Karbostyrilové deriváty a inhibítory spätného vychytávania serotonínu na liečenie porúch nálady

Číslo patentu: E 2890

Dátum: 25.12.2003

Autori: Kikuchi Tetsuro, Hirose Tsuyoshi, Iwamoto Taro

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

5 0001 Predložený vynález poskytuje farmaceutické prostriedky obsahujúce karbostyrilové deriváty, ako sú tu definované, ktoré pôsobia ako stabilizátory dopamin-serotonínového systému V kombinácii s inhibítormi spätného vychytávania serotonínu, ako je tu definované, vo farmaceutický prijateľnom nosiči. Dalej10 potom predložený vynález poskytuje použitie prostriedkov podľa15 0002 Počet ľudí s poruchami nálady, ako sú hlavné poruchy spôsobené depresiou, a vykazujúce rôzne príznaky depresií sa každým rokom zvyšuje z mnohých dôvodov, ako je sociálny stres,nezamestnanosť, choroba a chudoba. Depresia je hlavným sociálnym20 problémom V celom svete. Napríklad V Japonsku je výskyt depresie v generácii staršej ako 65 rokov 5 alebo viac percent, čo zahŕňa hlavné poruchy spôsobené depresiou. Niektoré depresie v tejto populácii súvisia s mentálnymi poruchami reprezentujúcimi senilné ochorenie súvisiace s demenciou a neurózou. Mnohí25 pacienti s depresiou vykazujú vysoký stupeň opätovného výskytu ochorení intenzívne príznaky depresie sú hlavnými príčinami sebevrážd a zneužívania drog (Nishimura Ken, NIPPON RONEN IGAKUZASSHI, diel 33, str. 503-504 (1996).).30 0003 Od obdobia 1950 boli vyvinuté tricyklické antidepresívne liečivá (napr. imipramín, dezipramín,amitriptylin atď.), ktorá pôsobia tak, že inhibujú spätné vychytávanie monoamínu. Sú často používané na liečeniepacientov, ktorí trpia poruchami nálady, ako je depresia ahlavná porucha spôsobená depresiou. Tieto liečivá však majúvedľajšie účinky, ako sú nasledujúce suchosť v ústach, zahmlenévidenie, dyzúriu (ťažkosti pri močení), zápchu, poruchy rozpoznávania a podobné, vďaka anticholinérgnej aktivite kardiovaskulárne vedľajšie účinky, ako je ortostatickáhypotenzia, tachykardia a podobné na báze dl-adrenoreceptorovejantagonistickej aktivity a vedľajšie účinky, ako ukľudnenie,zvýšenie telesnej hmotnosti a podobné na báze histamín-H 1 receptorovej antagonistickej aktivity.0004 Od roku 1980 boli vyvinuté inhibítory spätného vychytávania serotonínu, medzi ktoré patri, ale bez obmedzení na ne, fluoxetin, duloxetín, venlafaxín, milnacipran, citalopram,escitalopram, fluvoxamín, paroxetín a sertralín, a tietoinhibítory majú vedľajšie účinky, ako je porucha rozpoznávania, porucha spánku, navodenie strachu a tras. Ďalej majú tietoinhibítory tiež iné vedľajšie účinky V tráviacich orgánoch, akoako sú príznaky depresie, Z dôvodu, že poruchy nálady, 0005psychického pôvodu (psychalgália), prejavy nových príznakov na základe týchto vedľajších účinkov sú dosť vážne problémy pri0006 Aj zahrňujúce depresiu a hlavneporuchy spôsobené depresiou sú heterogénne ochorenie a príčinytýchto ochorení nie sú celkom pochopené, je pravdepodobne, žeabnormality monoamínergného centrálneho nervového systémuabnormality rôznych hormónov a peptidov rovnako ako rôznestresory sú príčinami depresie a rôznych porúch nálady (KubotaRINSHOU SEISHIN IGAKU,Z týchto dôvodov, aj keď sa používajú antidepresívne liečivá, ako sú tricyklické antidepresíva a inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tieto liečivá nie sú vždy účinné priliečení všetkých pacientov s depresiou. Asi 30 pacientov sdepresiou neodpovedá na primárne zvolené antidepresíva (Nelson,J. C, a spol., J. Clin. Psychiatry, 55, str. 12-19 (1994).). A ďalej, ak sa týmto pacientov podáva druhé alebo tretienedostatočnému zlepšeniu príznakov (Inoeu Takeshi, Koyama Tsukasa, RINSHOU SEISHIN IGAKU, diel 38, Str. 868-870(1996).). Títo pacienti sú nazývani pacientami so vzdorujúcou depresiou.0007 V niektorých prípadoch sa na liečenie vzdorujúcichdepresií používa terapia elektrickým šokom a je opísaná účinnosť sa však stav mnohých pacientov Tsukasa, RINSHOU(Inoue Takeshi, SEISHIN diel 2, psychologická bolesť vykazovaná u týchto pacientov a ich rodíntýkajúca sa použitia liečenia elektrickým šokom môže byť veľmiNové terapeutické pokusy zahŕňajú navrhnuté kombinovanéolanzapín, čo je činidlo na liečenie schizofrénie(antipsychotické liečivo), spoločne a antidepresívnym liečivom,ako je inhibítor spätného vychytávania serotonínu (EP O 367 141, WO 98/11897, WO 99/61027, WO 99/62522, USA spis 2002/Ol 23490 Ala podobné). Komerčne dostupné atypické antipsychotické liečivá však majú významné problémy týkajúce sa ich bezpečnosti. Napríklad klozapín, olanzapín a quetiapin zvyšujú telesnúhmotnosť a zvyšujú riziko diabetes mellitus (Newcomer, J. W.5, str. 911-925 (2002) Haupt, D. W. a Newcomer, J. W (preložili Fuji Yasuo a Misawa Fuminari), RINSHOU SEISHIN YAKURI, diel 5, str. 1063-1082 (2002).). Skutočne bolo V Japonsku vydané nutné bezpečnostné varovanie, ktoré sa týkalo hyperglykémie,diabetickej ketoacidózy a diabetickej kómy spôsobenýcholanzapínonl a quetiapínom, čo ukazuje, že tieto liečivá bolipodrobené dávkovej kontraindikácii V prípade pacientov s diabetes mellitus a pacientov s anamnézou diabetes mellitus. Risperidón spôsobuje zvýšenie hladín prolaktínu v sére aprodukuje extrapyramidálne vedľajšie účinky vo vysokých dávkach.Ziprasidón zvyšuje riziko intenzívnej arytmie na základe predĺženia kardio-QTC účinku. Ďalej potom klozapín indukuje agranulocytózu, takže jeho klinické použitie je striktne obmedzené (van Kammen, D. P. (zostavené pod vedenínl Murasaki Mitsuroh), RINSHOU SEISHIN YAKURI, diel 4, str. 483-4920009 USA patentový spis 2002/0156067 A 1 sa týka prostriedku obsahujúceho a) jeden alebo viacero inhibítorov spätného vychytávania norepinefrinu a b) jeden alebo viacero neuroleptických činidiel. O tomto prostriedku sa uvádza, že je užitočný na liečenie porúch alebo ochorenia centrálnehonervového systému a zvlášť na liečenie schizofrénie. 0010 C. P. Lawler a spol., Neuropsychopharmacology, 1999, 20627 interakcie aripiprazolu so subtypmi302 (1), 381 - 389 opisujú aripiprazol ako vysoko-afinitnéhočiastočného agonistu na ľudské dopamínové D 2 receptory.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/496, A61P 25/00, A61K 31/135, A61K 31/4523, A61K 31/343, A61K 31/15, A61K 31/381

Značky: inhibitory, nálady, karbostyrilové, serotonínu, spätného, deriváty, liečenie, poruch, vychytávania

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/57-e2890-karbostyrilove-derivaty-a-inhibitory-spatneho-vychytavania-serotoninu-na-liecenie-poruch-nalady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Karbostyrilové deriváty a inhibítory spätného vychytávania serotonínu na liečenie porúch nálady</a>

Podobne patenty