Požiarny uzáver

Číslo patentu: U 1302

Dátum: 04.12.1996

Autor: Švieda Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Požiarny uzáver-dvere s izomínom, odolnosťou 30 minút V podmienkach drevospracujúceho priemyslu s určením pre stavebníctvo.Uplatnenie majú ako dvere vstupné do bytov,dverePôvodné dvere sú vyrábané so zosilneným rámom z ihličnatého reziva a dvojstranne olepené tenkou aktívnou protipožiarnou izolačnou d 0 sk 0 u.Zvislé a vodorovné vlysy sú spojené na tupo pomocou oceľových spon.Jadro dverí tvorí vnútorný lištový rošt,na ktorý sú obojstranne yrirevnené dosky izomínu hrúbky 12 mm. Plášť je z drevovláknitej dosky upravenej podľa poziadaviek odberateľov.Do polodrážky dverí je nalepená speniteľná protipožianna páskaVyššiu funkčnosť požiarneho uzáveru zabezpečuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v použití jenoduchého dreveného rámu vystuženého drevenými lištami a oceľovou tyčou štvorcového, alebo obdĺžnikového prierezu.Drevený rám tvoria zvislé a vodorovné vlysy rámu.Kovová výstuž zabezpečuje proti tvarovým deformaciaám dverí obidva vodorovné vlysy a zvislý vlys rámu zo zámkovej strany dverí.Vo vodorovných vlysoch/vrchnom i spodnom/ je oceľová tyč uložená do drážkytak, aby polovica šírky vyčnievala do stredu dverí.Obidva zvislé vlysy rámu sú vystužené 3 drevenými lištami navzájom spojenými na pero a drážku.Zvislý vlys zo zámkovej strany okrem spomenutých 3 dverových líšt zaisťuje proti deformácii aj oceľová tyč, ktorá ohnutá pokračuje z vodorovného smeru bez prerušenia. Kovová tyč je do drážky drevených vodorovných vlysov a ku tre ĺ. xtej drevenej lište vystužujúcej zvislý vlys priskrutkovaná drevoskrutkami.Zostávajúcu plochu stredu dverí tvori drevený rošt. Na takýto stred a prečnievajúcu časť kovovej tyče z vodorovných vlysov sú položené obojstranne izomínové dosky. Izomínové dosky sú s dreveným rámom, kovovou tyčou, výstužnými lištami, ako aj ostatnou výplňou /roštomĺ stredu dverí obojstranne zosponkované. Na takto vytvorené jadro dverí je nalepená drevovláknitá doska s povrchovou úpravou podľa požiadaviek odberateľov. Protipožiarna páska je do drážky polodrážky nalepená po opracovaní.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou 4 obrázkov. 0 br.l znázorňuje celkovú zostavu s pohľadmi a označením vodorovných a zvislých vlysov. Obr.2 predstavuje vodorovný rez, obr.3 zvislý rez, z ktorých sú vidieť technické a materiálové riešenia. Na obr.4 vidieť priskrutkovanie kovovej výstuže do vodorovných vlysov rámu a drevených líšt vystužujúcich zvisíý vlys rámu.Požiarny uzáver pozostáva z dreveného rámu, vystužených zvislých vlysov l a vodorovných vlysov g. Obidva zvislé vlysy l vystužujú tri drevené lišty 3 navzájom spojené na pero a drážku. Zvislý vlys l zo zámkovej strany dverí okrem troch drevených líšt 1 vystužuje ešte aj oceľová tyč A štvorcového,alebo obdĺžnikového prierezu. Kovová tyč A na konci zámkovéno vlysu je ohnutá do vodorovného smeru a zabezpečuje tak výstuhu obidvoch vodorovných vlysov g. Na výstuhu rámu sú z obidvoch strán prisponkované izomínové dosky 5. Takže spoločne tvoria jadro dverí Q, na ktoré sú spolu s rámom nalepené plášte z DVD 1. V drážke zvislých vlysov, t.j. V polodrážke dverí je nalepená protipožiarne páska §.Požiarny uzáver uplatnený V stavebníctve ako vstupné dvere do bytov, dvere pre zdravotnícke a občianske stavby vyznačujúci sa tým, že pozostáva z dreveného rámu tvoreného zvislými vlysuú (1) a vodorovnými vlysmi (2) , ktorý zosilnený je drevenou výstužou (3) pričom pozdĺž zvislého vlysu (1) na strane zámku a pozdĺž vodorovných vlysov(2) je umiestnená oceľová tyč (4) na zabezpečenie požiarnejPcžierny uzáver podľa nároku l, vyznačujúci sa tým, že drevená výstuž (3) je tvorená drevenými lištami spojenýmí na pero a drážku a začapovaná s rámom.

MPK / Značky

MPK: E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1302-poziarny-uzaver.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Požiarny uzáver</a>

Podobne patenty