Kúpeľňový umyváčik

Číslo patentu: U 2310

Dátum: 08.11.1999

Autori: Baloun Václav, Karban Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka kúpeľňového umyváčika. určeného na umývanie a masáže, vyrobené z trubicovej sietoviny zoZ doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne typy umyváčikov, ktoré slúžia ako na umývanie, tak aj na masážneúčely. Tieto umyváčiky alebo hubky sú prírodné materiály alebo súvyrobené z prírodných materiálov väčšinou vlákien, ktoré sú spracované do plošných útvarov. Umyváčiky, vyrobené 2 prírodných materiálov majú tú nevýhodu, že pri namočení viac alebo menejabsorbujú tekutinu a pri schnutí sa stávajú vhodným prostredím na rozmnožovanie baktérií alebo pliesní. Ďalej sú známe umyváčiky alebo hubky, vyrobené čisto zo syntetických polymérnych materiálov. To sú napríklad umývacie hubky z penových polymérnych materiálov ako je molitan alebo .polyuretán, alebo iné penové porézne materiály. Ďalej sú to umyváčiky, vyrobené zo syntetických vlákien a umyváčiky, vyrobené z plastických hmôt,napr. lisovaním a odlievaním, ktoré sú určené prevažne na masáže.Pri používaní tohoto druhu umyváčikov dochádza k ich značnému namáhaniu a tým k znehodnocovaniu, naviac podľa tuhosti použitého materiálu je masáž viac alebo menej príjemná. Umývacie umyváčiky z penových materiálov sú príjemnejším materiálom, avšak pôsobením umývacích prostriedkov môže dochádzať k narušovaniu ich penovej štruktúry, prípadne k zadržovaniu umývacích prostriedkov a naviac nie sú príliš odolné voči mechanickému poškodeniu napr. natrhnutiu. Spôsoby výroby jednotlivých druhov umývacích alebo masážnych umyváčikov vyplývajú jednako z použitých materiálov ajednako z účelu, na ktorý budú používané.Všetky uvedené nedostatky odstraňuje kúpeľňový umyváčik naumývanie a masáže, vyrobený z trubicovej sieťoviny z pretlačovaných polymérnych vlákien. Táto sieťovina má oká v tvare Šesťuholnika. Vzhľadom na to, že umyváčik je vyrobený z polymérnych hydrofóbnych vlákien, je jeho nasiakavosť vodou minimálna. Polymérne vlákna sú oderuvzdorné a vydržia značnú námahu. Sieťovina z polymérnych vlákien má vhodnú pevnosť a pružnosť a je preto výhodná na vykonávanie masáží a na umývanie. Pri používaní tohoto umyváčika dochádza k úspore umývacích prostriedkov, pretože Štruktúra umyváčika vytvára veľké množstvo peny z kvapky umývacieho prostriedku.Sietovina je vyrobená z ekologických biologicky odbúreteľných polymérnych materiálov. Náklady na výrobu sietoviny ako aj umyváčíka sú veľmi nizke a to ako z hľadiska materiálového, energetického a strojného. Na výrobu sieťoviny je možné použiť aj odpadové ekologické polymérne materiály. Vzhľadom na to, že polymérne materiály sú dobre farbiteľné v hmote je ich farebnosť jednako stála jednako je možné použít široké škály farieb, čim sa dosiahne dobrý estetický vzhľad umyváčika.Kúpeľňový umyváčik na umývanie a pripadne masáže guľovitého tvaru je vyrobený z trubicovej sieťoviny so Šesťuholnikovými Okami z hydrofóbnych polymérnych pružných a pevných vlákien. Trubicová sieťovina je priečne roztiahnutá a nazberaná po obvode do pravidelných záhybov, ktoré sú uprostred pevne stiahnuté sfahovacou niťou. Zároveň so sťahovacou niťou je k sieťovinepripevnená aj závesná šnúra na vytvorenie závesného oka.Prehľad obrázkov na výkreseznázorňujú jednotlivé fázy výroby kúpeľňovéhoKonštrukčná uskutočnenie kúpeľňového umyváčika je veľmi nenáročné. Trubicová polymćrna sieťovina 1 so Šestuholníkovými okami je nazberaná do pravidelných záhybov 2 a pevne stíahnutá sťahovacou nitou Q, ktorá je upevnená uprostred nabratej a priečne natiahnutej sietoviny 1. Zároveň so stahovacou niťou Q je k sieťovine l pripevnená Závesná šnúra A na vytvorenie oka na zavesenie umyváčika Q. Výsledný tvar kúpeľňového umyváčika je guľatý.Postup výroby kúpeľňového umyváčika je nasledovný. Primeraná dĺžka trubicovej polymérnej sieťoviny l sa priečne roztiahne a natiahne sa na dve rovnobežne pozdĺžne osi Q (obr 1). Potom sa trubicovitá priečne roztiahnutá sieťovina 1 naberie do pravidelných záhybov g a uprostred medzi osamí Q sa nabratá síetovina 1 stiahne stahovacou nitou Q a pevne zaviaže (obr.2). Zároveň so sťahovacou nitou Q sa prípevní k polymérnej sieťovine l aj závesná šnúra 1, 2 ktorej sa vytvorí oko na zavesenie kúpeľňového umyváčika Q. Potom sa postupne stiahne jeden záhyb g za druhým z jednej pozdĺžnej osi Q a z druhej pozdĺžnej osi Q(obr.3). Stiahnutím priečne roztiahnutej sieťoviny 1 z pozdĺžnych osi 1 dôjde k uvoľneniu napätia v sieťovine l a k jej zmršteniu,čím sa vytvorí kúpeľňový umyváčik Q guľového tvaru so závesným okom (obr.4). Kúpeľňový umyváčik vyrobený 2 polymérnej sietoviny z hydrofóbnych vlákien má vysokú životnosť, dobré umývacie ajmasážne vlastnosti, nízku nasiakavost pre tekutiny a ďalšie už1. Kúpeľňový umyváčik na umývanie a prípadne masáže, 2 polymérnych vlákien, V y z n a č u j ú c i s a I ý m, že je vytvorený 2 trubicovitej sieťoviny (1) so Šesťuholníkovými okami 2 hydrofóbnych polymérnych pružnýeh a pevných vlákien, ktorá je priečne roztiahnutá a v roztiahnutej sieťovine (1) sú po obvode vytvorené pravidelné záhyby (2). vybavené sťahovacou niťou (5),vedenou kolmo na os záhybov (2) a všetky záhyby (2) pevne sťahujúce, pričom so sťahovacou niťou (5) je zároveň prevlečená apevne zviazaná Závesná šnúra (4) na vytvorenie závesnćho oka.

MPK / Značky

MPK: A47K 7/02

Značky: umyváčik, kúpeľňový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u2310-kupelnovy-umyvacik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kúpeľňový umyváčik</a>

Podobne patenty