Masážny a umývací pás

Číslo patentu: U 2311

Dátum: 08.11.1999

Autori: Baloun Václav, Karban Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka masážneho a umývacieho pásu vyrobeného zo sietoviny 2 polymérnych vlákien, ktorý je na obidvoch koncochDoterajši stav techniky uvádza rôzne druhy umývacích alebo masážnych pásov. Tieto pásy sú vyrobené buď z prírodných vláknových materiálov alebo zo syntetických vlákien. Pás je vytvorený v podstate ako plošná textília, vyrobená pletením alebo tkaním. Masážne účinky sú vyvolané napr. väzbou pleteniny alebo tkaniny, vytvorenou technologickým postupom, napr. zapletaním alebo zatkávaním vhodných masážnych prvkov ako sú textilné vlákna plastickej pásky a iné. Tieto pásy vytvorené predovšetkým zvláknových materiálov majú tú nevýhodu, že pri namočení absorbujúvodu, ktorú zadržiavajú a pri schnutí sa stávajú vhodným prostredím na rozmnožovanie baktérií alebo pliesní. Tým, že absorbujú a zadržiavajú vodu, zadržiavajú aj umývacieprostriedky, k rozkladu ktorých môže dochádzať. Pri používaní dochádza k ich značnému namáhaniu, čo vedie aj k rýchlemu opotrebeniu. Účinnosť masáže týchto textilných pásov závisí na použitom vláknovom materiáli a tiež na technológii výroby. Ďalším typom masážnych pásov sú pásy, vyrobené z plastických hmôt, prípadne kombináciou plastických hmôt s textilným podkladom. Účinnosť masáže alebo umývania týchto pásov závisí na tuhosti a pružnosti použitého plastického materiálu a na spôsobe výroby. Pri ich používaní dochádza k značnému namáhaniu na oder, čím dochádza k ohýbaniu až lámaniu masážnych prvkov.Všetky uvedené nedostatky odstraňuje umývaci a masážny pás vyrobený z trubicovej sietoviny z pretlačovaných polymérnych vlákien. Sieťovina je vytvorená vo forme hadice a oká sietoviny majú tvar šesťuholnika. Vzhľadom na to, že uvedené polymérne vlákna sú hydrofóbne, zadržiava masážny pás iba minimálne množstvo vody, ktorá sa však udržuje iba na povrchu vlákien a nepreniká do ich štruktúry. Polymérne vlákna majú dostatočnú pružnosť, pevnosť a tuhost, a preto vydržia značnú námahu. Sieťovina z polymérnych vlákien je na základe svojej pružnosti a pevnosti veľmi vhodná na vykonávanie ako masáží tak aj na umývanie. Štruktúra sietoviny zabezpečuje aj dobrú penivost umývacích prostriedkov. Sieťovina je vyrobená z ekologických materiálov. Náklady na výrobu ako sieťoviny tak aj masážneho pásu sú minimálne a to ako z hľadiska materiálu, tak aj z hľadiska strojného vybavenia. Na výrobu sieťoviny je možné použit aj odpadové biologicky odbúrateľné polymérne materiály. Polymérne vláknovć materiály sú veľmi dobre farbiteľné V hmote. Ich farebnosť je tým stála a na vyfarbenie je možné použiť široké farebné stupnice, čím sa dosiahnu veľmi dobré estetická vlastnosti výrobku.Masážny pás určený tiež na umývanie, vyrobený z polymérnych vlákien, je vytvorený z jednotlivých článkov trubicovej sieťoviny prevlečených do seba. Sieťovina so šestuholnikovými okami je vytvorená z polymérnych hydrofóbnych, pevných a pružných vlákien. Jednotlivé články sú vytvorené priečne roztiahnutou po obvode zrolovanou trubicovou sietovinou. Na obidvoch koncoch pásu je koncovými článkami pretiahnutá a pevne zviazaná Závesná šnúra, naPrehľad obrázkov na výkreseObrázky znázorňujú postup výroby masážneho pásu. 0 br.1 zobrazuje priečne roztiahnutie sietoviny a jej nataihnutie na dvepozdĺžne osi, obr.2 zobrazuje natiahnutie jednotlivých článkovsieťoviny na dve pozdĺžne osi. Obr.3 zobrazuje časť spojených článkov pásu. Obr.4 zobrazuje masážny pás na pozdĺžnych osách. 0 br.5 zobrazuje hotový masážny pás so závesnými okami.Masážny pás 3 je vytvorený ako reťaz z jednotlivých článkov Q sieťoviny Q, ktoré sa navzájom do seba prevlečú. Na obidvoch koncoch pásu 5 sa koncové články Q pásu 1 vybavia šnúrou 5 navytvorenie závesných ok pásu 4.Spôsob výroby masážneho pásu 5 je nasledovný. Hadicová sieťovina 1 sa oddelí na príslušné dlhé kusy. Takto nastríhaná sietovina Q sa priečne roztiahne a natiahne na dve pozdĺžne osi Q(obr 1). Na pozdĺžnych osách Q sa priečne roztiahnutá sieťovina Q zroluje po celom obvode, čím sa vytvorí jeden článok Q pásu 5. Takto sa na pozdĺžne osi Q natíahne a upraví 8 alebo 9 jednotlivých článkov Q (obr.2). Zrolovaný článok Q sieťoviny Q,natiahnutý na pozdĺžnych osách Q sa prehne a vytvorenými sľučkami sa prevlečíe další článok Q zrolovanej a prehnutej sieťoviny Q(obr.3). Tak sa vytvorí pás 5, tvorený 8 až 9 článkami Q. Koncovými článkami 2 sieťoviny 1 sa pretiahne a pevne zaviažezávesná šnúra Q, čím sa vytvoria závesné oká (obr.4). Hotovývytvorený masážny pás 4 má veľmi dobré masážne aj umývacie vlastnosti. Je dostatočne odolný voči oderu, dobre a rýchlo schnea má dobré estetické vlastností.Masážny a umývaci pás vyrobený z polymérnych vlákien,V y 2 n a č u j ú C i s a t ý m, že je vytvorený ako reťaz 2 jednotivýCh článkov (2) trubicovitej sieťoviny (1), kde článok(2) zrolovanej trubicovej sieťoviny (1) je po priečnom roztiahnuti dĺžkovým útvarom, ktorý je prehnutý a vzniknutými sľučkami je prevlečený iný rovnako upravený článok (2) zrolovanej sieťoviny (1), pričom sieťovina (1) so šesťuholníkovými okami je 2 polymérnych hydrofóbnych pružných a pevných vlákien, na obidvoch koncoch pásu (2) je sľućkami koncových článkov (2) pásu(4) pretiahnutá a pevne zaviazaná Závesná šnúra (5) na vytvorenie

MPK / Značky

MPK: A61H 7/00, A47K 7/02

Značky: masážny, umývací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2311-masazny-a-umyvaci-pas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Masážny a umývací pás</a>

Podobne patenty