Prostriedok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky biologického pôvodu

Číslo patentu: U 2727

Dátum: 11.12.2000

Autor: Drimal Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prostriedok na ochranu rastlín s obsahomúčinneýÄlátky biologického původuTechnicke riešenie sa týka prostriedku na ochranu rastlín s fungicidnymi vlastnosťami, ktorý obsahuje účinnú látku biologického původu.Na ochranu osiva a vzchádzajúcich rastlín poľnohospodárskych kultúr proti fytopatogénnym hubám sa v prevažnej mierepouživaJú chemické pesticidy. ktoré obsahujú chemicky syntetizovane účinné látky.Na ošetrenie osiva kukurice. hustosiatych obilnin. strukovin sa proti osivom a pôdou prenosným fytopatogennym hubám používajú práškové. alebo tekute formulácie (nepravé roztoky) pesticidov. ktoré obsahujú účinné látky ako sú tetramethylthiuramdisulfid. 2.3.dihydro~ 5-karboxy-anilido-6-methyl-1.4 ąo×atiin.N-trichlorme thylthio-H-cyk 1 ohe×en 712-dikarboximid. a ďalšie.Podstatu technického riešenia predstavuje prostriedok na ochranu rastlín. ktorý namiesto chemicky syntetizovanej účinnej látky obsahuje účinnú látku biologickeho pôvodu. čistý propolis. Finálnu formuláciu prostriedku na ochranu rastlin s fungicidnymi vlastnosťami predstavuje vodný roztok polyvinylacetátovej disperzie a sodgej soli eteru oelulúzy a kyseliny glykolovej v pomere 2 s 1. s obsahom účinných látok propolisu a oxidu mangánu (Mo) vo forme Mnüž × Hzü v pomere 2.5 1Kvantitativny a kvalitatívny obsah pomocných a účinných látok finálneho produktu . Tabulka 1Chemický názov/vzorec obsah látky vo vodnom roztoku v zsodná soľ éteru celulúzyFinálna formulácia pestioidu predstavuje viskúznu kvapalinu hnedej farbyProstriedok na ochranu rastlín Je riediteľný vodou aJ alkoholom (ethylalkohol).Účinné látky vytvárajú pravé roztoky. ktoré v porovnani s práškovými formuláciami respektive s formuláciami tekutých práškov pesťicidov zabezpečujú dokonale ošetrenie povrchu osiva. Pomocná látky typu polymerov vytvárajú na ošetrenom povrchu pružný vodou rozpuetný film. ktorý umožňuje postupne uvoľñovanie účinných látok pri napučiavani a kličeni osiva.Pri účinných látkach. ktoré tvoria pravé roztoky nedochádza v porovnani s práškovými formami a formami tekutých práškov k ich oteru z ošetreného povrchu osiva.Tekutá formulácia v porovnani s práškovými formami a formami tekutých práškov významne zlepšuje prácu s pesticidom a zlepšuje hygienu práce.Účinná látka biologického původu v porovnani s chemickými účinnými látkami nie je škodlivá zdraviu človeka a ne~ zaťažuje životné prostredie.Prostriedok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky biologickeho pôvodu. pôsobí fungicidne na osivom a pôdou prenosné fytopatogénne huby. brzdí ich vývoj na kličiacom osive v porovnateľných hodnotách s účinnými látkami obsiahnutými v chemických pesticidoch ( tabuľka 2 ) . Prostriedok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky biologického původu má v porovnani s chemickými pesticidmi priaznivejši účinok na kličenie osiva kukurice v počiatočných fázach kličenia. Mierny stimulačný účinok biologickejúčinnej látky sa prejavil pri výške rastliny.Ustatné sledované ukazovatele sú prirozdielnych účinných látkach prakticky na rovnakej úrovniPorovnanie vplyvu účinných látok vo finálnych produktoch řungicidov na výskyt fytopatogénných húb na klíčiacom osive kukurice (hybrid Pactol)Tabuľka 2 Účinné látky Počet Výskyt patogénnych húb na osiveKaptan. . N-tr 1 chlormethy 1 th 1 oH-cyklohe×en~ 1.2 dikarboximid 90 31 11 O Burel Oxid manganičitý Mrutlą . ×H 2 ĽJ

MPK / Značky

MPK: A01N 63/00, A01N 59/16

Značky: obsahom, ochranu, biologického, povodu, rastlín, prostriedok, účinnej, látky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2727-prostriedok-na-ochranu-rastlin-s-obsahom-ucinnej-latky-biologickeho-povodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky biologického pôvodu</a>

Podobne patenty