Prípravky bez obsahu fluórovaných uhľovodíkových polymérov na báze vody a/alebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošné útvary

Číslo patentu: E 9254

Dátum: 29.04.2008

Autori: Sielemann Dirk, Duschek Gunther

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRÍPRAVKY BEZ OBSAHU FLUÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOVÝCH POLYMÉROV NA BÁZE VODY A/ALEBO ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL A ICH POUŽITIE AKO APRETÚRY NA PLOŠNÉ ÚTVARY0001 Vynález sa týka prípravkov na báze vody a/alebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošné0002 Je známe, že sa pre apretáciu plošných útvarov používajú prípravky na vodnej báze alebo na báze rozpúšťadla zo silikónových olejov, parafínov, fluórovaných uhľovodíkov(fluórovaný uhľovodík sa bude v nasledujúcom popise označovať skratkou FC) a ďalších prísad, ktore prepožičiavajú apretovaným plošným útvarom zvlášť dobré hydrofóbne vlastnosti a spĺňajú požiadavky na odolnosť plošných útvarov V priebehu použitia protidažďu, stríekajúcej vode alebo vlhkosti z iných zdrojov.0003 Pokiaľ, čo vytváranie hydrofóbnych účinkov pomocou výrobkov na báze parafínov a sílikónov spôsobuje len hydrofóbizáciu textilných vlákien, majú polyméry fluórovaných uhľovodíkov naviac schopnosť odpudzovat špinu a olej. Vybavenie fluórovanými uhľovodíkmi prichádza v úvahu u veľkého počtu výrobkov. Také výrobky sa používajú v oblasti odevných a domácich textílií i V sektore priemyslových textilií. Obvykle sú výrobky pre vybavenie fluórovanými uhľovodíkmi na báze polyuretánov alebo polyakrylátov, ktoré obsahujú perfluóralkylové skupiny s rôznou dĺžkou reťazca. Aplikácia prednostne vodného produktu prebieha väčšinou vyťahovacím spôsobom a fulárovacím spôsobom postrekom, penením alebo flačovaním, často vkombinácii s ďalšími prísadami. Tie môžu byť napríklad vpodobe za horúca tvrditeľných živíc na báze metylolových zlúčenín, ktoré ovplyvňujú tvarovú stálosť, stálofarebnosť a tuhosť. Okrem toho sa používajú tiež látky, ktoré sa označujú ako nastavovadlá (extendéry). Obvykle sa pritom jedná omelamínové živice modifikovaných mastných kyselín, zmesivoskov a zirkoničitých solí alebo blokované polyizokyanáty.Posledne uvedené sa často používajú pre zlepšenie hydrofóbnych a oleofóbných vlastností výbavy fluórovaných uhľovodíkov a na zvýšenie odolnosti pri praní.Cez celkove dobrú úroveň účinnosti FC polymérov je nutné poznamenať, že sa po praní hydrofóbne i oleofóbne vlastnosti v dôsledku dezorientácie aktívnych FC-zvyškov na polymérnych molekulách silne obmedzí, pokiaľ sa neuskutoční tepelnou úpravou ich reorientácia. To znamená, že takto ošetrené plošné útvary vyžadujú na revitalizáciu požadovaných vlastností po praní tepelnú úpravu. Nevyhnutným predpokladom pre zachovanie týchto vlastností je napríklad žehlenie alebo minimálne vysušenieV bubnovej sušičke pri teplote 80 ° C.0004 Často sa tiež používajú organopolysiloxány v kombinácii s FC-polymérmi. Tak popisuje EP 0173231 A 2 organopolysiloxány s vodíkom viazaným na atóme Si a Si-C viazanými epoxydovými skupinami, spôsob ich výroby a použitie týchto organopolysiloxánov spoločne s FC-polymérmi na vytváranie hydrofóbnych a oleofóbnych vlastností u vlákien. V DE 101391126 Al sú popísané podobné zlúčeniny tvorené polysiloxánom, fluórovanými polymérmi a extendérmi.0005 Ďalej sú z JP 599271 tiež známe produkty, v ktorých sú použité reaktívne reakčné produkty amidov mastných kyselín0006 Nevýhodou u prípravkov na báze FC-polymérov je relatívne vysoká cena, ovplyvnená mnohými krokmi postupu, často s vysokými energetickými nárokmi. Na základe najnovších výskumov môžu byť tiež obsiahnuté v malých koncentráciách vedľajšie produkty, ktorých ekotoxikologické vlastnosti dosiaľ nie sú úplne preskúmané, takže nie je možné vylúčiť negatívny postojverejnosti voči celej skupine FC-polymérov.0007 Okrem systémov s obsahom FC existujú tiež produkty bez obsahu FC, pomocou ktorých je možné dosiahnuť hydrofóbne vlastnosti, avšak nie oleofóbne vlastnosti. Na zaistenie nepriepustnosti textilných povrchov proti dažďu alebo ostriekajúcej vode sa používajú vodné emulzie z parafínov, kovové mydlá a soli kyseliny kremičitej a polyvalentných kovov. Také prípravky sa používajú tiež na úpravu papiera pre zlepšenie jeho hydrofóbnych vlastností. Z nemeckého patentového spisu DE-AS 1001965 je známo použitie reakčných produktov bazických solí kovov vysokomolekulárnych mastných kyselín alebo žívičných kyselín a nízkomolekulárnych di- alebo polyizokyanátov k suchej0008 Okrem dobrej počiatočnej hydrofóbie je dôležitým bodom tiež odolnosť apretúry proti viacnásobnému praniu. Preto boli už skôr vyvinuté prípravky, ktoré slúžia pre zlepšenie nedostatočnej odolnosti proti pracím procesom. Tak boli V DE-B l 017 133 popísané hydrofobizačné prostriedky, pripravené zmiešanim kondenzačného produktu hexametylol-melamínhexametyleteru,kyseliny stearovej, glyceridu kyseliny stearovej a trietanolamínu s parafínom. Takto získané produkty vo forme šupín alebo drobkov sa pred použitím upraví do aplikovateľnej emulznej formy z vodného kúpeľa roztavením horúcou vodou alebo parou a pri pridavku kyseliny octovej.U takto upravených plošných útvarov a vláknitých materiálov sa však ukázalo ako nevýhodné, že vplyvom relatívne vysokých aplikačných množstiev dochádza vplyvom chemického charakteru prípravku a najmä zosieťovaním samotnej metyloltriazínovej zlúčeniny modifikovanej mastnými kyselinami a funkčných skupín0009 Spôsoby impregnácie textílií nanesením zosieťovateľných organopolysiloxánov sú známe už dlhšiu dobu. Zosieťovaníe môže

MPK / Značky

MPK: D06M 15/568, C08L 83/04, C08G 77/388, D06M 15/572, D06M 15/564, D06M 15/643, D06M 13/395

Značky: rozpúšťadiel, polymérov, báze, apretúry, použitie, útvary, uhlovodíkových, přípravky, plošné, organických, fluorovaných, obsahu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/55-e9254-pripravky-bez-obsahu-fluorovanych-uhlovodikovych-polymerov-na-baze-vody-a-alebo-organickych-rozpustadiel-a-ich-pouzitie-ako-apretury-na-plosne-utvary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravky bez obsahu fluórovaných uhľovodíkových polymérov na báze vody a/alebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošné útvary</a>

Podobne patenty