Viacúčelový stierač nečistôt

Číslo patentu: U 669

Dátum: 07.12.1994

Autor: Remecký Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka viacúčelového stierača nečistôt, používaného na čistenie, stieranie a leštenie hlavne pri upratovani podláh, okien, stien s obkladom,stien pred náterom, pripadne dopravných značiek a iných predmetov a to za sucha i za mokra. Stierač sa môže použit tiež na nanášanie farby či inej hmoty., Doterajší stav technikyV súčasnosti sa na čistenie, stieranie a leštenie pri upratovani používajú metly, zmetáky, drevené T kusy, na ktoré sa ovíja mokré, alebo suchá prachovka. Takto ovinutá prachovka nedrži pevne, ale sa zošmykáva a padá, takže stieranie musí byt často prerušované opätovným ovinutim prachovky.Zároveň sa používajú pre upevnovanie prachoviek rôzne mechanické svorky a kliešte, konštrukcia a obsluha ktow rých je zložitejšie.Uvedené nedostatky odstraňuje viacúčelový stierač nečistôt,pozostávajúci z rukoväte a spony podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že spona je vytvorená tak, že jedno jej rameno je voľné a druhé rameno prechádza vhodným tvarovaním do prípojky rukoväte, pričom voľné rameno a druhé rameno spony sú navzájom pružné a medzi ramená, prípadne na obidve ramená sa upevňuje čistiaci predmet.Pružné ramená spony umožňujú rýchlu výmenu čistiaceho predmetu ako aj bezpečné a spoľahlivé držanie čistiaceho predmetu počas čistenia, či leštenia, prípadne natierania. Tvar spony umožnuje upevniť čistiaci predmet tak,aby boli prístupné počas čistenie či natierenia aj málo dostupné plochy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázornuje obr. l viacúčelový stierač nečistôt, obr. 2 viacúčelový stierač nečistôt s upevneným čistiacim predmetom - prevlečenou prachovkou,obr. 3 viacúčelový stierač nečistôt s upevneným čistiacim predmetom - prevlečenou a ovinutou praohovkou a obr. 4 viacúčelový stierač nečistôt s navlečeným velčekom.Viacúčelový stierač nečistôt, znázornený na obr. l pozostáva z rukoväte l a spony g. Spona g má jedno voľné rameno 2 a druhé rameno 5 prechádzejúce vhodným tvarovaním Ž do prípojky rukoväte §.Na obr. 2 je na spone g prevlečená prachovka 1, ktorá je na obr. 3 naviac okolo spony g navinutá. Na obr. 4 je na spone g viacúčelového stierača nečistôtnavlečený čistiaci, alebo natierací valček §.Viacúčelový stierač nečistôt možno využiť pri čistení, umývaní, stieraní, leštení a natieraní rôznych plôch.a z pracovnej spony, vyznačujúci sa tým, že spona /2/ je vytvorená tak, že jedno jej rameno /3/ Je voľné,druhé rameno /4/ prechádza vhodným tvarovanim /5/do prípojky rukoväte /6/, pričom čistiaci predmet /7/ sa vkladá medzi voľné rameno /3/ a druhé rameno /4/ spony /2/, alebo sa čistiaci a nanášací valček /8/ prevlieka cez obidve ramená /3/ a /4/ spony /2/.2. Viacúčelový stierač nečistôt podľa nároku l, vyznačujúci sa tým,-že voľné rameno /3/ a druhé rameno /4/ spony /2/ sú vzájomne pružné.

MPK / Značky

MPK: A47L 13/20, A47L 13/10, A46B 15/00

Značky: nečistot, stierač, viacúčelový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u669-viacucelovy-stierac-necistot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelový stierač nečistôt</a>

Podobne patenty