Stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami

Číslo patentu: 234073

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hubálek Jan, Doksanský Vladimír, Novák Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem zařízení je vytvoření variabilní výšky regálové buňky podle velikosti průřezu svazku tyčového materiálu, jeho hmotnosti, podélné tuhosti a druhu obsluhy stromečkového regálu. Uvedeného účelu je dosaženo stavebnicovou konstrukcí stromečkového regálu s možností snadného přestavení rozteče, podlažních příček, jejich zdvojení v případě zvýšení hmotnosti břemene a dosažení libovolné regálové šířky podle podélné tuhosti zakládaného materiálu. Stavebnicové provedení stromečkového regálu šetří prostor při skladování a přepravě. Zařízení je možno použít ve skladech tyčových materiálů s obsluhou stohovacím jeřábem, bočním vysokozdvižným vozíkem nebo mostovým jeřábem s vhodným přídavným zařízením. Charakter vynálezu je patrný z obr. 1, na kterém je celkový pohled na regál s přestavitelnými podlažními příčkami.

Text

Pozerať všetko

Zařízení se týká stromečkového regálu s přestavítelnými podlažními příčkami pro ukládání hlavně tyčového materiálu, u něhož jsou nosné ramena přestavitelná na různou rozteč.~ 5Dosavadní stromečkové regály pro zakládání materiálu se pravídelně zhotovují jako pevně svařované s příčnými podlažními příčkami na pevných sloupech, nebo s přestavitelnými podlažními rameny, zachycenými za čepy či háky na sloupech. První způsob pevně svařovaných ramen má nevýhodu v pevně stanovených neměnných roztečích mezi podlažními příčkami a v obtížné přepravitelnosti, pokud se regály nesvařují přímo na staveništi Druhý způsob přestavitelných ramen se uplatňuje hlavně jen pro regály s nižšími nosnostmi, nebo zavěšovací prvky pro těžší břemena by byly příliš robustní a přestavitelná ramena by pak byla příliš těžká. TTyto nevýhody obou způsobů odstraňuje stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami podle vynálezu pro ukládání materiálu, jehož podstata spočíva v tom, že regál je tvořen pevným nosným sloupem sestávajícím ze dvou bočnic vzájemné propojených nosnými příčkami sloupu tak, že mezi těmito nosnými příčkami a bočnicemi sloupu je prostor, kde jsou zasunuty dvě podlažní příčky. Podlažní příčky jsou na upevněné straně opatřeny jednak narážkou, jednak příčnou deskou v čele nosníku s vnitřním závitem pro šroub. Nosný sloup je ve spodní části opatřen základovým roštem.Regál podle vynálezu je stavebnicová konstrukce, s různou velikostí roztečí podle příček, případně nosnosti. Proto má široké uni-1 verzální použití. Při změně požadavků na skladovací sortiment nebo rozsah je snadno přizpůsobitelný rozměrové hmotnosti břemene.Príklad provedení.takovéhoto stromečkového regálu je znázorněn na obrázcích l až 3, při čemž obr. l znázorňuje celkový pohled na stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami, obr. 2 představuje samostatný nosný sloup stromečkového regálu bez podlažních příček a obr. 3 představuje zakotvení jednotlivých podlažních příčekdo nosného sloupu regálu ve svislém řezu podlažní příčkou.Stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami podle obr. 1 je vytvořen z nosných sloupů l zakotvených na základovém roštu 2 a z podlažních příček 3. Nosný sloup l, znázornený na obr. 2 je svařované konstrukce, vytvořené z bočnic Q a nosných příček 5 sloupu l. Mezi těmito nosnými příčkami 5 sloupu l a bočnicemi Q vzniká prostor Q pro zasunutí podlažních příček 3 na obr. 1 a 3. Vlastní podlažní příčky 1 podle obr. 3 mají poloviční šířku prostoru Q v nosných sloupech l. Podležní příčka 3 je na jedmom konci opatřena volně zasouvatelným záchytným kolíkem 1 a na druhém konci je vybavena nerážkou § a deskou 2 s vnitřním zévitem pro šroub lg. Hlava šroubu Lg se opírá o podložku ll a tato podložka ll dosedá na nosné příčky 5 sloupu L.Při montáži, případně požadované změně roztečí podlažních příček 1, je možno podlažní příčky 3 umístit do kteréhokoli prostoru v nosném sloupu l a to dvě podlažní příčky 3 vedle sebe. Při umístění obou podlažních příček 3 jedním směrem má podlaží dvojnásobnou nosnost, při umístění podlažních příček 3 jednoho podlaží, každé příčky 3 jiným směrem, je možno získat minimální rozteče mezi podlažími nosných sloupů l. Je též umožněno provádět kombinovanou rozteč podlažních příček 3, jak je to nakresleno na obr. l, což má tu výhodu, že do vyšších podlaží se jeřábem umísĺují břemena větší hmotnosti a nižší podlaží jsou vyhražena pro břemena s menší hmotností s možností ručního odběru jednotlivých tyčí materiálu. Zakotvení nosných sloupů l na základový rošt g je výhodné pro sklady tím, že nosné sloupy l nemusí být kotveny trvale do podlahy, ale rozteč i vzdálenost nosných sloupů l lze libovolně volit, přičemž ve skladu postačí rovná podlaha. Fřepravované, případně nevyužívané stromečkové regály podle tohoto vynálezu jsou dobře prostorově skladovatelné.LStromečkový regál s přestavitelnými podlažnimi příčkami pro ukládání materiá 1 u,vyznačený tím, že je tvořen pevným nosným sloupem (1) sestávajícim ze dvou bočnxc (4) vzájemné propojených nosnými příčkami (5) sloupu (1)přčemž mezi nosnými příčkamí (5) a bočnicemi (4) slqupd (1) je prostor (6), proumístění dvou podlažních příček-3)2. Stromečkový regál podle bodu 1,vyznačený tím, že podlažní příčky(3) jsou na upevněné straně opatřeny jednak narážkou (8) jednak přičnou deskou (9) v čele nosniku s vnitřním zâvitem pro šroubš. Stromečkový regál podle bcdĺ 1 a 2,vyznačený tím, že nosný sloup(1) je ve Spodní části opatřen základovým roštem (2).

MPK / Značky

MPK: B65G 1/02

Značky: přestavitelnými, regál, příčkami, stromečkový, podlažními

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/7-234073-stromeckovy-regal-s-prestavitelnymi-podlaznimi-prickami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami</a>

Podobne patenty