Farmaceutické kompozície na zosvetlenie alebo zníženie pigmentácie kože, inhibíciu tyrosinázy alebo liečenie zápalového ochorenia alebo lupín u človeka a použitie 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanolu na výrobu liečiv

Číslo patentu: 285434

Dátum: 27.12.2006

Autor: Collington Eric William

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutické kompozície na zosvetlenie kože alebo na zníženie pigmentácie kože, inhibíciu tyrosinázy alebo liečenie zápalového ochorenia alebo lupín u človeka obsahujúce 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanol alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ v množstve účinnom na daný účel.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka farmaceutických kompozícii na zosvetlenie alebo zníženie pigmentácie kože, inhibíciu tyrosinázy alebo liečenie zápalového ochorenia alebo lupín u človeka a použitie rezorcinolového derivátu, 4-(2,4-dihydroxyfenybcyklohexanolu, na výrobu liečiv.Výrazy prostriedok na zosvetlenie a prostriedok na depigmentáciu používané v tejto prihláške sú navzájom zameniteľné.Farba kože človeka je určená komplexom postupných bunkových procesov prebiehajúcich vo zvláštnej populácii buniek nazývaných melanocyty. Melanocyty sa vyskytujú v spodnej časti epidermu, a ich funkciou je syntetizovat pigment melanín, ktorý chráni povrch tela pred škodlivými účinkami ultratialového žiarenia.Pri vystavení kože ultrafialovému žiareniu, akým je slnečné svetlo, melanocyty zvyšujú svoju produkciu melanínu. Melanín sa ukladá v melanozómoch, čo sú vezíkuly,vyskytujúce sa v bunke. Melanozómy prenikajú z bunky a dostávajú sa na povrch kože v keranocytoch, v ktorých sa melanozómy obsahujúce melanín ukladajú. Konečným výsledkom je, že viditeľné vrstvy kože majú hnedé sfarbenie obvykle označované ako trieslove. Vizuálne zjavné. tmavost kože je úmemá množstvu melanínu syntetizovaného melanocytmi a prevedeného do keratínocytov. Mechanizmus vzniku pigmentácie kože, t. j. melanogenézieje zvlášť zložitý proces, ktorý schematicky zahŕňa nasledujúce hlavné stupne tyrosín - L-Dopa - dopachinón - dopachróm- melaníny. Prvé dve reakcie uvedenej série sú katalyzovane enzýmom tyrosinázou. Aktivita tyrosinázy vedúca na tvorbu melanínu záverečné vedúcej na sfarbenie pokožky je podporovaná účinkom hormónu stimulujúceho oz-melanocyty alebo UV-žiarením. Je už dobre známe, že k pigmentačnému účinku nejakej substancie dochádza, ked táto substancia pôsobí priamo na vitalitu epidermálnych melanocytov, v ktorých melanogenézia obvykle prebieha a/alebo ked interferuje s jedným zo stupňov biosyntézy melanínu. Účinné zlúčeniny použite V rôznych spôsoboch a kompoziciách podľa vynálezu inhibujú tyrosinázu a tým inhibujú alebo znižujú biosyntézu melanínu.Veľmi potrebné sú prostriedky umožňujúce obnovu kože určitých depozimých plôch, ako sú škvmy alebo pehy na normálny vzhľad. Na uvedený účel už bolo vyvinuté a sú známe spôsoby a na trhu je dostupných viac prostriedkov na tento účel. Príklady týchto spôsobov zahŕňajú a) spôsob orálneho podávania vysokých dávok vitamínu C (kyseliny L-askorbovej), ktorý má vysokú schopnost redukovať b) spôsob zahŕňajúci parenterálne podávanie glutatíónu c) spôsob, pri ktorom sa podáva peroxid, ako je peroxid vodíka, peroxid zinku, peroxid sodíka a podobne, kde sa predpokladá bíeliaei účinok na melanín a d) spôsob, kde vitamin C alebo cysteín sa podáva topicky vo forme masti,krému alebo umývača alebo v podobnej forme. Pri vitamíne C dochádza k problémom so stabilitou, kde vitamin C je v systémoch obsahujúcich vodu natoľko nestabílný, že dochádza k zmenám farby a k zápachu. Tiólové zlúčeniny ako glutatión a cysteín nemajú uspokojivý depigmentačný účinok, pretože na vývoj tohto účinku dochádza veľmi pomaly. V súčasnosti sa ako depigmentačné prostriedky najviac používajú prostriedky obsahujúce hydrochinón a jeho deriváty, najmä étery, ako je hydrochinón (monometyl) éter. Je však známe, že uvedené zlúčeniny, aj ked sú účinné, majúvedľajšie účinky, ktoré môžu byt škodlivé. Hydrochinón,ktorého použitie je obmedzené na koncentráciu 2 , má účinky tak dráždivé, ako cytotoxické proti melanocytom.V US. patente č. 4,526,179 sú opísané určité estery hydrochinónu s mastnými kyselinami, ktoré majú vhodnú účinnosť a sú menej dráždivé a majú lepšiu stabilitu ako hydrochinón.V japonskej patentovej príhláške č. 27909/86 sú opísané ďalšie deriváty hydrochinónu, ktoré nemajú nedostatky ktoré má hydrochinón, ale majú relatívne nižšiu účinnost. V US. patente č. 5,449,518 sú opísané deriváty 2,5-díhydroxyfenylkarboxylovej kyseliny ako prostriedky na depigmentáciu kože.V európskej patentovej prihláške EP 34 l 664 Al sú opísané určité deriváty rezorcinolu ako inhibitory tyrosinázy a prostriedky na depigmentáciu kože.Použitie topických prostriedkov na depigmentáciu s vhodnou účinnosťou a bez nežiaducich vedľajších účinkov je zvlášť žiaduce v nasledujúcich prípadoch pri regionálnej hyperpigmentácii vyvolanej hyperaktivitou melanocytov ako je idiopatická melazma objavujúca sa bud v tehotenstve (maskované tehotenstvo alebo chloazma), alebo sekundárne po estrogénprogesterónovej antikoncepcii pri lokálnej hyperpígmentácii vyvolanej benígnou hyperaktivitou a proliferáciou melanocytov, ako je lentigo senilis alebo pečeňové škvmy pri vedľajšej hyperpigmentácii po fotosenzibilizácii pri hojení rán a jazveni a pri určitých formách leukodermy ako je vitili go, kde pokial nemôže dôjsť na repigmentácíu poškodenej kože, zostatkové zóny normálnej kože sa depigmentujú a celkový povrch kože je potom homogénne biely.Zlúčenina vzorca (l), t. j. 4-(2,4-dihydroxyfenyl)-cyklohexanol, a jej farmaceutický prijateľné soli, ktoré sa používajú v rôznych spôsoboch podľa Vynálezu a V kompozíciách podľa vynálezu, sú vhodné na liečbu opísaných dermatologických stavov a tiež na liečbu ďalších dermatologických stavov, z ktorých niektoré sú opísané ďalej v tomto opise prihlášky vynálezu, pacienta vyžadujúceho liečenie zo zdravotných alebo z kozmetických dôvodov vedúce na zosvetlenie kože alebo na redukciu pigmentácie kože vyvolanej daným stavom.4-(2,4-DihydroxyfenyDcyklohexanol a jeho farmaceuticky prijateľné soli sú tiež vhodné na liečenie zápalových chorôb, akoje psoriáza a akné a na liečbu lupín.Predmetom vynálezu podľa prvého aspektu je topieká farmaceutické kompozícia na zosvetlenie kože alebo na zníženie pigmentácie kože človeka, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje 4-(2,4-dihydroxyfenybcyklohexanol vzorca (l)alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ V množstve účinnom na zosvetlenie kože alebo na zníženie pigmentácie kože alebo v množstve účinnom na inhibíciu tyrosinázy a farrnaceuticky prijateľný nosič.Kompozícia podľa prvého aspektu Vynálezu môže ďalej obsahovat slnečný filter rezveratrol alebo inú účinnú zložku ktorá má antioxidačné účinky kyselinu retinovú alebo derivát kyseliny retinovej kyselinu glykolovú, kyselinu trichlóroctovú alebo iný prostriedok na peeling kože.Podľa ďalšieho aspektu je predmetom Vynálezu topická farmaceutické kompozícia na inhibíciu tyrosinázy u človeka, ktorá obsahuje 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanol vzorca (l) alebo jeho farmaceutický prijateľnú sol v množstve účinnom na inhibíciu tyrosinázy a farmaceutický prijateľný nosič.Podľa iného aspektu je predmetom Vynálezu topická alebo transdermalna farmaceutická kompozicia na liečenie zápalového ochorenia alebo lupín človeka, ktorá obsahuje 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanol vzorca (l) alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ V množstve účinnom na určený účel alebo v množstve účinnom na inhibíciu tyrosinázy a farmaceutický prijateľný nosič. Zàpalovým ochorením môže byt napríklad psoriáza, dermatitída alebo akné. Kompozície podľa Vynálezu sú výhodne vo forme vodno-alkoholického roztoku, emulzie typu olej vo vode, emulzie typu voda- V oleji, emulzného gélu alebo vo forme dvojfázového systému. Same osebe môžu mat formu lotionu, krému, mlieka, gélu, želé, pasty, masti, balzamu, masky, mikrosfér, nanosfér alebo vezikulàmej disperzie.Predmetom Vynálezu je ďalej použitie 4-(2,4-dihydroxy-fenyl) cyklohexanolu vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky príjateľnej soli na Výrobu liečiv na rozličné účely uvedené V jednotlivých kompozíciách podľa vynálezu.Zlúčenina vzorca (l), t. j. 4-(2,4-dihydroxyfenyl)~ cyklohexanol môže existovať V rôznych diastereomémych formách. Vynález zahŕňa všetky stereoizoméry 4-(2,4-dihydroxyfenybcyklohexanolu a ich zmesi a všetky farmaceutické kompozície a opisané spôsoby liečenia, ktoré ich obsahujú alebo V ktorých sa používajú.Vzorec (I) zahŕňa tiež zlúčeniny majúce uvedený Vzorec až na skutočnosť, že jeden alebo viac atómov vodíka,uhlíka alebo iných atómov je nahradených ich izotopmi. Tieto zlúčeniny môžu byť vhodné vo výskume a ako diagnostické prostriedky Vo farmakokinetických štúdiách metabolizmu a v stanoveniach väzby.Zlúčeninu vzorca (I) môžeme pripraviť podľa uvedenejZlúčeninu vzorca (l) na uvedenej schéme môžeme pripraviť zavedením chrániacich skupín na obchodno dostupný 4-brómrezorcinol, Vhodnú chrániacu skupinu, ako je metoxymetylová skupina (MOM), môžeme zaviesť obvyklými spôsobmi Všeobecne známymi pracovníkom V tomto odbore. Alkyláciu 4-brómrezorcinolu môžeme napríklad uskutočniť použitím dvoch ekvivalentov metoxymetylchloridu V prítomnosti diizopropylaminu V halogénovanom rozpúšťadle pri tepote od asi O °C do teploty miestnosti. Zlúčenina vzorca (2) je známa a je obchodne dostupná. Zlúčeninu vzorca (3) môžeme pripraviť reakciou zlúčeniny Vzorca (l) s butillítiom za prítomnosti N,N,N,Ntetrametyletylén-diamínu v éterovom rozpúšťadle s následným pridavkom zlúčeniny (2). Dehydratáciou zlúčeniny vzorca (3) za štandardných podmienok, napríklad zahrievanim zlúčeniny vzorca (3) pri asi l 10 C V Dean-Starkovom destilačnom zariadení za prítomnosti kyseliny gáforsulfónovej vo vhodnom rozpúšťadle (napríklad V toluéne) sa získa zlúčenina vzorca (4) . Hydrogenáciou za štandardných podmienok, napriklad pomocou plynného vodíka a paládia na aktívnom uhlí v etanole sa získa Zlúčenina Vzorca (S) . Zobraním chrániacich skupín za vhodných podmienok sa získa rezorcinol vzorca (6). Zlúčeninu vzorca (6) môžeme ďalej derivatizovať štandardnými spôsobmi V odbore Všeobecne známymi na derivát rezorcinolu vzorca (I). Zlúčeninu vzorca (I) môžeme pripraviť napríklad redukciou zlúčeniny vzorca (6) redukčným prostriedkom, ako je tetrahydroboritan sodný Vo vhodnom rozpúšťadle, ako je etanol pri teplote V rozmedzí od O °C do teploty miestnosti.Zlúčenina vzorca (I) je sama osebe málo kyslá a môže tvorit soli s bàzami obsahujúcimi farmaceutický prijateľné katióny. Príklady týchto solí zahŕňajú soli alkalických kovov a soli kovov alkalických zemín a predovšetkým soli sodné a draselné. Uvedené soli sa pripravujú obvyklými spôsobmi. Chemické bázy vhodné ako činidlá na prípravu farmaceutický prijateľných solí zlúčeniny podľa vynálezu s bázami, sú bázy tvoriace so zlúčeninou vzorca (l) netoxicke soli. Uvedené netoxické soli zahŕňajú soli obsahujúce farmaceutický prijateľné katióny ako je sodík, draslik, vápnik, horčík atď. Uvedené soli môžeme ľahko pripraviť spracovaním zodpovedajúcej kyslej zlúčeniny s vodným roztokom obsahujúcim požadované famiaceuticky prijateľné katióny a odparením získaného roztoku do sucha, výhodne za zniženého tlaku. Altematívne ich môžeme pripraVit zmiesením roztoku kyslej zlúčeniny V alkanole s roztokom alkoxidu alkalického kovu V alkanole a odparením získaného roztoku do sucha. V obidvoch prípadoch sa Výhodnejšie použijú stechiometrické množstvá reaktantov aby sa zaistil kvantitatívny priebeh reakcie a maximálny výťažok požadovaného konečného produktu.Zlúčenina podľa Vynálezu, t. j. 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanol a jeho farrnaceuticky prijateľné soli (ďalej označované ako účinné zlúčeniny na použitie podľa vynálezu sú Vhodné na liečenie porúch pigmentácie ľudí zahŕňajúcich soláme lentigo aj lentigo simplex (vrátane stareckých/pečeňových škvŕn), melazma/chloazma s pozápalovou hyperpigmentáciou. Uvedené zlúčeniny redukujú hladiny melanínu V koži inhibíciou tvorby melanínu, a to či je už melanín produkovaný konštitučne alebo odozvou na ožiareníe UV lúčmi (ako pri vystavení slnečným lúčom).Účinné zlúčeniny na použitie podľa vynálezu môžeme teda použit na redukciu obsahu melanínu V koži v nepatologických prípadoch s cieľom vyvolať svetlejší odtieň kože podľa priania zákazníka. Uvedené zlúčeniny môžeme tiež použit V kombinácii s prostriedkami na peeling (zahŕňa júcich prostriedky na použitie na tvár obsahujúce kyselinuglykólovú alebo kyselinu trichlóroctovú) na získanie svetlejšieho odtieña kože a na prevenciu repigmentácie.Účinné zlúčeniny na použitie podľa vynálezu môžeme tiež použit v kombinácii so slnečnými ñltrami (s ñltrami na žiarenie UVA alebo UVB) na prevenciu repigmentácie, na ochranu pred stmawíutím indukovaným slnečným alebo UV žiarením alebo na zvýšenie ich schopnosti redukovat množstvo melanínu kože a ich bieliaceho účinku. Uvedené zlúčeniny môžeme kombinovat s kyselinou retinoovou alebo s jej derivátmi alebo so všetkými zlúčeninami ktoré interagujú s receptormi kyseliny retinoovej a urýchľujú alebo zvyšujú účinky zlúčenin na použitie podľa vynálezu na zníženie obsahu melanínu v koži alebo bieliaceho účinku na kožu.Účinné zlúčeniny na použitie podľa vynálezu môžeme tiež použit v kombinácii s kyselinou askorbovou ajej derivátmi, s ďalšími produktmi na báze kyseliny askorbovej(ako je askorbát horečnatý) alebo s inými produktmi, ktoré majú antioxidačné vlastnosti (ako je resveratrol) na urýchlenie alebo zvýšenie schopnosti zlúčenin vhodných na použitie podľa vynálezu redukovat obsah melanínu v koži alebo zvýšit ich bieliaci účinok.Vynález sa vzťahuje tak na spôsoby zosvetľovania kože alebo zníženie pigmcntácie kože, kde zlúčeniny vhodné na použitie podľa vynálezu a jedna alebo viac opísaných účinných zložiek sa podávajú spoločne obsiahnuté v jednej farmaceutickej kompozícii, ako na spôsoby, kde sa uvedené zlúčeniny podávajú samostatne vo vhodnom podávacom režime navrhnutom na osožnú kombinačnú terapiu. Vhodný režim podávania liečiv, dávka každého podávaného liečiva a špecifické intervaly medzi dávkami jednotlivých liečiv sú závislé od špecifickej kombinácie účinných prostriedkov, stavu pacienta a podstaty a závažnosti poruchy alebo stavu určeného na liečbu. Uvedené ďalšie účinné zložky sa obvykle podávajú v dávkach menších alebo rovnakých ktoré, sú účinné v jednozložkových prípravkoch určených na topické podanie. Dávky uvedených účinných zložiek, povolene FDA na podanie človeku sú verejne dostupné. Účinné zlúčeniny na použitie podľa vynálezu sa všeobecne podávajú vo fonne farmaceutickej kompozície obsahujúcej uvedenú zlúčeninu spoločne s farmaceutický prijateľným vehíkulom alebo riedidlom. Uvedená kompozícia sa všeobecne pripraví obvykle používanými spôsobmi s použitím tuhých alebo tekutých vehikúl alebo riedidiel vhodných na dané topické podanie, vo forme roztokov, gélov, krémov, želé, pást, umývačov, masti, balzamov a podobne. Ako vehikulum môžeme napríklad použit roztok voda-alkohol, emulzie typu olej-voda alebo voda-olej,emulgovaný gél alebo dvojfázový systém. Výhodne sú kompozície podľa vynálezu vo forme umývačov, krémov,pleťových mliek, gélov, masiek, mikrosfér alebo nanosfér,alebo vezikulámych disperzií. V pripade vezikulámych disperzii lipidy tvoriace vezikuly môžu byť tak iónového ako neiónového typu, alebo to môže byť zmes obidvoch typov.Výraz množstvo zlúčeniny vzorca (I) umožňujúci zosvetlenie kože alebo zníženie pigmentácie použitý v tomto texte a podobné výrazy znamenajú koncentrácie zlúčeniny ktore umožňujú stanoviteľné zosvetleníe kože alebo redukciu pigmentácie človeka, zistiteľné niektorým zo známych spôsobov stanovenia.Výraz účinné množstvo zlúčeniny vzorca (I) na inhibiciu tyrosinázy použitý v tomto texte a podobné výrazy znamenajú množstvá alebo koncentrácie zlúčeniny ktoré umožňujú stanoviteľnú inhibiciu aktivity tyrosinázy zistiteľnú niektorým zo známych spôsobov stanovenia.Výraz množstvo zlúčeniny vzorca (I) schopné liečit zápalovú chorobu ako je psoriáza, dermatítída alebo aknealebo na liečbu Iupov použitý v tomto texte alebo podobné výrazy, znamenajú množstvo zlúčeniny alebo koncentráciu zlúčeniny umožňujúcu stanoviteľné zmiemenie, redukciu,elimináciu, spomalenie alebo prevenciu niektorého zo symptómov alebo stavu spojeného alebo vyvolaného uvedenou chorobou alebo stavom človeka, ktore môžeme stanovit niektorým zo známych spôsobov stanovenia.V kompozíciách na depigmentáciu podľa vynálezu je koncentrácia účinných zlúčenin vhodných na použitie podľa vynálezu všeobecne v rozmedzí 0,0 l až 10 , výhodne je v rozmedzí 0,1 až 10 vzhľadom na celkovú hmotnosť kompozície.Kompozície podľa vynálezu môžu prípadne obsahovať zvlhčovací prostriedok, povrchovo aktívny prostriedok, keratolytikum, protizápalový prostriedok, komplexotvomý prostriedok, antioxidačný prostriedok, konzervačný prostriedok alebo slnečný filter, alebo ich kombinácie.Schopnosť účinných zlúčenin používaných podľa vynálezu inhibovať tyrosinázu môžeme stanoviť niektorým z uvedených spôsobov.l. Stanovenie aktivity tyrosinázy (DOPA oxidázy) na bunkovom lyzátePri stanovení a V porovnávacom hodnotení s použitím bunkového lyzátu sa použije bunková línia ľudského melanómu SKMEL 188 (získaná z Memorial Sloan-Kettering). Pri stanovení sa hodnotené zlúčeniny a L-dihydroxyfenylalanín (L-DOPA) (100 g/ml) inkubujú s bunkovým lyzátom obsahujúcim ľudskú tyrosinázu a po 8 hodinách sa uskutoční vyhodnotenie pri 405 nm. Účinnosť zlúčenin pri stanovení s DOPA oxidázou veľmi dobre koreluje s účinnosťou stanovenou pomocou tyrosínhydroxylázy s použitím SH-tyrosínu ako substrátu. 4-(2,4-Dihydroxyfenyl)cyklohexanol má v uvedenom stanovení C 50 0,2 M.Hodnotené zlúčeniny sa inkubujú s primámymi ľudskými melanocytmi v prítomnosti oz-melanocyty stimulujúceho hormónu (oz-MSH) 2-3 dni. Potom sa bunky rozložia hydroxidom sodným a natríum-dodecylsulfátom (SDS) a vyhodnotía sa signály zodpovedajúce melanínu pri 405 nm. Altematívne sa k bunkám pridá AC-DOPA s inhibítormi tyrosinázy a C-melanín nerozpustný v kyseline sa kvanitatívne stanoví scintilačným počítačom. Hodnota C 5 D vyjad nínu stimulovanej (Je-MSH.Tl( stanovenie môžeme uskutočniť s použitím prečistenej tyrosinkinázovej domény c-met, erb-B 2 alebo lGF-r. Pri stanovení sa použije špecifická protilátka proti fosforylovanému tyrosinovému zvyšku. Kolorimetricke signály sa generujú pomocou chrenovej peroxidázy, ktorá sa konjuguje s protilátkou.4. Model ekvivalentnej ľudskej kožeZmes ľudských melanocytov a keratínocytov sa kultivuje v medzifáze vzduch-tekutina. Tkanivová kultúra vytvorí trojrozmemú štruktúru, ktorá sa histologicky a mikroskopicky podobá epidermu kože. Na homý povrch buniek sa nanesie hodnotená zlúčenina, čím sa stimuluje topické podanie liečiva. Po trojdennej inkubácii s hodnotenými zlúčeninami (10 m) sa bunky intenzívne premyjú a prevedú sa na lyzát na stanovenie DOPA-oxidázy.Na hodnotenie vplyvu skúšanej zlúčeniny na sekréciu IL-l na modeli ekvivalentnom ľudskej koži môžeme použiť IL-l-ELISA stanovenie (systém RD) . L-laje protizápalový cytokín a má svoju úlohu V zápale kože indukovanom UV žiarením.V štúdii môžeme použit čieme alebo tmavohnede morčence s homogénne sfarbenou kožou. Zvieratám sa podáva dvakrát denne roztok testovanej zlúčeniny (5 Vo V etanole z propylénglykolu 70 z 30) a vehikula päť dní V týždni počas 4-8 týždňov. V tejto štúdii sa zistilo, že 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanol pôsobí depigmentáciu kože.Vynález je ďalej opísaný nasledujúcim príkladom. Vynález však nie je nijako obmedzený špecifickými podrobnosťami uvedenými V tomto príklade. Spektrá protónovej jadrovej magnetickej rezonancie (lH NMR) sú merané V roztokoch dő-DMSO, CDCI, alebo drMČOH a polohy píkov sú vyjadrené V dieloch na milión dielov (ppm) vzhľadom na tetrametylsilan (TMS), Tvary pikov sú označované nasledovne s, singlet d, dublet t, triplet q, kvartet m,multiplet b, široký. Uvedený príklad je určený len na znázomenie Vynálezu a rozsah vynálezu nijako neobmedzuje.Do banky s guľovým dnom objemu 250 ml vysušenej v sušiami a vybavenej magnetickým miešadlom sa vnesie V atmosfére argónu 4-brómrezorcinol (9,45 g, 50 mmol) a CHzClg (50 ml). Suspenzia sa počas miešania ochladí na 0 °C a naraz sa injekčnou striekačkou pridá diizopropylamín(19,1 ml, 1 10 mmol) . Červený roztok sa mieša ďalších minút a potom sa po kvapkách, injekčnou striekačkou, pridá metyl (chlórmetyl)eter (10,7 m 1, 120 mmol), pričom sa zaistí aby vnútomá teplota neprevýšila 10 °C. Získaný žltý roztok sa potom dá cez noc ohriat na teplotu miestnosti. Potom sa do reakčnej banky naleje roztok hydroxidu amónneho (50 ml, 50 ) a reakčná zmes sa mieša 1 hodinu. Potom sa zmes Vyleje do deliaceho lievika a fázy sa oddelia. Vodná fáza sa potom extrahuje CHZCI (3 x 30 ml) a spojené organické podiely sa premyjú soľným roztokom(20 ml), vysušia sa bezvodovým síranom horečnatým, sfiltrujú sa a zahustením V 0 vákuu sa získa oranžový olej. Prečistením rýchlou chromatograñou na stĺpci (SiOŽ, etylacetát/petroléter l 1 obj/obj.) sa Vo forme bledožltého oleja získa požadovaný titulný produkt (10,7 g, 77 ). BHDo banky s guľovým dnom objemu 250 ml vysušenej V sušiami a vybavenej magnetickým miešadlom sa vnesie V atmosfére argónu 4-bróm-rezorcínol-bis-(metoxymetyDéter(2,00 g, 7,2 mmol) a THF (50 ml). Potom sa injekčnou striekačkou pridá V jednej dávke N,N,N,N-tetrametyléndiamín (2,3 ml, I 5,2 mmol) a miešaný roztok sa ochladí na-78 °C. Potom sa injekčnou striekačkou pridá po kvapkách butyllitium (9,5 ml, 15,2 mmol) 1,6 mol/l V hexáne). Získaný žltý roztok sa mieša l hodinu pri -78 C a potom sa pomaly pridá injekčnou striekačkou lA-cyklohexandiónmonoetylénketal (1,35 g, 8,7 mmol) Vo forme roztoku VTHF (25 ml). Získaný roztok sa mieša 1 hodinu pri -78 °C a potom sa nechá cez noc ohriat na teplotu miestnosti. Pridá sa kyselina chlorovodíková (20 m 1, 2 mol/l) a reakčná zmes sa intenzívne mieša 15 minút. Potom sa pridá etyl-acetát (100 ml) a zmes sa vleje do deliaceho lievika. Fáza sa oddelí a vodná fáza sa extrahuje etyl-acetátom (3 x 20 ml). Spojené organické podiely sa premyjú soľným roztokom (20 m 1), vysušia sa bezvodovým síranom horečnatým,stiltrujú sa a zahustením sa získa oranžový olej, ktorý sa prečistí rýchlou chromatograñou na stĺpci (SiOŽ, etyl-acetát/petroléter 45 55 obj./obj.). Titulný produkt sa získa Vo forme bezfarebného oleja (1,42 g, 56 ) rn/z (ESl) 337Medziprodukt 3 1-(2,4-Dihydroxyfenylbis(metoxymetyléter)-cyklohex- 1 -en-4-on-etylénketal 1-Hydroxy-1-(2,4-dihydroxyfenylbis(metoxymety 1 éter-cyklohexan-4-on-etylénketal (1,40 g, 3,95 mmol) sa vnesie do banky s guľovým dnom objemu 50 m 1 vybavenej magnetickým miešadlom a dcstilačnou aparatúrou podľa Dean-Starka. Pridá sa toluén (30 m 1) a potom kyselina gáforsulfónová (10 mg). Roztok sa potom za miešania zahrieva pri teplote spätného toku l hodinu. Vodná fáza sa potom extrahuje etyl-acetátom (2 x 15 m 1) a spojené organické podiely sa premyjú soľným roztokom (15 ml), vysušia sa bezvodovým síranom horečnatým, sñltrujú sa a zahustenim vo vákuu sa získa oranžový olej ktorého prečistením rýchlou chromatografiou na stĺpci (SiOZ, etyl-acetát/petroléter 45 55 obj/obj.) sa vo forme bezfarebného oleja získa požadovaný titulný produkt (0,94 g). öH (CDCl 3) 1,84 (2 H, t),2,41-2,43 (ZH, m), 2,56-2,62 (2 H, m), 3,47 (6 H, s), 3,984,02 (4 H, m), 5,13 (4 H, s), 5,58-5,63 (1 H, m), 6,64 (1 H,dd), 6,78 (1 H, d), 7,08 (1 H, d).(200 mg, 10 na uhlíku) sa zmiešajú V atmosfére vodíka 15 hodín. Potom sa zmes sñltruje cez vrstvu Celitu s premytim etyl-acetátom. Filtrát sa odparí do sucha a vo forme bezfarebného oleja sa tak získa titulný produkt (0,955 g,100 ). ôH (CDClg) 1,67-1,87 (8 H, m), 2,90-2,99 (1 H, m),ąamoąMcmąLWuąiuamąimDo banky s guľovým dnom sa vnesie 1-(2,4-dihydroxyfenyl-bis(metoxymetyléter)cyklohexan-4-on-etylénketal(1,30 g, 3,9 mmol) a metanol (15 ml). l( získanému roztoku sa za miešania pridá V jednej dávke Vodná HC 1 (15 ml 1 mol/l) . Po jednohodinovom miešaní pri teplote miestnosti sa reakčná zmes prevedie do deliaceho lievika, fázy sa oddelia a Vodná fáza sa extrahuje etyl-acetátom (3 x 20 ml). Spojené organické podiely sa premyjú soľným roztokom a rozpúšťadlo sa odparí. Mieme vlhký surový produkt sa spojí s metanolom (30 ml) a s kyslou iónomeničovou živicou(4 g). Získané zmes sa zahrieva za miešania 5 hodin pri teplote spätného toku. Potom sa zmes sñltmje cez vrstvu Celitu, premyje sa etyl-acetátom a odstránením rozpúšťadla Vo Vákuu sa získa oranžový olej. Prečistením rýchlou chroma

MPK / Značky

MPK: A61Q 5/00, A61P 43/00, A61K 8/30, A61K 31/185, A61K 8/02, A61K 8/14, A61Q 19/02, A61K 9/06, A61K 9/107, A61P 29/00, A61P 17/00, A61K 9/08, A61K 31/045, A61K 8/04, A61K 8/03

Značky: zníženie, 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanolu, kôže, tyrosinázy, zosvetlenie, liečiv, človeka, farmaceutické, použitie, zápalového, inhibíciu, pigmentácie, kompozície, ochorenia, lupín, liečenie, výrobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-285434-farmaceuticke-kompozicie-na-zosvetlenie-alebo-znizenie-pigmentacie-koze-inhibiciu-tyrosinazy-alebo-liecenie-zapaloveho-ochorenia-alebo-lupin-u-cloveka-a-pouzitie-4-24-dihydroxyfeny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutické kompozície na zosvetlenie alebo zníženie pigmentácie kože, inhibíciu tyrosinázy alebo liečenie zápalového ochorenia alebo lupín u človeka a použitie 4-(2,4-dihydroxyfenyl)cyklohexanolu na výrobu liečiv</a>

Podobne patenty