Úžitkové sklo zdobené ľadovými farbami

Číslo patentu: U 317

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kratochvíl Jiří

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úzitkové sklo zdobené ľadovými farbamiTechnické riešenie sa týka uzitkovêho skla zdobeného ľadovými farbami, najmä na hrubostenných oblých plôškach toho to skla, s následným vypálením ľadových farieb.V sklárskej praxi sa často využíva stará technika zatavovania sklenených črepov, tzv. obalovačka. Na železný plieŠok sa navrstvi sklenená drvina a na žeravé jadro skloviny sa nabaľujú drobné sklenené čriepky, alebo sklenená drvina. Niekedy sa využíva tiež zvalák, do ktorého je táto zmes nasypaná a dobre sa na sklo nalepuje. Po obaleni drviny alebo čriepkov na žeravé jadro skloviny a po pretavení v roztáčacej piecke sa jadro znova prevrství dalšou transparentnou sklovinou a čalej tvaruje. Farebné čriepky alebo drtina sú vo vnútri skla a povrch skleneného výrobku je hladký. Na tento postup sa obvykle Využívajú intenzívne zfarbené rubínové šušky, ktoré bývajú svojím zložením obvykle sklami olovnatými, čo je výhodou pretože Črepiny skla sa na povrchu skla ľahko roztavia, so sklom dilatačne dobre držia a dávajú výrazný farebný efekt.Farebná sklenená drtina sa môže tiež zostaviť do určitých obrazcov, a to do vosku ktorý ju drží pohromade. Na sklovinu sa nalepujú tak, že sa položia na pliešok a Sklár ich bežným spôsobom naberie na sklovinu. Vosk pri veľkej teplote zhorí a sklenené čriepky zostanú na povrchu skla nabalené a potom sa nabrané sklo s čriepkami dalej prevrství a tvaruje.Nevýhodou je, že najmä pri pravidelných vzoroch sa čal šim tvarovaním za tepla rozmery tvarovaného telesa zväčšujúMedzi tzv. ľadované sklo, okrem nalepovania sklárskej drtiny a čriepkov skla patrí aj tzv. krakelé sklo, t.j. sklo s popraskaným vzhľadom. Sklár ponorí žeravú sklenenú banku, ktorú má na píšťale do vody, znovu ju v peci zahreje a dalej tvaruje. Ponorením do vody vznikne pomerne hrubé popraskanie. Jemného popraskania sa dosiahne, ked sa žeravá banka posype vlhkým pieskom, alebo obalí vlhkými pilinami. Ďalší efekt sa dosiahne pretiahnutím hrubo popraskaného skla farebným priehľadným sklom.Ďadované sklá majú charakteristický dekor, líšiaci sa použitou technikou Ide vždy o spojitý jednoliaty dekor s typickým vzhľadom bud krakelé, alebo s použitím ľadových farieb, v podstate jemne drtených ľahko taviteľných sklene ných drtín, so vzhľadom pripomínajúcom inovať.Nový typ dekoratívneho úžitkového skla, zdobeného ľadovými farbami, najmä pri zdobení hrubostenných oblých plôšok,sa získa podľa tohoto technického riešenia, ktoréhopodstata spočíva v tom, že zdobený povrch skla je pokrytý vrstvou laku, V ktorom sú usporiadané zrnká najmenej jednej ľadovej farby a tieto zrnká sú od seba navzájom oddelené a mierne vystupujú 2 povrchu skla.Výhodou tohoto riešenia je netradičný dekor na skle, ktorý vytvára na skle zaujímavý vizuálny efekt, ktorý sa znásobuje na hrubostenných oblých plôškach. Ide v podstate o maliarsku techniku a teda o pomerne nenáročný spôsob zdobenia.Vzhľad skla pripomína posypanie jemnou farebnou krupičkou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je opísané dalej na príkladných vy hotoveniach, znázornených na priložených výkresoch, z ktorýchNa obr. l a 2 sú znázornená nápojové poháriky, l, ktoré majú zdobené dienko 3 a masívnu sklenenú gulôčku à stopky Ž. Dekor sa získa tak, že na povrch dienka 2 a gulôčky Ä sa najskôr nanesie vrstva laku pomocou riedidiel a spojiv,ktoré vytvárajú na skle vhodný povlak, aby ľadové farby nepadali z povrchu skla ani sa nezhľukovali. Môže sa využiť napr. terpentinový olej, damarový lak a pod. Na takto vytvorenú vrstvu sa nanesú napr. tri výrazné ľadová farby, napr. žltá, červená a modrá, danej zrnitosti. Jednotlivé zrnká sa nanesú tak, aby vytvorili charakter posypania povrchu skla. Následne sa sklo podrobí výpalu, pričom vypaľovacia teplota musí byť taká, aby jednotlivé zrnká §ľadových farieb prilipli na povrch skla, nepadali 2 neho, ale tiež aby nedošlo k slinovaniu skla, t.j. aby jednotlivé zrnk᧾adových fa rieb po vypálenĺ mierne vystupovali 2 povrchu skla.Obdobným postupom ako je uvedený v predchádzajúcom prikladnom vyhotovení sa získa dekor pomocou ľadových farieb na masívnej sklenenej gulôčke à sklenenej karafy Q, znázornenej na obr. 3 a sklenenom svietniku Z, znázornenom na obr. 4. Obdobným spôsobom je zdobený tiež masívny sklenený držiak §na veku 2 sklenenej dózy lg na obr. 5 a sklenený držiak Q ka~ rafy É na obr. 3.Dekor na hrubostenných zaoblených sklenených plôškach sa opticky zosilňuje a zvýrazňuje. Obdobne by bolo možné ap likovať tento dekor na akýchkoľvek hrubostenných sklenenýchvýrobkoch, napr. na masívnych sklenených ťažidlách, kde sa dekor nanáša na jednu obrúsenú plochu a druhá obrúsená a vyleštená plocha poskytuje priehľad.Tento charakteristický dekor sa však môže využiť aj na povrchu úžitkového skla dutého, najmä zaobleného a pos~ kytujúceho priehľady. Ako prikladné vyhotovenie je špirálo vitý pruh ll na d ze lg, ktorý v spojení 5 dekorovaným dr IKO Ožiakom § na veku tvori dekor výrobku.Čo sa týka využitia ľadových farieb, na tento typ dekoru sú vhodné výraznejšie farby, aj keč je možnévyužiť akékoľvek farby a kombinácie. Úplne zvláštny vizuálny efekt dáva využitie len jednej ľadovej farby, napr. pre určité skle nené súbory.Technické riešenie je určené pre akékoľvek úžitkové sklo, transparentné aj opakové sklo, vizuálny efekt priehľadu skla je však výraznejší pri skle transparentnom. Dekor je zvýraznený najmä pri skle hrubostennom, alebo pri skle obsa hujúcom hrubostenné alebo masívne sklenené časti.

MPK / Značky

MPK: C03B 32/00, C03C 23/00

Značky: zdobené, ľadovými, farbami, užitkové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u317-uzitkove-sklo-zdobene-ladovymi-farbami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úžitkové sklo zdobené ľadovými farbami</a>

Podobne patenty