Forma na cukrovinky

Číslo patentu: U 1294

Dátum: 04.12.1996

Autor: Čítek Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Forma na cukrovinky Oblast technikyTechnické riešenie sa týka formy na cukrovinky, najmä v tvare včelých úľov alebo osich hniezd, tvorenej formovacim telesom s najmenej jednou tvarovacou dutinou na cestovúDoteraz známe formy na výrobu pečených i nepečených cukroviniek pozostávajú z jednodielneho formovacieho telesa,V ktorom je vytvorená, podľa požadovaného tvaru a druhu cukrovinky, príslušná tvarovacia dutina, ktorá sa vyplňuje cestovou hmotou. Všeobecne známou nevýhodou týchto formovacich telies je následné, v mnohých prípadoch obtiažne, vyberanie vyformovanej cukrovvinky z týchto doposiaľ existujúcich foriem, kedy dochádza k porušenie tvaru cukrovinky,prípadne i k narušeniu jeho celistvosti. Táto nevýhoda je zvlášť zrejmá pri výrobe nepečených cukroviniek zložitejšich tvarov, ako sú napriklad tvary včelých úľov alebo osích hniezd, pri ktorých vzhľadom na Charakter používaného cesta a prítomnosť náplne sa toto cesto ľahko prilepuje na steny formy. Známe sú tiež formy, ktoré sú vybavené väčším počtom tvarovacích dutín, ale viac-menej tieto formy nie sú určenéTáto nevýhoda je do značnej miery odstránená formou na cukrovinky, najmä v tvare osich hniezd, ktorá je tvorená formovacím telesom s najmenej jednou tvarovacou dutinou na cestovú hmotu, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že formovacie teleso je deliacou rovinou, prechádzajúcou zároveň tvarovacou dutinou, rozdelené na dve od seba rozovierateľné časti. ktoré sú navzájomVýhodou formy na cukrovinky podľa tohoto technickéhoriešenia je, že po vyplnení formy cestom i s prípadnou náplňou, resp. po vyplnení jej tvarovacej dutiny, možno formu roztvorit a vyformované cukrovinky 2 nej ľahko a bez akéhokoľvek porušenia vybrat. Toto technické riešenie umožňuje vybaviť formu ďalšími tvarovými zložitosťami a vytvárať tak na vyrábaných cukrovinkách rôzne ozdobné prvky, napríklad V podobe včielky na povrchu včelých úľov, čo pri doterajších formách na tieto cukrovinky nebolo možné.Forma na cukrovinky podľa tohoto technického riešenia môže byt vybavená tvarovacou dutinou najrôznejších tvarov,pričom deliaca rovina formovacieho telesa je obyčajne zároveň i rovinou súmernosti tvarovacej dutiny. Formu možno využiť jednak pre dalej nepečené ako aj pečené cukrovinky s tým, že v prípade jej určenia na výrobu nepečených cukro viniek môže byť vybavená väčším počtom tvarovacích dutín. Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené na priloženom výkrese prikladu uskutočnenia formy na cukrovinky v tvare včelieho úľa, kde na obr 1 je táto forma zobrazená v nárysea v rozovretom stave a na obr 2 je znázornený jej pôdorys.Forma na cukrovinky podľa obr 1 a obr.2 pozostávaz formovacieho telesa 1 z umelej hmoty, V ktorom je vytvorená jedna tvarovacia dutina § a ktoré je deliacou rovinou 2,v ktorej leží i os tvarovacej dutiny Q, rozdelené na dve od seba roztvoriteľné časti, a to na pravú časť 5 a ľavú časť Á. Obe tieto roztvoriteľné časti 5, j sú navzájom spojené otočným závesom Q. Tvarovacia dutina Q je vytvorená v tvare včelieho úľa upevneného súmerne v pravej aj ľavej časti 3,§ formovacieho telesa 1, pričom z tohoto formovacieho telesa ústi svojím najširším miestom, t.zn. základňou včelieho a Obe časti 5 a § formovacieho telesa 1 sú kvôli ich ednoduchšiemu roztváraniu vybavené manipulačnými úchytkami a na pravej časti 1 je súčasťou tvarovacej dutiny prelis§ ktorým je doeielené na zhotovovaných cukrovinkách vytvo renie ozdobného prvku, tu v tvare včielky.Pri výrobe cukroviniek sa cesto vtláča do tvarovacej dutiny Q, pričom obe časti 1. Q formovacieho telesa l sú priklopené k sebe. Po jej vyplnení sa obe časti 3, Á formovacieho telesa l roztvoria a vyformovaná cukrovinka saFormu na cukrovinky podľa technického riešenia možno široko uplatnit ako v domácnostiach pri príprave napríklad vianočných cukroviniek, tak aj, najmä pokiaľ je forma vybavená väčším počtom tvarovacích dutín, v malých výrobniachForma na cukrovinky, najmä V tvare včelých úľov aleboOSĺCh hniezd, tvorená formovacim telesom s najmenej jednou tvarovacou dutinou na cestovú hmotu, V y 2 n a Č u j ú c a S a t ý m, že formovacie teleso (1) je deliacou rovinou(2), prechádzajúcou zároveň tvarovacou dutinou (3), rozdelené na dve od seba rozovierateľné časti (4), (5), ktoré súnavzájom spojené otočným závesom (6).

MPK / Značky

MPK: A23G 3/02, A23G 3/12

Značky: forma, cukrovinky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/6-u1294-forma-na-cukrovinky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Forma na cukrovinky</a>

Podobne patenty