Riadiaci člen

Číslo patentu: U 685

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pawelka Petr, Walter Jiří, Vršecký Pavel

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ta nie aa týka riadianahm uĺrna hlavna mnaIL.žn-Llľ.I a ir. na nni na arshzrruç-ä |.r 1.uži.InJ. líiłfľĺ |nu.1 rII-.~ iu-Er | t-.Inuł.ovalnu rinavnnná mambrana. ktura je vybavená pi üvnu tyčúu.n jn na naj na.adaná pružina.Qr.nliĺI . Iłný lĺĺľlĺ.lťllĺlĺl.l iu aeszrznzznň rJIJa tzĺlząuktznvxf L-I-ľllly, ja mlzuvyldLc-eNavýhndmu tnhto Pi Jo hlavne nizka apnľanlivnaťľudským Faktmrmm. Hmmžňuja však ľahko opera-Lunenapriklad Imktrinkým. tlaknvým vzduchom almhn kvapalinmu, zuja hiavne ich záviald ť naTato navýhdda Ja mdatranana napriklad pri Pr iacüm vantilapndľa CS Aü 228 679. ktorý pdz .ava 2 kužalika. ktorý je dmzihlu. na ktmraj Je nanružina. vlnmvnmm. Ďa i sú zname technickú ri enia, priŤažkmati pri týchto vi wiach väwikajú hlavna pri zmenenarammtrmv via nia. prdtnža naatavania uhvykla vyžadujeznačné nárukv na kvalifikáciu ubaluhy a atd Ja Fpnjmné avýmenou niaktmrýnh funkčných čąati.mkéhm Pit nim je vvtvürlt riadiaci člmn. priktnrá je vyhavmná k pühyhĺlvúmu ulmženiu pi ta. prípadne ktJaknvá hlavima Ja napriklad nkwutkmvaná na držlmku|..í vs-i l,Iľi., nzslrijlwýnn ĺl..llllĺ.ľl..)lll ic uĺ|.užu.-ru 5 v ru-- llliłłĺ.j.ljfĺ, pružiny. Táto rcqulnčná mmtiüm pružiny může byť v dpžiaku v.rigzrxavruusrrnaá k pix-r ttzzxvrmi tyťzi Majú pcnztdĺlĺžlüy cntvcnr. Te-rutcn crlzvzzxr

MPK / Značky

MPK: F16K 31/00, F16K 1/00

Značky: člen, riadiaci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u685-riadiaci-clen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Riadiaci člen</a>

Podobne patenty