Výhrevná skladacia rohož

Číslo patentu: U 1310

Dátum: 04.12.1996

Autor: Nagy Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka výhrevnej skladacej rohože aspadá do oblasti vykurovacích sústav v obytných priestoroch.V súčasnosti existujú viaceré možnosti vykurovania obytných priestorov. Najrozšírenejším riešením je použitie vyhrievacich telies - radiátorov napojených na centrálnurozvodovú sústavu. Z konštrukćného hľadiska radiátory môžu byť ploché alebo rebrované. Vždy sú umiestnené pozdĺž stien vo vertikálnej polohe. Tam, kde nie je možné 2 priestorového hľadiska osadit radiátor, za vyhrievacie teleso slúži kovová rúrka, ktorej priemer je väčší ako priemer rozvodu teplonosného média. Pritom môže byt opatrená rebrovaním.Ďalším odlišným spôsobom vyhrievania alebo vykurovania je podlahové vyhrievanie. Realizácia je taká, že v podlahe je vložená sústava vyhrievacích rúriek, hadic a táto je zaliata ľahkým betónom. Cez takto v podlahe uložené vyhrievacie rúrky prúdi teplonosné médium a sálanim prechádza teplo do miestnosti. Vyhrievacim médiom býva zvyčajne voda.Moderným trendom v súčasnosti je elektrické podlahové vykurovanie. Toto je však drahé. V podlahe je uložený elektricky vykurovaný kábel, cez ktorý prechod prúdu vyvolávatepelné straty a toto teplo sa sálanim odvádza na povrchpodlahy. Všetky vyššie uvedené spôsoby vyhrievania - vykurovania mali tú nevýhodu, že v obytných priestoroch boli vždykúpeľní a VC so studenou podlahou napr. z kameniny, dlaždíc aPVC bola v tom, že ked aj v daných priestoroch bolo inštalované vyhrievacie teleso, radiátor. toto vyhrievacie teleso nevyhrievalo podlahu ale len okolitý vzduch vmiestnosti. Na nohy tak pôsobil stale studený vzduch a tak bolVyššie uvedené nedostatky odstraňuje vyhrievacia skladacia rohož podľa technického riešenia. ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva najmenej z dvoch segmentov. ktoré sú navzájom spojené mechanicky a zároveň sú rozoberateľné. V telese segmentov je meandrovito uložená výhrevná hadica.Vo výhodnom vyhotovení môžu byť segmenty zhotovené z PVCa výhrevná hadica je polypropylénová. Ďalšia podstata technického riešenia je v tom, že segmenty sú dvojdielne a pozostávajú z hornej a dolnej Časti. Pritom segmenty obsahujú vybrania pre uloženie výhrevnej hadice. Segmenty s výhodou môžu obsahovat aj otvory na lepšie odvádzanie tepla do priestoru miestnosti.A napokon podstata technického riešenia je aj v tom, že výhrevná hadica má svoj vstup a výstup na prívod a odvodPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je na ilustráciu znázornené na obrázkoch, kde obr. 1 znázorňuje konštrukčné riešenie výhrevnej skladacej rohože. Obr. 2 predstavuje priečny rez jednou častou segmentu. Obr. 3 predstavuje umiestnenie rohože v kúpeľnia jej napojenie na zdroj teplonosného média. Príklady uskutočneniaTechnické riešenie. Čiže výhrevná skladacia rohož je podrobne zobrazené na obr. 1. V konkrétnom vyhotovení pozostáva z ôsmich segmentov L, ktoré sú navzájom mechanicky pospájané napr. nasúvateľnými západkami a tak tvoria pevný celok. Segmenty 1 sú zhotovené napr. tlakovým odlievaním plastickej hmoty napr. PVC do formy. Tým sú aj ohybné.Segmenty l majú vybrania, také aby bolo možné do nich Osadiťvýhrevnú hadicu Z. Aby bolo možné výhrevnú hadicu 2 pri osadzovaní do segmentov l tvarovat. tá je vyrobená 2 polypropylénu. Výhrevná hadica g je v telese segmentov luložená meandrovite. Segmenty 1 sú opatrne aj otvormi 5 kôlicirkulácii vzduchu a ľahšiemu odvádzaniu tepla do priestoru miestnosti. Napokon výhrevná hadica g je opatrená svojim vstupom Q a výstupom 5 pre napojenie na zdroj teplonosnéhoVýhodné vyhotovenie segmentov 1 je znázornená na obr. 2.Segment L je delený na hornú časťznovu mechanicky spojené. Toto vyhotovenie segmentov 1 sa ocení hlavne pri montáži a demontáži rohože. Vybrania v telese segmentov L pre Výhrevnú hadicu Z môžu byt vyhotovené širšiealebo užšie ako je priemer výhrevnej hadice g.Umiestnenie výhrevnej skladacej rohože v kúpeľni je znázornená na obr. 3. Výhrevná skladacia rohož pozostáva z ôsmich segmentov A a je umiestnená medzi vaňou a vchodom dokúpeľne. Svojim vstupom 3 a výstupom 4 je napojená na Zdroj 6teplonosného média. Týmto zdrojom môže byť malý elektricky ohrievač vody na 220 V s prikonom do 1 kV. Pre správnu činnost je nutné do obehu zaradiť malé obehove vodné čerpadlo. V ďalšom variantnom uskutočnení riešenia môže byť výhrevná skladacia rohož napojená na ústredné vykurovanie.Výhrevnú skladaciu rohož podľa riešenia je vhodné osadzovať všade tam, kde sa kladie vyšši dôraz na vyhrievanie od podlahy a v žiadnom pripade už nie je možné inštalovať klasické podlahové kúrenie. Výhrevnú skladaciu rohož je možné použit aj ako sezónne doplnkové kúrenie v určitých priestorochVýhrevnú skladaciu rohož podľa technického riešenia je možné využiť na vykurovanie obytných priestorov, skleníkov, terárií a iných priestorov. kde sa sezónne požaduje podlahovéPD 4 §Ľ 1 fj 4 NÁROKY NA OCHRANU 1. Výhrevná skladacia rohož, vyznačujúca sa tým, že pozostáva najmenej 2 dvoch segmentov (1) navzájom mechanicky a2. Výhrevná skladacia rohož podľa nároku 1, vyznačujúca sa3. Výhrevná skladacia rohož podľa nároku 1, vyznačujúca satým, že výhrevná hadica (2) je Z polypropylénu.4. Výhrevná skladacia rohož podľa nárokov 1 a 2, vyznačujúca sa tým, že segmenty (1) pozostávajú 2 hornej časti (la) a5. Výhrevná skladacia rohož podľa nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým, že segmenty (1) obsahujú vybrania na uloženie6. Výhrevná skladacia rohož podľa nárokov 1 až 5, vyznačujúca7. Výhrevná skladacia rohož podľa nárokov 1 až 6, vyznačujúca sa tým, že výhrevná hadica (2) má svoj vstup (3) a výstup (4)pre napojenie na zdroj teplonosného média.

MPK / Značky

MPK: F24D 3/16, E04C 2/52

Značky: rohož, výhrevná, skladacia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u1310-vyhrevna-skladacia-rohoz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výhrevná skladacia rohož</a>

Podobne patenty