Novy príchod patentov

Strana 45

Osvetľovacie zariadenie

Dátum: 25.01.2013 | Číslo patentu: E 19115 | Autor: Gattari Massimo | Značky: zariadenie, osvetľovacie | MPK: F21W 131/103, F21S 8/08

Svetelné zrkadlo

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6365 | Autor: Tuček Rudolf | Značky: zrkadlo, světelné | MPK: A45D 42/10, F21V 13/04, F21Y 101/02...

Držiak do drezu

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6364 | Autor: Nedeljak Tibor | Značky: držiak, drezu | MPK: A47J 47/16, A47L 17/02, A47G 29/00...

Kanalizačná šachta

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6353 | Autori: Filgas Josef, Buchmann Tomáš | Značky: šachta, kanalizačná | MPK: E02D 29/12, E03F 5/02, E03F 5/10...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6350 | Autor: Ľupták Ján | Značky: posuvných, príchytka, dveří | MPK: E05D 13/00, E06B 3/42, A47B 95/02...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6349 | Autor: Ľupták Ján | Značky: príchytka, posuvných, dveří | MPK: A47B 95/02, E06B 3/42, E05D 13/00...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6348 | Autor: Ľupták Ján | Značky: posuvných, príchytka, dveří | MPK: E06B 3/42, E05D 13/00, A47B 95/02...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6346 | Autor: Ľupták Ján | Značky: príchytka, dveří, posuvných | MPK: E06B 3/42, E05D 13/00, A47B 95/02...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6345 | Autor: Ľupták Ján | Značky: posuvných, dveří, príchytka | MPK: E05D 13/00, E06B 3/42, A47B 95/02...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6344 | Autor: Ľupták Ján | Značky: príchytka, dveří, posuvných | MPK: E05D 13/00, A47B 95/02, E06B 3/42...

Príchytka posuvných dverí

Dátum: 02.01.2013 | Číslo patentu: U 6343 | Autor: Ľupták Ján | Značky: posuvných, dveří, príchytka | MPK: A47B 95/02, E05D 13/00, E06B 3/42...