Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto patentová prihláška sa týka nových zlúčenín prejavujúcich agonistickú aktivitu pre sñngozín-1-fosfátové (S 1 P) receptory, spôsobu ich prípravy a ich použitia ako imunosupresivnych činidiel.Okrem iných účinkov, nepriami alebo priami agonisty S 1 P receptora inhibujú uvoľňovanie látok z brzlíka a recirkuláciu Iymfocytov (Rosen a kol., Immunol. Rev. 2003, 195, 160).Inhibícia uvolňovania Iymfocytov je spojená s klinicky vhodnou imunosupresíou, tak pri transplantáciách, ako aj pri autoimunitných chorobách.Agonizmus receptorov sñngozín-1-fosfátu (najmä S 1 P 1 receptorov) zahŕňa urýchlené umiestnenie Iymfocytov na miazgových uzlinách a Peyerových poliach(patches) bez Iymfatickej spotreby. Takáto imunosupresia je žiaduca, aby sa zabránilo odmietnutiu orgánov po transplantácii, a pri liečení autoimunitnýchPri imunosupresivnych činidlách sa ukázalo, že sú vhodné pre široko rozmanité autoimunitné a chronické zápalové choroby vrátane odmietnutia transplantátu, roztrúsenej sklerózy, lupus erytematosus, reumatoídnej artritídy,zápalových chorôb čriev, psoriázygastmy, myokarditídy, atopickej dermatitídy,diabetu typu 1, aterosklerózy, glomerulonefritídy, Iymfocytickej Ieukémie, Iymfómov,multiorgových porúch, sepsy, pneumónie atď.Pri tomto mechanizme sa nedávno ukázalo, že je uskutočniteľný v dobredoloženej imunosupresii FTY 720, liečiva, ktoré je teraz podrobované klinickým skúškam pri prevencii odmietnutia transplantácie orgánov (Matioubian a kol, Nature427, str. 355 až 360, 2004). FTY 720 je syntetický analóg prirodzenej zlúčenine pochádzajúcej z huby lsaria sinclairii. FTY 720 vyvoláva pokles cirkulácie Iymfocytov a účinnosť je pripisovaná vzostupu agonisticky riadeného funkčného mechanizmu S 1 P 1. Táto zlúčenina postúpila do fáze lll klinických skúšok na liečenie transplantácie orgánov a do fáze lI na roztrúsenú sklerózu.potenciál je mechanizmom založeným na neselektívnom agonizme na S 1 P 3 receptor (Bioorg. and Med. Chem. Lett. 14, 3501, 2004).49, W 0 04 024673, W 0 03 061567) opísaní ďalší selektívni agonisty S 1 P.Avšak FTY 720 a ich náprotivky ponúkajú z dvoch potenciálnych nevýhod tieto indikácie vyžadujú, aby boli fosforylované in vivo na dosiahnutie aktivityselektivity voči piatim podtypom S 1 P receptoraPreto cieľom tohto vynálezu je poskytnúť nové zlúčeniny, ktorými sú agonisty S 1 P receptora, a ktoré majú imunosupresívnu aktivitu, s výhodou nízku añnitu k receptom voči edg 3/S 1 P 3.S prekvapením prítomný vynález rozpoznal nové zlúčeniny vzorca l, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.0002 Preto prvý predmet prítomného vynálezu sa dotýka nových zlúčenlnn Ar 1 predstavuje arylovú skupinu pripadne substituovanú 1 až 5 skupinami Rkde každý R, rovnaký alebo rozdielny, je zvolený zo skupiny pozostávajúcej z atómu halogénu, -alkylu, -Oalkylu, -OH, -COOR 7, -CONR 7 R 8, -alkyl-hal, -0 alkylhal. N 02, -CN, ~-NR 7 R 8, -alkyl-arylu, -arylu, -S(O).R 7, -alkenylu, -Si(alkyl)3kde R 7 a R 8, rovnaké alebo rozdielne, sú zvolené zo skupiny pozostávajúcej z H alkylu pripadne substituovaného atómom halogénu, polyfluóralkylu, arylu heteroarylu alebo R 7 a R 8 tvoria spolu s N atómom, ku ktorému sú pripojené,heterocyklusu Y 1 predstavuje -alkyl-reťazec, pripadne substituovaný jedným alebo viacej R, ako je definované vyššie, a pripadne obsahuje jeden alebo niekoľko prípadovnenasýtenosti alalebo heteroatóm(y) a/alebo zvyšok zvolený zo skupiny pozostávajúcej z -alkén-, -alkín-, -CHN-, -NCH-, -CHN-O~. -O-NCH-, C(O)-, -C(O)(0 R 7)-, -C(0)(NR 7)-, -NN-, -S(0). Imjeoalebo 1u -Ar 2- predstavuje -aryl-skupinu prípadne substituovanú jednou alebo niekoľkými skupinami R, ako sú deñnované vyššie, alebo kde 2 R môžu tvoriť spolu s atómami. ku ktorým sú pripojené. kondenzovaný cyklický. arylový alebo heteroarylový kruhu -Y 2- predstavuje -aIkyl-reťazec. prípadne substituovaný jedným alebo niekoľkými R, ako je definovaný vyššie, a prípadne obsahuje jeden alebo niekoľko prípadov nenasýtenosti alebo heteroatóm(y) a/alebo zvyšok zvolený zo skupiny pozostávajúcej z -alkén-, -alkín-, -CHN-, -NCH-, -CHN-O-, -O-NCH-, -C(O). -C(O)O-, -C(O)(NR 7)-NN-, -S(O).-R predstavuje atóm vodíka alebo -alkylový reťazec, prípadne substituovaný jedným alebo niekoľkými R, ako je definovaný vyššie, a prípadne obsahuje jeden alebo niekoľko prípadov nenasýtenosti alebo heteroatóm(y) alalebo zvyšok zvolený zo skupiny pozostávajúcej z -alkén-, -alkin-, -CHN-, -NCH-, -CHN-O-, -ONCH-, -C(O)O-, -C(O)(NR 7)-, -NN-, -S(O). u -Y 3- predstavuje -alkyl-reťazec, prípadne substitutovaný jedným alebo niekoľkými R, ako je definovaný vyššie, a prípadne obsahuje jeden alebo niekoľko

MPK / Značky

MPK: A61K 31/185, C07C 237/00, A61K 31/21, A61P 37/00, A61K 31/165, A61K 31/095, C07C 323/00, C07C 229/00

Značky: dikarboxylovej, kyseliny, deriváty, nové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/71-e4577-nove-derivaty-dikarboxylovej-kyseliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové deriváty dikarboxylovej kyseliny</a>

Podobne patenty