Zapojenie pokladnice

Číslo patentu: U 1688

Dátum: 10.12.1997

Autor: Wojtovič Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ným uäkutmćnením vavjahilnúhm 1 mäťnvühü modulu MSúůasne vyrábané nükladnice üú vyráhanú V iwní mmätandantnou moänmeťnu nnžit 1. V nwIwaného jej mmdu 1 u,modul je špecifický re Vúschova dát pred n 0 vmlmným Pmkusmmnmuäkutuůní, Pokladňa em muäí ľaHDHüTüť UnPodstata tachnickéhw FJ šaniaUvedené nedmatatky odatraňujm zapmjmnia woklndnicü, kpamäťový modul pevných dat je Pmzdmlmný na ätandaťmný avstupno-výstupných repmjani. Výatum varąą. 1 wam modulu pevných dat je spojený 5 pamäťnvým mudlmm a ľhmvnľnýmpriatupom k dátam, a tüňtü ja annjaný a amäťmvým mmdlüm 5jadnorazmvými zapiami dat, htüťý je apmianý üJvým modulom pevných dát. Štandartný aw.dat je spmjený prvým v) m 5 prvýmvýstupmm je snjaný w druhým výatným mmdujmm. Na ąndardnýVariabilný pamäťový modul pevných Hat juTýmto zawojaním ja mcäné| vlastnosti súčasne vyrábaných puklamwúachovy dát pred nepuvnlaným pwkuanm xie aťtüwaku aj Časové nhraniüenie funhćnn,ti pokladnice ndľa vmradmvulenéhm ůasnvéhm úaeku ha uahapožadovaných dat - údajwv dm nam mvahm mmduju 5 jmdnmr mvýmiNa priloženom nbr. č.1 jm ne Pnnnu wbwcnůpokladnice podľa premhlananéhm tmchnirPríklady uäkutoünenia technického FiaämniaPokladnica L pnxnätáva zn ätandantnnhu pamünvwhm modulupevných dát, ktorý je mnnžinnu vatunnnwarnjený 5 variabilným mmäťnvým mmdulmm Í ., htnťý jmvýmtupmm äpojený s prvým výätunným mndulum ü A dwuhům vľpamäťmvý modul H pevnýmh dát je PFiVEÚE vstup 2 vätunúhnpwvým vstupom ął napríklad údajmi náľndnúhm njazyknvými zvyklüaťami, nnrmami a pad., druhým vftunnm M, napriklad definíciou údajov pamàťnvúhn mmdulu 5 ü ľuhmvnľnýmpríätupum M dátam pre xáp do pamäťwvéhm mmiuluadwvaných údajmv dm pamäťovéhw muefimiaiou Hi avnnia údnjmv H pam.0 véhmdefinuje ďalšie údajů nwm Dmäadmvanú

MPK / Značky

MPK: G07G 1/12, G06F 17/60

Značky: zapojenie, pokladnice

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1688-zapojenie-pokladnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pokladnice</a>

Podobne patenty