Stavebný prvok

Číslo patentu: U 668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka stavebného prvku sendvičovejAko konštrukční materiál pre obvodové steny objektov,prípadne pre konštrukcie strešných plášťov sa v stavebníctve používajú sendvičové dosky s jadrom z penového polystyrénu, ku ktorému sú 2 dvoch strán prilepené azbestocementové dosky.Pre tepelné a zvukovoizolačné účely sa v stavebníctve pre konštrukciu strešných plášťov priemyslových hál, nenosných vnútorných aj obvodových stien používajú dosky z minerálnychvlákien, opláštené dvoma azbestocementovými doskami.Spoločnou nevýhodou týchto známych dosiek je, že nie súUvedené nedostatky odstraňuje stavebný prvok sendvičovej konštrukcie 5 jadrom z bezfreónovej polyuretanovej peny, podľa tohoto technického riešenia. ktorého podstata spočíva v tom, že jadro je umiestnené medzi dvoma bezazbestovými cementovláknitými doskami, pozostávajúcimi zo zmesi cementu, perlitu, buničiny, polypropylénovćho vlákna a vody.Stavebný prvok podľa tohoto technického riešenie je nehorľavý, odolný voči stárnutiu, baktériam, rozpúštadlám, ky selinám, pliesňam a predovšetkým je zdravotne nezávadný.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresu. na ktorom je znázornený stavebný prvok podľa technickéhoStavebný prvok sendvićovej konštrukcie (viď obr. 1) má jadro L z bezfreónovej polyuretanovej peny. Toto jadro 1 je obojstranne opláštené bezazbestovými cementovláknitými doskami g.Cementovláknité dosky g sa zhotovujú zo zmesi cementu,perlitu buničiny a polypropylénového vlákna vo vode. Zmes sa nabaluje na sito v tvare dosky. Nábalok je odvodnený lisova ním a spojený hydratáciou cementu.Vlastný stavebný prvok sendvičovej konštrukcie-sa zhotovuje spečením cementovláknitých dosiek 2 s jadrom 1 lv lise pri vypeňovaní a vytvrdeni jadra 1 z polyuretanovej živice,ktorá sa privádza do dutiny medzi doskami 2 v množstve 50- 52 kg/m 3. Lis stabilizuje polohu dosiek g. Vytvrdenie na stáva po 20 minútach pri teplote 80 °C.Pri použití stavebného prvku podľa tohoto technického riešenia prenášajú cementovláknitć dosky 2 tahové a tlakovésily, pričom šmykové napätia sú prenášané jadrom 1.Porovnanie vlastnosti stavebného prvku podľa tohoto technického riešenia s porovnateľnými známymi stavebnými prvkamistavebný prvok azbestocenentové azbestocementovćpodľa techníckć- dosky s poiysty- dosky z minerál ho riešenia rovanýn jadrom nych vlákien plošná hmotnosť stavebného prvku hrúbky so mm kg/mg 17.6 18.1 34.5 ťah pri ohyhe plášťa MPa 18,0 23,5 23.5 pevnosť plášťa v ráze kJ/mzl 5,0 - horľavosť plášťa A - nehorľavý A - nehoriavý A - nehorľavý horľavosť sendvića C 1- ťažko horľavý C 1- ťažko horľavý C 1- ťažko horľavý tepelná vodivosť jadra V/mk 0.023 0,044 0.044 nasiakavosť jadra ł 0 2,5 40interier ano nie nieStavebný prvok sendvičovej konštrukcie s jadrom 2 bezfreónovej polyuretanovej peny, vyznačujúci sa tým. že jadro (1) je umiestnené medzi dvoma bezazbestovými cementovláknitýmí doskami (2), pozostávajúcimi zo zmesi cementu, perlitu, buniči ny. polypropylénového vlákna a vody.

MPK / Značky

MPK: E04B 2/92, E04C 2/02

Značky: prvok, stavebný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u668-stavebny-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebný prvok</a>

Podobne patenty