Dynamická segmentová reklamná plocha

Číslo patentu: U 683

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kováčik Ľudovít, Černák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. Cl.5 z Číslo priorítnej prihlášky G 09 177/06Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 07.12.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca Kováčik Ľudovít Ing., Bratislava, SK Čemák Miroslav Ing., Bratislava, SK(54) Názov Dynamická segmentová reklamná plochaDYNAMICKÁ SEGMENTOVÁ REKLAMNÁ PLOCHAÚžitkový vzor sa týka typu dynamickej segmentovej reklamnej plochy s použitím predovšetkým pre veľkoplošnú reklamu v exteriéri výhradne na zvislej stene, ako aj pre menšie plochy v interiéri.V súčasnosti sa veľkoplošná reklama na zvislých plochách (steny budov, billboardy ap.) realizuje hlavne technológiou maľby priamo na stenu, alebo napnutim špeciálnej veľkoplošnej tkaniny s aplikovanou grafikou. V prípade billboardov sa motív natlaćený na papieri resp. vyrezaný zo samolepiacich fólií nalepí na pevnú podkladovú plochuTieto.riešenia umožňujú len statické pevné zobrazenie motívuRiešenie sa týka dynamickej segmentovej reklamnej plochy.Dynamické oživenie veľkoplošného motívu sa dosiahne nasledovným spôsobomGrafika sa aplikuje na ľahkú rovnú platñu (plast, plech, resp. iný tuhý materiál). Plocha sa variantne pred alebo po aplikovaní grafiky rozdeli na maticu rovnakých segmentov pravidelného tvaru(kruhový, štvorcový, obdĺžnikový, kosoštvorcový, elipsový tvar atď.),segmenty sa rozvešajú za otvory vytvorené tažiskom segmentu na k tomu uspôsobenú maticu závesných prvkov skonštruovaných tak, aby z nich pri pohybe nespadli. vplyvom pohybu vzduchu (závany vetra, resp. ventilátor) sa vyvolá nepravidelné hojdanie segmentov, čím sa dosiahne ilúzia vlnitého pohybu celej grafiky.Výhodou tohoto systému je to, že sa daný motív zdynamizuje a vo zvýšenej miere púta pozornost. Taktiež výmenu motívov je možné realizovať jednoduchým spôsobomJednoduchým spôsobom možno zrealizovať výmenu celej grafiky - zámenou segmentov s pôvodnou grafikou za nové.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 a 2.upevnené závesné prvky g, na ktorých sú voľne zavesené segmentové Štítky §. Na obr.2 je znázornený iný tvarový variant závesných prvkov (g).Riešenie možno využiť na veľkoplošnú exteriérovú reklamu ako aj na interiérové reklamné a dekoračné plochy menšieho rozmeru.Dynamická segmentová reklamná plocha, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z matice segmentových štítkov (3) voľne visiacich na závesných prvkoch (2), ktoré sú upevnené na podkladovej ploche (l).

MPK / Značky

MPK: G09F 7/06

Značky: segmentová, plocha, dynamická, reklamná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u683-dynamicka-segmentova-reklamna-plocha.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dynamická segmentová reklamná plocha</a>

Podobne patenty