Novy príchod patentov

Strana 7

LED reflektorové stropné svietidlo

Dátum: 02.02.2016 | Číslo patentu: U 7359 | Autor: Vrábeľ Milan | Značky: reflektorové, svietidlo, stropné | MPK: F21S 8/06, F21V 5/00, F21V 7/00...

Syrové nite v náleve

Dátum: 02.02.2016 | Číslo patentu: U 7358 | Autor: Hunčaga Martin | Značky: syrové, náleve | MPK: A23C 19/064, A23C 19/097, A23C 19/068...

Zdvíhacie zariadenie imobilných osôb

Dátum: 02.02.2016 | Číslo patentu: U 7354 | Autor: Crman Michal | Značky: imobilných, zdvíhacie, zariadenie, osôb | MPK: A61G 3/02

Tepelný výmenník

Dátum: 02.02.2016 | Číslo patentu: U 7351 | Autor: David Pavel | Značky: tepelný, výmenník | MPK: F28D 1/00, F28F 3/00

Zariadenie na potiace kúry a saunovanie

Dátum: 02.02.2016 | Číslo patentu: U 7350 | Autor: Gajdoš Ivan | Značky: zariadenie, kůry, potiace, saunovanie | MPK: A61H 33/06

Tepelný kavitačný generátor

Dátum: 02.02.2016 | Číslo patentu: U 7341 | Autor: Tkáčik Tomáš | Značky: generátor, kavitačný, tepelný | MPK: F24J 3/00