Nízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómy

Číslo patentu: U 2580

Dátum: 11.07.2000

Autor: Vyskoč Boris

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómyRiešenie sa týka nízkoalkoholického nápoja na báze ovocnej arómy.Doteraz známe miešané nápoje obsahujúce alkoholickú zložku, sú tvorené čistým alkoholom, pivom alebo vínom, pričom ďalšou podstatnou zložkou je ovocná, mliečna alebo bylinná zložka.Nápoj obsahujúci pivnú zložku popisuje PV 5369-89, ktorý je tvorený zo 40 až 50 pivnej zložky a 50 až 60 limonádovej zložky, pričom pivná zložka je získaná vykvasením mladíny a lirnonádovej zložky, ktorá pozostáva z cukru, kysliny citrónovej a dochucujúcich zložiek. Nápoj je sýtený kysličnikom uhličitýrn.EP 0901519 A 1 popisuje nápoj obsahujúci vodu, zložku získanú alkoholickou fermentáciou amylaceóznych substancii a vino. Hotový nápoj obsahuje 3 až 16 hmot. etylalkoholu, 3 až 15 g/l kysličnika uhličitého a 2 až 15 hmot. cukru.Nízkoalkoholický nápoj s obsahom alkoholu do 6 popisuje DE 37 084 77 Al,ktorého alkoholická zložka je tvorená vínom, pričom nápoj ešte obsahuje zložku naMiešaný alholický nápoj podľa CS patentu 276 070 ako hlavnú zložku obsahuje koncentrát z tropických plodov, lieh, ktorý sa získal z matolinových výluhov a zvyšok tvoria rañnovaný lieh, titrovateľne kyseliny, cukor a voda.Alkoholický nápoj s ovocnou príchuťou a príchuťou rastlín typu konope, hlavne ich kvetín, prípadne kvetinového extraktu a/alebo kvetinového destilátu, je popísaný v EP 0844304 A 2.Cieľom tohto úžitkového vzoru bolo pripraviť osviežujúci nizkoalkoholický nápoj naNízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómy pozostávajúci zo sirupu a alkoholu obsahuje 12,0 až 17, S obj. sirupu s ovoenou arómou, 4,0 až 6,5 obj. etylalkoholu a zvyšok je tvorený sódovou vodou.Sirup s arómou citróna alebo pomaranča môže obsahovat 62 až 72 hmotn. cukru,2,5 až 3,5 hmot. ovocnej arómy, 4,0 až 6,0 hmotn. kyseliny citrónovej a zvyšok tvori pitná voda alebo prírodná minerálna voda.Sirup s arómou bazy čiemej môže obsahovat 62 až 72 hmotn. cukru, 0,9 až 1,4 ovocnej arómy, 4,0 až 5,0 hmotn. kyseliny citrónovej a zvyšok tvori pítná voda alebo prírodná minerálna voda.Sirup s arómou čiemych ríbezli môže obsahovat 62 až 72 hmotn. cukru, 0,6 až 1,2 ovocnej arómy, 1,0 až 1,5 hmotn. kyseliny citrónovej a zvyšok tvorí pitná voda a šťava z čiemych ríbezli alebo prírodná minerálna voda a šťava z čiemych nbezlí, pričom hmotnostný pomer pitnej vody alebo prírodnej minerálnej vody a šťavy z čiemych nbezlí je výhodne 13.Zistilo sa, žeje výhodné, ak obsah CO v sódovej vode nepresiahne 0,8 hmotn.Sirupy používané na pripravu nápoja neobsahujú patogénne a podmienené patogénne organizmy alebo míkrobiálne toxíny. V lO ml sirupu nebola zistená prítomnost koliformných a Leuconostoš/ baktérií.Nápoj podľa riešenia neobsahuje konzervačne látky a syntetické farbivá, ale výlučne zložky na prírodnej báze. Takto pripravené nápoje plne vyhovujú chemicko-fyzikálnym aSirup sa pripraví tak, že sa do duplikátora k určenému množstvu pitnej vody pridá cukor a za stáleho miešania sa roztok vari pri teplote 90 °C po dobu 45 min. Uvarený sirup sa prečerpá do homogenizátoraakvychladenćmu roztoku na teplotu 50 °C sa pridá kyselinacitrónová potravinárska a nakoniec po ochladení roztoku na 25 °C sa pridajú ostatné zložky.cukor 62 66 aróma Citrón Esarom č. 100218 35 3,1 kyselina citrónová 6 5,2 pitná voda 28,5 25,7 Pomarančcukor 62 68 aróma Pomaranč Esarom č. 100219 3,5 2,9 kyselina citrónová 6 4,9 pitná voda 28,5 24,2 Baza čiernacukor 62 67 aróma Baza Monoprix 1,4 1,-1 kyselina citrónová 5 4,5 pitná voda 31,6 27,4Štava z čiemych ribezlí upravená na Rf 12 sa zohreje na teplom minimálne 85 °C,aby sa inaktivovali prítomné enzýrny, predovšetkým invertáza. V pripade, že sa použije šťava konzervovaná kysličnikom siričitým, sa jej nahrievaním na uvedenú teplotu dosiahne jej odsírenie. Ak je to potrebné, šťava sa pteñltruje. Do takto vyhriatej šťavy sa pridá určené množstvo cukru a za neustáleho miešania sa roztok vari až do rozpustenia cukru. Po krátkej tepelnej výdrži sa sirup ochladí na cca 50 °C a pridá sa 50 ~ný roztok kyseliny citrónovej. Poďalšom ochladeni roztoku na teplotu 25 až 30 °C sa pridá aróma z čiemych ríbezlí. Taktopripravený sirup sa preñltruje.hmotn. hmotn. hmotn. cukor 62 68 72 aróma Čierna ríbezľa Esarom č. ll 005 0,6 0,9 1,2 kyselina citrónová 1 1,3 1,5 pitná voda 27 22,5 19 šťava z čiemych ríbezli 9,4 7,3 6,3V 10 ml sirupu nebola zístená prítomnost colifominých a Leuconostos baktérií.Nápoj sa pripravuje zmiešaním sirupu so stanoveným množstvom etylalkoholu a pitnou vodou alebo prírodnou minerálnou vodou.Na sýtenie nápoja a zmiešavanie sirupu so sódovou vodou sa môžu použít nasledujúce spôsoby1. Klasický spôsob ~ stanovené množstvo sirupu sa doplní do spotrebiteľského balenia naplneného sódovou vodou.2. Spôsob Post-mix, pri ktorom sa sirup dávkuje do sódovej vody v jednom strojnomzariadení a na plniacom monobloku sa stáča už hotový nápoj.3. Spôsob, pri ktorom sa po zmiešaní sirupu s pitnou vodou hotový nápoj sýtí kysličníkom uhličitým.Na 1000 1 sirupuje potrebné množstvo sirupu o Rf 67 .

MPK / Značky

MPK: C12G 3/06, C12G 3/08, C12G 3/04, A23L 2/02

Značky: báze, nápoj, ovocnej, nízkoalkoholický, arómy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2580-nizkoalkoholicky-napoj-na-baze-ovocnej-aromy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómy</a>

Podobne patenty