Derivát heterocyklického diónu, pesticídna kompozícia s jeho obsahom, spôsob ničenia burín, spôsob prípravy derivátu heterocyklického diónu a medziprodukt

Číslo patentu: 280379

Dátum: 10.12.1999

Autor: Lee Shy-fuh

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zlúčenina všeobecného vzorca (Ia), kde R1, R2, a R3 predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka, C1-8alkyl, R4 a R6 predstavujú vodík
R predstavuje C1-8alkyl, prípadne substituovaný 1 až 6 halogénmi, halogén alebo NO2
R5 predstavuje vodík, halogén, OnS(O)nR10, C1-8alkyl, prípadne substituovaný 1 až 6 halogénmi alebo C1-8alkoxy substituovaný 1 až 6 halogénmi
R10 predstavuje C1-8alkyl
n je 0 alebo 1
a n' je 0, 1 alebo 2, ako aj spôsob jej prípravy použitím medziproduktu všeobecného vzorca (III), kompozícia s jej obsahom a jej použitie ako herbicídu.

Text

Pozerať všetko

Vyrlález sa týka substituovaných 3,5-dioxo-3,4,5,6-tetrahydrooxazínových herbicídov, spôsobov ich prípravy,medziproduktov na ich prípravu, kompozícii s ich obsahom a ich použitia ako herbicídov a akaricídov.V americkom patentovom spise číslo 4 659 673 sa opisuje veľký počet aeylovaných 1,3-dikarbonylových derivátov a ich použitie ako herbicídrle účinných látok. V tomto spise nie sú zahmuté 3,S-dioxotetrahydrooxazínovć deriváty, ktorých sa týka vynález.Keďže ničenie buriny má veľký význam, hľadajú sa stále nové účinné látky, ktoré by okrem svojej účinnosti mali tiež vysokú selektivitu. Vynález rieši tento problém.Podstatou vynálezu je derivát heterocyklickěho diónu všeobecného vzorca (la)R predstavuje alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovanú jedným až šiestimi atómami halogénu, alkoxyskupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, prípadne substítuovanú jedným až 6 atómami halogénu, alkylkarbonylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka v alkylovej časti, alkoxykarbonylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka v alkoxylovej časti, skupinu NR 7 R 8,OS(O)R°, NR 7 SO 1 R, atóm halogénu, kyanoskupinu alebo nitroskupinu, R, R 2 a R predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka, alkylovú skupinu s obsahom 1 až 8 atómov uhlíka,karboxylovú skupinu, alkoxykarbonylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka v alkoxylovej časti, fenylovú skupinu prípadne substituovanú jedným až tromi substituentmi R, alebo R spoločne s RZ predstavujú alkylěnový mostík s obsahom 2 až 6 atómov uhlíka, R 4 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, alkylkarbonylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka v alkylovej časti, alkoxykarbonylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka v alkoxylovej časti, skupinu C(O)NR 7 RS, alkylsulfonylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, skupinu P(O)-(OR 9)(OR 9),R 7 P(O)-OR°, benzoylovú skupinu alebo katión, R 5 a R predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo skupinu R aleboR 5 a R spoločne tvoria skupinu -Y-W-Z- s podmienkou, že R 5 a R sú viazané na susednć atómy uhlíka fenylového kruhu derivátu heterocyklického diónu všeobecného vzorca(la), R 7, R, R, R, R, R predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, R 9, R predstavujú nezávisle jeden od druhého alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, R° predstavuje alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka prípadne substiruovanú jedným až 6 atómami halogenu, R, R R a R predstavujú nezávisle jeden od druheho atóm vodíka, atóm halogćnu alebo alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovanú jedným až 6 atómarrli halogćnu, W predstavuje skupinu -(CRR),-(CR 3 R),~ alebo sulfonylovú skupinu, Y a Z predstavujú nezávislejeden od druhého atóm kyslíka,atóm síry, sulfonylovú skupinu alebo skupinu CR 7 R 8, n je O alebo 1, n je O, l alebo 2, tje l alebo 2Atóm halogénu je zvyčajne zvolený zo skupiny tvorenej atómom chlóru, atómom brómu a atómom tluóru alkylové skupiny s obsahom l až 8 atómov uhlíka výhodne predstavujú alkylové skupiny s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka.Každý zo substituentov R, R 2 a R 3 predstavuje výhod ne atóm vodíka, alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, zvlášť atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s obsahom l až 3 atómov uhlíka. Ak R a RZ tvoria spolu alkylénový mostík, potom týmto mostíkom je výhodne alkylénový mostík s obsahom 3 až 6 atómov uhlíka. R predstavuje zvyčajne alkylovú skupinu s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná atómom halogenu, -(O)-S(O),-alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, atóm halogénu alebo nitroskupínu. Výhodne predstavuje metylovú skupinu, triíluórmetylovú skupinu, alkylsulfonylovú skupinu s obsahom l až 3 atómov uhlíka, alkylsulfonyloxyskupinu s obsahom 1 až 3 atómov uhlíka, atóm chlóm, atóm brómu alebo nitroskupínu.Substituent R 5 predstavuje výhodne atóm brómu, atóm chlóru, atóm fluóru, triíluómietylovú skupinu, tioalkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, O-Soz-alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, -SOZ-alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, -0 SO 2 haloąénalkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka,-NR -SOQ-alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka v alkylovej časti, alebo spoločne so substituentom R 6 tvorí skupinu -Y-W-Z-. Výhodnejšie predstavuje substituent R 5 atóm chlóru, alkylsulfonylovú skupinu s obsahom l až 3 atómov uhlíka alebo alkylsulfonyloxyskupinu s obsahom l až 3 atómov uhlíka alebo spoločne so substituentom R predstavuje metyléndioxyskupinu.Substituent R 6 predstavuje výhodne atóm vodíka, alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, alkoxyskupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, atóm brómu, atóm chlóru alebo predstavuje spoločne so substituentom R 5 skupinu -Y-W-Z- výhodnejšie predstavuje Substituent R 6 atóm vodíka, metoxyskupinu alebo atóm chlóru, alebo spoločne so substituentom R 5 predstavuje metyléndioxyskupínu.Substituent R 4 predstavuje obvykle atóm vodíka, alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, alkylkarbonylovú skupinu s obsahom 4 až 6 atómov uhlíka v alkylovej časti, benzoylovú skupinu, alkylsulfonylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka v alkylovej časti alebo katión. Výhodne predstavuje atóm vodíka, metylovú skupinu,etylovú skupinu, terc.-butylkarbonylovú skupinu, izobutylkarbonylovú skupinu, benzoylovú skupinu alebo metylsulfonylovú skupinu. Ako katión R 4 prichádza do úvahy výhodne alkalický kov, ako napríklad katión sodíka, draslíka,lítia alebo alnóniový katión.Substituenty R 1 a R 2 predstavujú výhodne atóm vodíka,alkylovú skupinu s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka, fenylovú skupinu alebo fenylovů skupinu, ktorá je substituovaná jedným až tromi skupinami zvolenými zo súboru, ktorý je tvorený významami symbolu R výhodnejšie predstavujú substituenty R 1 a R 2 atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s obsahom l až 3 atómov uhlíka, napríklad atóm vodika a metylovú skupinu.Substituent R 3 predstavuje výhodne alkylovú skupinu s obsahom l až 8 atómov uhlíka, zvlášť výhodne alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, napríklad metylovú skupinu alebo etylovú skupinu.Substituent R predstavuje výhodne atóm vodika.Substituent R predstavuje výhodne nitroskupinu, atóm chlóru, trifluónnetylovú skupinu, predovšetkým výhodne predstavuje nitroskupinu alebo atóm chlóru, substituent R 5 predstavuje výhodne atóm chlóru, atóm brómu, atóm fluóru, triiluórmetylovú skupinu, skupinu SOI-R, skupinu sa, skupinu osozaw, predovšetkým výhodne atóm chlóru, trifluórmetylovú skupinu, skupinu osogal alebo skupinu sa, napriklad atóm chlóru, triiluórmetylovú skupinu alebo tiometylovú skupinusubstituent R 6 predstavuje výhodne atóm vodíkasubstituent R 10 predstavuje výhodne alkylovú skupinu s obsahom l až 4 atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná atómom halogénu, zvlášť potom alkylovú skupinu s obsahom l až 3 atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná atómom halogćnu, napriklad alkylovú skupinu s obsahom 1 až 3 atómov uhlíka.Výhodnými skupinami sú skupiny, v ktorých R 1, R 2 a R 3 všetky predstavujú metylovú skupinu a R predstavuje atóm vodíka a skupiny, v ktorých R 5 predstavuje atóm vodíka, R predstavuje nitroskupinu a R 5 predstavuje atóm chlóru alebo tiometylovú skupinu.Ďalej je potrebne zdôraznit dve predovšetkým výhodné zlúčeniny, t.j. 2,6,6-trimetyl-4-(4-chlór-2-nitrobenzoy 1)-2 H- l ,Z-oxazín-3,5-(4 H,6 H)dión a 2,6,6-trimetyl-4-(4-metyltio-2-nitrobenzoyl)-2 H-l,2-oxazín-3,5-(4 H,6 H)dión.Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu všeobecného vzorca (la) sú novými zlúčeninami, ktoré sa môžu pripravovať metódami, ktoré sú analogické so známymi metódami na výrobu Z-aroyl-l,3-cyk 1 oalkyl-1,3-diónov.Predovšetkým sa môžu uvedene zlúčeniny pripravovať napriklad prešmykom enolestem všeobecného vzorca (Ila)Tento prešmyk sa zvyčajne uskutočňuje reakciou zlúčeniny vzorca (Ila) so zdrojom kyanidových iónov a v prítomnosti miernej zásady.Tak napríklad sa uvedená reakcia môže uskutočňovať V prítomnosti katalytického množstva zdroja kyanidového aniónu a/alebo kyanovodíka, spoločne s molámym nadbyt kom miernej zásady, vztiahnuté na enolester. Reakcia sa zvyčajne uskutočňuje v rozpúšťadle, ktoré je pri reakčných podmienkach inertné, napríklad v LZ-dichlóretáne, toluéne,acetonitrile, metylénchloride, etylacetáte, dimetylfonnamide a metylizobutylketóne. Prešmyk sa môže vo všeobecnosti uskutočňovať v závislosti od povahy reakčných zložiek a zdroja kyanidu pri teplotách až do asi 80 °C. V niektorých prípadoch, napríklad ked existuje moäiosť nadmemej tvorby nežiaduceho vedľajšieho produktu, sa má teplota udržiavať na najviac asi 40 °C.Výhodnými zdrojmi kyanidových iónov sú kyanidy alkalických kovov ako kyanid sodný a kyanid draselný kyanhydríny metylalkylketónov, ktoré obsahujú l až 4 atómov uhlíka V alkylových častiach, ako sú kyánhydriny acetónu alebo metylizobutylketónu kyánhydríny benzaldehydu alebo alifatických aldehydov s obsahom 2 až 5 atómov uhlíka, ako acetáldehydu, propiónaldehydu atď. kyanid zinočnatý tri(nižší alkyl)silylkyanidy, predovšetkým trimetylsilylkyanid a samotný kyanovodík. Z kyánhydrínov je výhodným zdrojom kyanidových iónov kyánhydrínacetón. Zdroj kyanidových iónov sa používa V množstve až do asi 50 molámych percent vztiahnute na enolester. Vo všeobecnosti je výhodné používať 1 až 10 molárnych percent zdroja kyanidových iónov.Výrazom miema zásada sa rozumie látka, ktorá pôsobí ako zásada, pričom jej sila alebo účinnosť ako zásady leží medzi účinnosťou silných zásad, ako sú hydroxidy(ktoré môžu spôsobovať hydrolýzu enolesteru) a účinnosťou slabých zásad, ako sú hydrogenuhličitany (ktoré nie sú dostatočne účinné). Mieme zásady vhodne na použitie pri tejto reakcii zahŕňajú ako organické zásady, ako sú terciárne amíny, tak aj anorganickć zásady, ako sú uhličitany a fosforečnany alkalických kovov. Vhodne terciáme amíny zahŕňajú trialkylamíny ako trietylamín, trialkanolamtny, ako je trietanolamin a pyridín. Vhodné anorganické zásady zahŕňajú uhličitan draselný a fosforečnan sodný. Zásady sa používajú v množstve od asi 1 do asi 4 mólov na l mól enolesteru, výhodne v množstve od asi 1,3 až 2 móly na l mól enolesteru.Ak sa ako zdroj kyanidovýeh iónov používa kyanid alkalickćho kovu, predovšetkým kyanid draselný, môže sa pri reakcií používať katalyzátor fázovćho prenosu. Predovšetkým vhodnými katalyzátormi fázovćho prenosu sú Crown-étery.Zlúčeniny všeobecného vzorca (la), v ktorom R 4 má definovaný význam, ale s výnimkou atómu vodíka., môžu sa pripraviť reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (la), v ktorom R je vodík a R-R, R 5 a R sú definované, a to bud a) pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca R 4 -OH a katalyzátora, alebo b) pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca R 4 -Q a miernej zásady, pričom Q predstavuje atóm halogenu.Uvedená reakcia a) sa uskutočňuje v prítomnosti katalyzátora, ako koncentrovanej kyseliny sírovej. Reakcia sa zvyčajne uskutočňuje v rozpúšťadle, ktorým je tiež reakčná zložka, ako metanol a pri zvýšenej teplote.Uvedená reakcia b) sa uskutočňuje v prítomnosti miernej zásady, ako trietylaminu alebo pyridínu a obvykle pri teplote miestnosti alebo pri teplote nižšej ako je teplota miestnosti.Soli zlúčenín vzorca (la) sa môžu pripravovať známymi metódami, napríklad reakciou stechiometrickćho množstva zlúčenín všeobecného vzorca (la), v ktorom R 4 predstavuje atóm vodíka, s vhodnou zásadou, napriklad s hydroxidom,uhličitanom alebo hydrogenuhličitanom alkalickćho kovu, s hydroxidom alebo uhličitanom kovu alkalickej zeminy, s amoniakom alebo s aminom (napriklad s dietanolaminom, SK 280379 B 6trietanolaminom, oktylamínom, morfolínom alebo díoktylamínom) vo vhodnom rozpúšťadle. Adične soli zlúčenin všeobecného vzorca (la), ktoré obsahujú aminoskupinu, s kyselinami sa môžu pripravovať so zodpovedajúcimi zlúčeninami všeobecného vzorca (la) známymi metódami, napríklad reakciou stechiomctrických množstiev zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a vhodnej kyseliny, napríklad anorganíckej kyseliny, napríklad kyseliny chlorovodíkovej,kyseliny sírovej, kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dusičnej, alebo organickej kyseliny, napríklad kyseliny octovej,vo vhodnom rozpúšťadle. Tieto soli sa môžu, ak je to žiaduce, čistiť prekryštalizovaním z jedného, dvoch alebo viacerých vhodných rozpúšťadiel.zlúčeniny vzorca (la) sa môžu ízolovať z reakčnej zmesi, v ktorej sa vytvorili, spracovaním s použitím zvyčajných postupov.Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ila) sa môžu vyrábať reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (III)v ktorom R 1, R 2 a R 3 majú uvedené významy, so zlúčeninou všeobecného vzorca (IV)Táto reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti zásady, ako trietylaminu, uhličitanu draselného, pyridínu, výhodne trietylaminu a v inertnom rozpúšťadle, ako v dichlórmetáne, acetonitrile, toluéne, tetrahydrofuràne a dimetylformamide. Reakcia sa obvykle uskutočňuje pri teplote miestnosti alebo pri teplote nižšej ako je teplota miestnosti.Zostávajúce zlúčeniny vzorca (II) sa môžu pripravovať analogickým spôsobom.Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ill) sú nové a tvoria tiež súčasť tohto vynálezu.Tieto zlúčeniny sa môžu pripravovať dekarboxyláciou zlúčeniny všeobecného vzorca (V)R 20 predstavuje alkoxyskupinu, predovšetkým etoxyskupinu alebo metoxyskupinu a Rl, R 2 a R 3 majú uvedené významy.Táto reakcia sa môže uskutočňovať pri zvýšených teplotách, napríklad pri teplote 80 až 90 °C a v inertnom rozpúšťadle, ako napriklad vo vlhkom dimetylsulfoxide.Zlúčeniny všeobecného vzorca V sa môžu vyrábať analogicky podľa známych metód, napríklad podľa nasledujúcej reakčnej schémyReakcia a) sa môže uskutočňovať v inertnom rozpúšťadle, ako v dichlónnetáne a vo vodnom éteri a v prítomnosti zásady, ako trietylamínu alebo uhličítanu sodného pri teplote miestnosti.Reakcia b) sa môže uskutočňovať v inertnom rozpúšťadle, ako v benzéne, toluéne alebo tetrahydrofuráne v prítomnosti zásady, ako metoxidu sodného alebo hydridu sodného.Zostávajúce východiskové látky a reakčne činidlá, ktoré sa používajú pri tu opísanom postupe, sa môžu vyrábať analogicky podľa tu opisaných postupov alebo analogicky podľa známych postupov (porovnaj napriklad pre zlúčeniny vzorca (VI) Komowski a kol., Bull. Soc. Chim. France 1966 (2), 683).Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, v ktorých hydroxylová skupina nie je substítuovaná, sa môžu vzhľadom na tautomériu vyskytovať v štyroch štruktúmych formách, ako je ďalej ilustrované pre zlúčeniny vzorca (la), v ktorom R 4 predstavuje atóm vodíkaNové zlúčeniny vzorca (la) sú použiteľné na ničenie burin pri preemergentnom a/alebo postemergenmom ošetrení. Zlúčeniny vzorca (la) sú tiež použiteľné ako regulátory rastu rastlín a ako akaricidy. Uvedené zlúčeniny so môžu aplikovať vo forme popraškov, granúl, roztokov, emulzii,zmáčateľných práškov, suspenzných koncentrátov a suspenzii. Aplikácia zlúčeniny podľa predloženého vynálezu ako herbicidu sa uskutočňuje podľa obvyklých metód a to aplikáciou herbicídne účinného množstva podľa vynálezu na buriny alebo na miesta ich výskytu, zvyčajne v množstve od asi 0,1 l kg/ha alebo menej až asi do ll kg/ha, napríklad v množstve od 0,05 do 11 kg/ha, častejšie od 0,05 do 5 kg/ha a výhodne od 0,1 do l kg/ha, pričom sa v prípade potreby môže aplikácia opakovať. Aplikácia zlúčeniny podľa vynálezu na miesta potencionálneho výskytu burinzahŕňa aplikáciu na osívo, na rastlinu (burinu) alebo na časti rastliny alebo aplikáciu do pôdy.Aplikácia zlúčeniny podľa vynálezu ako akaricídu sa uskutočňuje obvyklým spôsobom v miestach zamorenia s použitím akaricídne účinného množstva zlúčeniny, zvyčajne množstva 100 g/ha až l kg/ha.Výraz herbicíd, tak ako sa tu používa, označuje účinnú zložku, ktorá modifikuje rast rastlín v dôsledku fytotoxických vlastností alebo vlastností, ktoré sa prejavujú reguláciou rastu tak, že spomaľujú rast rastliny alebo rastlinu poškodzujú až do jej úplného vyhubenia.Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu či sa aplikujú postemergentne alebo prcemergentne majú vysokú herbicídnu účinnosť na dvojdomé buriny, jednodomé buriny(trávy) a vodné buriny, Tieto zlúčeniny tiež majú selektivne účinky V pšenici (napríklad zlúčenina č. 6 v tabuľke A) V kukurici a bavlníku (napríklad zlúčenina 2 v tabuľke A) a v ryži.Pri použití zlúčenín vzorca (la) na ničenie burín a ničenie roztočov sa zlúčenina vzorca (la) alebo zmes zlúčenín vzorca (la) môže obvykle používať vo forme prostriedkov spolu s riedidlom alebo s riedidlami použiteľnými pri aplikácii na buriny, roztoče alebo na miesta ich výskytu. Takéto prostriedky tiež tvoria súčasť predloženého vymálezu.Metódy prípravy vhodných prostriedkov, ktore sa môžu používať s použitím zlúčeniny podľa predloženého vynálezu sa opisujú v literatúre spolu s vhodnými kvapalnými alebo tuhými nosnými látkami. Optimálny spôsob použitia zlúčeniny podľa predloženého vynálezu sa môže ľahko zistiť použitím bežných testov, ktoré sú v tomto prípade zvyčajne, ako sú testy uskutočňované v skleníku a testy uskutočňované na malých pokusných parcelách.Vhodné prostriedky obsahujú od 0,01 do 99 hmotn. účinnej zložky, od O do 20 povrchovo aktívneho prostriedku a od l do 99,99 hmom. tuheho alebo kvapalného riedidla alebo tuhých alebo kvapalných riedidiel. Niekedy sa vyžaduje použitie vyššieho množstva povrchovo aktivneho prostriedku v porovnani s obsahom účinnej zložky a to sa dosiahne zapraeovaním povrchovo aktívneho prostriedku do herbicidneho prostriedku alebo pridaním bezprostredne pred aplikáciou do zásobnej nádoby (tankmix). Aplikačne formy prostriedku obsahujú vo všeobecnosti medzi 0,0 l a 25 hmotn. účinnej zložky. Nižšie alebo vyššie dávky účinnej látky sa môžu samozrejme tiež používať a závisí od predpokladaného účelu použitia, od fyzikálnych vlastností zlúčeniny a od spôsobu aplikácie. Koncentráty prostriedku podľa vynálezu, ktoré sú určené na riedenie pred vlastnou aplikáciou, obsahujú vo všeobecnosti medzi 2 a 90 účinnej látky, výhodne medzi 5 a 80 hmotn. účinnej látky.Medzi vhodné prostriedky, ktoré obsahujú zlúčeniny vzorca (Ia) podľa vynálezu patria poprašky, granuláty, suspenzne koncentráty, zmáčateľné prášky, emulzné koncentráty a pod. Pripravujú sa obvyklým spôsobom, napríklad zmiešaním zlúčeniny vzorca (la) s riedidlom alebo riedidlami a prípadne s ostatnými zložkami.Zlúčeniny vzorca (Ia) sa môžu altematívne používať tiež v mikroenkapsulovanej forme.Zlúčeniny vzorca (la) sa môžu kombinovať s cyklodextrínom s cieľom tvorby komplexu, ktorý zahŕňa cyklodextrín, ktorý je vhodný pri aplikácii na buriny, roztoče alebo na miesta ich výskytu.Na zlepšenie účinnosti aktívnej zložky a napríklad na zníženie penivostí, spekania a korozívnych vlastností sa môžu k herbicídnym prostriedkom podľa vynálezu pridávať rôzne poľnohospodársky použiteľné aditíva.Výrazom povrchovo aktívny prostriedok sa v danom prípade rozumie poľnohospodársky použiteľný materiál,ktorý uľahčuje emulgovateľnosť, zmáčavosť, dispergovateľnosť alebo inak požadovaným spôsobom modiñkuje povrchové vlastnosti. Ako príklady vhodných povrchovo aktívnych prostriedkov sa môžu uviesť lignínsulfonát sodný a laurylsulfát sodný.Výrazom riedidlo sa rozumie tuhý alebo kvapalný poľnohospodársky použiteľný materiál používaný na riedenie koncentrovanej zmesi na požadovanú aplikovateľnú koncentráciu. V prípade popraškov alebo granulátov môže byť riedidlom napríklad mastenec, kaolín alebo kremelina,v prípade kvapalných koncentrátov môže byť riedidlom napríklad uhľovodík, ako xylén alebo alkohol, ako izopropyalkohol a v prípade kvapalných aplikačných foriem sa môže ako riedidlo použiť okrem iného tiež voda alebo nafta.Prostriedky podľa vynálezu môžu tiež obsahovať ďalšie zlúčeniny, ktoré majú biologickú účinnosť, napríklad zlúčeniny s podobnou alebo s komplementárnou akaricídnou alebo herbicídnou účinnosťou so širokým spektrom účinnosti proti burinám alebo zlúčeniny, ktore pôsobia ako protijedy, fungicídy, insekticídy alebo ako atraktanty hmyzu.Nasledujúce príklady A, B a C ilustrujú typické herbicídne prostriedky podľa vynálezu. Uvedené množstvá predstavujú hmotnostné diely, Príklady ilustrujúce zloženie a prípravu prostriedkov.10 dielov zlúčeniny podľa vynálezu a 90 dielov práškovćho mastenca sa zmieša v mechanickom miešači a získaná zmes sa rozomelie na homogénny, voľne tečúci prášok s požadovanými veľkosťami častíc. Takýto poprašok je vhodný na priamu aplikáciu na miesto zamorené burinami.25 dielov zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa zmieša s 25 dielmi syntetickćho oxidu kremičitého, 2 dielmi nátriumlaurylsulfátu, 3 dielmi nátriumlignínsulfonátu a 45 dielmi jemne dispergovaného kaolínu a zmes sa rozomelie až do získania častíc približne 5 m. Výsledný zmáčateľný prášok sa pred použitím riedi vodou na požadované koncentrácie postrekovej suspenzie.13,37 dielu zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa zmieša v kadičke s 1,43 dielu zmesi aniónových a neiónogénnych povrchovo aktívnych prostriedkov, ktorá obsahuje hlawie aniónové povrchovo aktívne prostriedky (Toximul® 360 A), 5,6 l dielu zmesi aniónových a neiónogénnych povrchovo aktívnych prostriedkov, ktorá obsahuje hlavne neiónogénne povrchovo aktívne prostriedky (Toximul 360 A), 23,79 dielu dimetylfonnamidu a 55,8 dielu zmesi alkylovaných aromatických uhľovodíkov, ako xylénu a etylbenzénu (Tenneco 500-100), pričom dôjde k rozpusteniu. Výsledný emulgovateľný koncentrát sa pred použitím riedi vodou.Nasledujúce príklady bližšie ilustrujú praktické uskutočnenie predloženého vynálezu. Diely a percentá sú vztiahnuté na hmotnosť.Príklady, ktoré ilustmjú výrobu účinných látok.

MPK / Značky

MPK: A01N 43/72, C07D 265/02

Značky: heterocyklického, burín, obsahom, ničenia, přípravy, derivátů, medziprodukt, diónu, derivát, pesticídna, kompozícia, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-280379-derivat-heterocyklickeho-dionu-pesticidna-kompozicia-s-jeho-obsahom-sposob-nicenia-burin-sposob-pripravy-derivatu-heterocyklickeho-dionu-a-medziprodukt.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Derivát heterocyklického diónu, pesticídna kompozícia s jeho obsahom, spôsob ničenia burín, spôsob prípravy derivátu heterocyklického diónu a medziprodukt</a>

Podobne patenty