A01B 29/04

Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6987

Dátum: 04.12.2014

Autor: Zhang Xuanli

MPK: A01B 49/02, A01B 29/04, A01B 49/00...

Značky: poľnohospodárskej, zariadenie, tohto, pôdy, spôsobu, kultivácie, spôsob, uskutočnenie

Text:

...plochu V smere jazdy, na ktorú prilieha spodné riadidlo tyčí nadstavby. Nevýhodou tohto riešenia je, že neprekypruje celú vrstvu ornice.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa najprv sa poľnohospodárska pôda hĺbkovo nareže najmenej jednou otočnou kypriacou nožovou radlicou a následne sa narezaná poľnohospodárska pôda kultivuje najmenej dvoma...

Zostava brán a metóda bránenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19756

Dátum: 05.11.2013

Autori: Kath-petersen Wolfgang, Haselhorst Dominik

MPK: A01B 21/04, A01B 49/02, A01B 29/04...

Značky: metoda, zostava, brán, bránenia

Text:

...v patentoch US 8020629, US 6554078,US 2008/0142233, US 2588585 a EP 0305056.Podľa jedného aspektu vynálezu sa poskytuje zostava brán podľa nároku 1. Zostavu tvorí rám, časť s predným rotorom zahŕňajúca najmenej jeden rotor otočne upevnený k rámu, pričom uvedený rotor je umiestnený tak, aby rozrezal zvyšky rastlín na poli, časť so zubami zahŕňajúca niekoľko zubov, ktoré sú usporiadané tak,aby kyprili pôdu na poli a rozhodili zvyšky...

Kultivačná kombinácia so zariadením na zachovanie hraničnej hodnoty sklzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14094

Dátum: 25.02.2011

Autor: Wolff Carsten

MPK: A01B 49/06, A01B 29/04, A01B 49/02...

Značky: hraničnej, kultivačná, zariadením, hodnoty, sklzu, kombinácia, zachovanie

Text:

...kombinácii. V prípade, že je traktor už takýmto zodpovedajúcim zariadením vybavený, môže regulačná zariadenie na stanovenie hraničnej hodnoty sklzu príslušné využiť dáta. Ak traktor nemôže dodávať takéto signály o rýchlosti, potom vynález predpokladá, že prídavné zariadenie na zaznamenávanie pracovnej rýchlosti prislúcha ku kultivačnej kombinácii. Kultivačná kombinácia môže byť na tento účel vybavená impulzným kolesom, ktoré v závislosti od...

Sklápateľná kombinácia poľnohospodárskych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10477

Dátum: 28.07.2008

Autori: Gebbeken Marin, Werries Dieter, Paessens Christian

MPK: A01B 29/04, A01B 73/04

Značky: zariadení, kombinácia, poľnohospodárských, sklápateľná

Text:

...os usporiadaná aj mimo centricky od polovice stredného dielu. Tým vznikajúce nerovné zaťaženia jednotlivých kolies polovice stredného dielu budú vyrovnané pomocou zdroja energie. Zdroj energie je tiež vytvorený tak, že pripúšťa prispôsobenie sa podvozkového balíaceho valca pôde pri zachovaní rovnakého tlaku pneumatík jednotlivých kolies. Výkyvná os môže tak napríklad ležať úplne vonkua zabezpečiť extrémne bezpečný cestný transport,...

Poľnohospodársky stroj s ťažným podvozkom a valcami opatrenými sériou pneumatík s vyklenutým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14010

Dátum: 21.10.2004

Autor: Piou Denis

MPK: A01B 29/04, A01B 29/06

Značky: sériou, valcami, poľnohospodársky, stroj, pneumatik, opatřenými, vyklenutým, profilom, tažným, podvozkom

Text:

...koncom opierajúcim sa o opemú tyč sú upevnené na druhú opemú tyč napevnospojenú s priečnym nosníkom, ktorá je orientovaná v smere paralelnom k druhej osi (HH).Výhodné uskutočnenie vynálezu zahrnuje tlmič vložený medzi voľný koniecpriečneho nosníka a podvozok za účelom tlmenia pohybov spojovacieho dielu okolo druhejVzhľadom k právnej úprave transportu po vozovkách sú náboje vybavené bubnovýmialebo diskovýmí brzdami. Pneumatiky sú výhodne...

Valec, najmä zhutňovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 282906

Dátum: 05.12.2002

Autor: Gebbeken Martin

MPK: A01B 29/04

Značky: najmä, válec, zhutňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Valec, najmä zhutňovací valec (1) na spracovanie pôdy, ktorý má vonkajší ráf (3) v tvare ostria lichobežníkového prierezu vybavený nadstavcami (7, 8), ktorých šikmé boky (10, 11) vytvárajú otupené ostrie (14). Riešenie umožňuje neupchávajúce spätné spevnenie pôdy a dobré hĺbkové vedenie celého zariadenia.

Elektrický rotačný kultivátor pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2046

Dátum: 11.01.1999

Autor: Krasňan Silvester

MPK: A01B 29/04, A01B 33/02

Značky: kultivátor, rotačný, pôdy, elektricky

Text:

...stopypričom kráčame po nezoranej pôde.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocov výkresov na ktorých obr.1 znázorňuje zariadenie podľa technickéhoriešenia, v ktorom je na osi rotavátora upevnený nosný rám s radličkou, riadidlami a ochranným krytom, obr.2 usporiadanie motyčiek na oceľovom opasku, obr.3 tvar motyčiek, obr.4 usporiadanie zariadenia podľa technického riešenia pri práci vpred aobr.5 jeho...

Drvič nežiaducich nárastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2035

Dátum: 02.12.1998

Autori: Slivka Martin, Stanovský Miroslav

MPK: A01B 29/04, A01B 43/00

Značky: nárastov, drvič, nežiadúcich

Text:

...uložené sekacie nástroje na prednom rotore pre likvidáciu nárastu a na zadnom rotore pre prácu pod úrovňou terénu na narúšanie koreňových systémov. Zariadenie pracuje v dvoch odlišných typoch prostrediao predný valec likviduje rastlinný a krovinový nárast nad povrchom zeme o zadný valec pracuje tak, že narúša povrch pôdy a tým i koreňový systém rastlín a krovinTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1...

Kyprič s priradenou jednotkou s taniermi a drviacim valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281201

Dátum: 11.05.1994

Autor: Van Laak Theo

MPK: A01B 29/04, A01B 35/14, A01B 49/02...

Značky: taniermi, drviacim, kypřič, valcom, priradenou, jednotkou

Zhrnutie / Anotácia:

Rám (2) tanierového kypriča je rozšírený o jednotku pozostávajúcu z tanierov (12, 13) a drviaceho valca (14). Táto jednotka je výškovo nastaviteľná rovnobežne s rámom (2) kypriča pomocou štvorčlánkového kĺbu (15), ktorého vodítka sú upevnené na základnú rovinu a na rovinu oja. Základná rovina a rovina oja sú usporiadané približne vodorovne, takže odstup medzi jednotkou a radmi prstov (3, 5) tanierového kypriča stále zostáva v potrebnej...

Zařízení pro drobení hrud

Načítavanie...

Číslo patentu: 243294

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01B 29/04

Značky: drobení, zařízení

Text:

...k drobení hrudiuvnitř drobicího válce volnými válci. Dochází tak k dvoustupňovému drcení, kterým je dosažena čistota drobicího válce, a tím je neustále zajištěná jeho funkční schopnost. Použitím vložených válců se energetická náročnost zařízení prakticky nezvýší. Zařízení je velmi jedno 4Zařízení pro drobení hrud se samočisticim účinkem je schematicky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 značí celkový pohled na zařízení shora a obr. 2 pohled...

Válcový rozdružovač pro obdělávání půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251929

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kotelnikov Vladimir

MPK: A01B 29/04, A01B 49/02

Značky: obdělávání, rozdružovač, válcový, půdy

Text:

...oną cxbnnsar H sañnyQg§nIgan.pHxnym nouny Hausanxonur n-npýrxonň Gapaőan 1 no nanpanneánm 777-7. Ěášmemennmeha ocH 4 nnac-ĺ ranu 6 nsuennnr nanpasneune nHeHHanoqnu nnonb n uapannenbuo nnocxocwnnnacrnu 6, cmeman nouny 5 c 7 opoHy 8-8-8 H ucxnmuax oőpasoaanue noqnenaoro 5naáa.Hpu nonanauun sHyTp 5 npywxbnoro ñapaöanal 1 ~noqneHHoüFrnmöuÍöonbmorc, nnanerpa ee saxunnnąaewvuemny onnoü na ñhaçruu 6.n Buympenneů nonepxgocrbm npyrąen 3. Onna HS...