Drevený nábytkový modul

Číslo patentu: U 1290

Dátum: 04.12.1996

Autor: Hulín Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka nábytkového modulu z dreva určeného pre výrobu nábytkových prvkov a nábytkových zostáv rozličných druhov.V súčasnej praxi sa pri výrobe nábytku používa ako základný materiál predovšetkým drevotrieska, ktorá sa povrchovo upravuje rozličným spôsobom. Tento materiál má niekoľko nevýhod spočivajúcich napríklad v tom, že obsahuje lepidlá na báze formaldehydu, čo je nevýhodné z hľadiska ekologického a ďalej má tento materiál tiež obmedzenú životnosť a vysokú hmotnosť. Celodrevené nábytky, ktoré predstavujú súčasný trend sú veľmi drahé, pri ich výrobe sa spotrebuje veľké množstvo dreva, ktoré je v súčasnosti strategickou surovinou a tieto nábytky majú tiež vysokú hmotnosť.Nevýhody súčasného stavu do značnej miery odstraňuje drevený nábytkový modul podľa technického riešenia, pozostávajúci z výpletu tvoreného vertikálnymi a horizontálnymi dreve nými pásmi usporiadanými v plátnovej väzbe. Jednotlivé drevené pásy majú šírku od 5 do 100 mm a hrúbku od 2 do 8 mm.Výplet je upevnený v drevenom ráme.Samotný Výplet - teda vzájomné usporiadanie vertikálnych a horizontálnych drevených pásov, môže byt vytvorený variabilne. Variabilnosť je daná šírkou pásov, ich rozostupmi a možnosťou použitia rôznych druhov drevín. Pri tvorbe výpletu predstavujú pásy usporiadané vertikálne osnovu a pásy usporiadané horizontálne útok.Výplet i rám sa s výhodou upravuje povrchovou úpravou lakovanim, morenim, náterom voskovaním a podobne.Drevený nábytkový modul podľa technického riešenia predstavuje odľahčený, pevný, pružný, vzdušný a dekoratívny prvok,ktorý je možné použiť pri tvorbe rôznych častí nábytku ako aj nábytkových zostáv. Pritom ide o prírodný materiál príjemný pre užívateľa.Spotreba dreva pri výrobe modulov nábytku z modulov podľatechnického riešenia je výrazne nižšia a odpad je minimálny. Opis obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie ilustrované pomocou pripojených výkresov na ktorých je na obr. 1 znázornený detail jedného z možných uskutočnení výpletu a na obr. 2 detail častidreveného nábytkového modulu podľa technického riešenia.Drevený nábytkový modul podľa technického riešenia pozostáva z výpletu tvoreného vertikálnymi a horizontálnymi drevenými pásmi 1, usporiadanými v plátnovej väzbe. Výplet je upevnený V drevenom ráme g. Pásy tvoriace výplet majú rovnakú šírku 20 mm a hrúbku 3 mm a sú vytvorené z rovnakého druhu dreva a vzdialenosti medzi vertikálnymi a horizontálnymi pásmi lg sú rovnaké.Drevený nábytkový modul ako v príklade 1 s tým rozdielom/ že vertikálne pásy l tvoriace osnovu majú šírku 10 mm a horizontálne pásy g tvoriace útok majú šírku 20 mm, a sú vyt vorené z dreva rôzneho druhu a rôznej prírodnej farby.Drevený nábytkový modul je určený na výrobu nábytku,najmä nábytku pre chaty a haly a prijímacie miestnosti.Drevený nábytkový modul, V y z n a č e n ý t ý m, že pozostáva z výpletu tvoreného vertikálnymi a horizontálnymi drevenými pásmi (1,2) usporiadanými do plátnovej väzby a upevnenými V drevenom ráme (3), pričom jednotlivé drevené pásy (1, 2) majú šírku od 5 do 100 mm a hrúbku od 2 do 8 mm.

MPK / Značky

MPK: A47B 47/06

Značky: nábytkový, modul, dřevěný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-u1290-dreveny-nabytkovy-modul.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drevený nábytkový modul</a>

Podobne patenty