Rybářské kleště na lisování návnady

Číslo patentu: U 3

Dátum: 16.12.1992

Autor: Pokorný Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.-.l-.-~ se týká rybéřských l-lsštĺ na lisování návnady,vbodných k lisování návnady z neuprave t° 73 Tu n 3 PŤ° P 9 čĺV 3 Přímo na stanovišti k okamžitému použití.sovéní rybéřské návnady se dosud provádí ručné nebo pomocí velkých a složitých přípravkú zdlouhavým postupen práca. Na ř. je známo zařízení na lisování rybářská návnady sestávajicí za dvou masivních nwných deset zprsvidlakovových, mezi které se vloží napařený Pälotovar, např. pečivo, desky se pomocí šroubú stáhnou k sobě a napařané pečivo se slisuje do placky. Tato placka se potom nakrájí nožemna kostičky používané jako návnada.Dále je známe podobné zařízení, tvořicí dvě šrouby stahované silné českí, napejichž přiñňceé ploše je vy~ tvořeno velké množství půlkulstých dúlkú vždy proti sobě.Po vylisování napařeného pečiva vznkne návnada slisovaná do kuličak, kterou není třeba již krájét.Nevýhodou obou těchto známých zařízení je jejich velikost a hmotnost, nevhodná k přenášení na stanoviště a pracný způsob výroby návnady vyžadujicí napařování polotovaru. Návnadu proto nelze vyrábět přímo na stanoviští, ale je třeba celé zařízauí s již vylisovanou návnadou nosit z domova.U prvního zařízení je jćĺě navíc třeba návnadukrájet na kostičkypřímo na stanovišti.Pevnost návnady vyrobená občma uvedenými prípravky není dobrá a návnača se ve vodě snadno rozpadá. Výroba obou těchto zařízení je náročná na spotřebu práca a materiálu.Uvedené n 8 Vh 0 dYodstreňují rybářské kleště na lisovéní náVnSÓylpOdlBtžñíułe ŕeàanłjehož podstata spočívá v tom, že kleštěsestévají ze dvou pracovníchelamentů naçř. válečkú opatřených půlkulovým vybráním, připevněných např. svařením naproti sobě na konci čelistí ramen kleští. Půlkulové vyhrání má s výhodou stejný průměr jako je průměr válečku.Výhodou řešení podl§~ je snadné manipulace při zhotovení névnady, úspora času a energia proti dosavadním zpúsobúm. Návnadu je možné lisovat přímo na stanovišti, kleště jsou lehké a snadno přenosné, jejich výroba je jednoduchá a nenáročná na spotřebu práce a materiálu. Lisovací kleště tvarují kuličky přímo z neupraveného pe~ ö.va, např. veky chleba rohlíku a pod. Pečivo není třeba napařovat a krájet na kostičky. Kvalita k 7tovených kleštěmi je vysoká a návnada je trvar ívá.řešení je 2 brazen na výkresech, kde obr. 1 přećstavuje Q čelní pohled na kleště a obr. 2 je pohled z boku. Příklad provedení rybářských kleští podle tethnicłéh oRybářské kleště se stávají za dvou výkyvných ramen l, zhotovených z pevného materiálu napr. z oceli, která jsounavzájem spojena čepem Q. Na konci čalistí obou raman 1leští jsou proti sobě přivařeny válečky Ä, opatřené půl klovým vybráním 3. Aby okraje tohoto vybráni 4 byly ostré, má p-ůlkoxlové vybrání Ajstejný průměr jako je průměr xuráleč ku 3 .Rybářàá kleště se používají k lisování návnadypřímo z neupraveného pečivaütak, že pečivo se vloží mezičelisti klsští, če st se stiskncu a návnada se vylisujali i do pevné kuličžy vhooné k o amžitému použití.Rybářské klgště Pod 15 techíckého ŠEŠEEI lzç využštnejen k lisovéni návnedy, ale i v jiných oborech k lisová ní kuličak 2 různého materiálu pro různé účely.Rybářské kleště na lisování návnady sestávajicíza dvou výkyvných raman z pevného materiálu, např. ocelispojených navzájem-čepem, vyznačené tím, že obsahují dva pracovní elementy nepř. válečky (3) opatřené půlkulovým vybráním (4) pžipevněné např. svařenim naproti sobě naí . . . -. . kcncl cellstí obou ramen (1) kleští, prlcemz půlkuLové vybráni (4) má s výhodou stejný průměr jako je průměr válečku

MPK / Značky

MPK: A01K 97/04

Značky: kleště, lisování, rybářské, návnady

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u3-rybarske-kleste-na-lisovani-navnady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rybářské kleště na lisování návnady</a>

Podobne patenty