Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Číslo patentu: E 17365

Dátum: 22.12.2011

Autori: Nakamura Hirotake, Takagi Yuki, Kanbe Tomohiro

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

TLAČOVÁ KVAPALINOVÁ KAZETA, TLAČOVÉ ZARIADENIE A POUŽITIE TLAČOVEJ KVAPALINOVEJ KAZETY0001 Vynález sa týka tlačovej kvapalinovej kazety, usporiadanej pre pripevnenie do montážnej časti kazety, a tlačového prístroja, obsahujúceho túto tlačovú kvapalinovú kazetu.0002 Známy prístroj pre tlač obrazu, ktorý je opísaný v patentovej prihláške publikácia č. JP 2009-132098 A, je usporiadaný pre tlač obrazu na list tlačového papieru. Známy prístroj pre tlač obrazu má atramentovú tlačovú hlavu a je usporiadaný pre vypudzovanie kvapôčok atramentu selektívne ztrysiek tlačovej hlavy na list tlačového papieru. Kvapôčky atramentu pristávajú na liste tlačového papiera a tým sa požadovaný obraz tlačí na list tlačového papiera. Známy prístroj pre tlač obrazov má atramentovú kazetu a atramentová kazeta je usporiadaná na ukladanie atramentu, ktorý sa má privádzať do tlačovej hlavy. Atramentová kazeta je usporiadaná pre pripevňovanie do montážnej časti a na vyberanie z nej, pričom montážna časť je prítomná v známom prístroji pre tlač obrazu.0003 Ďalšia známa atramentová kazeta, ako je opísané vpatentovej prihláške publikácia č. JP 2000-37880, má elektronický komponent, ako napríklad pamäťový modul pre ukladanie dát s informáciami o tlačovej kazete,napr. o farbe atramentu, prísadách atramentu, zostávajúcom množstve atramentu, stave údržby atď. Ked je atramentová kazeta pripevnená do montážnej časti, pamäťový modul dolieha na elektrické kontakty prítomné v montážnej časti, a je s nimi elektricky spojený, aby bolo možné prečítať dáta,uložené v pamäťovom module.0004 Ak sa však nepodarí založiť elektrické spojenie medzi pamäťovým modulom akontaktmi, alebo pokial sú dáta uložené vpamäťovom module porušené alebo sa dáta znejakého dôvodu nepodarí prečítať, aj ked je atramentová kazeta nesúca dostatočné množstvo atramentu pripevnená do montážnej časti, atramentovú kazetu nieje dovolené používať, pretože dáta nie je možné prečítať. Ked toto nastane, potrebuje uživatel použiť novúatramentovú kazetu a atrament uložený v nepoužitej atramentovej kazete sa zahodí0005 EP 1 547 783 A 2 opisuje tlačovú kvapalinovú kazetu, usporiadanú pre pripevnenie do montážnej časti kazety, obsahujúcej optický senzor a aspoň jeden kontakt, pričom tlačová kvapalinová kazeta obsahuje aspoň jedno elektrické rozhranie usporiadané pre umožnenie elektrického prístupu k integrovanému obvodu prítomnému na tlačovej kvapalinovej kazete a usporiadanému pre elektrické pripojenie aspoň kjednému kontaktu pričom tlačová kvapalinová kazeta je usporiadaná pre vloženie do montážnej časti kazety v smere vkladania vo vzpriamenej pozícii a tlačová kvapalinová kazeta vo vzpriamenej pozícii má šírku v smere šírky, výšku v smere výšky, a hĺbku v smere hĺbky, pričom smer šírky, smer výšky a smer hĺbky sú na seba kolmé. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje hranol, ktorý nie je usporiadanýkvkladaniu medzi svetelný emitor asvetelný prijímač optického senzoru a k tomu, aby bol detegovaný optickým senzorom.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré prekonávajú tieto a ďalšie nedostatky príslušného doterajšieho stavu techniky. Technickou výhodou tohto vynálezu je, že tlačová kvapalinová kazeta môže byť použitá aj ked sa nepodarí založiť elektrické spojenie medzi elektrickým rozhraním tlačovej kvapalinovej kazety a kontaktom alebo sa nepodari prečítať dáta prostredníctvom elektrického rozhrania.0007 Podľa tohto vynálezu tlačová kvapalinová kazeta je popísaná0008 S týmto usporiadaním, pretože tlačová kvapalinová kazeta obsahuje časť pre zoslabovanie svetla, usporiadanú ktomu, aby bola detegovaná optickým senzorom nezávisle na aspoň jednom elektrickom rozhraní, aj ked sa nepodarí založiť elektrické spojenie medzi aspoň jedným elektrickým rozhraním a aspoň jedným kontaktom alebo sa nepodarí prečítať dáta prostredníctvom aspoň jedného elektrického rozhrania, môže sa určiť, že tlačová kvapalinová kazeta je pripevnená do montážnej časti kazety na základe informácií,získaných zčasti pre zoslabovanie svetla. Tlačová kvapalinová kazeta môže byť teda použitá, aj keď sa nepodarí zostaviť elektrické spojenie medzi aspoň jedným elektrickým rozhraním a aspoň jedným kontaktom alebo sa nepodarí prečítať dáta prostredníctvom aspoň jedného elektrického rozhrania.0009 Ďalšie predmety, znaky a výhody budú zrejmé bežným odborníkom vodbore znasledujúceho podrobného opisu tohto vynálezu a sprievodných výkresov.0010 Pre lepšie pochopenie tohto vynálezu, úloh, ktoré riešia, a jeho predmetov, znakov a výhod, teraz prejdeme k nasledujúcemu opisu v spojení s pripojenými výkresmi.Obr.1 je schematický pohľad v reze na tlačiareň, obsahujúcu montážnučasť kazety a atramentovú kazetu, podľa vyhotovenia tohto vynálezu. Obr. 2 je perspektívny pohľad na atramentovú kazetu.Obr. 3 je rozložený perspektívny pohľad na atramentovú kazetu. Obr. 4 je vertikálny pohľad v reze na atramentovú kazetu.Obr. 5 je perspektívny pohľad na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu.Obr. 6 je vertikálny pohľad v reze montážnej časti kazety.Obr. 7 je vertikálny pohľad v čiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu počas pripevňovania atramentovej kazety do montážnej časti kazety.Obr. 8 je ďalší vertikálny pohľad včiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu počas montáže atramentovej kazety do montážnej časti kazety, v ktorej je atramentová kazeta ďalej zasúvaná z pozície ukázanej na Obr. 7.Obr. 9 je vertikálny pohľad v čiastočnom reze na montážnu časť kazety a atramentovú kazetu, na ktorom je dokončené pripevnenie atramentovej kazety do montážnej časti kazety.Obr. 10 A je pohľad z boku na atramentovú kazetu podľa modifikovaného vyhotovenia.Obr. 10 B je pohľad spredu na atramentovú kazetu z Obr. 10 A.Obr.11 A je pohľad zboku na atramentovú kazetu podľa ďalšieho modifikovaného vyhotovenia.Obr. 11 B je pohľad spredu na atramentovú kazetu z Obr. 11 A.

MPK / Značky

MPK: B41J 2/175

Značky: zariadenie, kvapalinová, tlačové, tlačová, kazety, kazeta, kvapalinovej, použitie, tlačovej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/70-e17365-tlacova-kvapalinova-kazeta-tlacove-zariadenie-a-pouzitie-tlacovej-kvapalinovej-kazety.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety</a>

Podobne patenty