ktorú prilieha spodné riadidlo tyčí nadstavby. Nevýhodou tohto riešenia je, že neprekypruje celú vrstvu ornice.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa najprv sa poľnohospodárska pôda hĺbkovo nareže najmenej jednou otočnou kypriacou nožovou radlicou a následne sa narezaná poľnohospodárska pôda kultivuje najmenej dvoma...

Zostava brán a metóda bránenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19756

Dátum: 05.11.2013

Autori: Haselhorst Dominik, Kath-petersen Wolfgang

MPK: A01B 21/04, A01B 29/04, A01B 49/02...

Značky: bránenia, metoda, brán, zostava

Text:

...v patentoch US 8020629, US 6554078,US 2008/0142233, US 2588585 a EP 0305056.Podľa jedného aspektu vynálezu sa poskytuje zostava brán podľa nároku 1. Zostavu tvorí rám, časť s predným rotorom zahŕňajúca najmenej jeden rotor otočne upevnený k rámu, pričom uvedený rotor je umiestnený tak, aby rozrezal zvyšky rastlín na poli, časť so zubami zahŕňajúca niekoľko zubov, ktoré sú usporiadané tak,aby kyprili pôdu na poli a rozhodili zvyšky...

Stroj na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18945

Dátum: 16.12.2011

Autor: Achten Georg

MPK: A01B 21/08, A01B 49/02, A01B 5/08...

Značky: obrábanie, pôdy, stroj

Text:

...byť zaistená prevencia problémov so zanesením voľného priestoru a že pôdotok nie je optimálne vedený. Toto má spravidla tendôsledok, že pôda musí byť dodatočne obrobená ešte raz, aby bolozaistené rovnomerne obrobené pole respektíve dostatočne dobré lôžko na osev.0005 Úlohou vynálezu je zaistiť odpovedajúci stroj na obrábanie pôdy, ktorý je vhodný na vysoké pracovné rýchlosti, v ktoronl sú pracovné nástroje rovnomerne rozložené cez pracovný...

Kultivačná kombinácia so zariadením na zachovanie hraničnej hodnoty sklzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14094

Dátum: 25.02.2011

Autor: Wolff Carsten

MPK: A01B 49/06, A01B 49/02, A01B 29/04...

Značky: kultivačná, kombinácia, zachovanie, sklzu, hraničnej, hodnoty, zariadením

Text:

...kombinácii. V prípade, že je traktor už takýmto zodpovedajúcim zariadením vybavený, môže regulačná zariadenie na stanovenie hraničnej hodnoty sklzu príslušné využiť dáta. Ak traktor nemôže dodávať takéto signály o rýchlosti, potom vynález predpokladá, že prídavné zariadenie na zaznamenávanie pracovnej rýchlosti prislúcha ku kultivačnej kombinácii. Kultivačná kombinácia môže byť na tento účel vybavená impulzným kolesom, ktoré v závislosti od...

Kyprič s priradenou jednotkou s taniermi a drviacim valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281201

Dátum: 11.05.1994

Autor: Van Laak Theo

MPK: A01B 29/04, A01B 35/14, A01B 49/02...

Značky: taniermi, drviacim, priradenou, kypřič, valcom, jednotkou

Zhrnutie / Anotácia:

Rám (2) tanierového kypriča je rozšírený o jednotku pozostávajúcu z tanierov (12, 13) a drviaceho valca (14). Táto jednotka je výškovo nastaviteľná rovnobežne s rámom (2) kypriča pomocou štvorčlánkového kĺbu (15), ktorého vodítka sú upevnené na základnú rovinu a na rovinu oja. Základná rovina a rovina oja sú usporiadané približne vodorovne, takže odstup medzi jednotkou a radmi prstov (3, 5) tanierového kypriča stále zostáva v potrebnej...

Vynálezy kategórie «A01B 49/02» v ZSSR.

Válcový rozdružovač pro obdělávání půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251929

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kotelnikov Vladimir

MPK: A01B 29/04, A01B 49/02

Značky: válcový, půdy, obdělávání, rozdružovač

Text:

...oną cxbnnsar H sañnyQg§nIgan.pHxnym nouny Hausanxonur n-npýrxonň Gapaőan 1 no nanpanneánm 777-7. Ěášmemennmeha ocH 4 nnac-ĺ ranu 6 nsuennnr nanpasneune nHeHHanoqnu nnonb n uapannenbuo nnocxocwnnnacrnu 6, cmeman nouny 5 c 7 opoHy 8-8-8 H ucxnmuax oőpasoaanue noqnenaoro 5naáa.Hpu nonanauun sHyTp 5 npywxbnoro ñapaöanal 1 ~noqneHHoüFrnmöuÍöonbmorc, nnanerpa ee saxunnnąaewvuemny onnoü na ñhaçruu 6.n Buympenneů nonepxgocrbm npyrąen 3. Onna HS...

Kombinované pracovní nářadí na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232810

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sakun Vjačeslav Alexandrovič, Svatoš Zdeněk, Kadlec Vítězslav, Záruba Jiří

MPK: A01B 49/02

Značky: kombinované, půdy, pracovní, zpracování, nářadí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zpracování půdy kombinovaným pracovním nářadím, přičemž doplňující pracovní orgán drobí hroudy, vzniklé deformací půdy hlavním pracovním orgánem. Umístěním doplňujícího pracovního nářadí v deformační oblasti zpracovávaného podloží hlavního pracovního orgánu, tj. v jeho těsné blízkosti, dochází ke zvýšení kvality práce, protože ostří doplňujícího rotačního orgánu drobí půdu jak svojí obvodovou rychlostí, tak i využívá...