Odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu

Číslo patentu: U 2313

Dátum: 08.11.1999

Autor: Mačičák Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka odpojiteľného a upínacíeho mechanizmu upevneného na vlečenom dopravnom prostriedku, ktorým môže byt bicykel, kolobežka, ski boby, minikára a pod., ktorý slúži na pripojenie k vlečnému zariadeniu lyžiarskeho vleku s tanierovýmVlečenie nemotorových dopravných prostriedkov, a to pozemných bezkoľajových vozidiel, určených pre zimné obdobie, ako sú napriklad sane, ski boby alebo pre letné obdobie, ako je bicykel, kolobežka, minikára a pod., nie je obvyklé, ponecháva sa na športovú zdatnosť jednotlivcov. Pri opakovanom zjazde v teréne napr. na saniach, je fyzicky náročné opakované vyšliapavanie do kopca. Lanovky, určené lyžiarom, prepravujú lyčiarov s lyžami alebo snowboardom na nohách, ine vo visutých kabínkach, ale preprava napríklad sani, skibobov, horských bicyklov a pod. je komplikovaná. Nevýhodou tiež je, že dopravné prostriedky sa často prepravujú samostatne, bez priamej účasti jazdca. Naviac sa v letnomobdobí vlečné lanovky neprevádzkujú.Preprava pozemných bezkoľajových vozidiel, či už sručným pohonom (napr. sane) alebo u kolových vozidiel poháňaných jazdcom (napr. bicykle) , sa rieši úpravou rôznymi zariadeniami, zvlášť prispôsobenými pre ovládanie rukami jazdca Bežnou pozíciou pre zapojenie býva predná časť, najmä riadidlá. Riešenie ponúka napr. úžitkový vzor zapísaný v ČR pod č. 6540, ktorý chráni vodiacu páku detského bicykla. Riadidlá je možne upraviť podľa v ČR prihláseného vynálezu 3100-94 , mechanizmom s funkciou držiaka napr. na tašky. Taška je pritom opatrená aspoň jednou pripevňovacou svorkou, ktorá sa môže uzatvárať napriklad na riadidlách alebo inej časti bicykla či iného obdobného dopravného prostriedku. Prihláškou vynálezu 2249-92 v ČR sa navrhuje ochrana antivibračnej rukoväte a jej pripevnenia kriadidlám malej poľnohospodárskej techniky. Antivibračná rukoväť sa skladá z dvojramennej vidlice, ktorej konce sú spojené vodiacou tyčou, na ktorej je suvneuložená objímka, opatrená aspoň jednou pružiacou jednotkou. K držadlu je otočne pripojenýjedným koncom nosník, ktorý je zároveň otočne pripojený k objímke. Druhý koniec nosníka je pripevnený k rukoväti, opatrenej uchopovacími madlami. PV 3351-91 (ČR) zase riešiupevnenie nosiča účelových kontejnerov uložených vpredu na šlapacom vozíku tricykel.Problémom prepravy týchto zariadení sa zaoberá navrhované technické riešenie,ktoré umožňuje pomocou dômyselného mechanizmu zapojenie týchto prostriedkov do vleku za splnenia bezpečnostných kritérií. Toto riešenie rozširuje možnosť využívania vlečných lanovkových zariadení v zimnom období a rozširuje možnosť ich atraktivneho využívaniaPodstatou technického riešenia je odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu lyžiarskeho vleku s tanierovým unášačom, ktorý pozostáva z nerozoberateľného celku, skladajúceho sa z navádzacej, upínacej a odpájacej časti, pričom upínacia časť je pomocou U proñlu otočne uložená okolo čapu, uloženého v držiaku dopravného prostriedku alebo iného vlečeného zariadenia, pričom na čape je uložená skrutná pmžina, ktorá sa jedným ramenom opiera o U profil a druhým ramenom o držiak, odpájacia časť je ukončená bezpečnostnou guľovou koncovkouOdpojiteľný a upínací mechanizmus kvlečnému zariadeniu je súčasťou riadidiel alebo inej časti dopravného prostriedku. Upínacia sila je vyvodená skrutnou pružinou, ktorej sila pôsobí cez upínaciu časť na unášací tanier vlečného zariadenia. Riadidlá alebo iná časť dopravného prostriedku, na ktorý je uvedený mechanizmus pripojený, sú upravené tak, aby po uvoľnení taniera vlečného zariadenia pomocou odpájacej časti, mohol dopravnýprostriedok aj vlečné zariadenie zaujať bezpečne samostatný stav.Obr. l znázorňuje odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu, obr.2 detail čapu uloženého v držiaku na riadidlách dopravného prostriedku alebo inej časti vlečeného zariadenia, pričom na čape je uložená skrutná pružina, na obr. 3 celkovéprevedenie osadenia odpojiteľného a upínacieho mechanizmu kriadidlu napr. bicykla.Doplňujúce obrázky 5 až 7 dokumentujú fünkciu odpojiteľného a upínacieho mechanizmuNa obr. 1 znázomený odpojiteľný a upínací mechanizmus kvlečnému zariadeniupozostáva znerozoberateľného celku 1 , ktorý tvoria tri časti, a to navádzacia časť upínacia časť l.2 a odpájacia časť Q . Upínacia časť Q je pomocou U profilu otočne uložená okolo čapu z, uloženého v držiaku 3 vlečeného zariadenia, pričom na čape g je uložená skrutná pružina i, ktorá sa jedným ramenom opiera o U proñl a druhým ramenom održiak 3, odpájacia časť L 3 je ukončená bezpečnostnou guľovou koncovkou 1.3. l.V neutrálnej polohe sa navádzacia časť účinkom sily skrutnej pružiny i opiera napr. o riadidlá . Pred vlečením dopravného prostriedku sa medzi navádzaciu časť l l ariadidlá zasunie unášací tanier vlečného zariadenia. Upínacia časť Q účinkom sily skrutnej pružiny 5 tlačí na tanier vlečného zariadenia a ten sa opiera o riadidlá, čím je vyvodená potrebná upínacia sila. Potom prebieha samotné vlečenie. Pred odpojením vlečeného dopravného prostriedku je potrebné uvoľniť tanier vlečného zariadenia, a to tak, že sa zatiahne navádzacia časť proti smeru sily skrutnej pružiny fl, upínacia časť prestane pôsobiť silou skrutnej pružiny g na unášací tanier lyžiarskeho vleku a pomocou odpájacejčasti l.§ vysunie unášací tanier z tiadidiel.Odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu lyžiarskeho vleku s tanierovým unášačom ,vyznačujúci sa tým, že pozostáva z nerozoberateľného celku (l) pozostávajúceho z navádzacej časti (l.l) , upínacej časti (1.2) a odpájacej časti (1,3),pričom upínacia časť (1.1) je pomocou U proñlu otočne uložená okolo čapu (2) uloženého v držiaku (3) dopravného prostriedku alebo iného vlečeného zariadenia, pričom na čape (2) je uložená skrutná pružina (4), ktorá sa jedným ramenom opiera o U proñl a druhým ramenomo držiak (3), odpájacia časť (1 .3) je ukončená bezpečnostnou guľovou koncovkou (l .3. 1)

MPK / Značky

MPK: B61B 12/02, B61B 11/00

Značky: odpojiteľný, vlečnému, mechanizmus, zariadeniu, upínací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u2313-odpojitelny-a-upinaci-mechanizmus-k-vlecnemu-zariadeniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu</a>

Podobne patenty