Strešný systém s nosnou štruktúrou

Číslo patentu: U 2327

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pröckl Gert, Pröckl Thomas

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka strešného systému snosnou konštrukciou, na ktorých súusporiadané tepelne izolačné vrstvy a na nich usporiadaných profilov, na ktorých je upevnenávrchná vrstva alebo utesnenie.Je známa taká konštrukcia jedno- alebo dvojvrstvových strešných systémov, pri ktorej profily, na ktorých je upevnená vrchná vrstva alebo utesnenie, sú usporiadané na tepelne izolačnej vrstve a tepelne izolačná vrstva dosadá na nosnú konštrukciu. Tepelne izolačnávrstva je často opatrená parozábranou, ktorá je obyčajne usporiadané. pod tepelne izolačnouPri takýchto strešných systémoch sa pri zhotovovaní strechy často vprofiloch predpokladajú vývrty, aby sa mohla bud upevniť vrchná vrstva na profil alebo profil na nosnú konštrukciu. Tieto vývrty sa obvykle robia podľa miestnych pomerov priamo na mieste. To však značne zvyšuje prácnosť na stavenisku a spôsobuje tiež statický neurčitú konštrukciu strechy, pretože sice jednak veľa vývrtov umožňuje dobré upevnenie zakrytia profilu a dobré upevnenie profilu na nosnej konštrukcii, ale súčasne sa pri použitom profile zvýšenýmpočtom vývrtov a najmä nahromadením vývrtov na obmedzenom priestore môže znížiťJe preto úlohou technického riešenia ďalej zdokonalit strešný systém toho druhu tak, aby sa docielila vopred určená, bezpečná statika.Úlohaje riešená tým, že v profiloch sú urobené v pravidelných odstupoch vývrty.Tieto vývrty sa do profilov výhodne urobia pri výrobe profilov, takže odpadne prácneVŕtanie na stavenisku. Umiestnenie a odstupy vývrtov sa môžu u navrhovaného strešného systému určiť presným statiekým výpočtom, takže sa pri použití vopred urobených vývrtovdodržia na mieste montáže statické zadania.Naviac technické riešenie tohoto systému umožňuje usporiadať v pravidelných odstupoch značný počet vývrtov, z ktorých sa však nemusí každý využiť. I to uľahčuje prácu na stavenisku, pretože na výkrese môže byť uvedené, ktoré vývrty sa vtom ktorom prípadeVývrty uskutočnené podľa technického riešenia môžu slúžiť ako na upevnenieprofilov na nosnú konštrukciu, tak aj na upevnenie vrchnej vrstvy na profiloch, Je možné upevniť profily v tepelne izolačnej vrstve a tepelne izolačnú vrstvu upevniť na nosnej konštrukcii. Výhodne sa však profily upevňujú priamo na nosnú konštrukciu, čim sa medzi profily a nosnú konštrukciu uložená tepelne izolačná vrstva upevní pomocouprofilov na nosnej konštrukcii.Aby sa dosiahlo dobré spojenie medzi profilmi a tepelne izolačnou vrstvou, navrhuje sa, aby profily mali prvky, ktoré by aspoň čiastočne zasahovali do tepelne izolačnej vrstvy. Tieto prvky sa zazubia s tepelne izolačnou vrstvou, alebo aspoň kladú odpor proti posunutiuAby sa znížilo vedenie zvuku a/alebo tepla prostredníctvom profilov tepelne izolačnouvrstvou, navrhuje sa menšia dĺžka prvkov ako je hrúbka tepelne izolačnej vrstvy.Dostatočné držanie, ľahká možnost statického výpočtu a nízke výrobné náklady sa dosiahnu tým, že profil má prierez v tvare U. Zatiaľ čo ramená zasahujú viacmenej hlboko do tepelne izolačnej vrstvy a aspoň zabraňujú posunutiu profilov relatívne k tepelne izolačnej vrstve, ponúka predchádzajúca základná plocha U-profilu paralelne k tepelne izolačnej vrstvedostatočné miesto na usporiadanie vývrtov a na bezpečné upevnenie profilov na nosnejkonštrukcii a vrchnej vrstvy na profiloch.Kompaktné, pevná konštrukcia strešného systému sa dosiahne tým, že tepelne izolačná vrstva je odolná proti prešliapnutiu. To zlepšuje jednako držanie profilov v tepelne izolačnej vrstve a jednak uľahčuje upevnenie profilov, pretože proti prešliapnutiu odolná tepelneizolačná vrstva umožňuje schodnost plochy strechy pri usadzovaní profilov.Najmä pri použití U-profilov sa navrhuje, aby profily smerovali paralelne alebo šikmo na hrebeň alebo spodnú stranu strechy. Týmto usporiadaním odvádzajú prvky alebo ramená záťaž profilov alebo na nich usporiadané vrchné vrstvy do tepelne izolačnej vrstvy. Okrem toho uľahčí upevnenie štrukturizovanej vrchnej vrstvy na štrukturizovanú strešnúNa ochranu profilov a na zjednodušenie upevnenia tesnenia na profiloch sa navrhuje, aby profily boli aspoň najednej strane opatrené vrstvou plastickej hmoty.e zvlášť výhodné, ak sa dajú vlastnosti vrstvy plastickej hmoty meniť vplyvom tepla alebo nanesením prostriedku rozpúšťajúceho plastickú hmotu tak, aby sa s tesniacim pásom dali zlepiť alebo zvariť. Pritomje vrstva plastickej hmoty výhodne zo zhodného materiálu akona nej upevnené tesnenie.Podľa technického riešenia zvlást dobré držanie zabezpečujú oceľové profily. Okremtohoje však pre mnohé použitia zvlášť výhodná i ich výroba z hliníka.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia technického riešenia sú presnejšie znázornené na výkresoch a budú ďalej bližšie vysvetlené. Jednotlivé obrázky ukazujúobr. l perspektívny pohľad na profilobr. 2 perspektívny pohľad a čiastočný rez úsekom strešného systému podľa technického riešenia, aobr. 3 prierez dvojvrstvovým strešným systémomPríklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 znázornený U-profil je ohýbaným alebo za studena tvarovaným oceľovýmprofilom l, ktorý má ramená ,3 kratšie jako základnú plochu 5 profilu. Uprostred medzi ramenami 2,3 sú v základnej ploche i predvídané v pravidelných odstupoch i vývrty Q, 1,§. Odstup 5 bol statickým programom vypočítaný tak, že pozícia vývrtov umožňuje vo väčšine spôsobov použitie statický bezpečného upevnenia profilu na nosnej konštrukcii, ktorá dovoľuje zachytiť sily pôsobiace na profily. Plán ukladania určuje, či a vktorej oblasti sa každý vývrt využije na upevnenie a či je napríklad v určitých oblastiach dostačujúce použitieNa obr. 2 a 3 znázornené dvojvrstvové strešné systémy majú vždy ako spodnú nosnú konštrukciu spodný lichobežníkový plech 10 s horizontálnymi rovinnými hornými vrúbkami Q a spodnými vrúbkami l 4 a ako vrchnú vrstvu horný lichobežníkový plech 4 § s hornými vrúbkami 46 a spodnými vrúbkami Q. Strešné systémy na obr. 2 a 3 sa líšia iba tým, že vrúbky spodného lichobežníkového plechu 10 a horného lichobežníkového plechu M smerujúV strešnom systéme na obr. 2 v zhodnom smere a V strešnom systéme na obr. 3 sú na seba kolmé.Na hornej strane spodného lichobežníkového plechu m je usporiadané parozábrana Q, ktorá dolieha na horné vnäbky lz. Na parozábrane l§ je uložená priebežná vláknitáizolačná doska E, ktorá má zdanlivú hustotu väčšiu jako 120 kg/m 3, výhodne 140 až 150 kg/m 3.Na hornej strane vláknitej izolačnej dosky 19 je usporiadaných vodstupoch a vzájomne rovnobežne niekoľko na obr. l znázornených U-profilov Ľ z lakovaného oceľového plechu. Tieto profily 22 doliehajú svojou základnou plochou a na hornú stranu vláknitej izolačnej dosky E. Vpodstate kolmo na základnú plochu Asa rozprestierajúce ramená zg a E sú zatlačené do vláknitej izolačnej dosky E tak, že sú pevne obopinané materiálom vláknitej izolačnej dosky. Dĺžka ramien ě a 28 je podstatne menšia ako hrúbka vláknitej izolačnej dosky. Dĺžka je volená tak, aby sa zabránilo relatívnemu posunutiu vláknitej izolačnej dosky gQ voči U-protilu Ľ. Preto sa môže zmenšiť dĺžka ramien j a 15 iv takom rozsahu, že ich konce už iba tlačia na hornú stranu vláknitej izolačnej dosky.

MPK / Značky

MPK: E04B 7/06, E04B 7/22

Značky: nosnou, strukturou, systém, strešný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-u2327-stresny-system-s-nosnou-strukturou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strešný systém s nosnou štruktúrou</a>

Podobne patenty