Číslo patentu: U 2335

Dátum: 10.12.1999

Autor: Gernic Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka Iapača lezúceho hmyzu aplikovatelhého nakmene stromov a kríkov a spadá do oblasti potrieb človeka v záhradníctve.V súčasnosti existuje v záhradníctve dosial nevyriešený problém s lezenim hmyzu a to najmä mravcov po kmeňoch stromova do ich korún. Mravce na konáre a listy stromov vylučujú kyselinu mravčiu, ktorú vyhľadávajú vošky, ktoré neskôr zničia zelený porast a úrodu. Ochrana proti voškám sa uskutočňuje chemickým postrekom, čo je však z ekologického hladiska nevyhovujúce. Týmto spôsobom je však riešený len sekundárny problém, pretože lezúce mravce po kmeni stromu si zabezpečia dalšie kolonie vošiek, ktorých exkrementy sú vyhladávaným zdrojom obživy pre mravce. Ochrana proti mravcom sa uskutočňuje natretím lepidla v priečnych pásoch na kmeň stromu. Avšak poveternostné podmienky ako je dážd, slnko a prach spösobia, že lepidlová vrstva je po čase neúčinná a mravce ňou bez problemov znovu prechádzajú. Naviac v lepidlovej vrstve vznikajú praskliny, cez ktoré mravce opät prechádzajú. Existuje aj obdobný spôsob ochrany, kde sa kmeň stromu ovinie Iepíacou páskou, ktorá však zabraňuje rastu kmeňa stromu. Nevýhody existujúcich ochrán spočívajú v ich neúčinnosti vplyvom starnutia, krátkou účinnou dobou ochrany a v ich škodlivosti ak saDosiaľ sa nepodarilo účelne skĺbit dva rozdielne spôsoby ochrany a to spôsob chemický a mechanický. Táto požiadavka bola napokon úspešne splnená, čoho dôsledkom je tento úžitkový vzor spájajúci mechanickú ochranu s chemickým prostriedkom do jedného funkčného celku s novýmiVyššie uvedené nedostatkyv podstatnej miere odstraňuje lapač hmyzu podľa technického riešenia a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z plastovej trubice stočenej do toroidu, pričom trubica na vonkajšom priemere toroidu má po celom svojom obvode medzeru. Vnútorná spodná ćast toroiduje pritom naplnená kvapalinou.Podstatou technického riešenia je aj konkrétny tvar plastovej trubice,ktorej stena má v pozdĺžnom reze harmonikový tvar vylvárajúci tak sústavustriedajúcich a prelínajúcich sa prstencov dvoch rozdielných priemerov.Podstatným znakom technického riešenia je aj vytesňovacia podložka priliehajúca k dosadacej ploche nachádzajúcej sa na vonkajšej straneNapokon podstatou technického riešenia je aj druh kvapaliny nachádzajúcej sa vo vnútornej spodnej časti toroidu, keď touto kvapalinou je olejVýhody lapača hmyzu podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení nového výrobku, ktorý sa dosial na trhu nevyskytuje. Nový výrobok je ekologický lebo nemusi používat žiadnu chemickú kvapalinovú náplň. Je úplne postačujúce, ak sa za kvapalinovú náplň použije olej, ktorý môže byt aj použitý. Ak sa aj použije kvapalný insekticid, ten je aplikovaný len vo vnútornej spodnej časti toroidu. Napokon je to velmi atraktívny výrobok pre záhradkárov, pretože je časovo dlho použiteľný, keďže jeho teleso je z plastu a kvapalinová náplň sa dá lahko obnovovať a čistiť. Jednoduchá a časovo nenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké upotrebenie, čo sa týka priemerov stromov alebo krikov. Je použiteľný pre mladé stromky s priemerom kmeňa 1cm až po staré stromy s neobmedzeným priemerom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 zobrazuje lapać hmyzuv bokoryse Na obr. 2 je zobrazený lapać hmyzu v náryse. Na obr. 3 je zobrazená umiestnenie lapaća hmyzu na kmeniPríklad 1 V tomto príklade uskutočnenia je zobrazený Iapać hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je názorne zobrazený na obr. l. Pozostáva z plastovej trubice1 stočenej do toroidu. Plastová trubica l má na vonkajšom priemere toroidupo celom svojom obvode medzeru 2. Vnútorná spodná cast toroidu jenaplnená kvapalinou 3, ktorou je v tomto príklade opotrebovaný stolový olej.K dosadacej ploche 51, ktorá sa nachádza na vonkajšej strane vnútornéhopriemeru toroidu prilieha vytesňovacia podložka 5 ako to vidiet z obrázku 2.Toroid je v tomto príklade vyhotovený z inštalaćnej plastovej trubice 1, prektorú je charakteristické to, že jej stena má v pozdlžnom reze harmonikovýtvar, vytvárajúci tak sústavu striedajúcich a prelinajúcich sa prstencov dvochAko je zrejmé z obrázku 3, pri aplikácii lapaća hmyzu na kmeňstromu sa plastovou trubicou 1 obopne kmeň stromu a konce plastovejtrubice 1 sa vsunú do seba, čim sa vytvorí toroid. Pred týmto úkonom samedzi dosadaciu plochu 4 toroidu a kmeň stromu aplikuje vytesňovaciaAž potom sa konce plastovej trubice 1 pevne vsunú do seba.Spoj je pevný a samovolne nedochádza k jeho uvolneniu čo zabezpecuje harmonikový tvar steny plastovej trubice 1 keď prstence menšieho priemerujedného jej konca zapadajú do prstencov s väčším priemerom druhého jejkonca. Po tejto základnej inštalácii zostáva už len do vnútornej spodnej casti toroidu naliat olej. Konce plastovej trubice 1 sú do seba tak vtlačené, žetýmto spojom olej nevytećie. Na vytesňovaciu podložku 5je vhodným materiálom porézna penovitá látka. Pritom šírka medzery g je taká, aby juFunkcia lapača hmyzu podľa technického riešenia je taká, že hmyz ako sú predovšetkým mravce, larvy, húsenice a pavuky lezúci po kmeni stromu skončí svoju cestu bud v kvapalinovej olejovej náplní g alebo sa vráti späť.Príklad 2 Iný variant lapača hmyzu podla technického riešenia spočíva v inompovrchovom tvare trubice 1, ktorej povrch je hladký. Podstata tohto riešeniaopät vychádza zpríkladu l. Aby spojenie oboch hladkých koncov plastovej trubice 1 bol trvanlivý, môžu sa spojované miesta utesnit alebo z|epit.Príklad 3 Najúćinnejší variant technického riešenia lapača hmyzu vychádza z príkladu1, kde však nastáva zámena v kvapaline 3, kde je v tomto príklade použitýinsekticíd. Hmyz, ktorý sa už k nej dostal, uhynie.Lapač hmyzu podľa technického riešenia je použiteľný ako všeobecný ochranný prostriedok proti lezúcemu hmyzu a to najmä mravcom v sadoch ovocných stromov, v arborétach pri ochrane vzácných drevín, v lesníckychškôlkach ihlićnanov ako aj murovaných a kovových stĺpov všeobecne.

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00

Značky: hmyzu, lapač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2335-lapac-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lapač hmyzu</a>

Podobne patenty