Archívy

Archívy publikácií podľa dátumu

Patenty podľa medzinárodnej patentnej klasifikácii

A

A21

A21B

A21C

A21D

A22

A22B

A22C

A42

A42B

A42C

A43

A43B

A43C

A43D

A44

A44B

A44C

A46

A46B

A46D

A62

A62B

A62C

A62D

A99

A99Z

B

B02

B02B

B02C

B03

B03B

B03C

B03D

B04

B04B

B04C

B05

B05B

B05C

B05D

B06

B06B

B07

B07B

B07C

B08

B08B

B09

B09B

B09C

B22

B22C

B22D

B22F

B24

B24B

B24C

B24D

B26

B26B

B26D

B26F

B28

B28B

B28C

B28D

B30

B30B

B32

B32B

B43

B43K

B43L

B43M

B67

B67B

B67C

B67D

B81

B81B

B81C

B82

B82B

B82Y

B99

B99Z

C

C02

C02F

C03

C03B

C03C

C04

C04B

C11

C11B

C11C

C11D

C13

C13B

C13K

C14

C14B

C14C

C21

C21B

C21C

C21D

C22

C22B

C22C

C22F

C30

C30B

C40

C40B

C99

C99Z

D

D02

D02G

D02H

D02J

D03

D03C

D03D

D03J

D05

D05B

D05C

D07

D07B

D99

D99Z

E

E06

E06B

E06C

E99

E99Z

F

F15

F15B

F15C

F15D

F17

F17B

F17C

F17D

F22

F22B

F22D

F22G

F26

F26B

F27

F27B

F27D

F42

F42B

F42C

F42D

F99

F99Z

G

G02

G02B

G02C

G02F

G08

G08B

G08C

G08G

G11

G11B

G11C

G12

G12B

G99

G99Z

H

H99

H99Z