Novy príchod patentov

Strana 170

Váha pre dopravný pás

Dátum: 23.12.2009 | Číslo patentu: E 13661 | Autor: Futehally Habib | Značky: dopravný, váha | MPK: G01G 21/30, G01G 11/00, G01G 3/18...

Koaxiálna bleskoistka

Dátum: 21.12.2009 | Číslo patentu: 287137 | Autori: Suchý Jaromír, Dudáš Jozef | Značky: koaxiálna, bleskoistka | MPK: H01R 13/66, H01C 7/12, H01C 8/00...