Spôsob výroby gúľ z penovej gumy a týmto spôsobom vyrobené gule z penovej gumy

Číslo patentu: E 4805

Dátum: 28.12.2005

Autor: Schmid Oliver

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby gúľ z penovej gumy a týmto spôsobom vyrobené gule z penovej0001 Vynález sa týka spôsobu výroby gúľ z penovej gumy, ako aj gúľz penovej gumy, ktoré sú vyrobené týmto spôsobom.0002 Tvarové telesá z penovej gumy sa ako je známe frézujú, vyrezávajú0003 V prípade penovej gumy ide o gumu s otvorenými pórmi, ktorá sa vytvára prímesou nadúvacieho prostriedku ku gumovej hmote z prírodnéhoalebo syntetického kaučuku a nadväzujúcou vulkanizáciou.0004 Tvárové telesá z penovej gumy majú rozmanité vlastnosti, ktoré sú cenné pre ich priemyselné využitie. Penová guma je elastická, flexibilné, pevná,odolná proti oteru a spôsobilá prijimat vodu, je vyrobiteľná v ľubovoľných tvaroch a farbách, spoľahlivá a vysokohodnotná. Guľové tvary s rôznymi priemermi sa napr. môžu použit ako gule na čistenie potrubia pri čerpadlách na betón, výčapných zariadeniach, dojacích zariadeniach av elektrárňach. Príkladom použitia pre prírezy z penovej gumy sú hladitka, čistiace stroje,etiketovacie stroje, poťahy pre dopravné pásy a Ieštiace stroje, objemové čerpadlá alebo zdvíhacie zariadenia.0005 Pri výrobe takýchto gúľ frézovaním, vyrezávaním a/alebo razenimz blokov penovej gumy však vzniká veľký odpad penovej gumy.0006 Úloha vynálezu spočíva v nájdení spôsobu, ktorý umožní výrobu gúl z penovej gumy prakticky bez odpadu penovej gumy.0007 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi význakovej časti nároku 1.0008 Spôsobom podľa vynálezu vyrobená guľa z penovej gumy je opisaná0009 Vynález je založený na úvahe, aby pri mnohých aplikáciách gúľ z penovej gumy postačilo, ak sa z penovej gumy skladá len vonkajšia vrstva. Za tým účelom sa pri spôsobe podľa vynálezu použije vopred vyrobené guľové jadro z gumy alebo plastu, na ktoré sa nalepi tenká profilovaná vrstva penovej gumy. Profilovanie tenkej vrstvy penovej gumy zodpovedá rozvinutiu guľového povrchu jadra. Na zlepenie vrstvy penovej gumy s guľovým jadrom sa môže použit napr. neoprénové lepidlo. Guľové jadro vyrábanej gule z penovej hmoty môže byť urobené duté, aby sa znížila jeho hmotnosť. Keďže pri mnohých aplikáciách gúl z penovej gumy, napr. na čistenie potrubia, záleží iba na ich povrchu z penovej gumy, spĺňajú podľa vynálezu vyrobené gule z penovej gumy ich účel rovnako ako z blokov penovej gumy vyfrézované gule z penovej0010 Vynález je následne bližšie vysvetlený na základe na výkresoch znázorneného príkladu uskutočnenia. Jediným výkresom je pôdorysný pohľad na tenkú vrstvu z penovej gumy, ktorá sa nalepi na duté guľové jadro z gumy alebo plastu.0011 V pôdoryse znázornená vrstva 1 penovej gumy má približne dvojitý vajcovitý profil, ktorý zodpovedá rozvinutiu guľového povrchu vyrábanej gule z penovej gumy. Vrstva 1 penovej gumy sa nalepi na guľové jadro 2, ktoré pozostáva z gumy alebo plastu a v uvedenom príklade je realizované ako duté,aby sa znížila hmotnosť. Ako umelohmotný materiál prichádza do úvahy napr. termoplast ako je polyvinylchlorid alebo elastoméry, ako je napr. polyuretán. Alternatívne môže byť guľové jadro realizované tiež ako plné jadro, pričom v tomto pripade sa ako materiál pre guľové jadro 2 môže použiť penový plast,napr. penový polyuretán. Ako lepidlo na nalepenie vrstvy 1 penovej gumy na guľové jadro 2 prichádza do úvahy napr. neoprénové lepidlo, gumové lepidlo alebo vhodné lepidlo na plasty. V nalepenom stave pokrýva tenká vrstva 1penovej gumy celý povrch guľového jadra, pričom na vonkajšom povrchu vrstvy1 penovej gumy je zjavný šev po Iepení. Výsledkom je, že na guľovom jadre 2je vytvorená vonkajšia vrstva 1 penovej gumy, s otvorenými pórmi.0012 Tenkú vrstvu 1 penovej gumy možno vyrobiť vyrazením alebo vystrihnutím z rohože z penovej gumy. Odpad pritom vznikajúci je v porovnani s frézovaním gúl z penovej gumy z blokov minimálny. Zásluhou toho sa výrobné náklady na guľu z penovej gumy podľa vynáiezu znižujú ako celok nazlomok nákladov potrebných na frézovanie z blokov.Spôsob výroby gúľ z penovej gumy, vyznačujúci sa tým, že na guľové jadro (2) z gumy alebo plastu sa nalepi tenká vrstva (1) penovej gumy,ktorej profil zodpovedá rozvinutiu povrchu guľového jadra (2).Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ako lepidlo na nalepenie tenkej vrstvy (1) penovej gumy na guľové jadro (2) sa použije neoprénové lepidlo alebo gumové lepidlo.Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že ako umelohmotný materiál pre guľové jadro (2) sa použije elastomér, ako je napr. polyuretán.Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že ako umelohmotný materiál pre guľové jadro (2) sa použije termoplast, ako je napr. polyvinylchlorid.Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že ako umelohmotný materiál pre guľové jadro (2) sa použije penový plast, akoSpôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, žeSpôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že akoguľové jadro (2) sa použije plné jadro.Guľa z penovej gumy, vyznačujúca sa tým, že na guľovom jadre (2) z gumy alebo plastu je nalepená tenká vrstva (1) penovej gumy, ktorejprofil zodpovedá rozvinutiu povrchu guľového jadra (2).

MPK / Značky

MPK: C08J 5/00

Značky: penovej, výroby, vyrobené, gúľ, týmto, spôsobom, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-e4805-sposob-vyroby-gul-z-penovej-gumy-a-tymto-sposobom-vyrobene-gule-z-penovej-gumy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby gúľ z penovej gumy a týmto spôsobom vyrobené gule z penovej gumy</a>

Podobne patenty