Depilačná zmes

Číslo patentu: U 1689

Dátum: 10.12.1997

Autor: Dunková Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zmesi na odstraňovanie ochlpenia /depilácie/ z ľudského tela, ktoré je nežiadúce z hľadiska zdravotného, estetického alebo hygienického v kozmetických salónoch, zdravotníckych zariadeniach alebo ajOdstraňovanie nežiadúceho ochlpenia predovšetkým u žien je známe už dlhú dobu. Dôvody sú rôzne predovšetkým estetické, ale v poslednej dobe sa dostávajú do popredia aj dôvody zdravotné a hygienické a čoraz väčšie percento populácie,predovšetkým žien a dievčat si necháva vykonávať, alebo vykonávajú odstraňovanie nežiadúceho ochlpenia samé. Metódy odstraňovania sú rôzne, od mechanických/rôzne prístroje, holiace stročeky, elektrické ihly/, ďalej chemické /vosky rôznych zložení/ alebo rôzne krémy. Podľa jednotlivých metód odstraňovania ochlpenia sú známe aj nevýhody ich používania. Pri mechanických je to nebezpečenstvo poškodenia pokožky a nezriedka aj úraz a zanechávanie jaziev /elektrická ihla,žiletkové holiace strojčeky/, chemické svojím zložením môžu spôsobovať alergie. Spoločným znakom doteraz používaných metód na odstraňovanie nežiadúceho ochlpenia je pomeme malá účinnosť a trvácnosť účinku. Ochlpenie po niektorých metódach vyrastá znovu a je ešte výraznejšie, hustejšie a tvrdšie ako pred odstraňovanínl. Spoločným nedostatkom temer u všetkých používaných metód jeskutočnosť, že pn aplikácii sa jednotlivé chlpy bud odrezávajú nad pokožkou alebolámu, málokedy sa vytrhávajú aj s koreňom. Na dosiahnutie efektu čistej a hladkejpleti sa musí depilácia často opakovať.Nevýhody doterajšieho stavu vo veľkej miere odstraňuje orientálna depilačná zmes, ktorá svojím zložením pôsobí cez vlas na jeho korienok a tento sa dá ľahšie vytiahnuť aj s koreňom. Zmes južného ovocia lbanány, ñgy a ďatle/ so šťavou z citrónov a s vybranou liečivou rastlinou chick pea, pochádzajúcou z Orientu, ktoré sú zložkami orientálnej depilačnej zmesi, pôsobia okrem potrebného účinku na vlas súčasne aj na pokožku, ktorej dodávajú výživu, čistía ju a napínajú. Zloženie orientálnej depilačnej zmesi je teda z prírodných surovín, zmes je zdravotne nezávadná a klinicky testovaná. Na základe toxikologických zhodnotení primámej kožnej dráždivostí bol zistený stupeň podráždenia 0 a orientálna depilačná zmes je celkove hodnotená ako neškodná, ktorá nemá toxické a dráždivé účinky na kožku po jednorázovej a viacnásobnej aplikácii. Hodnotenie vykonal Ústav preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave podľa metodiky 404 OECD Quideline for Testing of Chemicals /1987/. Orientálna depilačná zmes vyhovuje aj z hľadiska toxických prvkov Kadmium /Cd/ 0,006 mg/kg, Olovo /Pb/ 0,079 mg/kg, Ortuť /Hg/ 0,001 mg/kg, výsledky fyzikálno-chemicképH 4,7. Bola kontrolovaná aj mikrobiologická čistota s týmito výsledkami celkový počet mikroorganizmov - O, kolíformné mikroorganizmy - 0, kvasinky - 0, plesne - O a Pseudomonas aeruginosa je tiež vyhovujúca. Výsledok toxikologického posúdenia hmoty je vyhovujúci. Orientálna depilačná zmes je tuhá hmota s obsahom pevných častíc účinných látok hnedejOrientálna depilačná zmes sa pripravuje z 10 až 30 hmotnostných dielov citrónovej šťavy, z 20 až 50 hmotnostných dielov južného ovocia, napr. ñg a z 20 až 50 hmotnostných dielov na prach rozdrveného plodu liečivej rastliny Chick pea. Jednotlivé zložky zmesí sa zhomogenizujú a Varia pri teplote 120 ° C po dobu asi 120 min. Po dosiahnutí potrebného stupňa homogenity a tuhosti sa pripravená zmes ochladí na teplotu 25 ° C a je pripravená k použitiu. Pre uskladňovanie sa používajúkelímky z plastu, vyrobené špeciálne pre uskladňovanie zmesi.Orientálna depilačná zmes sa pred použitím v prstoch rozhnietíla, čím sa stala vláčnou- -a dala sa naniesť na ochlpené miesto na tele na lýtkach. Zmesou sa pokryla plocha kožky o veľkosti asi 10 x 15 cm a nechala sa pôsobiť asi l 0 sekúnd na pokožku a ochlpenie. Potom sa prudšírn pohybom oddelila od tela. Bolo zistené, že na prvýkrát zmes vybrala asi 70 chlpov z kože. Proces sa ešte 2 krát zopakoval a bola zistená 100 -ná účinnosť odstránenia ochlpenia. Po očistení kože po aplikácii táto zostala pružnejšia a na dotyk jemnejšia. Takýmto spôsobom je možnéodstraňovať nežiadúce ochlpenie z celého tela. Po aplikácii nedošlo k poškodeniupleti ani k poraneniam. Používaním sa zistilo, že účinok orientálnej depilačnej .zmesi je na dlhšiu dobu, v priemere asi 3 mesiace a po asi 6-8 opakovaniach je ochlpenie nepatmé. Toto je však závislé od hustoty a pevnosti chlpov a metódypoužívanej na odstraňovanie ochlpenia pred použitím orientálnej depilačnej zmesi.Zmes podľa úžitkového vzoru okrem účinnejšieho odstraňovania nežiadúceho ochlpenia má aj ďalšie prednosti pri ošetrovaní pleti, jej úprave, vyrovnávaní vrások, nepoškodzovaní kože. Na organizmus nepôsobí dráždivo a nie je toxická, nemá žiadne vedľajšie účinky. Jej použitie je rýchle a účinné. Postihnuté osobymôžu zmes aplikovat aj samy bez cudzej pomoci, je však vhodné zaučeníe. Orientálnu depilačnú zmes je možné vyrábať a balit aj do spotrebiteľských balení askladovať po stanovenú dobu do použitia.Orientálna depilačná zmes je určená na odstraňovanie nežiadúceho ochlpenia predovšetkým V kozmetických salónoch, v salónoch krásy a zdravotníckych strediskách. Vzhľadom na jej zloženie a spôsob balenia môže byt predávaná v sietipredajní s kozmetikou alebo v lekárňach a používaná na depiláciu aj individuálne.

MPK / Značky

MPK: A61K 7/155

Značky: depilačná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1689-depilacna-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Depilačná zmes</a>

Podobne patenty