Dihydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dihydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4- diónu, ktorý (i) poskytuje infračervené spektrum, ktoré obsahuje píky pri 3392, 2739, 1751, 1325 a 713 cm-1
a/alebo (ii) poskytuje röntgenový práškový difrakčný (XRPD) záznam, ktorý obsahuje píky pri 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 a 19,8 ° 2théta
spôsob jeho prípravy
farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie v medicíne.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dihydrátu hydrochloridu 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)-amíno)etoxybenzyltiazolidín-2,4-diónu, spôsobu jeho prípravy ajeho použitia v medicíne.Európska patentová prihláška číslo zverejnenia 0,306,228 sa týka niektorých tiazolidíndiónových derivátov opísaných ako zlúčeniny, ktoré majú hypoglykemickú a hypolipidemickú aktivitu. Zlúčenína z prikladu 30 z EP 0,306,228 je 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyrídyl)amino)etoxy)benzyltiazolidín-íłA-dión (ďalej v tomto dokumente tiež označovaný ako zlúčenina 1).Medzinárodná patentová prihláška číslo zverejnenia WO 94/05659 opisuje niektore soli látok EP 0,306,228 a konkrétne soli s kyselinou maleínovou.Medzinárodné patentové prihlášky číslo zverejnenia W 099/31093, WO 99/31094 a WO 99/31095 opisujú zvláštne hydráty zlúčeniny 1.Teraz sa zístilo, že zlúčenina 1 existuje vo forme novej hydroehloridovej soli, ktorá je dihydratovaná. Tento nový dihydrát hydrochloridovej soli (ďalej v tomto dokumente tiež označovaný ako dihydrát hydrochloridu je zvlášť vhodný na hromadnú prípravu a spracovanie. Nová forma sa môže pripraviť pomocou účinného, ekonomického a reprodukovateľného spôsobu zvlášť vhodného na prípravu vo veľkom meradle.Nový dihydrát hydrochloridu má tiež užitočné farmaceutické vlastnosti a konkrétne sa označuje ako látka užitočná na liečenie a/alebo profylaxiu diabetes mellitus, stavov spojených s diabetes mellitus a ich niektorých komplikácií.Podstatou vynálezu je dihydrát hydrochloridu 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)-amino)etoxy)benzyltiazolidín-2,4-diónu, vyznačujúci sa tým, že(i) poskytuje infračervené spektrum, ktoré obsahuje píky pri 3392, 2739,1751, 1325 a 713 cm 1 a/a 1 ebo(ii) poskytuje röntgenový práškový difrakčný (XRPD) záznam, ktorý obsahuje píky pri 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 a 19,8 ° 20.V jednom výhodnom uskutočnení dihydrát hydrochloridu poskytuje infračervené spektrum V podstate v zhode s obrázkom 1, obsahujúci infračervené píkové pozície pri 3392, 3139, 3094, 2739, 1758, 1751, 1706, 1643, 1632,1610, 1583, 1545, 1513, 1412, 1357, 1325, 1297, 1265,1251, 1216, 1179, 1152, 1138, 1110, 1080, 1053, 1033,1010, 985, 953, 931, 909, 827, 822, 812, 769, 739, 724,713, 660, 620, 604, 593, 562, 539, 529 a 508 em.V jednom výhodnom uskutočnení dihydrát hydrochloridu poskytuje röntgenový práškový difrakčný záznam(XRPD) V podstate V zhode s obrázkom 2, obsahujúci píky pri 9.1, 12.0, 15.7, 16.3, 18.2, 18.6, 19.8, 20.9, 21.6, 22.8,24.1, 24.7, 25.4, 26.0, 27.5, 27.7, 28.7, 31.4, 31.6, 32.1,33.1, 33.6 a 34.6 ° 20.Dihydrát hydrochloridu môže existovať v niektorých dehydratovaných formách, ktoré sa reverzibilne konvertujú na dihydrát hydrochloridu, keď sa kontaktujú s vodou, bud v kvapalnej fonne alebo vo forme pary. Tento vynález zahrnuje všetky takéto reverzibílne rehydratovateľne formyhydrátu hydrochloridu. Výhodne sa poskytuje hydratovaná forma, ako je charakterizované.Tento vynález zahmuje dihydrát hydrochloridu izolovaný v čistej forme alebo keď je zmiešaný s ďalšími materiálmi.Teda V jednom uskutočnení sa poskytuje dihydrát hydrochloridu v izolovanej forme.V ďalšom uskutočnení sa poskytuje dihydrát hydrochloridu V čistej forme.V ešte ďalšom uskutočnení sa poskytuje dihydrát hydrochloridu V kryštalickej forme.Vynález tiež poskytuje spôsob prípravy dihydrátu hydrochloridu, v ktorom sa na 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyr 1 dyl)amino)etoxy)benzyltiazolidín-2,4-dión (zlúčenina I) pôsobí kyselinou chlorovodíkovou a potom sa požadovaná zlúčenina oddelí.Výhodne sa vodný roztok s kyselinou chlorovodíkovou tvorí primiešaním koncentrovanej kyseliny chlorovodikovej a vody alebo vhodného organického rozpúšťadla, ako napríklad denaturovaného etanolu alebo propán-Z-olu, alebo ich zmesi.Výhodne sa reakcia uskutočňuje pri okolitej teplote, ale môže sa použit akákoľvek vhodná teplota, ktorá poskytuje požadovaný produkt.V jednom uskutočnení sa dihydrát hydrochloridu pripravuje spôsobom, v ktorom sa(i) na 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy)benzyltiazolidin-ZA-dión vo vodnom propán-2-ole pôsobí vodným roztokom kyseliny chlorovodikovej pri zvýšenej teplote, napriklad pri teplote v rozsahu od 60 °C do 80 °C, výhodne 65 °C až 75 °C, napríklad 75 °C,(ii) tento roztok sa ochladí na okolitú teplotu, napríklad 25 °C,(iii) roztok sa očkuje dihydrátom hydrochloridu, výhodne sa reakčná teplota ďalej zníži na teplotu v rozsahu od 0 do 5 °C na úplnú kryštalizácíu.Vo zmienenom spôsobe celkové množstvo vody v reakčnej zmesi je výhodne v rozsahu od 15 do 50Možno si všimnúť, že v zmienených spôsoboch sa kyselina chlorovodíková môže nahradit akýmkoľvek vhodným zdrojom hydrochloridových iónov, za predpokladu, že množstvo vody V reakčnej zmesi je vhodné na tvorbu dihydrátu hydrochloridu. Vhodne množstvo vody je všeobecne najmenej dva molové ekvivalenty a všeobecne je to prebytok nad touto hodnotou, napriklad množstvo ekvivalentné množstvu použitému v zmienených spôsoboch.Oddelenie a získanie požadovanej zlúčeniny všeobecne zahmuje kryštalizáciu z vhodného rozpúšťadla, napriklad z vody alebo vodného denaturovaného etanolu.Kryštalizácia sa všeobecne uskutočňuje pri zníženej až okolitej teplote, napríklad pri teplote v rozsahu od 0 do 30 °C, napríklad 25 °C altematívne sa kryštalizácia môže iniciovať pri zvýšenej teplote, napríklad pri teplote v rozsahu od 30 °C do 60 °C, napríklad 50 °C, a potom sa dokončí tak, že sa teplota rozpúšťadla nechá ochladit na okolitú alebo zníženú teplotu, napríklad na teplotu v rozsahu od 0 do 30 °C, napríklad 25 °C. Kryštalizácia sa môže iniciovať naočkovaním kryštálmi dihydrátu hydrochloridu, ale toto nie je podstamé.Zlúčenina 1 sa pripravuje podľa známych postupov, ako napríklad postupov opisaných V EP 0,306,228 a WO 94/05659. Zistenia EP 0,306,228 a WO 94/05659 sú včlenene v tomto dokumente ako odkaz.Pri používaní v tomto dokumente pojem profylaxia stavov spojených s diabetes mellitus zahmuje liečenie takých stavov, ako je napríklad inzulínová rezistencia, zhoršená glukózová tolerancia, hyperinzulinémia a gestačný diabetes.Diabetes mellitus výhodne znamená diabetes mellitus typu Il.Stavy spojené s diabetes zahmujú hyperglýkémiu a inzulínovú rezistenciu a obezitu. Ďalšie stavy spojene s diabetes zahmujú hýpertenziu, kardiovaskuláme choroby,zvlášť aterosklerózu, niektoré poruchy jedenia, konkrétne regulácie chuti do jedla a príjmu potravy u subjektov trpiacich poruchami Spojenými s hladovaním, ako napríklad anorexia nervosa, a poruchami Spojenými s prejedaním, ako napríklad obezita a anorexia bulímia. Ďalšie stavy spojené s diabetes zahmujú polycystický ovariálný syndróm a steroidmí indukovanú inzulínovú rezistencíu.Tu začlenene komplikácie stavov spojených s diabetes mellitus zahmujú obličkové choroby, zvlášť obličkové choroby spojené s vývojom diabetes typu II, vrátane diabetickej nefropatie, glomerulonefritídy, glomerulámej sklerózý,nefrotického syndrómu, hypertenznej nefrosklerózý a konečného štádia obličkových chorôb.Ako je uvedené, zlúčenina podľa tohto vynálezu má užitočné terapeutické vlastnosti. Tento vynález podľa toho poskytuje dihýdrát hydroehloridu ako aktívnu terapeutickú látku.Konkrétnejšie tento vynález poskytuje dihydrát hydrochloridu na použitie na liečenie a/alebo profýlaxiu diabetes mellitus, stavov spojených s diabetes mellitus a ich niektorých komplíkácií.Dihydrát hydroehloridu sa môže podávať samotný alebo výhodne ako farmaceutický prostriedok, ktorý tiež obsahuje farmaceutický prijateľný nosič. Príprava dihydrátu hydroehloridu a jeho dávkovanie sú všeobecne také, ako je opísané pre zlúčenínu l v zmienených publikáciách.Podľa toho tento vynález tiež poskytuje farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje dihýdrát hydroehloridu a farmaceutický prijateľný nosič.Dihydrát hydroehloridu sa normálne podáva v jednotkovej dávkovej forme.Aktívna látka sa môže podávať pomocou akéhokoľvek vhodného spôsobu, ale obvykle pomocou orálneho alebo parenterálneho spôsobu. Na takéto použitie bude táto látka nomiálne používaná vo forme farmaceutického prostriedku v spojení s farmaceutickým nosičom, zrieďovadlom a/alebo vehikulom, hoci exaktná forma prostriedku bude prirodzene závisiet od spôsobu podávania.Farmaceutické prostriedky sa pripravujú pomocou zmiešania a sú vhodne upravené na orálne, parenterálne alebo topikálne podávanie a same osebe môžu být vo forme tabliet, kapsúl, orálnych kvapalných prípravkov, práškov,granúl, píluliek, pastiliek, rekonštituovateľných práškov,injekčných a infúznych roztokov alebo suspenzií, čapíkov a transdermálných zariadení. Orálne podávateľné prostriedky sú výhodné, zvlášt tvarované orálne prostriedky, pretože sú vhodnejšie na všeobecné použitie.Tablety a kapsuly na orálne podávanie sú obvykle predstavovane v jednotkovej dávke a obsahujú konvenčné vehikulá, ako napríklad spojivá, plnivá, zrieďovadlá, tabletovacie činidlá, lubrikanty, dezintegranty, farbivá, príchute a zvlhčovacie činidlá. Tablety môžu byt potiahnuté pomocou metód dobre známých v danej oblasti techniky.Vhodné plnivá zahmujú celulózu, manitol, laktózu a ďalšie podobné činidla. Vhodné dezintegrantý zahmujú škrob, polývinylpyrolidón a škrobové deriváty, ako je napríklad sodná soľ glýkolátu škrobu. Vhodné lubrikanty za hmujú napríklad stearan horečnatý. Vhodné farmaceutický prijateľné zvlhčovacie činidla zahmujú laurylsulfát sodný.Tuhé orálne prostriedky sa môžu pripraviť pomocou konvenčnýeh metód zmiešavania, plnenia, tabletovania a podobne. Opakované premiešavacie operácie sa môžu použiť na rozdelenie aktívneho činidla v týchto prostriedkoch pri použití veľkých množstiev plnív. Takéto operácie sú samozrejme v danej oblasti techniky konvenčné.Orálne kvapalné prípravky môžu byt vo forme napríklad vodných alebo olejových suspenzií, roztokov, emulzií,simpov alebo elixirov, alebo môžu predstavovať suchý produkt na rekonštitúciu s vodou alebo ďalšími vhodnými vehikulami pred použitím. Takéto kvapalne prípravky môžu obsahovať konvenčné aditíva, ako napríklad suspenzačné činidlá, napríklad sorbitol, sirup, metylcelulózu, želatínu, hydroxyetýlcelulózu, karboxymetylcelulózu, gel stearanu hlinitého alebo hýdrogenované jedlé tuky, emulzífikačne činidlá, napríklad lecitín, sorbitánmono-oleát alebo arabskú gumu nevodné vehikulá (ktoré môžu zahmovať jedlé oleje), napríklad mandlový olej, frakcionovaný kokosový olej, olejové esterý ako napríklad estery glycerínu,propýlénglykol alebo etylalkohol konzervačné látky, napríklad metyl- alebo propyl- p-hýdroxýbenzoan alebo kyselina sorbová, a ak je to požadované, konvenčne ochucovacie alebo farbiace činidlá.Na parenterálne podávanie sa tekuté jednotkove dávkové formy pripravujú tak, že obsahujú zlúčeninu podľa tohto výnálezu a sterilné vehikulum. zlúčenina v závislosti od vehikula a koncentrácie sa môže bud suspendovat, alebo rozpustiť. Parenterálne roztoky sa normálne pripravujú pomocou rozpustenia aktívnej zlúčeniny vo vehikule a sterilizovania filtráciou pred plnením do vhodnej liekovky alebo ampuly a uzavretím. Výhodne sú adjuvans, ako napríklad lokálne anestetíká, konzervačné látky a pufrujúee činidlá,tiež rozpustené vo vehikule. Na zvýšenie stability sa prostriedok môže po naplnení do liekovky zmrazit a voda sa odstráni za vákua.Parenterálne suspenzie sa pripravujú v podstate rowiakým spôsobom svýnimkou, že sa aktívna zlúčenina suspenduje vo vehikule namiesto rozpustenia a sterilizuje sa pomocou expozície etylénoxidom pred suspendovaním v sterilnom vehikule. Výhodne sa do kompozície zahmuje povrchovo aktívna zlúčenina alebo zvlhčovacie činidlo na uľahčenie rovnomemého rozdelenia aktívnej zlúčeniny.Ako je bežná prax, farmaceutické prostriedky budú obvykle sprevádzané písanými alebo tlačenými pokynmi o použití pri danom liečení.V tomto dokumente sa používa pojem farmaceutický prijateľný tak, že zahmuje zlúčeniny, farmaceutické prostriedky a prísady na humánne aj veterinárne použitie, napríklad pojem farmaceutický prijateľná soľ zahmuje veterináme prijateľnú soľ.Tento vynález ďalej poskytuje spôsob liečenia a/alebo profýlaxie diabetes mellitus, stavov spojených s diabetes mellitus a ich niektorých komplikácií u človeka alebo iných cicavcov, ktorý zahmuje podávanie účinného netoxického množstva dihýdrátu hýdrochloridu ľuďom alebo iným cicavcom, ktorí to potrebujú.Vhodne sa aktívna zložka môže podávať ako farmaceutický prostriedok definovaný skôr vtomto dokumente a toto tvorí zvláštne uskutočnenie tohto výnálezu.Okrem toho sa dihýdrát hydroehloridu môže použiť v kombinácii s ďalšími antidiabetickými činidlami, ako je napríklad inzulínové sekretagogum, napríklad sulfonylmočoviný, biguanidy, ako je napríklad metfonnín, inhibítory alfa glukozidázý, ako je napríklad akarbóza, beta agonistickć látky a inzulín, ako napríklad činidlá opísanéWO 98/57649, W 098/57634, WO 98/57635 alebo W 098/57636. Ďalšie antidiabetické činidlá, ich množstvá a spôsoby podávania, sú opisané V zmienených publikáciách. Príprava dihydrátu hydrochloridu a jeho dávkovanie v týchto prostriedkoch sú všeobecne opísané pre zlúčeninu I v zmienených publikáciách.Ďalej tento vynález poskytuje použitie dihydrátu hydrochloridu na výrobu lieku na liečenie a/alebo profylaxiu diabetes mellitus, stavov spojených s diabetes mellitus a ich niektorých komplikácií.Na liečenie a/alebo profylaxiu diabetes mellitus, stavov spojených s diabetes mellitus a ich niektorých komplikácií,sa dihydrát hydrochloridu môže brat v dávkach, ako sú napríklad opísané dávky.Pre zlúčeniny podľa tohto vynálezu nie sú indikované žiadne toxikologické účinky pri zmienenom liečení.Nasledujúce príklady ílustrujú vynález, ale žiadnym spôsobom ho neobmedzujú.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomené infračervené absorpčné spektrum disperzíe dihydrátu hydrochloridu v minerálnom oleji.Na obr. 2 je znázomený röntgenový práškový difrakčný záznam dihydrátu hydrochloridu.Príprava dihydrátu hydrochloridu S-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy)benzyltiazolidín-ZA-diónu5-4-2-(N-Metyl-N-(2-pýridyl)amino)etoxy)benzyltiazolidín-2,4-dión (4 g) sa suspendoval vo vode (25 ml) a pridala sa koncentrovaná kyselina chlorovodíková (4 ml),pričom sa vytvoril čiry roztok a potom hustá suspenzia. Po 1 hodine sa suspenzia zriedila vodou (10 ml), surový produkt sa odfiltroval a potom premyl denaturovaným etanolom (20 ml). Surový produkt sa premiešaval vdietyléteri(50 ml), odfiltroval sa a vysušil pri 50 °C, čím sa poskytla zlúčenina z názvu tohto príkladu (3,1 g, 63 ).5-4-2-(N-Metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy)benzyltiazolidín-2,4-dión (4 g) sa suspendoval v denaturovanom etanole (40 ml) a pridala sa koncentrovaná kyselina chlorovodiková (4 ml), pričom sa tvoril roztok. Pridala sa voda(40 m 1) a výsledná suspenzia sa ochladila na 0 °C a premiešavala sa počas 3 hodín. Produkt sa odfiltroval, premyl acetónom (2 x 10 ml) a vysušil pri 50 °C, čím sa poskytla zlúčenina z názvu tohto príkladu (3,91 g, 82 ).Zmes S-4-2-(N-metyl-N-(2-pyrídyl)amino)etoxy)benzyltiazolidín-2,4-diónu (5,0 g), propán-2-olu (75 ml) a vody (20 ml) sa premiešavala a zahricvala na 75 °C. Pridal sa vodný roztok kyseliny chlorovodíkovej (2,8 mol/1, 10 ml) a zmes sa premiešavala počas 15 minút, pričom sa v tejto chvíli spozoroval čiry roztok. Po ochladení na 25 C sa pridali zárodočne kryštály dihydrátu hydrochloridu rosiglitazónu a zmes sa ochladila na 0 až 5 °C a premiešavala sa počas 2 hodín. Produkt sa oddelil pomocou filtrácie, premyl propán-2-olom (20 ml) a vysušil za vákua počas 16 hodín,čím sa poskytol dihydrát hydrochloridu ako biela kryštalická tuhá látka (4,8 g).Charakteristické údaje Nasledujúce charakteristické údaje bolí získané pre dihydrát hydrochloriduUrčil sa ako 8,4 hmotnostného použitím Karl-Fischerovho prístroja (teoreticky pre dihydrát 8,37 hmotnostného).B) lónový chlór Určil sa ako 8,5 hmotnostného (teoreticky pre dihydrát 8,26 hmotnostného).Infračervené absorpčné spektrum disperzíe dihydrátu hydrochloridu v minerálnom oleji sa získalo použitím spektrometra Nieolet 710 FT-IR pri 2 cm rozlíšení. Údaje boli dígitalizované s 1 cm intervalmi. Získané spektrum je uvedené na obrázku I. Polohy píkov sú nasledujúce 3392,3139, 3094, 2739, 1758, 1751, 1706, 1643, 1632, 1610,1583, 1545, 1513, 1412, 1357, 1325, 1297, 1265, 1251,1216, 1179, 1152, 1138, 1110, 1080, 1053, 1033, 1010,985, 953, 931, 909, 827, 822, 812, 769, 739, 724, 713, 660,620, 604, 593, 562, 539, 529 a 508 cm.D) Röntgenový práškový difrakčný záznam (XRPD)XRPD záznam dihydrátu hydrochloridu je uvedený na obrázku 2 a prehľad XRPD uhlov a vypočítané mriežkové vzdialenosti charakteristické pre dihydrát hydrochloridu sú dané v tabuľke I.PWl 710 röntgenový práškový difraktometer (Cu röntgenový zdroj) sa použil na generovanie práškového obrazu použítím nasledujúcich podmienok záznamuAnóda trubice Cu Napätie generátora 40 kV Prúd generátora 30 mA Počiatočný uhol 3,5 29 Koncový uhol 35,0 ° 2 G Veľkost kroku 0,020 ° 20 Čas na krok 2,5 s TabuľkalRöntgenove práškové difrakčné uhly a vypočítané mriežkové vzdialenosti charakteristické pre dihydrát hydrochloridu(i) poskytuje infračervené spektrum, ktoré obsahuje píky pri 3392, 2739, 1751,1325 a 713 cm 1 a/a 1 eb 0(ii) poskytuje röntgenový práškový difrakčný - XRPD záznam, ktorý obsahuje píky pri 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 a 19,8 ° 20.2. Dihydrátpodľanároku l,v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že poskytuje infračervené spektrum, obsahujúce píky pri 3392, 3139, 3094, 2739, 1758, 1751, 1706, 1643,1632, 1610, 1583, 1545, 1513, 1412, 1357, 1325, 1297,1265, 1251, 1216, 1179, 1152, 1138, 1110, 1080, 1053,1033, 1010, 985, 953, 931, 909, 827, 822, 812, 769, 739,724, 713, 660, 620, 604, 593, 562, 539, 529 a 508 cm 1.3. Dihydrát podľa nároku 1 alebo nároku 2, vy z n a č uj ú ci s a tý m , že poskytuje röntgenový práškový difrakčný (XRPD) záznam, obsahujúci píky pri 9.1,12.0,15.7,16.3,18.2,18.6,19.8, 20.9, 21.6, 22.8, 24.1,24.7, 25.4, 26.0, 27.5, 27.7, 28.7, 31.4, 31.6, 32.1, 33.1,33.6 a 34.6 ° 20.4. Dihydrát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 v čistej forme alebo zmiešaný s inými materiálmi.5. Dihydrát podľa nároku 4 v čistej fonne.6. Dihydrát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 V kryštalickej forme.7. Spôsob prípravy dihydrátu podľa nároku 1, v y z n a č u ú ci s a tý m, že sa na 5-4-2-(N-mety 1-N-(2-pyridyl)amino)etoxybenzy|tiazo 1 idin-2,4-dión (zlúčenina I) pôsobí zdrojom hydrochloridových protiiónov a najmenej dvomi mólovými ekvivalentmi vody na tvorbu dihydrátu hydrochloridu, ktorý sa potom oddelí.8. Farmaceutický prostriedok, v y z n a č u j ú c i s a tý m, že obsahuje účinné netoxické množstvo dihydrátu podľa nároku 1 a farmaceutický prijateľný nosič.9. Dihydrát podľa nároku 1 na použitie ako aktívna terapeutieká látka.10. Dihydrát podľa nároku 1 na použitie na liečenie a/alebo profylaxiu diabetes mellitus, stavov spojených s diabetes me 11 ítus a ich niektorých komplikácii, zahmujúcich obiičkove choroby, diabetickú nefropatiu, glomerulonefritidu, glomerulámu sklerózu, nefrotický syndróm, hypertenznú nefrosklerózu a konečné štádium obličkových chorôb.11. Použitie dihydrátu podľa nároku 1 na výrobu lieku na liečenie afalebo profylaxiu diabetes me 11 ítus, stavov spojených s diabetes me 11 ítus a ich niektorých komplikácií,zahmujúeich obličkove choroby, diabetickú nefropatiu,glomerulonefritídu, glomerulámu sklerózu, nefrotický syndróm, hypertenznú nefrosklerózu a konečne štádium obličkových chorôb.

MPK / Značky

MPK: C07D 417/00, A61K 31/427, A61P 3/00

Značky: 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, obsahom, spôsob, použitie, hydrochloridu, přípravy, farmaceutický, dihydrát, prostriedok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-284991-dihydrat-hydrochloridu-5-4-2-n-metyl-n-2-pyridylaminoetoxybenzyltiazolidin-24-dionu-sposob-jeho-pripravy-farmaceuticky-prostriedok-s-jeho-obsahom-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dihydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie</a>

Podobne patenty