Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

REPUBLJKA úžlTlçovÝ VZOR (11) 311(7 ll KASPRZAK Edward, Laziska Górne, PL GRABDHSKI He rian, Katouice, PL BREMER Krvslyna. Kalowice PL GABRIELCZYK Marek, Katouice, PLPredmetom predloženého úžitkového vzoru je kontajner,určený na Zbieranie, ukladanie a prevážanie rôznych predmetovDoteraz boli opotrebované žiarivky ihned po vyradeni rozbité, alebo v nerozbitom stave vyhodené na skládku odpadu,alebo v najlepšom prípade uložené na palety či do náhodných nádoba a potom odvezené na skládku odpadu druhotných surovín na znovuzhodnotenie. Vzhľadom na skutočnosť, že žiarivky osvetlenia obsahujú látky, ktorých výpary škodia životnému prostrediu (okrem iného aj ortutové výpary), je žiadúce, aby opotrebované žiarivky boli prevážané na znovuzhodnotenie vCieľom predloženého úžitkového vzoru je stavba kontajnera, ktorý umožňuje ukladanie, skladovanie a nezávislévyklápanie nepoškodených žiariviek na ďalšie zhodnotenie.Kontajner má tvar uzavretej nádoby a je vybavený vrchnákom otvárajúcim sa nahor. Podstatné na predloženom úžitkovom vzore je to, že kontajner má na svojom prednom dieli v spodnej časti vytvorenú úzku klapku. bočný diel je opatrený dvierkami a dno kontajnera má sklon asi 10 °, zvažujúci sa smerom ku klapke. Takáto konštrukcia umožňuje bez námahy dobre uložiť žiarivky postupne odo dna opakovaným zasúvanim cez bočné dvierka a bezproblémové samočinné vyloženienepoškodených žiariviek na vstup linky pre znovuzhodnotenie.Na priloženom výkrese na obrázku je vyhotovenieúžitkového vzoru zobrazené v axonomickom pohľade.Kontajner podľa úžitkového vzoru obsahuje popri hornom vrchnáku bezprostredne v spodnej časti Q predného dielu 2 nahor sa otvirajúcu klapku Ř Na bočnom dieli Q je kontajner opatreny dvierkami p, ktoré umožňujú spoľahlivé zasúvanie dlhých, opotrebovaných žiariviek počnúc od spodnej časti šů Vrchná vrstva žiariviek môže byt samozrejme aj zhora uložená po otvorení horného vrchnáku àà spodnú čast š kontajnera tvori šikmé dno, ktoré má sklon asi 10 ° a zvažuje sa smerom ku klapke A tak, že po otvorení klapky A sa žiarivky môžu samočinne a bezpečne vykotúľat pod vplyvom vlastnej hmotnosti.Kontajner je vybavený známym uzáverom a rukovätou, ktoré nie sú vyobrazene na obrázku a tiež je vybavený stabilizačnými rohovými výstupkami 1 a g na zaistenie polohy pri zvislom ukladani viacerých kontajnerov počas skladovania alebo prevážania. Stavba (konštrukcia) kontajnera môže byt podľa voľby zložená z rúrok, L-profilov a plechov, vzájomneOpísaný Kontajner sa môže použit na zbieranie, ukladanie a prevážanie rôznych kovových predmetov, obalového skla,fliaš, pohárov na zaváranie a zvlast na opotrebované žiarivky. Kontajner je zvlášť užitočný ak opotrebované predmety sú určené na znovuzhodnotenie resp. opätovné použitie, najmä akich poškodením je ohrozené životné prostredie.Kontajner v tvare uzavretej nádoby, opatrený nahor sa otvárajúcim vrchnákom, ďalej opatrený stabilizačnými rohovýmí výstupkamí na ukladanie kontajnerov jeden na druhý počas skladovania či prevážania, vyznačujúci sa tým, že predný diel(2) bezprostredne v spodnej časti (3) obsahuje úzku, nahor sa otvárajúcu klapku (4), pričom bočný diel (5) je opatrený dvierkami (6) a spodná časť (3) tvori dno, ktoré sa zvažuje pod uhlom asi 10 ° smerom Ku Klapke (4) na samoćinné vyloženie

MPK / Značky

MPK: B65D 6/28, B65D 21/02, B65D 88/54

Značky: kontajner

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u311-kontajner.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontajner</a>

Podobne patenty